27.03.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Paweł Morawiecki (IPI PAN)  

Głębokie sieci neuronowe (DNN) w ostatnich kilku latach stały się narzędziem, które dla wielu problemów w przetwarzaniu obrazu i dźwięku dają najlepsze rozwiązania. Również w przetwarzaniu języka naturalnego można mówić o rewolucji i zupełnie nowych podejściach do problemów takich, jak tłumaczenie czy reprezentacja słów. Prezentacja ta ma posłużyć wyrobieniu sobie dobrych intuicji związanych z DNN i funkcjonowaniem podstawowych architektur tych sieci. Omówię i zasugeruję również narzędzia i materiały źródłowe, które mogą pomóc w dalszym zgłębianiu tego zagadnienia i samodzielnych eksperymentach.

06.03.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Magdalena Mozolowska (IPI PAN)  

20170306 Mozolewska

Pomimo ciągłego rozwoju eksperymentalnych metod wyznaczania struktur białek, wśród których przoduje krystalografia rentgenowska i spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego, istnieje ogromna dysproporcja między ilością znanych sekwencji białek, a rozwiązanych struktur i ciągle się ona zwiększa. Z tego powodu konieczny jest rozwój metod teoretycznych, komputerowych umożliwiających rutynowe przewidywanie struktury białek z dużą dokładnością, niezbędną do przeprowadzania analiz biologicznych. Obecnie jest to intensywnie rozwijana gałąź nauki, które obejmuje zarówno metody bioinformatyczne, bazujące na danych dostępnych w bazach sekwencji, struktur białek i genów je kodujących, jak i metody oparte o fizykę oddziaływań, wykorzystujące m.in. pola siłowe oraz odnoszące największe sukcesy metody mieszane. Tematykę tą ze szczególnym uwzględnieniem pola siłowego UNRES, w rozwoju którego uczestniczyłam, postaram się Państwu przybliżyć w trakcie prezentacji.

20.02.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Elżbieta Hajnicz (IPI PAN)  

20170220 Hajnicz

Słownik walencyjny języka polskiego Walenty przeznaczony jest do wykorzystania przez narzędzia przetwarzania języka naturalnego, przede wszystkim parsery, i dlatego posiada w pełni sformalizowaną reprezentację informacji walencyjnej.
W trakcie seminarium zostanie omówione pojęcie walencji. Przede wszystkim skupię się na pokazaniu języka reprezentacji walencji w tym słowniku wraz z przykładami ilustrującymi, jakie zjawiska językowe są w dany sposób zapisywane. Główny temat stanowi poziom składniowy słownika, lecz w miarę możliwości postaram się też powiedzieć o jego poziomie semantycznym.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem