23.05.2022 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Karolina Stańczak (Uniwersytet Kopenhaski)


Streszczenie (autorskie):

Sukces wstępnie wytrenowanych kontekstowych reprezentacji skłonił badaczy do ich analizy pod kątem obecności informacji lingwistycznej. Naturalne jest założenie, że takie reprezentacje kodują pewien poziom wiedzy językowej, ponieważ empirycznie przyniosły one znaczącą poprawę w wielu różnych zadaniach NLP, co sugeruje, że uczą się one prawdziwej generalizacji językowej. W niniejszej pracy koncentrujemy się na sondowaniu wewnętrznym, technice analizy, której celem jest nie tylko określenie, czy reprezentacja koduje dany atrybut językowy, ale także wskazanie, gdzie ten atrybut jest zakodowany. Proponujemy nową metodę zmiennej ukrytej do konstruowania sond wewnętrznych przy użyciu spolegliwej wariacyjnej aproksymacji log-likelihood. Wyniki pokazują, że nasz model jest uniwersalny i pozwala uzyskać dokładniejsze oszacowania informacji wzajemnej niż dwie sondy wewnętrzne zaproponowane wcześniej w literaturze. Znajdujemy również empiryczne dowody na to, że wstępnie wyszkolone reprezentacje wykształcają międzyjęzykowe pojęcie morfoskładni.

16.05.2022 — Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" — godz. 10:15

Inez Okulska, Anna Zawadzka, Michał Szczyszek, Anna Kołos (NASK)

Streszczenie (autorskie):

A gdyby tak reprezentować tekst dowolnej długości za pomocą jednego, równego, i dodatkowo w pełni interpretowalnego wektora? Bez korpusu do uczenia, bez słownika pretrenowanych osadzeń, pojedynczo, na miejscu lub na wynos? Czemu nie! Wektory StyloMetrix to wykorzystująca bogactwo biblioteki spaCy kombinacja lingwistycznych metryk. Takie podejście oczywiście pomija reprezentację semantyki pojedynczych słów czy fraz i teoretycznie nie pozwala na detekcję konkretnych tematów. Chyba że – semantyka niesiona jest również przez styl? Dotychczasowe eksperymenty, jak i rezultaty badań filologicznych pokazują, że obszary te są ze sobą mocno splecione. Okazuje się bowiem, że – przykładowo – treści niewłaściwe dla dzieci czy młodzieży to nie tylko oczywisty zestaw zakazanej leksyki, lecz także kombinacja charakterystycznych wskaźników morfosyntaktycznych tekstu. Są one tak wyraziste i dystynktywne, że korzystając wyłącznie z reprezentacji StyloMetrix, można osiągnąć precyzję na poziomie 90% w zadaniu klasyfikacji wieloklasowej. Ponadto okazuje się, że skoro każda wartość wektora jest znormalizowanym wskaźnikiem konkretnej gramatycznej cechy dokumentu, to można się również czegoś dowiedzieć na temat lingwistycznych wyznaczników danego stylu. Taka konstrukcja metryk to też krok w stronę interpretowalności algebraicznych metod selekcji cech. Przedstawione w wystąpieniu eksperymenty będą opierały się na treściach opublikowanych w Internecie.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności