Współpraca z gospodarką

Logotyp Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w 2019 r. podjęła decyzję o budwie własnej platformy transakcyjnej, która ma zastąpić działającą od 2013 platformę UTP (Universal Trading Platform). Projekt budowy własnego, autorskiego systemu transakcyjnego o roboczej nazwie Warsaw Automated Trading System (WATS) otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w wysokości blisko 30 mln zł (umowa POIR.01.01.01.- 00.0829/18-00). Jednym z kluczowych cech nowopowstającej platformy jest bezpieczeństwo i wiarygodność transmisji danych. Opracowanie i implementacja protokołu komunikacyjnego z szyfrowaniem danych zostało powierzone Instytutowi Podstaw Informatyki PAN.

Więcej na temat WATS na stronie: Komunikacie GPW z 29.10.2021 r.


Logo Głównego Urzędu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny (GUS) wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i Instytutem Podstaw Informatyki PAN realizowali projekt w ramach programu GOSPOSTRATEG pt. "Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych - INSTATCENY" (umowa nr 1/382525/14/NCBR/2018).
Podstawowym celem projektu było opracowanie narzędzi do automatycznego pozyskiwania i przetwarzania danych statystyki cen detalicznych pochodzących z nowych alternatywnych źródeł, takich jak dane dostarczane przez sieci handlowe oraz pobierane automatycznie ze stron internetowych sklepów, i wdrożeniem ich do praktyki badań cen detalicznych.

Więcej na temat realizacji projektu - https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/gospostrateg/instatceny/


  • Logotyp Zakładu Inżynierii Lingwistycznej IPI PAN

    Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) powstały do wykrywania plagiatów w pracach dyplomowych na wszystkich szczeblach szkolnictwa wyższego. IPI PAN dostarcza do JSA obraz całego polskiego Internetu oraz wybrane zagraniczne zasoby internetowe.

  • IBE logo

    Na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych stworzono narzędzia do automatycznej analizy i porównywania kwalifikacji zawodowych na podstawie danych z internetu oraz wykonanie narzędzie analityczne (aplikację webową) do tworzonegow w IBE Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

  • IBE logo

    Na zlecenie firmy ShopAI opracowano innowacyjną platformę wykorzystującą sztuczną inteligencję do zautomatyzowania i podniesienia efektywności procesów sprzedażowych dla sklepów odzieżowych e-commerce.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności