20.02.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Elżbieta Hajnicz (IPI PAN) 

Słownik walencyjny języka polskiego Walenty przeznaczony jest do wykorzystania przez narzędzia przetwarzania języka naturalnego, przede wszystkim parsery, i dlatego posiada w pełni sformalizowaną reprezentację informacji walencyjnej.
W trakcie seminarium zostanie omówione pojęcie walencji. Przede wszystkim skupię się na pokazaniu języka reprezentacji walencji w tym słowniku wraz z przykładami ilustrującymi, jakie zjawiska językowe są w dany sposób zapisywane. Główny temat stanowi poziom składniowy słownika, lecz w miarę możliwości postaram się też powiedzieć o jego poziomie semantycznym.

06.02.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Łukasz Dębowski (IPI PAN) 

Maksymalne powtórzenie w tekście to maksymalna długość powtarzającego się podsłowa. Ta prosta statystyka jest przedmiotem zainteresowania probabilistów od roku 1970 i informatyków od roku 1999. Maksymalne powtórzenie można obliczyć w czasie liniowym w długości tekstu i, jak pokażę w moim referacie, z tempa wzrostu maksymalnego powtórzenia można wnioskować o intensywności entropii Renyiego ewentualnego procesu stochastycznego odpowiedzialnego za produkcję tekstów. Tezę tę zilustruję na przykładzie tekstów w języku naturalnym. Maksymalne powtórzenie w tekstach w języku naturalnym rośnie w przybliżeniu jak sześcian logarytmu długości tekstu. Z tej prostej obserwacji empirycznej wynika między innymi, że proces generowania tekstów w języku naturalnym ma zerową intensywność warunkowej entropii kolizji i nie może być ukrytym procesem Markowa, czyli nie zawiera się w klasie modeli powszechnie używanych w lingwistyce komputerowej. Skonstruuję alternatywne procesy stochastyczne, procesy RHA (random hierarchical association), dla których maksymalne powtórzenie rośnie jak w języku naturalnym. Modele te cechują się jednak zerową intensywnością entropii Shannona i z tego powodu nie mogą być dobrymi modelami języka. Problem ulepszenia statystycznych modeli języka stosowanych w lingwistyce komputerowej pozostaje zatem otwarty.

23.01.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Włodzimierz Drabent (IPI PAN) 

20170123 Drabnet

W powszechnie używanym paradygmacie programowania imperatywnego dowodzenie poprawności programów jest raczej trudne (metoda Hoare'a). Celem seminarium jest pokazanie, o ile te sprawy są prostsze w programowaniu w logice (logic programming).
Prof. Drabent postara się przedstawić temat wielostronnie: z punktu widzenia wyników i własności matematycznych, a także nieformalnie - jak programista myśli o programach. Ma nadzieję uzasadnić tezę, że w programowaniu w logice programowanie jest istotnie łatwiejsze niż w programowaniu imperatywnym.
Zostaną przedstawione głównie wyniki prac prof. Drabenta. Ciekawe, że zagadnienia te były traktowane po macoszemu przez wiele lat rozwoju teorii programowania w logice.
Seminarium rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia "dla każdego" do programowania w logice. Slajdy: wersja do wydruku.

09.01.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Wojciech Jamroga (IPI PAN) 

20170109 Jamroga

W moim referacie opowiem o niektórych zagrożeniach, jakie dla procedur wyborczych stwarza (bądź zwiększa) użycie nowoczesnych technologii informacyjnych. Przedstawię również pewne pomysły, jak odporność na te zagrożenia może być specyfikowana i weryfikowana w logice temporalnej czasu alternującego z elementem epistemicznym. Tematyka referatu związana jest z rozpoczętym niedawno projektem VoteVerif w ramach polsko-luksemburskiego programu PolLux.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem