Przełomowe badania przyszłością leczenia nowotworów


nature journal

W przełomowym projekcie Pan-Cancer ponad tysiąc naukowców z całego świata zbudowało najdokładniejszy obraz nowotworów. Wyniki ich prac zostały opublikowane w dwóch artykułach czasopisma Nature i czterech artykułach towarzyszących w Nature Communications i Communications Biology. Przedstawiono w nich niemal ciałkowity obraz wszystkich znanych nowotworów. Studia te w przyszłości pozwolą na stosowanie zindywidualizowanego leczenia każdego pacjenta, jak również na wcześniejsze wykrywanie nowotworów.

Konsorcjum Pan-Cancer przeanalizowało kompletny kod genetyczny 2 658 nowotworów. Znaleziono 4-5 głównych mutacji, które sterują rozwojem nowotworu. Mutacje te mogą być celem terapii antynowotworowych, w szczególności indywidualnie dostosowanych do każdego pacjenta. Szczególną uwagę w projekcie poświęcono obszarom niekodującym białka, występującym w elementach regulatorowych genomu.

Dzięki określeniu wieku mutacji (około 20% tych mutacji powstaje wiele lat, a nawet dziesięcioleci wcześniej) powstają nowe możliwości wczesnego diagnozowania, nawet zanim nowotwór powstanie.

Nasz pracownik, profesor Jan Komorowski, uczestniczy w projekcie Pan-Cancer i jest współautorem wspomnianych sześciu artykułów. Wkład jego zespołu w projekt Pan-Cancer to przede wszystkim wykrywanie istotnych mutacji w obszarach regulatorowych genomów.

Rheinbay, E., Nielsen, M.M., Abascal, F. et al. Analyses of non-coding somatic drivers in 2,658 cancer whole genomes. Nature 578, 102–111 (2020). doi: 10.1038/s41586-020-1965-x,
Campbell, P.J., Getz, G., Korbel, J.O. et al. Pan-cancer analysis of whole genomes. Nature 578, 82–93 (2020). doi: 10.1038/s41586-020-1969-6,
Carlevaro-Fita, J., Lanzós, A., Feuerbach, L. et al. Cancer LncRNA Census reveals evidence for deep functional conservation of long noncoding RNAs in tumorigenesis. Commun Biol 3, 56 (2020). doi: 10.1038/s42003-019-0741-7,
Reyna, M.A., Haan, D., Paczkowska, M. et al. Pathway and network analysis of more than 2500 whole cancer genomes. Nat Commun 11, 729 (2020). doi: 10.1038/s41467-020-14367-0,
Paczkowska, M., Barenboim, J., Sintupisut, N. et al. Integrative pathway enrichment analysis of multivariate omics data. Nat Commun 11, 735 (2020). doi: 10.1038/s41467-019-13983-9,
Shuai, S., Abascal, F., Amin, S.B. et al. Combined burden and functional impact tests for cancer driver discovery using DriverPower. Nat Commun 11, 734 (2020). doi: 10.1038/s41467-019-13929-1

Prof. Wojciech Penczek członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk


penczek 
ZOPAN WPenczek

Dyrektor IPI PAN, prof. Wojciech Penczek, został powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. 140 sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN miała miejsce 5 grudnia. Zgodnie z Regulaminem wyboru członków Akademii, kandydaci na członków powinni wyróżniać się szczególnym dorobkiem naukowym, autorytetem środowiskowym i nieposzlakowaną opinią.

Panu Dyrektorowi składamy gratulacje!

Relacja ze 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN

 

Zdjęcie 1: Archiwum prywatne W Penczka
Zdjęcie 2: Jarosław Deluga-Góra / PAN

Referat prof. Jacka Koronackiego na Colloquia Torunesia


JacekKoronacki Colloquia Torunensia 2019 1 2 
colloquia torunensia 2

Profesor Jacek Koronacki wzgosił wykład pt. "Posthumanizm a technologia" na Colloquia Torunesia, corocznych spotkaniach przedstawicieli duchowieństwa, naukowców oraz władz miasta, które odbyły się w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 r.

Wspólnym mianownikiem wszystkich dotychczasowych spotkań były zagadnienia filozoficzne, teologiczne i socjologiczne. Tradycja wydarzenia sięga spotkań katolików, luteranów i kalwinów, którzy po raz pierwszy spotkali się w 1645 roku w Toruniu, żeby debatować o pokoju religijnym.
Organizatorzy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kuria Diecezjalna, Urząd Miasta Torunia) podczas 24 edycji skłaniali do refleksji na temat „Homo Novus – w poszukiwaniu nowego człowieka”. Rozważania były poświęcone kondycji współczesnego człowieka, budowaniu przyszłości oraz czynnikom determinującym rozwój ludzkości, między innymi elektronice.

Relację ze spotkań przeprowadziła telewizja TVP Bydgoszcz.

Artykuł dr. Piotra Przybyły przyjęty na konferencję AAAI 2020


aaai20

Artykuł dr. Piotra Przybyły (Zespół Inżynierii Lingwistycznej) pt. „Capturing the Style of Fake News” został przyjęty na konferencję AAAI 2020, która odbędzie się w lutym w Nowym Jorku 2020.

AAAI jest jedną z najważniejszych konferencją dot. sztucznej inteligencji na świecie (Ranking CORE 2018: A*). Artykuł dotyczy oceny wiarygodności wiadomości ukazujących się w mediach cyfrowych za pomocą analizy stylu językowego i zostanie zaprezentowany w ramach bloku tematycznego obejmującego prace o potencjalnie istotnym wpływie na społeczeństwo (AI for social impact).

(takich jak zmyślone wiadomości - fake news) jedynie na podstawie stylu, w jakim są napisane. Artykuł ukazuje, że klasyfikatory ogólnego zastosowania, choć wydają się dawać dobre wyniki przy prostej ewaluacji, w rzeczywistości uczą się konkretnych źródeł dostępnych w danych treningowych, a nie ogólnych zależności stylistycznych. Aby tego uniknąć, zbudowano korpus 103.219 dokumentów zebranych z 223 źródeł (portali informacyjnych) oznaczonych co do wiarygodności przez ekspertów oraz bazujące na nim realistyczne scenariusze ewaluacji. Zaprojektowano także dwa nowe klasyfikatory: głęboką sieć neuronową oraz model bazujący na cechach stylometrycznych. Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że zaproponowane metody zachowują wysoką dokładność, nawet gdy stosuje się je do dokumentów z nieznanych wcześniej tematów (np. nowych wydarzeń) lub źródeł (np. nowych portali informacyjnych). Analiza modelu stylometrycznego wskazuje, że istotnie koncentruje się on na słownictwie silnie wzbudzającym emocje, typowym dla publikacji fake news.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem