Przewody doktorskie

Przewody doktorskie prowadzone w Instytucie Podstaw Informatyki PAN:

Zakończony

MGR ILYA HRADOVICH

Tytuł pracy:  Efficient communication algorithms in shared channels with adversary

Promotor:  prof. dr hab. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska
Promotor pomocniczy:  prof. dr Dariusz R. Kowalski, Augusta University and SWPS University

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Michał Karpowicz, NASK-PIB -  Recenzja
 • prof. dr hab. Stefan Dziembowski, Uniwersytet Warszawski -  Recenzja
 • dr hab. inż. Andrzej Paweł Bęben, Politechnika Warszawska -  Recenzja
Zakończony

MGR TOMASZ STEIFER

Tytuł pracy:  Computable prediction of infinite binary sequences with zero-one loss

Promotor:  dr hab. Łukasz Dębowski, prof. IPI PAN, IPI PAN
Promotor pomocniczy:  dr Dariusz Kalociński, IPI PAN

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Damian Niwiński, Uniwersytet Warszawski -  Recenzja
 • prof. dr hab. Tomasz Szarek, Instytut Matematyczny PAN -  Recenzja
Zakończony

MGR INŻ. ARTUR MĘSKI

Tytuł pracy:  Model Checking for Reaction and Multi-Agent Systems

Promotor:  prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek, IPI PAN

Recenzenci:

 • prof. Ion Petre, University of Turku - Recenzja 
 • prof. dr hab. Tomasz Szarek, Instytut Matematyczny PAN -  Recenzja
Zakończony

MGR ASHUTOSH DHAR DWIVEDI

Tytuł pracy:  Cryptanalysis of lightweight ciphers

Promotor:  dr hab. Paweł Morawiecki, prof. IPI PAN, IPI PAN

Recenzenci:

 • dr hab. Marek Klonowski, prof. PWr, Politechnika Wrocławska - Recenzja 
 • dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW, prof. WSPol, Uniwersytet kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Recenzja
Zakończony

MGR MICHAŁ HORODELSKI

Tytuł pracy: Wyznaczanie reprezentatywnego fragmentu współdziałania systemu obiektów

Promotor: prof. dr hab. Józef Winkowski, IPI PAN
Promotor pomocniczy: dr Piotr Filipkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Zbigniew Suraj, Uniwersytet Rzeszowski - Recenzja 
 • dr hab. Bozena Wozna-Szczesniak, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Czestochowie - Recenzja
Zakończony

MGR KONRAD GOŁUCHOWSKI

Tytuł pracy: Metoda identyfikacji schematów walencyjnych w tekstach polskich (English: A method of identifying valency schemata in Polish texts)

Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Przepiórkowski, IPI PAN

Recenzenci:

 • dr hab. Hung Son Nguyen, prof. UW, Uniwersytet Warszawski - Recenzja 
 • dr hab. inż. Krzysztof Jassem, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Recenzja
Zakończony

MGR PIOTR BORKOWSKI

Tytuł pracy: Metody semantycznej kategoryzacji w zadaniach analizy dokumentów tekstowych

Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek, IPI PAN

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Ciesielski, IPI PAN

Recenzenci:

 • dr hab. Hung Son Nguyen, prof. UW, Uniwersytet Warszawski - Recenzja 
 • dr hab. inż. Piotr Gawrysiak, prof. PW, Politechnika Warszawska - Recenzja
Zakończony

MGR MATEUSZ KOPEĆ

Tytuł pracy: Summarization of Polish press articles using coreference
(pl: Streszczanie polskich artykułów prasowych z wykorzystaniem koreferencji)

Promotor: dr hab. Agnieszka Mykowiecka, prof. IPI PAN, IPI PAN

Promotor pomocniczy: dr Maciej Ogrodniczuk, IPI PAN

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Zygmunt Vetulani, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Recenzja 
 • prof. dr hab. inż. Halina Kwaśnicka, Politechnika Wrocławska - Recenzja
Zakończony

MGR INŻ. KAROL MARCHWICKI

Tytuł pracy: Efektywność i niezawodność w sieciach typu Peer-to-peer

Promotor: dr hab. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska
Promotor pomocniczy: dr Rafał Kapelko, Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska - Recenzja 
 • prof. dr hab. inż. Michał Pióro, Politechnika Warszawska - Recenzja
Zakończony

MGR INŻ. WOJCIECH WODO

Tytuł pracy: Zastosowanie i ochrona danych biometrycznych przy autoryzacji i identyfikacji

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew A. Kotulski, Politechnika Warszawska - Recenzja 
 • prof. dr hab. Andrzej Pacut, Politechnika Warszawska - Recenzja
Zakończony

MGR MAGDALENA RYCZKOWSKA

Tytuł pracy: Opracowanie w modelu PGAS wybranych, równoległych algorytmów grafowych i ich implementacja przy użyciu języka Java

Promotor: prof. dr hab. Piotr Bała, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew J. Czech, Politechnika Śląska - Recenzja 
 • prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski, Politechnika Częstochowska - Recenzja
Zakończony

MGR ŁUKASZ ZANIEWICZ

Tytuł pracy: Support Vector Machines for Uplift Modeling

Promotor: dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz, prof. IPI PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska - Recenzja 
 • dr hab. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP, Politechnika Poznańska - Recenzja
Zakończony

MGR INŻ. MICHAŁ STRAUS

Tytuł pracy: Kryptoanaliza funkcji gąbkowej Keccak

Promotor: dr hab. Marian Srebrny, prof. IPI PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Recenzenci:

 • dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Recenzja 
 • dr hab. inż. Andrzej Paszkiewicz, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - Recenzja
Zakończony

MGR INŻ. MICHAŁ LENARCZYK

Tytuł pracy: Akustyczne i fonetyczne metody przemiany głosu

Promotor: prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Recenzenci:

 • dr hab. inż. prof. UAM Grażyna Demenko, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Recenzja 
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Marasek, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Recenzja
Zakończony

MGR ŁUKASZ GÓRSKI

Tytuł pracy: Adaptacja wybranych równoległych algorytmów do modelu PGAS i ich implementacja w jezyku Java z wykorzystaniem biblioteki PCJ

Promotor: prof. dr hab. Piotr Bała, Uniwersytet Warszawski

Promotor pomocniczy: dr inż. Franciszek Rakowski, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Paweł Czarnul, prof. PG, Politechnika Gdańska - Recenzja 
 • prof. dr hab. inż. Roman Wyrzykowski, Politechnika Częstochowska - Recenzja
Zakończony

MGR AGATA CHARZYŃSKA

Tytuł pracy: Sensitivity analysis in biochemical models

Promotor: prof. dr hab. Anna Gambin, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz, prof. PŚ, Politechnika Śląska - Recenzja 
 • dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW, Uniwersytet Warszawski - Recenzja
Zakończony

MGR AGNIESZKA ZBRZEZNY

Tytuł pracy: Wybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery SAT i SMT

Promotor: dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Jan Magott, Politechnika Wrocławska - Recenzja 
 • prof. dr hab. Marcin Szpyrka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Recenzja
Zakończony

MGR INŻ. JULIAN ZUBEK

Tytuł pracy: Metody integracji wieloskalowej informacji w sztucznych systemach uczących się

Promotor: dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW, AFILIACJA

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska - Recenzja 
 • dr hab. inż. Krzysztof Krawiec, prof. PP, Politechnika Poznańska - Recenzja
Zakończony

MGR TADEUSZ PUŹNIAKOWSKI

Tytuł pracy: Równoległe i Rozproszone Obliczenia Ewolucyjne w Poszukiwaniach Morskich

Promotor: {Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony: } dr hab. Marek Bednarczyk, prof. PJATK, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Jarosław Arabas, Politechnika Warszawska - Recenzja 
 • prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz, Instytut Podstaw Informatyki PAN, University of Adelaide, Australia - Recenzja 
Zakończony

MGR AGNIESZKA PROCHENKA

Tytuł pracy: Delete or Merge Regressors algorithm

Promotor: {Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do: } dr hab. Piotr Pokarowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Małgorzata Bogdan , Uniwersytet Wrocławski - Recenzja 
 • prof. dr hab. Zbigniew Szkutnik, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Recenzja
Zakończony

MGR KAMIL KLUCZNIAK

Tytuł pracy: Anonymous Authentication Using Electronic Identity Documents

Promotor: Prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Gawinecki, Wojskowa Akademia Techniczna - Recenzja 
 • dr hab. Jacek Pomykała, Uniwersytet Warszawski - Recenzja
Zakończony

MGR INŻ. PIOTR SUCH

Tytuł pracy: Szyfrowanie z użyciem automatów komórkowych dwuwymiarowych

Promotor: dr hab. Marian Srebrny, prof. IPI PAN

Recenzenci:

 • dr hab. Stefan Dziembowski, Uniwersytet Warszawski - Recenzja 
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Recenzja
Zakończony

MGR WALDEMAR BARTYNA

Tytuł pracy: Współdziałanie w otwartym heterogenicznym systemie wielorobotowym w oparciu o paradygmat SOA

Promotor: dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz, prof. IPI PAN

Recenzenci:

Zakończony

MGR INŻ MICHAŁ KNAPIK

Tytuł pracy: Parametryczna Weryfikacja Modelowa

Promotor: prof dr hab. inż. Wojciech Penczek, IPI PAN

Recenzenci:

 • prof. Laure Petrucci, Université Paris13 Nord - Recenzja [PDF]
 • prof. dr hab. inż. Jan Magott, Politechnika Wrocławska - Recenzja [PDF]
Zakończony

MGR INŻ. LUCJAN HANZLIK

Tytuł pracy: Algorytmy kryptograficzne w nowoczesnych dokumentach tożsamości

Promotor: prof dr hab. Mirosław Kutyłowski, Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

Zakończony

MGR INŻ. ANNA LAUKS-DUTKA

Tytuł pracy:Applied Cryptographic Schemes Based on Discrete Logarithm Problem

Promotor: prof dr hab. inż. Mirosław Kutyłowski

Recenzenci:

Zakończony

MGR PAWEŁ MATYKIEWICZ

Tytuł pracy: Neurokognitywne podejście do przetwarzania tekstów medycznych

Promotror: prof. dr hab. Włodzisław Duch

Recenzenci:

Zakończony

MGR INŻ. INDRAJIT SAHA

Tytuł pracy: Knowledge Discovery in Biological Data

Promotror: dr hab. Dariusz Plewczyński

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Piotr Formanowicz, Politechnika Poznańska Recenzja [PDF]
 • dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz, Politechnika Śląska Recenzja [PDF]

MGR INŻ. ROBERT KŁOPOTEK

Tytuł pracy: Inwazyjna analiza sieci społecznych

Promotror: dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, IPI PAN

Recenzenci:

Zakończony

MGR INŻ. PIOTR PRZYBYŁA

Tytuł pracy: Odpowiadanie na pytania w języku polskim z użyciem głębokiego rozpoznawania nazw

Promotror: dr hab. Agnieszka Mykowiecka, IPI PAN

Recenzenci:

Zakończony

MGR INŻ. PIOTR SYGA

Tytuł pracy: Algorytmy ochrony informacji dla systemów urządzeń o ogroniczonych możliwościach

Promotror: dr hab. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski, Instytut Telekomunikacji PW Recenzja [PDF]
 • dr hab. inż. Janusz Stokłosa, Politechnika Poznańska Recenzja [PDF]
Zakończony

MGR ALINA WRÓBLEWSKA

Tytuł pracy: Polish Dependency Parser Trained on an Automatically Induced Dependency Bank

Promotror: dr hab. Adam Przepiórkowski, IPI PAN

Recenzenci:

 • dr hab. Krzysztof Jassem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Recenzja [PDF]
 • dr hab. Tomasz Jurdziński, Uniwersytet Wrocławski Recenzja [PDF]
Zakończony

MGR INŻ. TOMASZ STRUMIŃSKI

Tytuł pracy: Algorytmy ukrywania informacji

Promotror: dr hab. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska

Recenzenci:

Zakończony

MGR INŻ. MICHAŁ KOZA

Tytuł pracy: Repelling Sybil Attacks in wireless ad hoc systems

Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski

Recenzenci:

 • dr hab. Stefan Dziembowski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski Recenzja [PDF]
 • prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński, UKSW Recenzja [PDF]

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności