Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkursy otwarty na

trzy stypendia doktoranckie

w Zespole Biologii Obliczeniowej (ZBO)

Tematy prac doktorskich realizowane będą w ramach projektu Symfonia finansowanego przez NCN pt.: „Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu”. Więcej o projekcie na stronie projektu.

Z uwagi na wielowątkowy i multidyscyplinarny charakter zarówno projektu jak i kompetencji osób pracujących w ZBO (http://zbo.ipipan.waw.pl), jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi osobami chcącymi się poświęcić pracy naukowej i posiadającymi pewne doświadczenie oraz umiejętności w jednej (lub więcej niż jednej) z następujących dziedzin: biologii, chemii lub przetwarzaniu i analizie danych.

Kwalifikacje kandydatów:

 • tytuł magistra w zakresie informatyki, bioinformatyki, biologii, biotechnologii, chemii lub dziedzin pokrewnych; do konkursu mogą także przystąpić studenci ostatniego roku studiów z terminem obrony nie późniejszym niż 30 września 2017,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • chęć doskonalenia swojej wiedzy w dziedzinach, których podstawowa znajomość jest niezbędna do wielopłaszczyznowego analizowania danych w projekcie,
 • przynajmniej podstawowa znajomość programowania w jednym języku,
 • wysoka motywacja, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.

Oczekiwania dodatkowe, podnoszące ocenę kandydata:

 • znajomość środowiska R,
 • wiedza z zakresu biologii molekularnej a zwłaszcza genetyki,
 • wiedza z zakresu statystyki,
 • doświadczenie w analizie danych wielowymiarowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony)
 • list polecający
 • listę publikacji naukowych, stypendiów, nagród
 • listę konferencji, w których kandydat brał udział. Prosimy o podanie formy wystąpienia (ustna/plakat) wraz z tytułami i współautorami wystąpień.

Warunki stanowiska:

 • początkowa wysokość stypendium 3000 zł miesięcznie. Umowa na 36 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 • data rozpoczęcia pracy na stanowisku doktoranta: nie później niż 01.10.2017.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl z kopią do m.dabrowski@ipipan.waw.pl. W tytule maila należy wpisać: „Symfonia aplikacja na doktoranta”

Termin przyjmowania zgłoszeń: 02.07.2017
Termin roztrzygnięcia konkursu: 20.07.2017

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę w terminie dogodnym dla kandydata jak i komisji konkursowej (lub elektronicznie przez Skype).

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Director of the Institute of Computer Science, PAS

Drukuj

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkursy otwarte na stanowiska

asystentów

w Zakładzie Teoretycznch Podstaw Informatyki IPI PAN i

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

dotyczące następujących zagadnień badawczych:

 1. Nowe metody weryfikacji systemów wielo-agentowych i protokołów elektronicznego głosowania (opis PL, opis EN),
 2. Nowe podejścia do oceny wartości informacji (opis PL, opis EN),
 3. Optymalizacja architektur głębokich i rekurencyjnych sieci neuronowych na przykładzie problemów przetwarzania i modelowania języka naturalnego (opis PL, opis EN),
 4. Metody selekcji cech w klasyfikacji wieloetykietowej (opis PL, opis EN),
 5. Teoria uczenia dla modelowania różnicowego (opis PL, opis EN),
 6. Detekcja interakcji w dużych zbiorach potencjalnych predyktorów (opis PL, opis EN),

Projekty badawcze realizowane są we współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kandydaci powinni ubiegać się o jednoczesne przyjęcie na studia doktoranckie na tym wydziale (terminy rozmowy kwalifikacyjnej 22 czerwca 2017 lub w terminie wrześniowym).

Wybranym kandydatom gwarantujemy minimalne wynagrodzenie 3000 PLN.

Konkurs trwa do momentu znalezienia odpowiednich kandydatów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem odpowiedniego projektu badawczego.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji, jeżeli osoba kandydująca ma już opublikowane prace,
 4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego1),
 5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

1) Uwaga: tytul magistra wymagany dopiero od momencie podjecia pracy.

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl oraz do kierownika odpowiedniego projektu badawczego.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Drukuj

Oferty pracy w projektach

Nazwa stanowiska: Anotator
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: 7 miesięcy, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 15.12.2017 (tryb ciągły)
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Lingwista
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: 16 miesięcy, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 04.07.2017
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Lingwista
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: 8 miesięcy, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 04.07.2017
Więcej o ofercie tutaj.

Nazwa stanowiska: Lingwista
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: 8 miesięcy, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 04.07.2017
Więcej o ofercie tutaj.

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem