Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego 2008-2009:


Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Prowadzący seminarium:

9.10.2008 Dominik Ślęzak (Infobright)
Zależności pomiędzy zbiorami atrybutów: metody reprezentacji i wyznaczania z danych

9.10.2008 Marcin Iwanowski (PW)
Metody morfologiczne w przetwarzaniu i rozpoznawaniu obrazów

23.10.2008 Małgorzata Bogdan (PWr)
Statystyczne kryteria wyboru modelu i ich zastosowanie do przeszukiwania genetycznych baz danych

6.11.2008 Elżbieta Hajnicz (IPI PAN)
Automatyczne tworzenie semantycznego słownika walencyjnego czasowników polskich: etapy początkowe

13.11.2008 Szymon Jaroszewicz (Instytut Łączności)
Znajdowanie interesujących zależności w danych z wykorzystaniem wiedzy z dziedziny

4.12.2008 Marcin Woliński (IPI PAN)
Narzędzia systemu LaTeX do tworzenia prezentacji

8.01.2009 Jan Mielniczuk (IPI PAN)
O metodach klasyfikacji pod nadzorem - oceny klasyfikatorów i metody ich łączenia

22.01.2009 Daniel Kocieliński (IPI PAN)
Modelowanie i rozpoznawanie kształtów 3D na podstawie mapy głębi

12.03.2009 Kamila Barylska (UMK, Toruń)
O pewnych uogólnieniach pojęcia trwałości (w sieciach Petriego)

19.03.2009 Filip Zagórski (Politechnika Wrocławska)
Schematy weryfikowalnych wyborów elektronicznych


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności