Projekty badawcze

Europejskie projekty badawcze
TYTUŁ / KIEROWNIK / NR UMOWY DATA ROZPOCZĘCIA DATA ZAKOŃCZENIA OPIS
"UniDive: Universality, diversity and idiosyncrasy in language technology"
COST Action CA21167
Kierownik projektu: Alina Wróblewska
23-09-2022 22-09-2026 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu UniDive
"Curated Multilingual Language Resources for CEF AT" (pl: Wyselekcjonowane zasoby wielojęzyczne dla CEF.AT)
– eTranslation grant
Grant agreement no.:
Kierownik projektu: Maciej Ogrodniczuk
01-03-2020 30-11-2022 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu CURLICAT
"Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain" (pl: Zasoby wielojęzyczne dla CEF.AT w domenie prawnej)
CEF-TC-2017-3 – eTranslation grant
Grant agreement no.: 27798023 / 2017-EU-IA-0136
Kierownik projektu: Maciej Ogrodniczuk
1-10-2018 30-09-2020 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu MARCELL

Projekty zakończone (do 1 stycznia 2020 r.):

Tytuł / Kierownik / Nr umowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Opis
"ReVINK"
Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)
Grant agreement no.: PIEF-GA-2012-626398
Kierownik projektu: Wojciech Jamroga
1-09-2013 31-08-2016 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Revink
"PARSEME: PARSing and Multi-word Expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing"
ICT COST Action IC1207
Kierownik projektu: Adam Przepiórkowski
13-08-2013 7-03-2017 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu PARSEME
"GeTFun: Generalizing Truth-Functionality"
International Research Staff Exchange Scheme
Grant agreement no.: 318986
Kierownik projektu: Beata Konikowska
1-01-2013 31-12-2016 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu GeTFun
TrendMiner: Large-scale, Cross-lingual Trend Mining and Summarisation of Real-time Media Streams
FP7 Specific programme 'Cooperation'
Grant agreement no.: 287863
Kierownik projektu: Maciej Ogrodniczuk
1-11-2013 30-11-2014 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu TrendMiner
ATLAS - Applied Technology for Language-Aided CMS
ICT Policy Support Programme
Grant agreement no.: 250467
Kierownik projektu: Adam Przepiórkowski
1-03-2010 28-02-2013 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu ATLAS
CESAR - CEntral and South-east europeAn Resources
ICT Policy Support Programme
Grant agreement no.: 271022
Kierownik projektu: Adam Przepiórkowski
1-02-2011 31-01-2013 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu CESAR
Projekty badawcze finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Projekty badawcze finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Tytuł / Kierownik / Nr umowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Opis
Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL
w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr projektu: POIR.04.02.00-00-D006/20
Kierownik projektu z ramienia IPI PAN: Małgorzata Marciniak
01-01-2021 31-12-2023 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL
CLARIN-PL - Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna
w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Nr projektu: POIR.04.02.00-00-C002/19
Kierownik projektu z ramienia IPI PAN: Maciej Ogrodniczuk
01-01-2020 31-12-2023 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu CLARIN-PL - Wspólne zasoby językowe i infrastruktura technologiczna
International PhD Projects in Intelligent Computing
w ramach Programu MPD Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Kierownik projektu: Wojciech Penczek
01-09-2010 30-06-2015 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu International PhD Projects in Intelligent Computing
Bezpieczna i uwierzytelniona komunikacja nowoczesnych dokumentów tożsamości z czytnikiem
w ramach Programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Kierownik projektu: Lucjan Hanzlik (Politechnika Wrocławska)
01-07-2012 30-04-2014 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu pod adresem prac.im.pwr.wroc.pl
Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych zródeł elektronicznych
Kierownik projektu: Jacek Koronacki
01-04-2009 24-02-2014 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu
ITSOA - Nowe Technologie Informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA
Kierownik projektu: Stanisław Ambroszkiewicz
01-10-2008 30-09-2012 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu ITSOA
Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS
Kierownik projektu: Dariusz Czerski
01-04-2010 31-07-2012 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS
Projekty badawcze finansowane z krajowych środków publicznych
Tytuł / Kierownik / Nr umowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Opis
Probabilistic Verification of Complex Heterogeneous Systems: From Ballots to Ballistics
POLLUX-XI/14/SpaceVote/2023
Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Jamroga
Finansowanie: NCBR
01-03-2023 31-08-2025 -
Składniowo-semantyczna analiza leksemów o kształcie TO
2022/45/N/HS2/03109
Kierownik projektu: mgr Sebastian Zawada
Finansowanie: NCN
02-02-2023 01-02-2026 -
Identyfikowanie opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality” przy użyciu systemu OPI PIB i IPI PAN
INFOSTRATEG-III/122/2022
Kierownik zadań IPI PAN: dr Łukasz Kobyliński
Lider konsorcjum: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Finansowanie: NCBR
01-08-2022 31-01-2026 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Identyfikowanie opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality” przy użyciu systemu OPI PIB i IPI PAN
Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe
2020/39/D/HS6/00809
Kierownik zadań IPI PAN: dr Aleksander Wawer
kierownik projektu: dr Izabela Chojnicka
Finansowanie: NCN
23-06-2021 22-06-2024 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Komunikacja społeczna w autyzmie
Sztuczna Inteligencja na Sposób Wytłumaczalny i Społeczny
2020/02/Y/ST6/00064
kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisław Matwin
Finansowanie: NCN
28-04-2021 27-07-2024 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu SAI
Algorytmiczne modele predykcji: własności formalne i konsekwencje filozoficzne
2018/31/B/HS1/04018
kierownik projektu: dr Dariusz Kalociński
Finansowanie: NCN
16-09-2019 15-11-2022 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Algorytmiczne modele predykcji
ComCrypt - Wydajne i Bezpieczne Algorytmy do Jednoczesnej Kompresji i Szyfrowania
2018/31/B/ST6/03003
kierownik projektu: dr hab. Józef Pieprzyk
Finansowanie: NCN
21-06-2019 20-08-2022 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu ComCrypt
Socio-Technical Verification of Information Security and Trust in Voting Systems (STV)
DZP/POLLUX-VII/1/2019 -
kierownik projektu: dr hab. Wojciech Jamroga
Finansowanie: NCBR
01-09-2019 28-02-2023 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu STV
Kognitywistyczna i społeczno-kulturowa analiza konstrukcji metaforycznych w tekstach polskich
2018/29/B/HS1/01773
kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Hajnicz
Finansowanie: NCN
31-01-2019 30-01-2024 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu CORMETAN
Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych (INSTATCENY)
Gospostrateg 1/382525/14/NCBR/2018
kierownik projektu: dr Dariusz Czerski
Finansowanie: NCBR
01-01-2019 30-06-2022 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu INSTATCENY
Counteracting misinformation in digital media by deception detection and facilitating access to reliable sources using machine learning and natural language processing
PPN/PPO/2018/1/00006 (Polskie Powroty)
kierownik projektu: dr Piotr Przybyła
Finansowanie: NAWA
01-01-2019 31-03-2022 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu HOMADOS
Syntax, Semantics and Information Structure in Lexical Functional Grammar (Pl: Składnia, semantyka i struktura
informacyjna w gramatyce leksykalno-funkcyjnej (LFG))
1604/MOB/V/2017/0 (Mobilność Plus)
kierownik projektu: dr Agnieszka Patejuk
Finansowanie: MNiSW
01-07-2018 30-09-2021 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony Agnieszki Patejuk
CLARIN-PL - polska infrastruktura badawcza dla nauk społecznych i humanistycznych
DIR/WK/2018/01 - CLARIN-PL 3.0
Kierownik zadań w IPI PAN: dr. Maciej Ogrodniczuk
kierownik projektu: dr Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarzadzania)
Finansowanie: MNiSW
01-07-2018 30-06-2021 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu CLARIN-PL
Kwantyfikatory w języku: użycie i znaczenie
2017/25/B/HS1/02911
kierownik projektu: dr Jakub Szymanik
Finansowanie: NCN
19-04-2018 18-04-2022 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Kwantyfikatory w języku: użycie i znaczenie
Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu
2015/16/W/NZ2/00314 - SYMFONIA
Kierownik zespołu w IPI PAN: prof. Henryk Jan Komorowski
kierownik projektu: dr Bartosz Wilczyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Finansowanie: NCN
18-11-2015 17-11-2021 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu SYMFONIA 3
Kompozycyjno-dystrybucyjne modelowanie semantyki języka polskiego
2014/15/D/HS2/03486 - SONATA 8
kierownik projektu: dr Alina Wróblewska
Finansowanie: NCN
30-09-2015 29-09-2020 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu SONATA 8

Projekty zakończone (do 1 stycznia 2020 r.):

Tytuł / Kierownik / Nr umowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Opis
Verification of Voter-Verifiable Voting Protocols
DZP/POLLUX-IV/1/2016 - Vote-Verif
kierownik projektu: dr hab. Wojciech Jamroga
Finansowanie: NCBR
01-09-2016 31-08-2019 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu VOTEVERIF
CLARIN-PL - polska infrastruktura badawcza dla nauk społecznych i humanistycznych
DIR/WK/2016/02 - CLARIN-PL 2.0
Kierownik zadań w IPI PAN: dr. Maciej Ogrodniczuk
kierownik projektu: dr Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarzadzania)
Finansowanie: MNiSW
01-07-2016 30-06-2018 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Clarin-PL
Wykorzystanie metod kompozycyjnej semantyki dystrybucyjnej do identyfikacji i rozróżniania znaczeń w języku polskim
2014/15/B/ST6/05186 - OPUS 8
kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Mykowiecka
Finansowanie: NCN
11-08-2015 10-08-2020 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu CODES
Model formalny diachronicznego opisu fleksji polskiej i jego komputerowa implementacja
2014/15/B/HS2/03119 - OPUS 8
kierownik projektu: dr Marcin Woliński
Finansowanie: NCN
11-08-2015 10-06-2019 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Chronofleks
Wydajne i bezpieczne algorytmy szyfrowania z uwierzytelnianiem - nowe rozwiązania i zaawansowana kryptoanaliza
2014/15/B/ST6/05130 - OPUS 8
kierownik projektu: prof. dr Józef Pieprzyk
Finansowanie: NCN
20-07-2015 19-07-2018 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Wydajne i bezpieczne algorytmy szyfrowania z uwierzytelnianiem
Ujednolicona teoria koreferencji w języku polskim i jej korpusowa weryfikacja
2014/15/B/HS2/03435 - OPUS 8
kierownik projektu: dr Maciej Ogrodniczuk
Finansowanie: NCN
10-07-2015 09-07-2018 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu COTHEC
Automatyczne rozpoznawanie przedmiotów i wyrażeń opinii w tekstach w języku polskim
2012/05/N/ST6/03587 - PRELUDIUM
kierownik projektu: Aleksander Wawer
Finansowanie: NCN
06-02-2013 05-02-2016 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu OPTA
Kryptoanaliza rodziny funkcji skrótu Keccak
2013/09/D/ST6/03918 - SONATA
kierownik projektu: Paweł Kacper Morawiecki
18-02-2014 17-02-2016 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Kryptoanaliza rodziny funkcji skrótu Keccak
DISQUSS: Zdywersyfikowane podpowiedzi zapytań w wyszukiwaniu na zbiorach pół-ustrukturyzowanych
2012/07/B/ST6/01239 - OPUS
kierownik projektu: Marcin Sydow
Finansowanie: NCN
29-07-2013 28-04-2017 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu DISQUSS
Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy
2011/03/D/ST6/00914 (AGH-IPI PAN 2012/1)
Kierownik projektu: Bartosz Ziółko (AGH)
Kierownik zadań IPI PAN: Adam Przepiórkowski
Finansowanie: NCN
01-02-2013 28-01-2016 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy
Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania
POKL.04.01.01-00-051/10
kierownik projektu: Wojciech Penczek
Finansowanie: NCN
01-01-2011 31-12-2015 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu POKL.04.01.01-00-051/10
Nowe metody parametrycznej weryfikacji modelowej
2012/07/N/ST6/03426 - PRELUDIUM
kierownik projektu: Michał Knapik
Finansowanie: NCN
29-07-2013 28-07-2015 -
Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich
Nr N N519 6505 40
Kierownik projektu: Maciej Ogrodniczuk
Finansowanie: NCN
18-04-2011 17-04-2014 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu CORE
Automatyczne wykrywanie i korekcja błędów anotacyjnych w polskich korpusach językowych
Nr 2011/01/N/ST6/01107
Kierownik projektu: Łukasz Kobyliński
Finansowanie: NCN
21-12-2011 20-06-2014 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Automatyczne wykrywanie i korekcja błędów anotacyjnych w polskich korpusach językowych
Metoda oceny wyrazistości struktury skupień
Nr 2011/01/N/ST6/04174
Kierownik projektu: Ewa Nowakowska
Finansowanie: NCN
07-12-2011 06-06-2014 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Metoda oceny wyrazistości struktury skupień
Analiza i wizualizacja struktury i dynamiki sieci społecznych metodami inspirowanymi naturą
N N516 4430 38
kierownik projektu: Mieczysław Kłopotek
Finansowanie: NCN
09-04-2010 08-04-2012 -
Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej
N N104 2247 35
kierownik projektu: Marcin Woliński
Finansowanie: NCN
14-10-2008 13-10-2011 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej
Automatyczna weryfikacja systemów specyfikowanych w UML
N N516 3704 36
kierownik projektu: Wojciech Penczek
Finansowanie: NCN
19-05-2009 01-06-2010 -
Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
Nr Umowy SP/I/1/77065/10
Kierownik projektu: Beata Konikowska
Projekt badawczy w ramach programów strategicznych
16-08-2010 31-07-2014 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
RobREx - Autonomia dla robotów ratowniczo-eksploracyjnych I konkurs Programu Badań Stosowanych A - obszar: Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
Umowa nr PBS1/A3/8/2012
Kierownik projektu: Stanisław Ambroszkiewicz
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
01-12-2012 30-11-2015 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu RobREx
Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy (SYNAT)
Nr 525882
Kierownik projektu: Beata Konikowska
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
10-08-2010 31-07-2014 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu SYNAT
System Kaliope konwersja brajlowskich (typograficznych) formatów nutowych na postać typograficzną (brajlowską)
Nr R02 0029 10
Kierownik projektu: Włodzimierz Wysocki
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
01-10-2010 31-03-2014 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu Kaliope System Kaliope
Narodowy Korpus Języka Polskiego
Nr R17 003 03
Kierownik projektu: Adam Przepiórkowski
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
13-12-2007 12-06-2011 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu NKJP
Aplikacje - wyniki projektów badawczych
Aplikacje - wyniki projektów badawczych
Aplikacje - wyniki projektów badawczych Data rozpoczęcia Data zakończenia Odnośnik
STV (Strategic Verifier) - narzędzie umożliwiające weryfikację zdolności strategicznej w systemach wieloagentowych oraz syntezę wygrywających strategii
DZP/POLLUX-VII/1/2019
STV: Socio-Technical Verification of Information Security and Trust in Voting Systems
Kierownik projektu: Wojciech Jamroga
01-09-2019 28-02-2023 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu STV
[STV]
Atlasu obszarów regulatorowych aktywnych w glejakach o różnym stopniu złośliwości
2015/16/W/NZ2/00314 - SYMFONIA
Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu
Kierownik projektu: prof. Henryk Jan Komorowski
18-11-2015 17-11-2021 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu NEKST
[GliomaAtlas]
Korpusomat - aplikacja służąca do tworzenia korpusów tekstów
CLARIN-PL - polska infrastruktura badawcza dla nauk społecznych i humanistycznych
Kierownik projektu: Maciej Ogrodniczuk
01-07-2016 30-06-2018 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu CLARIN-PL
[Korpusomat.pl]
MCFS-ID (Monte Carlo Feature Selection and Interdependency Discovery) - środowisko do klasyfikacji oraz do wyboru istotnych cech dla danych wysokowymiarowych oraz aplikacja rmcfs
Kierownik projektu: Michał Dramiński
2004 2018 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu NEKST
[rmcfs]
COMBO - system neuronowy do tagowania, analizy morfologicznej, lematyzacji i parsowania zależnościowego
2014/15/D/HS2/03486
Kompozycyjno-dystrybucyjne modelowanie semantyki języka polskiego
Kierownik projektu: Alina Wróblewska
30-09-2015 29-09-2018 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu NEKST
[COMBO]
Analizator i generator fleksyjny dla języka polskiego - Morfeusz 2
Kierownik projektu: Marcin Woliński
2003 2017 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu NEKST
[Morfeusz 2]
Semantyczna wyszukiwarka internetowa - NEKST
POIG.01.01.02-14-013/09
Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych zródeł elektronicznych
Kierownik projektu: Jacek Koronacki
01-04-2009 28-08-2014 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony projektu NEKST
[Wyszukiwarka NEKST]
Narodowy Korpus Języka Polskiego
Nr R17 003 03
Kierownik projektu: Adam Przepiórkowski
Korpus NKJP (rozwijany)
13-12-2007 12-12-2010 Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony aplikacji NKJP
GradeStat - System komputerowy gradacyjnej analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów uzupełniania danych brakujących
No. 7 T11C 00420
Kierownik projektu: Elżbieta Pleszczyńska
01-02-2002 30-09-2002 {Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do: }[Pakiet Gradestat]

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności