20.01.2020 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Eliasz Hradovicz (Politechnika Wrocławska) 

Streszczenie (autorskie):

Kanał wielodostępowy (MAC, Multiple access channel) to często badany model komunikacyjny, w którym wiele niezależnych urządzeń jest podłączonych do jednego medium. Zakłada się ponadto, że w jednej chwili co najwyżej jedno z nich ma możliwość skutecznej transmisji.
Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki dotyczące wybranych protokołów komunikacyjnych w modelu MAC - zarówno efektywne algorytmy, jak i ograniczenia dolne. W szczególności przedstawiony zostanie wpływ założeń dotyczących systemu na przepustowość/efektywność kanału komunikacyjnego w tzw. modelu adwersarialnym, który odpowiada najgorszemu przypadkowi wykonania protokołu.
Duża część prezentacji koncentrować się będzie na najnowszych wynikach, które dotyczą energetycznej efektywności protokołów komunikacyjnych na kanale typu MAC. Pokazane zostanie, że w przypadku wielu protokołów komunikacyjnych można radykalnie zmniejszyć zużycie energii bez znaczącego wpływania na efektywność komunikacyjnej. Z drugiej strony, przy założeniach naturalnych dla pewnych systemów, ograniczanie zużytej energii prowadzi do istotnego pogorszenia efektywności komunikacyjnej.
Przedstawione wyniki, choć głównie teoretyczne, są dość bliskie niektórym systemom rozproszonym funkcjonującym w rzeczywistości.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem