XLIII Konferencja "Statystyka Matematyczna"


276204

Instytut Podstaw Informatyki PAN współorganizuje XLIII Konferencje "Statystyka Matematyczna".
Konferencja odbędzie się w dniach od 4 grudnia do 12 grudnia 2017 w Ośrodku Badawczo-Konferencyjnym IM PAN w Będlewie.  

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia statystyki matematycznej i jej różne zastosowania.  

Adres strony www konferencji: https://www.impan.pl/en/activities/banach-center/conferences/17-xliiistatistics

Nagroda im. Profesora Zdzisława Pawlaka za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki


ALGORYTMY ANALIZY SKUPIEŃ

Monografia pt. Algorytmy analizy skupień autorstwa profesorów Sławomira T. Wierzchonia oraz Mieczysława A. Kłopotek została uhonorowana Nagrodą za Wybitną Monografię z Zakresu Informatyki, przyznaną przez Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk w pierwszej edycji konkursu im. Profesora Zdzisława Pawlaka.

W takim kontekście dyskutowany jest problem właściwego doboru parametrów tych metod jak i problem ich efektywnej implementacji. Podjęto też próbę systematyzacji zagadnienia oceny jakości uzyskanych skupień, a także zebrano wiedzę na temat miar jakości pokrycia danego zbioru obserwacji. Z praktycznego bowiem punktu widzenia bardziej naturalne jest sformułowanie algorytmu generującego pokrycie danego zbioru obiektów, a nie jego podział.

Kolejnym, istotnym wkładem w dziedzinę jest przedstawienie ujednoliconego materiału dotyczącego algorytmów spektralnej i dyfuzyjnej analizy danych. Przedstawiono zarówno klasyczne już algorytmy grupowania spektralnego jak i ich modyfikacje wynikające ze zróżnicowanych znaczeń nadawanych pojęciu „skupienie”. Uwypuklono związek między metodami cięć przepływów w grafie a wybranymi spektralnymi własnościami laplasjanów grafu.

Wskazywano na formalne analogie między metodami grupowania, by uwypuklić możliwość transferu modyfikacji między metodologiami w celu dalszego rozwoju algorytmów.

Ponadto w monografii omówiono specjalizację wybranych algorytmów do zadań przetwarzania ogromnych zbiorów danych. Prezentowane są także wybrane rozwiązania dla uczenia częściowo nadzorowanego.

Ranking MBA Perspektywy 2016


MBA 2016

Program MBA - Innovation and Data Analysis prowadzony przez Instytut Podstaw Informatyki PAN wraz z amerykańskim Partnerem Woodbury School of Business zajął 2 MIEJSCE w kategorii KADRA DYDAKTYCZNA oraz 3 MIEJSCE w kategorii OPINIA ABSOLWENTÓW w Rankingu Perspektyw dla Najlepszych Programów MBA w 2016 roku.

Więcej na stronie Studiów Podyplomowych - News.

Best paper award - na konferencji E-Vote-ID 2016


Best Paper Award E-vote-ID 2016

Wojciech Jamroga i Masoud Tabatabaei (Uniwersytet Luksemburski) otrzymali nagrodę za najlepszy artykuł na konferencji E-VOTE-ID 2016 w Bregencji za pracę "Preventing Coercion in E-Voting: Be Open and Commit". Praca była częściowo finansowana z projektu ReVINK (Representation and Verification of Interaction and Knowledge), realizowanego ze środków Siódmego Ramowego Programu Unii Europejskiej (grant PIEF-GA-2012-626398).

E vote ID

Konferencja Headlex16 w IPI PAN - 24-29 lipiec 2016


banner 800x300 

W dniach 24-29 lipca 2016r. odbyła się konferencja HEADLEX16
"Joint 2016 Conference on Head-driven Phrase Structure Grammar and Lexical Functional Grammar"

organizowana przez Zespół Inżynierii Lingwistycznej IPI PAN

Strona domowa konferencji: http://headlex16.ipipan.waw.pl/

  • 1
  • 2

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem