OFERTY PRACY

Archiwum ofert pracy - link

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (10-248) przy ul. Jana Kazimierza 5. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”.

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkursy otwarty na

stanowiska doktorantów

w multidyscyplinarnym
Zespole Biologii Obliczeniowej (ZBO)
(http://zbo.ipipan.waw.pl)

Podania można składać do 2018-09-30. Podania powinny w tytule zawierać: „ZBO aplikacja na doktoranta”. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 2018-10-15.

Termin rozpoczęcia pracy: 2018-11-02, lub inny po uzgodnieniu obu stron.

Z uwagi na wielowątkowy i multidyscyplinarny charakter zarówno projektu jak i kompetencji osób pracujących w ZBO (http://zbo.ipipan.waw.pl), jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi osobami chcącymi się poświęcić pracy naukowej i posiadającymi pewne doświadczenie oraz umiejętności w jednej (lub więcej niż jednej) z następujących dziedzin: statystyka, uczenie maszynoweprzetwarzanie i analiza danych jak również biologiachemia.

Kwalifikacje kandydatów:

 • tytuł magistra w zakresie informatyki, matematyki, bioinformatyki lub dziedzin pokrewnych; do konkursu mogą także przystąpić studenci ostatniego roku studiów z terminem obrony nie późniejszym niż 30 września 2018,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • dobra znajomość i doświadczenie w analizie danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i uczenia maszynowego,
 • znajomość popularnych języków skryptowych używanych w analizie danych np. R/RStudio/Python,
 • przynajmniej podstawowa znajomość programowania w jednym języku obiektowym (C/C++/C#/Java etc.),
 • podstawowa znajomość obsługi i administrowania systemem Linux,
 • wysoka motywacja, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.

Oczekiwania dodatkowe, podnoszące ocenę kandydata:

 • wiedza z zakresu biologii molekularnej a zwłaszcza genetyki,
 • chęć doskonalenia swojej wiedzy w dziedzinach, których podstawowa znajomość jest niezbędna do wielopłaszczyznowego analizowania danych w zespole.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony)
 • list polecający
 • listę publikacji naukowych, stypendiów, nagród
 • listę konferencji, w których kandydat brał udział. Prosimy o podanie formy wystąpienia (ustna/plakat) wraz z tytułami i współautorami wystąpień.

Warunki stanowiska:

 • Umowa na 36 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: mailto:m.draminski@ipipan.waw.pl jak również do działu kadr a.olszewska@ipipan.waw.pl. W tytule maila należy wpisać: "ZBO aplikacja na doktoranta".

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę w terminie dogodnym dla kandydata jak i komisji konkursowej (lub elektronicznie przez Skype).

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Director of the Institute of Computer Science, PAS

Drukuj

Oferty pracy w projektach

Nazwa stanowiska: PostDoc/co-investigator
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: 36 miesięcy, umowa o pracę
Termin składania ofert: 11.06.2018
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Technical leader/ co-investigator
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: umowa o dzieło
Termin składania ofert: 11.06.2018
Więcej o ofercie tutaj.

 

Drukuj

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkursy otwarte na stanowiska

asystentów

w Zakładzie Teoretycznch Podstaw Informatyki IPI PAN i

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

dotyczące następujących zagadnień badawczych:

 1. Nowe metody weryfikacji systemów wielo-agentowych i protokołów elektronicznego głosowania (opis PL, opis EN),
 2. Nowe podejścia do oceny wartości informacji (opis PL, opis EN),
 3. Optymalizacja architektur głębokich i rekurencyjnych sieci neuronowych na przykładzie problemów przetwarzania i modelowania języka naturalnego (opis PL, opis EN),
 4. Metody selekcji cech w klasyfikacji wieloetykietowej (opis PL, opis EN),
 5. Teoria uczenia dla modelowania różnicowego (opis PL, opis EN),
 6. Detekcja interakcji w dużych zbiorach potencjalnych predyktorów (opis PL, opis EN),

Projekty badawcze realizowane są we współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kandydaci powinni ubiegać się o jednoczesne przyjęcie na studia doktoranckie na tym wydziale (terminy rozmowy kwalifikacyjnej ustalane są indywidualnie z kandydatami, ale nie później niż w marcu 2018).

Wybranym kandydatom gwarantujemy minimalne wynagrodzenie 3000 PLN.

Konkurs trwa do momentu znalezienia odpowiednich kandydatów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem odpowiedniego projektu badawczego.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji, jeżeli osoba kandydująca ma już opublikowane prace,
 4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego1),
 5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

1) Uwaga: tytul magistra wymagany dopiero od momencie podjecia pracy.

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl oraz do kierownika odpowiedniego projektu badawczego.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem