Pracownicy Instytutu Podstaw Informatyki PAN

{Poniżej wyniki wyszukiwania} Pracownicy Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Pracownicy Instytutu Podstaw Informatyki PAN
Imię i nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu email
@ipipan.waw.pl
dr hab. inż. Stanisław Ambroszkiewicz Profesor Instytutu 309 22 380-05-93 s.ambroszkiewicz
dr Anna Andrzejczuk Pracownik badawczo-techniczny 232 22 380-05-71 a.andrzejczuk
Paweł Bielawski Dział Eksploatacji Systemów Komputerowych 237 22 380-05-74 p.bielawski
prof. dr hab. Andrzej Blikle - urlop bezpłatny Profesor - - -
dr Piotr Borkowski Pracownik badawczo-techniczny 203 22 380-05-33 p.borkowski
Małgorzata Bura Główna Księgowa 113 22 380-05-13 m.bura
dr hab. Stanisław Bylka Profesor Instytutu 308 22 380-06-08 s.bylka
dr Szymon Chojnacki Adiunkt 207 - s.chojnacki
dr Krzysztof Ciesielski Adiunkt 204 - k.ciesielski
Michał Ciesiołka Inspektor Ochrony Danych / Stanowisko ds. Organizacji Badań 104 22 380-05-04 m.ciesiolka
Marta Czanik-Kawecka Radca Prawny 111 22 380-05-14 m.czanik-kawecka
dr Dariusz Czerski Asystent 209 22 380-05-32 d.czerski
dr Michał J. Dąbrowski Adiunkt 342 22 380-06-12 m.dabrowski
dr hab. Łukasz Dębowski Profesor Instytutu 223 22 380-05-53 l.debowski
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Drabent Profesor 303 22 380-06-19 w.drabent
dr inż. Michał Dramiński Adiunkt 341 22 380-05-73 m.draminski
mgr Agata Dziedzic Stypendysta 335 22 380-05-95 a.dziedzic
Andrzej Gutowski Dział Administracyjny - 22 380-05-30 a.gutowski
dr hab. Elżbieta Hajnicz Profesor Instytutu 216 22 380-05-46 e.hajnicz
dr hab. Wojciech Jamroga Profesor Instytutu 353 22 380-06-28 w.jamroga
mgr Marta Jardanowska Stypendysta 335 22 380-05-95 m.jardanowska
prof. dr hab. inż. Szymon Jaroszewicz Profesor Instytutu 221 22 380-05-51 s.jaroszewicz
mec. Krzysztof Jezierczuk Radca Prawny 111 22 380-05-14 k.jezierczuk
mgr Konrad Kaczyński Pracownik badawczo-techniczny 210 22 380-05-24 k.kaczynski
dr Dariusz Kalociński Adiunkt 250 22 380-05-80 d.kalocinski
Jalanta Kamińska Dział Administracyjny 249 22 380-05-79 j.kaminska
Jan Kamiński Dział Administracyjny - 22 380-05-30 j.kaminski
Marcel Kawski Pracownik badawczo-techniczny - - m.kawski
dr Witold Kieraś Adiunkt 241 22 380-05-71 w.kieras
prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek Profesor 208 22 380-05-38 m.klopotek
dr Michał Knapik Adiunkt 302 22 380-06-23 m.knapik
Marta Knyt Dział Finansowo-Księgowy 114 22 380-05-87 m.knyt
dr Łukasz Kobyliński Adiunkt 229 22 380-05-59 l.kobylinski
prof. dr Henryk Jan Komorowski Pracownik badawczo-techniczny 343 22 380-06-13 j.komorowski
mgr Dorota Komosińska Pracownik badawczo-techniczny - - d.komosinska
mgr Krzysztof Kossobudzki Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych 127 22 380-05-31 k.kossobudzki
Sławomir Król Dział Administracyjny - 22 380-05-30 s.krol
dr Magdalena Krupa Adiunkt 338 22 380-05-98 m.mozolewska
dr Paulina Krystosiak Studia Podyplomowe 345 22 380-06-15 p.krystosiak
Waldemar Kuderski Dział Administracyjny 11A 22 380-05-29 w.kuderski
mgr Damian Kurpiewski Asystent 302 22 380-06-27 d.kurpiewski
dr inż. Eryk Laskowski Asystent 301 22 380-06-01 e.laskowski
Iwona Łabuzowska Dział Finansowo-Księgowy /Kasa 115, 117 22 380-05-15 i.labuzowska
mgr Małgorzata Łazęcka Asystent 224 22 380-05-78 m.lazecka
dr Marcin Malawski Pracownik badawczo-techniczny 308 22 380-06-08 m.malawski
dr Anna Małczuk-Wakulińska Dział Informacji Naukowej (kierownik) 122 22 380-05-23 a.malczuk-wakulinska
dr hab. Małgorzata Marciniak Profesor Instytutu 217 22 380-05-47 m.marciniak
dr Łukasz Maśko Adiunkt 301 22 380-06-01 l.masko
prof. dr hab. Stanisław Matwin Profesor 351 +1-902-494-4320 stan@cs.dal.ca
prof. dr hab. Antoni Mazurkiewicz Profesor 352 22 380-06-21 a.mazurkiewicz
mgr Artur Męski Asystent 350 22 380-06-25 a.meski
prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz Pracownik badawczo-techniczny 351 22 380-05-90 zbyszek@cs.adelaide.edu.au
prof. dr hab. Jan Mielniczuk Profesor 103 22 380-05-52 j.mielniczuk
dr Łukasz Mikulski Adiunkt - - l.mikulski
Marek Miszewski Dział Administracyjny (kierownik) 120 22 380-05-12 m.miszewski
mgr Michał Modzelewski Pracownik badawczo-techniczny - - m.modzelewski
dr hab. inż. Paweł Morawiecki Profesor Instytutu 337 22 380-05-97 p.morawiecki
dr hab. Agnieszka Mykowiecka Zastępca Dyrektora ds. Naukowych, Profesor Instytutu 218 22 380-05-48 a.mykowiecka
Elżbieta Niewiadowska Dział Finansowo-Księgowy / Kadry 116 22 380-05-16 e.niewiadowska
mgr Bartłomiej Nitoń Pracownik badawczo-techniczny - - b.niton
dr hab. Maciej Ogrodniczuk Profesor Instytutu 233 22 380-05-63 m.ogrodniczuk
Agnieszka Olszewska Stanowisko ds. Pracowniczych / Kadry 105 22 380-05-05 a.olszewska
Adam Owczuk Dział Informacji Naukowej 122 22 380-05-21 a.owczuk
dr Agnieszka Patejuk Adiunkt 228 22 380-05-58 a.patejuk
dr Marcin Pawłowski Adiunkt - - m.pawlowski
mgr inż. Witold Pazderski Asystent - - w.pazderski
prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek Dyrektor Instytutu, Profesor 126 22 380-05-02 w.penczek
dr Małgorzata Perycz Adiunkt - - m.perycz
prof. dr hab. Józef Pieprzyk Profesor Instytutu - - josef.pieprzyk@qut.edu.au
prof. dr hab. Adam Przepiórkowski Profesor 219 22 380-05-49 a.przepiorkowski
dr inż. Piotr Przybyła Adiunkt 240 22 380-05-09 p.przybyla
mgr inż. Robert Rąkoski Pracownik badawczo-techniczny 209 22 380-05-32 r.rakoski
Grzegorz Rostek Dział Administracyjny - 22 380-05-30 g.rostek
mgr Krzysztof Rudaś Asystent 247 22 380-05-77 k.rudas
dr Piotr Rychlik Pracownik badawczo-techniczny 231 22 380-05-61 p.rychlik
mgr Teofil Sidoruk Asystent 350 22 380-06-25 t.sidoruk
Waldemar Słonina Dział Eksploatacji Systemów Komputerowych 238 22 380-05-68 w.slonina
Monika Słowińska Dział Administracyjny / Recepcja - 22 308-05-30 m.slowinska
dr Bartłomiej Starosta Pracownik badawczo-techniczny 209 22 380-05-39 b.starosta
Anna Stasiak Dział Administracyjny 249 22 380-05-79 a.stasiak
dr hab. Marcin Sydow Adiunkt 206 22 380-05-36 m.sydow
Krzysztof Szczepanek Dział Administracyjny - 22 380-05-30 k.szczepanek
Magdalena Świątkiewicz Dział Administracyjny - 22 380-05-30 m.swiatkiewicz
dr Paweł Teisseyre Adiunkt 225 22 380-05-55 p.teisseyre
Beata Trzcińska Dział Administracyjny 349 22 380-05-89 b.trzcinska
prof. dr hab. inż. Marek Tudruj Profesor 351 22 380-05-90 m.tudruj
dr Aleksander Wawer Adiunkt 226 22 380-05-56 a.wawer
prof. dr hab. inż. Sławomir Wierzchoń Profesor 208 22 380-05-38 s.wierzchon
Anna Wojciechowska Zarządzanie Projektami 121 22 380-06-02 a.wojciechowska
dr hab. Marcin Woliński Profesor Instytutu 220 22 380-05-50 m.wolinski
dr Joanna Wołoszyn Pracownik badawczo-techniczny - - j.woloszyn
dr hab. Beata Wójtowicz Pracownik badawczo-techniczny - - b.wojtowicz
dr Alina Wróblewska Adiunkt 227 22 380-05-57 a.wroblewska
Halina Wyszyńska Dział Administracyjny 349 22 380-05-89 h.wyszynska
Jan Ziółkowski Sekretariat Rady Naukowej / Zarządzanie Projektami 112 22 380-05-69 j.ziolkowski

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności