• Ogłoszenia Nagłówek menu - rozwiń
 • Oferty pracy

OFERTY PRACY

Archiwum ofert pracy - link

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (10-248) przy ul. Jana Kazimierza 5. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”.

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
zatrudni osobę na stanowisko
Prawnik, ekspert do spraw praw autorskich

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • opracowanie wykładni i wytycznych korzystania z tekstów objętych prawami autorskimi do celów konstruowania i udostępniania korpusów językowych w świetle obowiązującego w Polsce prawa,
 • bieżące konsultacje prawne w zakresie wskazanym wyżej, odnoszące się do sposobu postępowania, nawiązywania i utrzymywania współpracy z właścicielami tekstów źródłowych,
 • współpraca z kierownikiem Projektu nr POIR.04.02.00 00-D006/20 – Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL – w sprawach związanych z prawami autorskimi i wykorzystaniem utworów dla realizacji Projektu.

Wymagania niezbędne:

 1. wyższe wykształcenie prawnicze,
 2. doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat pracy, w tym w organach administracji publicznej,
 3. doskonała znajomość problematyki ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego,
 4. umiejętność obsługi komputera,
 5. znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach naukowo – badawczych,
 2. znajomość problematyki praw autorskich w nauce, w tym w zakresie przetwarzania języka naturalnego.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie na czas określony (4 miesiące),
 2. ambitne i ciekawe zadania,
 3. pracę w zespole renomowanego Instytutu,
 4. możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny1,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne.

Dokumenty należy przesyłać do 7 czerwca 2021 r. na adres:
agnieszka.olszewska@ipipan.waw.pl
lub
Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa
pok. 105
z dopiskiem "OFERTA PRACY"
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 38 00 505.

1 Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk".

 

Rozstrzygniecie konkursu

Informujemy, że Konkurs na stanowisko POST-DOC w Projekcie NCN wygrała
p. dr Ezgi Iraz SU
Warszawa, dn. 29.04.2021


Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
Post-doca
w Zespole Analizy i Modelowania Statystycznego

Wynagrodzenie etatowe na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku post-doc zostanie przyznane w ramach realizacji projektu badawczego nr 2020/02/Y/ST6/00064, pt.: Sztuczna Inteligencja na Sposób Wytłumaczalny i Społeczny finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach międzynarodowego konkursu „CHIST-ERA Call 2019”.

Oferujemy udział w ekscytującym projekcie zapewniającym współpracę i potencjalne współautorstwo z sześcioma wiodącymi europejskimi laboratoriami ML/AMS/AI.

Czytaj więcej: Konkurs Post-doc CHIST-ERA 2021-03


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności