Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkursy otwarty na

trzy stypendia doktoranckie

w Zespole Biologii Obliczeniowej (ZBO)

Tematy prac doktorskich realizowane będą w ramach projektu Symfonia finansowanego przez NCN pt.: „Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu”. Więcej o projekcie na stronie projektu.

Z uwagi na wielowątkowy i multidyscyplinarny charakter zarówno projektu jak i kompetencji osób pracujących w ZBO (http://zbo.ipipan.waw.pl), jesteśmy otwarci na współpracę z młodymi osobami chcącymi się poświęcić pracy naukowej i posiadającymi pewne doświadczenie oraz umiejętności w jednej (lub więcej niż jednej) z następujących dziedzin: biologii, chemii lub przetwarzaniu i analizie danych.

Kwalifikacje kandydatów:

 • tytuł magistra w zakresie informatyki, bioinformatyki, biologii, biotechnologii, chemii lub dziedzin pokrewnych; do konkursu mogą także przystąpić studenci ostatniego roku studiów z terminem obrony nie późniejszym niż 30 września 2017,
 • dobra znajomość j. angielskiego,
 • chęć doskonalenia swojej wiedzy w dziedzinach, których podstawowa znajomość jest niezbędna do wielopłaszczyznowego analizowania danych w projekcie,
 • przynajmniej podstawowa znajomość programowania w jednym języku,
 • wysoka motywacja, umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole.

Oczekiwania dodatkowe, podnoszące ocenę kandydata:

 • znajomość środowiska R,
 • wiedza z zakresu biologii molekularnej a zwłaszcza genetyki,
 • wiedza z zakresu statystyki,
 • doświadczenie w analizie danych wielowymiarowych.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich (lub zaświadczenie o wyznaczonym terminie obrony)
 • list polecający
 • listę publikacji naukowych, stypendiów, nagród
 • listę konferencji, w których kandydat brał udział. Prosimy o podanie formy wystąpienia (ustna/plakat) wraz z tytułami i współautorami wystąpień.

Warunki stanowiska:

 • początkowa wysokość stypendium 3000 zł miesięcznie. Umowa na 36 miesięcy z możliwością przedłużenia,
 • data rozpoczęcia pracy na stanowisku doktoranta: nie później niż 01.10.2017.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl z kopią do m.dabrowski@ipipan.waw.pl. W tytule maila należy wpisać: „Symfonia aplikacja na doktoranta”

Termin przyjmowania zgłoszeń: 02.07.2017
Termin roztrzygnięcia konkursu: 20.07.2017

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę w terminie dogodnym dla kandydata jak i komisji konkursowej (lub elektronicznie przez Skype).

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)”

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Director of the Institute of Computer Science, PAS

Drukuj

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkursy otwarte na stanowiska

asystentów

w Zakładzie Teoretycznch Podstaw Informatyki IPI PAN i

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

dotyczące następujących zagadnień badawczych:

 1. Nowe metody weryfikacji systemów wielo-agentowych i protokołów elektronicznego głosowania (opis PL, opis EN),
 2. Nowe podejścia do oceny wartości informacji (opis PL, opis EN),
 3. Optymalizacja architektur głębokich i rekurencyjnych sieci neuronowych na przykładzie problemów przetwarzania i modelowania języka naturalnego (opis PL, opis EN),
 4. Metody selekcji cech w klasyfikacji wieloetykietowej (opis PL, opis EN),
 5. Teoria uczenia dla modelowania różnicowego (opis PL, opis EN),
 6. Detekcja interakcji w dużych zbiorach potencjalnych predyktorów (opis PL, opis EN),

Projekty badawcze realizowane są we współpracy z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kandydaci powinni ubiegać się o jednoczesne przyjęcie na studia doktoranckie na tym wydziale (terminy rozmowy kwalifikacyjnej 22 czerwca 2017 lub w terminie wrześniowym).

Wybranym kandydatom gwarantujemy minimalne wynagrodzenie 3000 PLN.

Konkurs trwa do momentu znalezienia odpowiednich kandydatów.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem odpowiedniego projektu badawczego.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji, jeżeli osoba kandydująca ma już opublikowane prace,
 4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego1),
 5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

1) Uwaga: tytul magistra wymagany dopiero od momencie podjecia pracy.

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl oraz do kierownika odpowiedniego projektu badawczego.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Drukuj

Oferty pracy w projektach

Nazwa stanowiska: Lingwista komputerowy
Typ projektu: SONATA NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: 16 miesięcy, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 14.06.2017
Więcej o ofercie tutaj.

Drukuj

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

profesora zwyczajnego

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

 • istotne osiągnięcia w zakresie matematyki dyskretnej, w szczególności kombinatoryka i teoria grafów - zastosowania matematyki dyskretnej w informatyce;
 • doświadczenie w opiece naukowej nad młodymi pracownikami, w tym (wypromowanymi) doktorantami.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. kopie najważniejszych (maks. pięciu) publikacji,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego, określonego w Art. 89. ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 619),
 6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 7. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 kwietnia 2017 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 maja 2017 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Drukuj

Director of the

Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences

announces the availability of

PhD student scholarship

in Computational Biology with a focus on modelling of glioblastoma

(starting date: by agreement as soon as possible )

Qualifications requested and eligibility:

Master’s of Science in Bioinformatics, or an equivalent Master’s degree in Biotechnology, Computer Science or Statistics. In the latter two cases, the candidate should present evidence of competence in basic molecular biology. Experience in machine learning methods and analysis of sequence data is a merit. The candidate should also have good communication skills and excellent study merits, and good skills in oral and written English.

Further Information: More information can be obtained here.

Application The applicant should include his/her Curriculum Vitae (CV), a brief description of research interest, skills and past research experience, copies of exam-certificates and grades, a summary of Master’s thesis, any own publications and a cover letter. We encourage applicants to provide details about referees who may provide recommendations for the applicant.

 

The documents should be submitted to the secretary of the ICS PAS in Warsaw, ul. Jana Kazimierza 5, room 105 or by e-mail in the pdf files to the address: a.olszewska@ipipan.waw.pl, and marked “CB opening PhD stipend”.

 

Document submission deadline:
Applications are accepted until an appropriate candidate is found, but not later than 30 September 2016

 

Applications will be considered by a Competition Board appointed by the Director of ICS  PAS.

Competition results will appear until an appropriate candidate is found.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Director of the Institute of Computer Science, PAS

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem