Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego 2009-2010:


24.06.2010 Andrzej Blikle
Nowe paradygmaty w zarządzaniu projektami: Goldratt i Petri

17.06.2010 Piotr Filipkowski (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy KUL)
Synteza algorytmu agenta pośredniczącego w elektronicznej platformie transakcyjnej

27.05.2010 Michał Choraś (Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Biometryczne metody identyfikacji osób

15.04.2010 Marcin Sydow (IPI PAN)
Dywersyfikacja wyników w wyszukiwaniu informacji

8.04.2010 Justyna Walkowska (UAM Poznań)
Modelowanie kompetencji dialogowej człowieka na potrzeby jej emulacji w zarządzających wiedzą systemach informatycznych współpracujących z wieloma użytkownikami

18.03.2010 Łukasz Dębowski (IPI PAN)
Losowość algorytmiczna parametru a optymalność wnioskowania bayesowskiego

25.02.2010 Paweł Jarosz (Politechnika Krakowska)
Sztuczne systemy immunologiczne i teoria gier w optymalizacji wielokryterialnej

28.1.2010 Arnon Avron (Uniwersytet w Tel-Aviv)
A New Approach to Predicative Set Theory

21.1.2010 Jerzy Urbanowicz (IPI PAN)
Schemat Shamira współdzielenia sekretów

7.01.2010 Karol Wawrzyniak (UW)
O fenomenologii i pewnych zastosowaniach gier mniejszościowych

10.12.2009 Małgorzata Marciniak, Marcin Woliński, Agata Savary
O nazwach własnych, problemach ich rozpoznawania, oraz narzędziach do tworzenia słowników

19.11.2009 Marek Grochowski (UMK)
Sztuczne sieci neuronowe oparte na metodach wyszukiwania interesujących projekcji

29.10.2009 Tomasz Maszczyk (UMK)
Uniwersalne maszyny uczące

22.10.2009 Józef Winkowski
Losowe zachowania systemów współbieżnych


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności