• Ogłoszenia Nagłówek menu - rozwiń
  • Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Przetarg nieograniczony nr EA/ZP-1/1/23
na dostawę energii elektrycznej
prowadzony przez Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Postępowanie prowadzone jest elektronicznie na platformie eZamawiający pod adresem:
Link zewnętrzny do strony na platformie ipipan.ezamawiajacy.pl

Termin składania ofert: 29 marca 2023 r. godz. 09:30

Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-2/2/23
Powiązanie transkrypcji tekstów mówionych
w formacie plików tekstowych albo XML
z odpowiadającymi im nagraniami


Przedmiot zamówienie finansowany z projektu nr POIR.04.02.00-00-D006/20
pt. "Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Zapytanie ofertowe nr EA/ZPN-2/2/23

  • 1
  • 2

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności