OFERTY PRACY

Archiwum ofert pracy - link

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (10-248) przy ul. Jana Kazimierza 5. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”.

Director of the
Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences
announces the availability of

Postdoctoral researcher position
available in the HOMADOS project

Applications are invited for a postdoctoral researcher position in the HOMADOS project (homados.ipipan.waw.pl), aiming to develop methods and tools for managing credibility of web content, including detecting deceptive content (e.g. fake news) and recommending reliable sources. The researcher will work at the Linguistic Engineering Group at the Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences (IPI PAN) in Warsaw, Poland.

The position is funded for 27 months through the grant PPN/PPO/2018/1/00006 within the Polish Returns programme of the Polish National Agency for Academic Exchange.

Requirements:

 • PhD in computer science, statistics, computational linguistics or related disciplines,
 • Good communication skills in written and spoken English,
 • Research experience, demonstrated by publications at international conferences or academic journals, in at least one of the two relevant areas:
  • applied machine learning (ML), esp. feature selection, high-dimensional data analysis, clustering or deep learning,
  • natural language processing (NLP), esp. document classification, sentiment analysis, named entity recognition, information retrieval.
 • Good programming skills in a major programming language (e.g. Java, Python) and/or scripting language (e.g. R, Python, Matlab) are essential.

Tasks

The researcher will be responsible for performing research under the supervision of the Principal Investigator (PI) in the area of designing and applying NLP and ML methods to the problem of credibility of web content. This includes designing new methods, implementing them, performing experiments, writing publications, presenting the work at international conferences and applying for research grants. They will be required to both realise such tasks outlined in the project plan and take the initiative, independently coming up with novel solutions to the challenges of the domain. They will also be ready to take up other academic and outreach activities that could broaden the impact of the project, should an opportunity arise.

Employment type

Full-time assistant professor (adiunkt) at IPI PAN.

Pay

Gross salary of around 12,000 PLN per month.

Recruitment process

Required documents:

 • CV, including a list of publications,
 • cover letter (in English),
 • copies of three most relevant publications.

The applications should be sent via e-mail to piotr.przybyla@ipipan.waw.pl by 20.12.2019. In the second step of the process some of the candidates will be invited for an interview (in English).

Expected employment period

01.2020-03.2022

All questions regarding the position should be directed to the PI of the project, Piotr Przybyła (piotr.przybyla@ipipan.waw.pl).

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek
Director of the Institute of Computer Science, PAS

Drukuj

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. 2019, poz.1183 z późn. zm.).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone studia drugiego stopnia z matematyki, informatyki lub fizyki;
 • wiedza dotycząca uczenia maszynowego, statystyki matematycznej i obliczeniowej, metod numerycznych i optymalizacji;
 • umiejętności programistyczne;
 • ciekawość poznawcza i chęć rozwiązywania problemów;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Mile widziana znajomość podstaw teorii informacji i wnioskowania statystycznego w problemach wysokowymiarowych.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy (list motywacyjny)1,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji, jeżeli osoba kandydująca ma już opublikowane prace,
 4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego,
 5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 6. oświadczenie zawierające wyrażenie, że w przypadku wygrania konkursu, złoży oświadczenie o prowadzeniu w IPI PAN działalności naukowej w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (tzw. oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie) oraz złoży oświadczenie upoważniające IPI PAN do zaliczenia go do liczby pracowników prowadzących badania naukowe w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, dla ewaluacji jakości działalności naukowej (tzw. oświadczenie o N) (zgodnie z art. 265 ust. 4 i art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. 2018, poz.1668 z późn. zm.).
 7. listy polecające,

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl z dopiskiem „Konkurs na asystenta w ZSI”.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 3 października 2019 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 11 października 2019 roku.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk".

Drukuj

Oferty pracy w projektach

Nazwa stanowiska: Postdoc Fellowship in Cryptography
Typ projektu: SONATA NCN - HS2
Okres i forma zatrudnienia: 11 miesięcy, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 30.10.2019
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Postdoc Fellowship in Cryptography
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: 6-18 miesięcy, umowa o pracę
Termin składania ofert: 31.08.2019
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Anotator
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: 12 miesięcy, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 05.06.2019
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Programista
Typ projektu: SONATA NCN - HS2
Okres i forma zatrudnienia: 6 miesięcy, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 31.03.2019
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Postdoc - Adiunkt
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: 15 miesięcy, umowa o pracę, pełen etat
Termin składania ofert: 26.02.2019
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Doktorant; lingwista
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: 12 miesięcy, stypendium
Termin składania ofert: 26.02.2019
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Doktorant; informatyk
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: 30 miesięcy, stypendium
Termin składania ofert: 26.02.2019
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Badacz – lingwista
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: 36 miesięcy, umowa o pracę 1/5 et. lub umowa o dzieło
Termin składania ofert: 18.02.2019
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Badacz - informatyk (2 miejsca)
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: 36 miesięcy, umowa o pracę 1/6 et. lub umowa o dzieło
Termin składania ofert: 18.02.2019
Więcej o ofercie tutaj.

 

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem