Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

profesora zwyczajnego

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:

  • istotne osiągnięcia w zakresie matematyki dyskretnej, w szczególności kombinatoryka i teoria grafów - zastosowania matematyki dyskretnej w informatyce;
  • doświadczenie w opiece naukowej nad młodymi pracownikami, w tym (wypromowanymi) doktorantami.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  1. podanie o przyjęcie do pracy,
  2. życiorys naukowy,
  3. spis publikacji,
  4. kopie najważniejszych (maks. pięciu) publikacji,
  5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego, określonego w Art. 89. ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 619),
  6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
  7. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2018 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: a.olszewska@ipipan.waw.pl

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 kwietnia 2017 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 maja 2017 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Drukuj

Oferty pracy w projektach

Nazwa stanowiska: Programista
Typ projektu: SONATA NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: 18-24 miesięce, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 15.03.2017
Więcej o ofercie tutaj.

Drukuj

Director of the

Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences

announces the availability of

PhD student scholarship

in Computational Biology with a focus on modelling of glioblastoma

(starting date: by agreement as soon as possible )

Qualifications requested and eligibility:

Master’s of Science in Bioinformatics, or an equivalent Master’s degree in Biotechnology, Computer Science or Statistics. In the latter two cases, the candidate should present evidence of competence in basic molecular biology. Experience in machine learning methods and analysis of sequence data is a merit. The candidate should also have good communication skills and excellent study merits, and good skills in oral and written English.

Further Information: More information can be obtained here.

Application The applicant should include his/her Curriculum Vitae (CV), a brief description of research interest, skills and past research experience, copies of exam-certificates and grades, a summary of Master’s thesis, any own publications and a cover letter. We encourage applicants to provide details about referees who may provide recommendations for the applicant.

 

The documents should be submitted to the secretary of the ICS PAS in Warsaw, ul. Jana Kazimierza 5, room 105 or by e-mail in the pdf files to the address: a.olszewska@ipipan.waw.pl, and marked “CB opening PhD stipend”.

 

Document submission deadline:
Applications are accepted until an appropriate candidate is found, but not later than 30 September 2016

 

Applications will be considered by a Competition Board appointed by the Director of ICS  PAS.

Competition results will appear until an appropriate candidate is found.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Director of the Institute of Computer Science, PAS

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem