Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego 2007-2008:


Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Prowadzący seminarium:

5.06.2008 Paweł Żyliński (Uniwersytet Gdański)
Problem galerii sztuki w kratach i pokrewne problemy grafowe

8.05.2008 Stanisław Ambroszkiewicz (IPI PAN)
Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA - udział IPI PAN w projekcie kluczowym koordynowanym przez KI AGH

24.04.2008 Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka, Joanna Rabiega-Wiśniewska
Konstrukcja anotowanego korpusu dialogów

24.04.2008 Christoph Schwarzweller
A Language for Generic Programming (Język dla programowania generycznego)

10.04.2008 Krzysztof Trojanowski
Multiroje cząstek w zastosowaniach do zadań zmiennych w czasie

27.03.2008 Mieczysław A. Kłopotek
Teoria ewidencji Dempstera-Shafera

13.03.2008 Marek Krętowski
Ewolucyjna indukcja drzew decyzyjnych

13.03.2008 Jacek Koronacki
Eksploracyjna analiza danych czy modelowanie, kilka uwag o statystycznych ujęciach probemu klasyfikacji

6.03.2008 Andrzej Wieczorek
Gry z dużą liczbą graczy

10.01.2008 Beata Konikowska
O logice źródeł informacji

6.12.2007 Wojciech Penczek
O automatycznej weryfikacji protokołów kryptograficznych

6.12.2007 Michał Wolski
Prognozowanie zaufania w środowisku mobilnych agentów

29.11.2007 Waldemar Bartyna, Marek Faderewski z IPI PAN, oraz Grzegorz Terlikowski z Instytutu Informatyki Akademii Podlaskiej
Współdziałanie w systemach wielorobotowych

22.11.2007 Grzegorz Rozenberg z Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia) i Uniwersytetu w Boulder (USA)
Gene Assembly in Ciliates - the Quest for Discovery of Biological Hardware (Bioware) in Vivo

8.11.2007 Antoni Mazurkiewicz
Własności lokalne grafów trójkątnych

18.10.2007 godz. 12.30 Aleksander Sokołowski (Politechnika Rzeszowska)
Transformacja Fouriera w uczeniu maszynowym

18.10.2007 Franciszek Seredyński
Algorytmy inspirowane naturą

4.10.2007 Józef Winkowski
Algebraiczne podstawy opisu działania systemów współbieżnych


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności