Współpraca z gospodarką

Logotyp Otwartego Systemu Antyplagiatowego OSA

Otwarty System Antyplagiatowy OSA jest polskim systemem antyplagiatowym, który powstał w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji (MUCI) przy współpracy z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk. System OSA stosowany jest na wyższych uczelniach w toku przyznawania tytułów zawodowych i stopni naukowych jako narzędzie wskazujące nieuprawnione zapożyczenia w pracach dyplomowych (plagiat).

System OSA działa na bazie systemu serwerów semantycznej wyszukiwarki internetowej NEKST, który powstał w ramach realizacji projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, pt."Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych zródeł elektronicznych" (POIG.01.01.02-14-013/09) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Więcej na temat Systemu OSA - http://osaweb.pl


Logotyp Klastra BTM

Od 13 listopada 2014 roku Instytut Podstaw Informatyki PAN należy do Mazowieckiego Klastra BioTechMed, którego zadaniem jest stworzenie sieci współpracujących ze sobą podmiotów gospodarczych, jednostek naukowo-badawczych z branży biotechnologiczno-medycznej oraz jednostek reprezentujących administrację publiczną.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Klastra BTM.


Współpraca z firmą Algolytics Sp. z o.o. (d. StatConsulting Sp z o.o.) w ramach realizacji projektu "System Automatic Business Modeler" dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu INNOTECH, ścieżka HI-TECH (2013-2015)

kierownik: Jan Mielniczuk© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności