• Aktualności

Aktualności Instytutu Podstaw Informatyki PAN

10 lat otwartej infrastruktury naukowej CLARIN w Polsce
Fot. Archiwum Politechniki Wrocławskiej

W dniach 25-27 września na Politechnice Wrocławskiej odbyła się konferencja zorganizowana z okazji jubileuszu 10 lat otwartej infrastruktury naukowej CLARIN w Polsce. W 2013 roku konsorcjum CLARIN-PL otrzymało pierwsze fundusze z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie zakupu i wytworzenia aparatury naukowo-badawczej CLARIN-PL: wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna. CLARIN-PL jest polskim wkładem w infrastrukturę naukową CLARIN ERIC, która tworzona jest przez 26 krajów Unii Europejskiej i krajów członków stowarzyszonych. Przedsięwzięcie CLARIN-PL zostało wpisane na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej w 2011 roku.

Na konferencji jubileuszu 10-lecia zostały zaprezentowane m.in. najnowsze narzędzia i zasoby językowe opracowane przez pracowników Instytutu Podstaw Informatyki PAN powstałe w ramach przedsięwzięcia CLARIN-PL.

Czytaj więcej: 10 lat otwartej infrastruktury naukowej CLARIN w Polsce

Czy Jaś jest (składniowo) ważniejszy od Małgosi?


W artykule przyjętym na tegoroczną konferencję Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics – najważniejszą i największą konferencję dotyczącą lingwistyki komputerowej – profesor lingwistyki z Instytutu Podstaw Informatyki PAN i z UW wraz ze studentem kognitywistyki UW – przedstawili nowy argument za teoriami symetrycznymi.

Argument ten oparty jest na automatycznym przetwarzaniu tekstów, w tym wypadku tekstów angielskich, i na zaawansowanej analizie statystycznej wydobytych danych językowych.

Czytaj więcej: Czy Jaś jest (składniowo) ważniejszy od Małgosi?

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla dra Dariusza Kalocińskiego


Dr Dariusz Kalociński z Zespołu Analizy i Modelowania Statystycznego Instytutu Podstaw Informatyki PAN otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium przyznawane jest na okres 36 miesięcy.

Stypendysta zajmuje się aktualnie związkami obliczalnej teorii modeli z filozofią obliczeń i filozofią matematyki. Jest autorem prac, które stanowią istotny wkład zarówno w teorię matematyczną, jak i w filozofię. Wcześniej prowadził badania z zakresu obliczalnej teorii predykcji, modelowania ewolucji języka, teorii obliczeń oraz filozofii języka.

Czytaj więcej: Stypendium dla wybitnych młodych naukowców dla Dariusza Kalocińskiego

Rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych PAN


15 czerwca rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Technologii Informacyjnych i Biomedycznych Instytutów PAN (TIBPAN). TIBPAN prowadzi kształcenie interdyscyplinarne przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • inżynieria biomedyczna,
  • nauki medyczne.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN mija 28 czerwca 2023 r.

Czytaj więcej: Szkoła Doktorska TIB PAN - rekrutacja 2023

Maksymalizacja informacji, minimalizacja kosztów: Optymalna selekcja zmiennych w klasyfikacji wieloetykietowej


W czasopiśmie Pattern Recognition ukazał się artykuł współautorstwa Tomasza Kloneckiego, studenta Szkoły Doktorskiej TIB PAN, dra Pawła Teisseyre z Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz Prof. Jaesunga Lee (Chung-Ang University, Rebublic of Korea), pt. "Cost-constrained feature selection in multilabel classification using an information-theoretic approach".

Czytaj więcej: Maksymalizacja informacji, minimalizacja kosztów: Optymalna selekcja zmiennych w klasyfikacji...


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności