05.12.2022 - Seminarium Instytutowe — godz. 12:00 stacjonarnie i on-line

Tomasz Steifer (Pontificia Universidad Católica de Chile & Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)

Odnośnik do spotkania w MS Teams (nowe okno)

Streszczenie (autorskie):

Wyobraźmy sobie dwóch graczy w kasynie. Pierwszy z nich, notuje w zeszycie wyniki poprzednich losowań i na ich podstawie stara się przewidzieć kolejne. Drugi hazardzista, do swoich przewidywań dodatkowo używa monety, która służy mu jako "losowa porada". Przy założeniu, że mowa o uczciwym kasynie, obaj hazardziści powinni mieć taką samą szansę wygrania. Co jednak, jeśli wyniki losowań są z góry zdeterminowane i jedynie z każdą chwilą ujawniane hazardzistom? Czy możliwa jest sytuacja, w której pewien probabilistyczny hazardzista będzie lepszy od każdego deterministycznego? W trakcie referatu odpowiem na to pytanie twierdząco, w ramach pewnego konkretnego modelu z algorytmicznej losowości. Wynik został uzyskany wraz Laurentem Bienvenu i Valentino Delle Rose w ramach projektu OPUS realizowanego w IPI PAN.

06.12.2022 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Marcin Malawski (Akademia Leona Koźmińskiego i IPI)

Streszczenie:
Centralnym zagadnieniem teorii gier kooperacyjnych jest sposób rozdzielania pomiędzy uczestników takiej gry zysków otrzymanych dzięki ich współpracy. Dwie "skrajne" metody to z jednej strony podzielenie zysków równo między wszystkich bez oglądania się na ich "produktywność", a z drugiej podział biorący pod uwagę wyłącznie "zasługi" graczy mierzone ich tzw. krańcowymi wkładami w koalicje, czyli klasyczna wartość Shapleya. Od dłuższego czasu badacze zastanawiali się nad różnymi kompromisowymi metodami godzącymi owe zasady "marginalizmu" i "egalitaryzmu". Jedną z pierwszych obiecujących prób była tzw. wartość solidarnościowa (Nowak i Radzik 1995), która mimo wielu późniejszych propozycji wciąż inspiruje badaczy. W referacie opowiem o dwóch klasach wartości spokrewnionych z solidarnościową, zaproponowanych w ostatnich latach przez zespoły z Francji i Indii - poniekąd przeciwstawnych, ale mających wiele wspólnych cech, w szczególności to, że stopień "solidarności" jest wyznaczony wyłącznie przez wielkości koalicji. Ponieważ obie one są explicite zdefiniowane poprzez algorytm wywodzący się wprost z "wartości proceduralnych" (MM 2013), obok ich własności i charakterystyk aksjomatycznych przedstawię też parę związków między własnościami wartości a warunkami na współczynniki ich "procedur", umożliwiającymi proste dowody różnych mniej lub bardziej znanych charakterystyk wartości bądź klas wartości.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności