Wydawnictwo Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Wydawnictwa książkowe IPI PAN

Instytut wydaje monografie i inne publikacje pracowników Instytutu oraz sprawozdania i materiały z konferencji. Dystrybucją wydawnictw zajmuje się księgarnia internetowa {Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do: }KSIĘGARNIA NAUKOWA-EUROPEJSKA

Okładka prac IPI PAN

Prace IPI PAN

Wydawnictwo ciągłe nieperiodyczne (około 10 - 30 zeszytów rocznie) ukazuje się od 1971 roku. W poszczególnych zeszytach publikowane są wyniki badań naukowych prowadzonych aktualnie w Instytucie.

Logotyp Journal of Language Modelling

Journal of Language Modelling

{Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do: }Journal of Language Modelling - nowe czasopismo elektroniczne w dziedzinie lingwistyki komputerowej.

Okładka prac Machine GRAPHICS & VISION

Machine GRAPHICS & VISION (do roku 2013)

MGV - kwartalnik w języku angielskim, wydawany od 1992 roku, pod redakcją doc. dr hab. inż. Wojciecha Mokrzyckiego. Obecnie rolę wydawnictwa przejął Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie a redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Leszek Chmielewski.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności