• Ogłoszenia Nagłówek menu - rozwiń
  • Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-2/9/23
Opracowanie redakcyjne tekstów z gazet/czasopism dostępnych w formacie pdf
dla potrzeb Korpusu Dekady


Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-2/9/23

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/9/23
Opracowanie redakcyjne tekstów z gazet/czasopism dostępnych w formacie pdf
dla potrzeb Korpusu Dekady


Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-1/9/23

Przetarg nieograniczony nr EA/ZP-2/1/23
na kompleksową dostawę energii elektrycznej
prowadzony przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie eZamawiający pod adresem:
Link zewnętrzny do strony na platformie ipipan.ezamawiajacy.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, na podstawie art. 132 ustawy

Termin składania ofert: 22 września 2023 r. godz. 09:30

Termin otwarcia ofert: 22 września 2023 r. godz. 10:00


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności