Działalność naukowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN


Ipipan 02dInstytut Podstaw Informatyki PAN (IPI PAN) należy do ścisłej czołówki polskich badawczych ośrodków informatycznych. Według oceny parametrycznej IPI PAN został zaliczony do jednostek kategorii A w grupie N13 (matematyka i podstawy informatyki), podobnie jak 5 lat temu i wcześniej. We wszystkich kierunkach informatycznych uprawianych przez zespoły badawcze, IPI PAN posiada oryginalne wyniki na światowym poziomie a wszystkie te kierunki dobrze się wpisują w pożądany program rozwoju informatyki, czyli - najogólniej mówiąc - program rozwoju społeczeństwa informacyjnego, tak, jak jest on rozumiany przez Programy Ramowe UE oraz krajowe programy strategiczne. Od wielu lat IPI PAN przywiązuje wielką wagę do starań o finansowanie swoich badań w coraz większej mierze ze źródeł pozabudżetowych, w tym (zwłaszcza) unijnych, a jednocześnie z ewentualnych środków budżetowych, ale związanych z realizacją zleceń specjalnych, jak projekty zamawiane lub uczestnictwo w rozwijaniu kierunków badawczych o strategicznym znaczeniu dla państwa.

Misję Instytutu, jako jednego z wiodących badawczych ośrodków informatycznych w Polsce, widzimy w trzech wzajemnie się przenikających zadaniach: prowadzenie badań na wysokim poziomie, nauczanie na drugim i zwłaszcza trzecim poziomie kształcenia wyższego oraz współpraca i w miarę możności koordynacja współpracy z innymi ośrodkami badawczymi w ramach dużych projektów informatycznych.

serwerowniaDążymy do utrzymania i wzmocnienia badań podstawowych z informatyki - matematycznych lub bliskich matematyce (m.in. logika, teoria grafów, kryptografia, związki z teorią informacji, analizą modeli regresyjnych i innymi działami probabilistyki), z naciskiem na tworzenie oryginalnych rozwiązań o ewidentnych walorach aplikacyjnych (np. w lingwistyce komputerowej czy systemach odkrywania wiedzy z danych).

W związku z tym, działalność badawcza ma za punkt wyjścia badania o charakterze podstawowym, poczynając od logicznych i teorio-informacyjnych podstaw informatyki, poprzez prace dotyczące systemów rozproszonych, kryptografii, maszynowego uczenia się oraz inżynierii lingwistycznej i ekstrakcji informacji z wielkich kolekcji dokumentów.

Jednocześnie badania w zdecydowanej większości muszą prowadzić do zastosowań w innych naukach (np. biologii czy językoznawstwie) oraz praktycznych implementacji, dostępnych publicznie lub z szansą na wdrożenia komercyjne.

Bardzo ważne jest wzmocnienie możliwości prowadzenia badań - poprzez zdobycie na to dodatkowych środków - m.in. w zakresie inżynierii lingwistycznej, gromadzenia wielkich kolekcji i semantycznego grupowania dokumentów tekstowych, usług webowych, objęcia zagadnienia bezpieczeństwa systemów, danych i aplikacji metodami weryfikacji oprogramowania i protokołów przesyłania danych, w tym wzmocnienia badań z kryptografii. Poczyniliśmy w tych zakresach duży postęp dzięki uzyskaniu środków głównie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ale także z Programów Ramowych UE oraz MNiSW, które zwieńczone odpowiednimi implementacjami, stworzą możliwość budowy kolejnej generacji wytworzonych systemów oraz ich dostosowania do nowych wyzwań. W celu uzyskania możliwie dużej samowystarczalności finansowej dążymy do: pozyskiwaniu grantów z NCN, NCBiR oraz UE, zacieśnieniu współpracy z wybranymi renomowanymi uczelniami, dziś np. w formie zawiązania centrów naukowych, założeniu spółki celowej, której celem będzie pozyskiwanie środków dzięki udziałowi we wdrażaniu demonstratorów technologii powstałych w IPI PAN.

Naszą ambicją było utworzenie przez IPI PAN własnego studium doktoranckiego, co się udało dzięki uzyskaniu środków z projektu PO KL. Aktualnie naszym celem jest zapewnienie temu studium finansowej samowystarczalności. Pragniemy, żeby studium przyciągnęło doktorantów z zagranicy, zwłaszcza ze Wschodniej Europy (dawnego ZSRR/ZSRS) i, zapewne przede wszystkim, z Azji. Nie wykluczamy przy tym poszerzenia studium o ścieżkę typu IT w biznesie/zarządzaniu, a to znaczy rozwinięcie powstałych przy IPI PAN studiów podyplomowych o takim kierunku do studiów doktoranckich.

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem