• Ogłoszenia Nagłówek menu - rozwiń
 • Oferty pracy

OFERTY PRACY

Archiwum ofert pracy - link

Zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (10-248) przy ul. Jana Kazimierza 5. Dane zbierane są dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia przez aplikującego wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Osoby aplikujące mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyraźnej zgody.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk”.

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

zatrudni osobę na stanowisko

Sekretarz redakcji czasopisma naukowego

 

Oferowane stanowisko dotyczy redakcji czasopisma naukowego Journal of Language Modelling.

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończone studia pierwszego stopnia,
 • doświadczenie w obsłudze systemu Open Journal System (szczególnie pożądana znajomość wersji 3 systemu),
 • biegła znajomość języka angielskiego w piśmie,
 • zdolności organizacyjne potwierdzone np. doświadczeniem w prowadzeniu redakcji czasopisma lub organizacji konferencji.

Praca w wymiarze 42 godzin miesięcznie będzie rozliczana w formie umowy zlecenia. Oferowana płaca: 1500 zł brutto miesięcznie

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. życiorys (CV),
 2. podanie o przyjęcie do pracy (list motywacyjny)1,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne.

Dokumenty należy przesyłać do 27 września 2021 r. na adres:

jlm@ipipan.waw.pl

lub

Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5, 01-248 Warszawa
pok. 105
z dopiskiem "Konkurs na sekretarza redakcji JLM"

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

1Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk".

Oferty pracy w projektach

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN ogłasza konkursy na stanowiska
w realizowanych w Instytucie projektach badawczych

Kandydaci proszeni są o zamieszczanie w dokumentach klauzuli wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem na górze strony ofert pracy.
Kandydatom przysługuje prawo do odwołania od wyniku rekrutacji w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.

Lista bieżąco prowadzonych naborów:

 • Nazwa stanowiska: Postdoc Fellowship in Cryptography
  Typ projektu: OPUS NCN - ST6
  Okres i forma zatrudnienia: 10-12 miesięcy, umowa o pracę
  Termin składania ofert: 17.08.2021
  Więcej o ofercie tutaj.
  Opublikował: Michał Ciesiołka dnia: 2021.07.20

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności