Dofinansowanie dla projektu CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna


CTJ CLARIN PL

Projekt CLARIN – Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna, otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, z działania 4.2 „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki”.

Celem działania jest wsparcie strategicznych projektów infrastruktury badawczej, wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej.

Projekt został złożony przez konsorcjum w składzie: Politechnika Wrocławska, Instytut Podstaw Informatyki PAN, Instytut Slawistyki PAN, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Wrocławski.

Z ramienia IPI PAN-u w przedsięwzięciu bierze udział Zespół Inżynierii Lingwistycznej.

Prof. Wojciech Penczek członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk


penczek 
ZOPAN WPenczek

Dyrektor IPI PAN, prof. Wojciech Penczek, został powołany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk. 140 sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN miała miejsce 5 grudnia. Zgodnie z Regulaminem wyboru członków Akademii, kandydaci na członków powinni wyróżniać się szczególnym dorobkiem naukowym, autorytetem środowiskowym i nieposzlakowaną opinią.

Panu Dyrektorowi składamy gratulacje!

Relacja ze 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN

 

Zdjęcie 1: Archiwum prywatne W Penczka
Zdjęcie 2: Jarosław Deluga-Góra / PAN

Referat prof. Jacka Koronackiego na Colloquia Torunesia


JacekKoronacki Colloquia Torunensia 2019 1 2 
colloquia torunensia 2

Profesor Jacek Koronacki wzgosił wykład pt. "Posthumanizm a technologia" na Colloquia Torunesia, corocznych spotkaniach przedstawicieli duchowieństwa, naukowców oraz władz miasta, które odbyły się w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2019 r.

Wspólnym mianownikiem wszystkich dotychczasowych spotkań były zagadnienia filozoficzne, teologiczne i socjologiczne. Tradycja wydarzenia sięga spotkań katolików, luteranów i kalwinów, którzy po raz pierwszy spotkali się w 1645 roku w Toruniu, żeby debatować o pokoju religijnym.
Organizatorzy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Kuria Diecezjalna, Urząd Miasta Torunia) podczas 24 edycji skłaniali do refleksji na temat „Homo Novus – w poszukiwaniu nowego człowieka”. Rozważania były poświęcone kondycji współczesnego człowieka, budowaniu przyszłości oraz czynnikom determinującym rozwój ludzkości, między innymi elektronice.

Relację ze spotkań przeprowadziła telewizja TVP Bydgoszcz.

Artykuł dr. Piotra Przybyły przyjęty na konferencję AAAI 2020


aaai20

Artykuł dr. Piotra Przybyły (Zespół Inżynierii Lingwistycznej) pt. „Capturing the Style of Fake News” został przyjęty na konferencję AAAI 2020, która odbędzie się w lutym w Nowym Jorku 2020.

AAAI jest jedną z najważniejszych konferencją dot. sztucznej inteligencji na świecie (Ranking CORE 2018: A*). Artykuł dotyczy oceny wiarygodności wiadomości ukazujących się w mediach cyfrowych za pomocą analizy stylu językowego i zostanie zaprezentowany w ramach bloku tematycznego obejmującego prace o potencjalnie istotnym wpływie na społeczeństwo (AI for social impact).

(takich jak zmyślone wiadomości - fake news) jedynie na podstawie stylu, w jakim są napisane. Artykuł ukazuje, że klasyfikatory ogólnego zastosowania, choć wydają się dawać dobre wyniki przy prostej ewaluacji, w rzeczywistości uczą się konkretnych źródeł dostępnych w danych treningowych, a nie ogólnych zależności stylistycznych. Aby tego uniknąć, zbudowano korpus 103.219 dokumentów zebranych z 223 źródeł (portali informacyjnych) oznaczonych co do wiarygodności przez ekspertów oraz bazujące na nim realistyczne scenariusze ewaluacji. Zaprojektowano także dwa nowe klasyfikatory: głęboką sieć neuronową oraz model bazujący na cechach stylometrycznych. Przeprowadzone eksperymenty pokazują, że zaproponowane metody zachowują wysoką dokładność, nawet gdy stosuje się je do dokumentów z nieznanych wcześniej tematów (np. nowych wydarzeń) lub źródeł (np. nowych portali informacyjnych). Analiza modelu stylometrycznego wskazuje, że istotnie koncentruje się on na słownictwie silnie wzbudzającym emocje, typowym dla publikacji fake news.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem