12.06.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski)  

Przedmiotem wykładu będzie zjawisko sekwencyjności w nauce o języku. Sekwencyjność jest tutaj definiowana jako cecha tekstu lub zbioru tekstów, wyrażająca relację następstwa dowolnych jednostek tego samego typu, uporządkowanych w linii tekstu, na osi czasu lub wg innej zmiennej (np. kolejności lektury czy publikowania). Do modelowania tak rozumianej sekwencyjności można wykorzystać m.in. szeregi czasowe, analizę spektralną, teorię szeregów stochastycznych, teorię informacji lub narzędzia akustyki.

Podczas referatu przedstawione zostaną na podstawie badań własnych oraz literatury przedmiotu struktury sekwencyjne i ich wybrane modele w tekstach ciągłych; modele stosowane w odniesieniu do sekwencji wielu tekstów (znane jako chronologie dzieł); wspomniana zostanie glottochronologia, czyli dział lingwistyki kwantytatywnej, który stawia sobie za cel matematyczne modelowanie rozwoju języka w długich odcinkach czasu. Autor odniesie się do filozoficznych prób wyjaśniania sekwencyjności (pojęcie „pamięci” tekstu, łańcuch przyczynowo skutkowy, pitagoreizm, platonizm).

05.06.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Michał J. Dąbrowski (IPI PAN)  

20170605 Dabrowski

Gliomas represent 80% of malignant brain tumors. According to histological criteria gliomas are graded from stage I to IV. The median survival time of grade IV patients is 12 to 15 months. It is well-known that molecular characterization based on The Cancer Genome Atlas (TCGA) data allows for concatenating genetic features with prognosis. It is known also from recent pan-glioma analysis for glioma subtypes that clustering of 932 TCGA glioma samples on the basis of DNA methylation has provided more pronounced results than that of 667 TCGA glioma samples profiled using RNA sequencing.

The aim of our study was to establish a highly accurate prediction of patients’ survival using the classification-based feature selection and rule-based modeling. Moreover, we aimed at obtaining specific interdependencies between genes and methylation sites. At the same time, we verified feasibility of the Monte Carlo Feature Selection and Interdependency Discovery (MSFS-ID) algorithm to efficiently process large scale data.

22.05.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Wit Foryś (Instytutu Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie)  

Referat jest próbą zwięzłego przedstawienia wybranych problemów badawczych wchodzących w krąg działalności naukowej prelegenta oraz uzyskanych rezultatów. Tematyka badań lokuje się w ramach języków formalnych i automatów, obejmując także modelowanie dynamiki procesów sekwencyjnych i równoległych. Dla wszystkich punktem wyjścia jest pojęcie słowa.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem