Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Prowadzący seminarium:

Archiwum Seminarium Doktoranckiego

04.04.2022 - Seminarium Instytutowe — godz. 12:00 on-line

Dariusz Kalociński (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie (autorskie):

Matematycy badają struktury takie jak porządki, drzewa czy pierścienie. Teoria obliczeń zajmuję się trudnością obliczeniową obiektów przeliczalnych. Połączenie obydwu podejść prowadzi do obliczalnej teorii modeli, która bada związki między trudnością obliczeniową a strukturami w powyższym sensie. Struktury izomorficzne zwykle się utożsamia, jednak z obliczeniowego punktu widzenia przejście od danej struktury do jej izomorficznej kopii może znacząco wpłynąć na trudność obliczania niektórych relacji lub funkcji. Mając odpowiednio sformalizowane pojęcie trudności obliczeniowej, możemy zapytać, jaki jest zakres trudności obliczania danej relacji w obliczalnych kopiach ustalonej struktury. Pytanie to nazywa się problemem spektrum i wyznacza ono jeden z głównych kierunków badawczych obliczalnej teorii modeli. W referacie skupię się na problemie spektrum dla relacji obliczalnych na strukturze składającej się z liczb naturalnych i standardowego porządku. Dotychczasowe badania doprowadziły badaczy do wyodrębnienia w tym kontekście trzech rodzajów spektrów. Przez około dziesięć lat nie było wiadomo, czy podział ten jest wyczerpujący. W referacie omówię uzyskaną niedawno negatywną odpowiedź na to pytanie oraz szereg powiązanych wyników. Wykażę również ścisły związek tej problematyki z (częściowo filozoficznym) zagadnieniem notacji i algorytmicznego uczenia się. Referat będzie opierał się na moim artykule we współautorstwie z Nikolayem Bazhenovem i Michałem Wrocławskim (doi: 10.4230/LIPIcs.STACS.2022.8).

07.03.2022 - Seminarium Instytutowe — godz. 12:00 on-line

Małgorzata Perycz (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie (autorskie):

W procesie nowotworzenia komórki nabywają nowych własności wskutek zaburzenia regulacji procesów produkcji RNA (transkrypcji) i białka (translacji). Białko REST (Repressor Element 1 Silencing Transcription factor) jest czynnikiem regulującym transkrypcję dużej liczby genów w wielu rodzajach komórek. W nowotworach układu nerwowego, REST wykazuje działanie onkogenne, co oznacza, że jego aktywność może prowadzić do przekształcenia zdrowych komórek w komórki nowotworowe. W prezentacji przedstawię Państwu wyniki uzyskane przez nasz Zespół w ramach współpracy z Instytutem Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego, ukazujące rolę białka REST w złośliwych nowotworach mózgu - glejakach.

07.02.2022 - Seminarium Instytutowe — godz. 12:00 on-line

Marcin Pawłowski (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie (autorskie):

W otaczającym nas cyfrowym świecie przesył danych odgrywa kluczową rolę. Z jednej strony chcemy, aby transmisja odbywała się w bezpieczny sposób, z drugiej strony zależy nam na szybkości. Algorytmy szyfrujące potrafią zapewnić bezpieczeństwo danych kosztem czasu. Im więcej danych chcemy przesłać, tym dłużej trwać będzie transmisja. Sposobem na zmniejszenie danych jest ich kompresja. Zastanowimy się nad potencjałem połączenia kompresji i szyfrowania na podstawie wyników opracowanych w ramach projektu ComCrypt.

29.11.2021 - Seminarium Instytutowe oraz Przetwarzania Języka Naturalnego — godz. 12:00 on-line

Piotr Przybyła (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie (autorskie):

Automatyczna ocena wiarygodności tekstu jest ostatnio niezwykle popularnym zadaniem NLP, dla którego proponuje się wiele rozwiązań ewaluowanych na podstawie dokładności klasyfikacji. Tymczasem niewiele uwagi poświęca się scenariuszom wdrożenia tego typu modeli, które gwarantowałyby zgodne z oczekiwaniami ograniczenie rozprzestrzeniania się dezinformacji. W ramach wystąpienia przedstawione będą prace, w ramach których zaimplementowano dwa tego typu modele w formie rozszerzenia do przeglądarki internetowej i zbadano ich interakcję z użytkownikami, co pozwoliło odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Jak można skompresować duże modele klasyfikacji tekstu, aby wdrożyć je w środowisku o niewielkich zasobach? Jakie techniki wizualizacji i wyjaśniania modeli są najbardziej efektywne we współpracy z człowiekiem? Czy korzystanie z takich narzędzi w istocie zwiększa zdolność do rozpoznawania treści „fake news”?

15.10.2021 - Seminarium Instytutowe — godz. 12:00 seminarium hybrydowe stacjonarnie oraz on-line,

Teofil Sidoruk (IPI PAN)

Streszczenie (autorskie):

Recently, we have proposed a framework for verification of agents’ abilities in asynchronous multi-agent systems (MAS), together with an algorithm for automated reduction of models (Jamroga et al. 2018). The semantics was built on the modeling tradition of distributed systems. As we show here, this can sometimes lead to counterintuitive interpretation of formulas when reasoning about the outcome of strategies. First, the semantics disregards finite paths, and yields unnatural evaluation of strategies with deadlocks. Secondly, the semantic representations do not allow to capture the asymmetry between proactive agents and the recipients of their choices. We propose how to avoid the problems by a suitable extension of the representations and change of the execution semantics for asynchronous MAS. We also prove that the model reduction scheme still works in the modified framework.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności