OFERTY PRACY

Archiwum ofert pracy - link

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (10-248) przy ul. Jana Kazimierza 5. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”.

Oferty pracy w projektach

Nazwa stanowiska: PostDoc/co-investigator
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: 36 miesięcy, umowa o pracę
Termin składania ofert: 11.06.2018 (tryb ciągły)
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Technical leader/ co-investigator
Typ projektu: OPUS NCN - HS1
Okres i forma zatrudnienia: umowa o dzieło
Termin składania ofert: 11.06.2018 (tryb ciągły)
Więcej o ofercie tutaj.

 

Drukuj

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

zatrudni osobę na stanowisko

Specjalista ds. Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

 • przygotowywanie wniosków projektowych w zakresie finansowym i organizacyjnym,
 • rozliczanie projektów (przygotowywanie sprawozdań, raportów, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń oraz zapytań ofertowych),
 • monitorowanie bieżącej realizacji finansowej projektów,
 • przestrzeganie zasad finansowania określonych w wytycznych do projektów badawczych realizowanych w Instytucie,
 • sprawdzanie zgodności wydatkowania środków w projektach z warunkami ich finansowania,
 • stały kontakt z przedstawicielami instytucji pośredniczących i wdrażających,
 • ciągłe aktualizowanie wiedzy z zakresu dofinansowań dla nauki i biznesu,
 • udział w pracach organizacyjnych konferencji, sympozjów i innych spotkań naukowych,
 • rozliczanie delegacji zagranicznych.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata pracy,
 3. znajomość przepisów w szczególności w zakresie finansów publicznych i finansowania projektów,
 4. znajomość zagadnień finansowania projektów badawczych finansowanych ze środków budżetowych, funduszy unijnych, funduszy strukturalnych,
 5. wiedza z zakresu zarządzania projektami badawczymi,
 6. umiejętność obsługi komputera,
 7. znajomość języka angielskiego,
 8. umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagania niezbędne:

 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach naukowo – badawczych,
 2. znajomość problematyki kosztorysowania prac badawczych i ich rozliczania

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia,
 2. ambitne i ciekawe zadania,
 3. pracę w zespole renomowanego Instytutu,
 4. możliwość korzystania z pakietu prywatnej opieki medycznej.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne.

Dokumenty należy przesyłać do 31 maja 2018 r. na adres:

agnieszka.olszewska@ipipan.waw.pl

lub

Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa
pok. 105
z dopiskiem "OFERTA PRACY"

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 38 00 505.

 

Drukuj

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkursy otwarte na stanowiska

asystentów

w Zakładzie Teoretycznch Podstaw Informatyki IPI PAN i

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

dotyczące następujących zagadnień badawczych:

 1. Nowe metody weryfikacji systemów wielo-agentowych i protokołów elektronicznego głosowania (opis PL, opis EN),
 2. Nowe podejścia do oceny wartości informacji (opis PL, opis EN),
 3. Optymalizacja architektur głębokich i rekurencyjnych sieci neuronowych na przykładzie problemów przetwarzania i modelowania języka naturalnego (opis PL, opis EN),
 4. Metody selekcji cech w klasyfikacji wieloetykietowej (opis PL, opis EN),
 5. Teoria uczenia dla modelowania różnicowego (opis PL, opis EN),
 6. Detekcja interakcji w dużych zbiorach potencjalnych predyktorów (opis PL, opis EN),

Projekty badawcze realizowane są we współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kandydaci powinni ubiegać się o jednoczesne przyjęcie na studia doktoranckie na tym wydziale (terminy rozmowy kwalifikacyjnej ustalane są indywidualnie z kandydatami, ale nie później niż w marcu 2018).

Wybranym kandydatom gwarantujemy minimalne wynagrodzenie 3000 PLN.

Konkurs trwa do momentu znalezienia odpowiednich kandydatów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem odpowiedniego projektu badawczego.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji, jeżeli osoba kandydująca ma już opublikowane prace,
 4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego1),
 5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

1) Uwaga: tytul magistra wymagany dopiero od momencie podjecia pracy.

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl oraz do kierownika odpowiedniego projektu badawczego.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem