09.10.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Józef Pieprzyk (Queensland University of Technology oraz IPI PAN)  

Human identification protocols are challenge-response protocols that rely on human computational ability to reply to random challenges from the server based on a public function of a shared secret and the challenge to authenticate the human user. One security criterion for a human identification protocol is the number of challenge-response pairs the adversary needs to observe before it can deduce the secret. In order to increase this number, protocol designers have tried to construct protocols that cannot be represented as a system of linear equations or congruences. In the talk, we take a closer look at different ways from algebra, lattices and coding theory to obtain the secret from a system of linear congruences. We then show examples of human identification protocols from literature that can be transformed into a system of linear congruences. The resulting attack limits the number of authentication sessions these protocols can be used before secret renewal.

29.09.2017 (piątek) - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Włodek Zadrożny (University of North Carolina in Charlotte)  

We will present a new way of addressing the challenges of patent analytics, and in particular of prior art retrieval. In this context, we discuss the recent progress in incorporating word order and semantics to the representations of text meaning that has yielded promising results in computational text classification and analysis. This development, and the availability of a large number of legal rulings from the PTAB (US Patent Trial and Appeal Board) motivated us to revisit possibilities for practical, computational models of legal relevance - starting with this narrow and approachable niche of jurisprudence. We present results from our analysis and experiments towards this goal using a corpus of approximately 8000 rulings from the PTAB. This work makes three important contributions towards the development of models for legal relevance semantics: (a) Using state-of-art Natural Language Processing (NLP) concept embeddings methods, we characterize the diversity and types of semantic relationships that are implicit in practical judgements of legal relevance at the PTAB (b) We achieve new state-of-art results on practical information retrieval using our customized semantic representations on this corpus (c) We outline promising avenues for future work in the area - including preliminary evidence from human-in-loop interaction, and new forms of text representation developed using input from over a hundred interviews with practitioners in the field. Finally, we argue that PTAB relevance is a practical and realistic baseline for performance measurement - with the desirable property of evaluating NLP improvements against “real world” legal judgement.

02.10.2017 - Seminarium "Przetwarzania Języka Naturalnego" - godz. 10:15, Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski) 

Polski język migowy (PJM) jest w pełni funkcjonalnym językiem wizualno-przestrzennym, którym posługuje się polska społeczność Głuchych. Jego rozwój rozpoczął się w drugiej dekadzie XIX wieku - wraz z założeniem pierwszej szkoły dla głuchych w Polsce. Do niedawna poświęcano mu bardzo niewiele uwagi w badaniach językoznawczych. Celem niniejszego wystąpienia jest przedstawienie szeroko zakrojonego projektu badawczego służącego opracowaniu obszernego i reprezentatywnego korpusu PJM. Korpus ten jest obecnie tworzony na Uniwersytecie Warszawskim. Ma formę zbioru klipów wideo przedstawiających osoby głuche posługujące się PJM w różnych kontekstach komunikacyjnych. Filmy są szczegółowo anotowane: segmentowane, lematyzowane, tłumaczone na polszczyznę, znakowane pod względem różnych cech gramatycznych i transkrybowane za pomocą symboli HamNoSys. W skali międzynarodowej korpus PJM jest obecnie jednym z dwóch największych zbiorów oznakowanych danych migowych. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia frekwencji leksykalnej w PJM. Dane tego typu opracowane zostały dotąd dla zaledwie kilku języków migowych - m.in. dla amerykańskiego języka migowego, nowozelandzkiego języka migowego, brytyjskiego języka migowego, australijskiego języka migowego i słoweńskiego języka migowego. Podstawy empiryczne tych badań wahały się od 100 000 (NZSL) do zaledwie 4 000 jednostek tekstowych (ASL). Niniejsze wystąpienie wpisuje się w dyskusję dotyczącą właściwości frekwencyjnych leksemów języków migowych poprzez przeanalizowanie o wiele większego zbioru relewantnych danych z PJM.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem