• Ogłoszenia Nagłówek menu - rozwiń
  • Oferty pracy

OFERTY PRACY

Archiwum ofert pracy - link

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (10-248) przy ul. Jana Kazimierza 5. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”.

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs otwarty na stanowisko
Post-doca
w Zespole Analizy i Modelowania Statystycznego

Wynagrodzenie etatowe na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku post-doc zostanie przyznane w ramach realizacji projektu badawczego nr 2020/02/Y/ST6/00064, pt.: Sztuczna Inteligencja na Sposób Wytłumaczalny i Społeczny finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach międzynarodowego konkursu „CHIST-ERA Call 2019”.

Oferujemy udział w ekscytującym projekcie zapewniającym współpracę i potencjalne współautorstwo z sześcioma wiodącymi europejskimi laboratoriami ML/AMS/AI.

Czytaj więcej: Konkurs Post-doc CHIST-ERA 2021-03

Oferty pracy w projektach

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN ogłasza konkursy na stanowiska
w realizowanych w Instytucie projektach badawczych

Kandydaci proszeni są o zamieszczanie w dokumentach klauzuli wyrażenia zgody na przetważanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem na górze strony ofert pracy.
Kandydatom przysługuje prawo do odwołania od wyniku rekrutacji w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

Lista bieżąco prowadzonych naborów:


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności