Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Doktoranckiego 2001-2002:


26.04.2002 Jakub Piskorski
Katedra Informatyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Zastosowanie częściowej analizy lingwistycznej w procesie ekstrakcji informacji z tekstów języka naturalnego

19.04.2002 Sławomir Kowalski
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Poprawa efektywności algorytmów szukania drogi dla bryły sztywnej na trójwymiarowej scenie

12.04.2002 Marcin Woliński
O problemach implementacji "gramatyki formalnej języka polskiego" Marka Świdzińskiego

15.03.2002 Maciej Szreter
Redukcje częściowo-porządkowe w automatowej weryfikacji systemów czasu rzeczywistego

8.03.2002 Łukasz Maśko
Wykonywanie programów równoległych z zastosowaniem dynamicznego przełączania procesów między gronami oraz przechwytywania danych w locie

22.02.2002 Eryk Laskowski
Szeregowanie programów równoległych dla systemów z nadmiarowymi zasobami komunikacyjnymi

15.02.2002 Maciej Paliwoda
Wybrane problemy konstrukcji drzew decyzyjnych dla dużych baz danych

1.02.2002 Marek Such
Zabezpieczanie i szyfrowanie dokumentów edytora MS Word z wykorzystaniem automatów komórkowych

25.01.2002 Mariusz Momotko
Narzędzia monitorowania dla wspomagania dynamicznych zmian procesów prac

18.01.2002 Piotr Habela
Metamodel w konstrukcji obiektowych systemów baz danych

11.01.2002 Dariusz Mikułowski i Leszek Rozwadowski
Integracja usług w przestrzeni agentowej w oparciu o język Entish

14.12.2001 Łukasz Dębowski
Nieekstensywność entropii: Język naturalny i uczenie się

30.11.2001 Tomasz Nowak
Prezentacja koncepcji oraz działającego prototypu systemu umożliwiającego automatyczna integracje usług w internecie (WEB SERVICES)

16.11.2001 Artur Gola
Analiza obrazów cyfrowych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji

9.11.2001 Marek Kozłowski (Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej)
Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do ekstrakcji struktur sieci bayesowskich z danych

9.11.2001 Marek Kozłowski
Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej

12.10.2001 Anna Swięcicka (Instytut Informatyki Politechniki Białostockiej)
Odkrywanie z użyciem algorytmów genetycznych reguł automatów komórkowych do rozwiązywania problemu szeregowania zadań w systemach wieloprocesorowych


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności