Seminaria ogólnoInstytutowe:


Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl 

 Archiwum Seminarium Instytutowego  Archiwum Seminarium Doktoranckiego
2015/2016 2010/2011 2005/2006 2004/2005
2014/2015 2009/2010   2003/2004
2013/2014 2008/2009   2002/2003
2012/2013 2007/2008   2001/2002
2011/2012 2006/2007    

23.11.2020 - Seminarium Instytutowe - godz. 12:00 seminarium on-line,

Marcin Plata (Politechnika Wrocławska) 

Streszczenie (autorskie):

Metody sztucznej inteligencji, a w szczególności sieci neuronowe, prowadzą w wielu obszarach do rozwiązań znacznie skuteczniejszych w porównaniu do metod klasycznych. Również w bezpieczeństwie informacji możemy znaleźć problemy, w których wykorzystanie sztucznej inteligencji wydaje się zasadne. W szczególności, gdy nośnikiem informacji jest obraz lub dźwięk, które to mogą być przetwarzane przez konwolucyjne sieci neuronowe (CNN) w sposób wydajny i efektywny.

W trakcie seminarium, zaprezentujemy w jaki sposób wykorzystaliśmy metody uczenia maszynowego, m.in. sieci neuronowe, ale też inne metody przetwarzania sygnałów do wybranych problemów z bezpieczeństwa informacji – znakowania wodnego (watermarking), autoryzacji biometrycznej, w tym zwiększenia prywatności, oraz zapobieganiu spoofingu. Omówimy zaproponowane przez nas ulepszenie w postaci przestrzennej reprezentacji wiadomości i osadzeniu jej w obrazie oraz wykorzystaniu jednego z komponentów systemu do ocenienia, czy w obrazie znajduje się znak wodny. Przedstawimy nowe podejście do autoryzacji biometrycznej wykorzystujące cechy mimiki twarzy, które pozwala na zwiększoną prywatność w kontekście zapisu danych biometrycznych w bazie. Pokażemy, w jaki sposób można skonstruować system biometryczny oparty na rozróżnianiu konturów dłoni, który może być zrealizowany bez specjalistycznego sprzętu do skanowania dłoni. Na koniec przedstawimy rozwiązanie wykrywające atak typu „spoofing” w kanale dźwiękowym, które wymaga niskiego nakładu obliczeń.

20.01.2020 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Eliasz Hradovicz (Politechnika Wrocławska) 

Streszczenie (autorskie):

Kanał wielodostępowy (MAC, Multiple access channel) to często badany model komunikacyjny, w którym wiele niezależnych urządzeń jest podłączonych do jednego medium. Zakłada się ponadto, że w jednej chwili co najwyżej jedno z nich ma możliwość skutecznej transmisji.
Podczas seminarium przedstawione zostaną wyniki dotyczące wybranych protokołów komunikacyjnych w modelu MAC - zarówno efektywne algorytmy, jak i ograniczenia dolne. W szczególności przedstawiony zostanie wpływ założeń dotyczących systemu na przepustowość/efektywność kanału komunikacyjnego w tzw. modelu adwersarialnym, który odpowiada najgorszemu przypadkowi wykonania protokołu.
Duża część prezentacji koncentrować się będzie na najnowszych wynikach, które dotyczą energetycznej efektywności protokołów komunikacyjnych na kanale typu MAC. Pokazane zostanie, że w przypadku wielu protokołów komunikacyjnych można radykalnie zmniejszyć zużycie energii bez znaczącego wpływania na efektywność komunikacyjnej. Z drugiej strony, przy założeniach naturalnych dla pewnych systemów, ograniczanie zużytej energii prowadzi do istotnego pogorszenia efektywności komunikacyjnej.
Przedstawione wyniki, choć głównie teoretyczne, są dość bliskie niektórym systemom rozproszonym funkcjonującym w rzeczywistości.

11.05.2020 - Seminarium Instytutowe - godz. 14:00 seminarium on-line,

Stan Matwin (IPI i University of Dalhousie, Kanada) 

20200511 Matwin

Streszczenie (autorskie):

Epidemiologia zna trzy sposoby zmniejszenia współczynnika zaraźliwości R0: szczepionkę, odporność grupową, lub testowanie połączone ze śledzeniem kontaktów („test, track and trace”). To ostatnie podejście wydaje się konieczne do wyjścia z fazy odosobnienia. Śledzenie kontaktów na dużą skalę jest możliwe jedynie za pomocą rozwiązań technologicznych, użytkujących dane telefonii komórkowej. Szerokie wprowadzenie takiego systemu zakłada że znacząca część urządzeń mobilnych zostanie wyposażona w aplikacje zbierające dane o kontaktach („proximity tracing”) za pomocą technologii Bluetooth. Po krótkim przeglądzie proponowanych założeń kilku takich aplikacji omówimy ich aspekty prywatności. Wydaje się że rozwiązania spełniające wymagania epidemiologiczne są prywatnościowo niezwykle inwazyjne. W ostatniej części seminarium skupimy się więc na narzędziach informatycznych niezbędnych do zachowania choćby częściowej prywatności danych. Naszym zdaniem narzędzia te muszą obejmować metody auto-destrukcji danych i gwarancji przestrzegania zasady ich ograniczonego użytku („Use Limitation Principle”). Algorytmy i implementacja tych narzędzi w sposób pozwalający stosować je w praktyce stanowią pasjonujące wyzwanie dla podstaw i praktyki informatyki. Niezwykle ważne są też rozwiązania konstytucyjne i ustawowe dotyczące np. wprowadzenia i wyłączenia systemu śledzenia kontaktów.

09.12.2019 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Marcin Sydow (PJATK / IPI PAN) 

Streszczenie (autorskie):

Teksty wiadomości na portalach informacyjnych, w tym same ich nagłówki (tytuły), często niosą duży ładunek emocji, w tym czasami nieobiektywnych, w kontekście określonych osób, instytucji, partii politycznych, państw, etc.Wpływać to może na taki czy inny odbiór społeczny w/w encji. W szczególności realnym wydaje się scenariusz, w którym systematyczne i nieobiektywne przedstawianie danej encji np. w nieuzasadnienie negatywnym świetle w danym medium może mieć wpływ na masowy negatywny odbiór społeczny, a w efekcie może potencjalnie przełożyć się na próbę manipulacji w ten sposób pewnych procedur demokratycznych, np. wyniki wyborów, etc. Niezależnie od tego pożytecznym wydaje się budowanie narzędzi informatycznych mogących w możliwie obiektywny sposób mierzyć tonalność wizerunku danej encji w strumieniu publicznych tekstów, np. artykuły z danego portalu, czy nawet ich nagłówki.
Prezentowane będzie podejście do w/w zagadnienia za pomocą metod uczenia maszynowego z nadzorem na specjalnie przygotowanych lub przystosowanych zbiorach danych dotyczących polskich i angielskich nagłówków artykułów wiadomości. Zaprezentowane będą wstępne wyniki przy użyciu uważanych obecnie za najlepsze (w pokrewnych zadaniach) modeli w tym pewnych wariantów głębokich i rekurencyjnych sieci neuronowych. Wyniki te demonstrują potencjalną przydatność proponowanego podejścia do budowy m.in. praktycznych narzędzi analitycznych lub do monitoringu mediów, etc.

Uwaga: praca we współpracy z mgr K.Baraniak, PJATK

25.11.2019 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Michał Knapik (IPI PAN) 

Streszczenie (autorskie):

Model checking strategic abilities in multi-agent systems is hard, especially for agents with partial observability of the state of the system. In that case, it ranges from NP-complete to undecidable, depending on the precise syntax and the semantic variant. That, however, is the worst case complexity, and the problem might as well be easier when restricted to particular subclasses of inputs. We look at the verification of models with “extreme” epistemic structure, and identify several special cases for which model checking is easier than in general. We also prove that, in the other cases, no gain is possible even if the agents have almost full (or almost nil) observability. To prove the latter kind of results, we develop generic techniques that may be useful also outside of this study.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem