• Aktualności

Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-2/9/23
Opracowanie redakcyjne tekstów z gazet/czasopism dostępnych w formacie pdf
dla potrzeb Korpusu Dekady


Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-2/9/23

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/9/23
Opracowanie redakcyjne tekstów z gazet/czasopism dostępnych w formacie pdf
dla potrzeb Korpusu Dekady


Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/9/23

Przetarg nieograniczony nr EA/ZP-2/1/23
na kompleksową dostawę energii elektrycznej
prowadzony przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie eZamawiający pod adresem:
Link zewnętrzny do strony na platformie ipipan.ezamawiajacy.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, na podstawie art. 132 ustawy

Termin składania ofert: 22 września 2023 r. godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: 22 września 2023 r. godz. 10:00

Czy Jaś jest (składniowo) ważniejszy od Małgosi?


W artykule przyjętym na tegoroczną konferencję Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics – najważniejszą i największą konferencję dotyczącą lingwistyki komputerowej – profesor lingwistyki z Instytutu Podstaw Informatyki PAN i z UW wraz ze studentem kognitywistyki UW – przedstawili nowy argument za teoriami symetrycznymi.

Argument ten oparty jest na automatycznym przetwarzaniu tekstów, w tym wypadku tekstów angielskich, i na zaawansowanej analizie statystycznej wydobytych danych językowych.

Czytaj więcej: Czy Jaś jest (składniowo) ważniejszy od Małgosi?

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla dra Dariusza Kalocińskiego


Dr Dariusz Kalociński z Zespołu Analizy i Modelowania Statystycznego Instytutu Podstaw Informatyki PAN otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium przyznawane jest na okres 36 miesięcy.

Stypendysta zajmuje się aktualnie związkami obliczalnej teorii modeli z filozofią obliczeń i filozofią matematyki. Jest autorem prac, które stanowią istotny wkład zarówno w teorię matematyczną, jak i w filozofię. Wcześniej prowadził badania z zakresu obliczalnej teorii predykcji, modelowania ewolucji języka, teorii obliczeń oraz filozofii języka.

Czytaj więcej: Stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla Dariusza Kalocińskiego


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności