• Aktualności

Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

COMBO – system do przetwarzania języka naturalnego dla ponad 40 języków
Artykuł pt. "COMBO: State-of-the-Art Morphosyntactic Analysis" ukazał się w materiałach konferencji Empirical Methods in Natural Language Processing, która odbyła się w listopadzie 2021 roku. Artykuł przedstawia COMBO – system do przetwarzania języka naturalnego, oparty o sieci neuronowe i służący do tagowania częściami mowy, analizy morfologicznej, lematyzacji i parsowania zależnościowego. System nie tylko przewiduje wartości kategorii gramatycznych, ale jednocześnie umożliwia zwracanie ich reprezentacji wektorowych. COMBO jest łatwym do zainstalowania pakietem w języku Python, który umożliwia trenowanie własnych modeli wstępnego przetwarzania języka albo automatyczne pobieranie pretrenowanych modeli dla ponad 40 języków. System był optymalizowany pod kątem zachowania balansu pomiędzy wydajnością a jakością. Jako rozwiązanie typu ,,end-to-end”, gdzie moduły są uczone w sposób łączny, COMBO oferuje szybki czas trenowania modelu dla danego języka z jednoczesnym zachowaniem jakości predykcji nierzadko przewyższającej konkurencyjne rozwiązania.

Biblioteka jest dostępna pod linkiem: https://gitlab.clarin-pl.eu/syntactic-tools/combo. Udostępniliśmy również webową wersję demonstracyjną COMBO: http://combo-demo.nlp.ipipan.waw.pl/combo-pl.

Algorytmy szyfrowania i kompresji dla Internetu Rzeczy


Prof. Józef Pieprzyk, dr hab. inż. Paweł Morawiecki i dr inż. Marcin Pawłowski z Zespołu Kryptografii, są autorami pracy „Compcrypt – Lightweight ANS-Based Compression and Encryption”, zamieszczonej w czasopiśmie IEEE Transactions on Information Forensics and Security.

Praca powstała w ramach grantu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki, poświęconego algorytmom szyfrowania i kompresji. Współautorami publikacji są badacze z Australii (S.Camtepe, A. Mahboubi, S. Nepal) oraz dr Jarosław Duda z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W pracy zaprezentowano rodzinę algorytmów typu compcrypt, czyli lekkich algorytmów kompresująco-szyfrujących opartych na algorytmie kompresji ANS. Zawarta analiza wydajności i bezpieczeństwa algorytmów compcrypt wykazała ich potencjalną przydatność w wielu środowiskach a w szczególności w zastosowaniach Internetu Rzeczy czy 5G.

Klasyfikatory tekstu wspomagają użytkowników w wykrywaniu fake newsów w internecie


Ocena wiarygodności tekstu jest przedmiotem artykułu dr. Piotra Przybyły z Zespołu Inżynierii Lingwistycznej, który ukazał się w czasopiśmie “Information Processing & Management”. W ramach badań zaimplementowano różne klasyfikatory tekstu w formie rozszerzenia do przeglądarki, aby sprawdzić, jak korzystanie z nich wpływa na postrzeganie wiarygodności przez czytelników treści internetowych. Uzyskane wyniki wskazują, że użytkownicy korzystający z przygotowanych modeli są w stanie odróżniać artykuły wiarygodne od fake news z większą łatwością, niż bazując tylko na własnym osądzie.

Prace przeprowadzono w ramach projektu HOMADOS (https://homados.ipipan.waw.pl/), finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA), we współpracy z Universidad Nacional del Sur (Argentyna). Artykuł „When Classification Accuracy is Not Enough: Explaining News Credibility Assessment” ukazał się w czasopiśmie “Information Processing & Management”

ARTIQ – Centra Doskonałości AI dla wsparcia badań nad Sztuczną Inteligencją


Otwarto nabór wniosków w konkursie na Centra Doskonałości AI. Centra Doskonałości mogą powstać w wybranych Instytucjach Hostujących, wśród których znajduje się Instytut Podstaw Informatyki PAN. Centra Doskonałości AI mają być istotnym elementem budowania całego ekosystemu wspierania rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Zapewnią ciągłość badań naukowych na najwyższym światowym poziomie w obszarze sztucznej inteligencji. Celem konkursu jest dofinansowanie projektów, które mogą przyczynić się do osiągnięcia celu Wspólnego Przedsięwzięcia organizowanego przez NCBR i NCN pod nazwą „ARTIQ – Centra Doskonałości AI”, czyli zwiększenia potencjału naukowego i B+R Polski w obszarze sztucznej inteligencji. Centra Doskonałości AI są rozumiane jako wysoko wyspecjalizowane zespoły badawcze działające przy polskich podmiotach, kierowane przez wysokiej klasy naukowców o międzynarodowej renomie i wyróżniającym dorobku naukowym, wdrożeniowym i organizacyjnym. Do konkursu może być zgłoszony wniosek dot. sztucznej inteligencji w planowanych badaniach oraz pracach B+R.

Nabór wniosków będzie trwał od 20 września do 20 grudnia 2021 r.

Profesor Józef Pieprzyk honorowym członkiem (ang. Fellow) stowarzyszenia IACR


 

W 2021 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Kryptologicznych (IACR) przyznało profesorowi Józefowi Pieprzykowi honorowe członkostwo (ang. Fellow) stowarzyszenia IACR za znaczący wkład w projektowanie i analizę systemów kryptograficznych oraz za wyjątkową służbę dla stowarzyszenia IACR i społeczności kryptograficznej z rejonu Azji i Pacyfiku.

Więcej informacji można znaleźć na witrynie iacr.org/fellows/

Czytaj więcej: Profesor Józef Pieprzyk honorowym członkiem stowarzyszenia IACR


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności