Habilitacje nadane przez Radę Naukową IPI PAN (od roku 1997)

 • dr Przemysław Spurek

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Uczenie reprezentacji w metodach nienadzorowanych

  Dziedzina i specjalność: nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji
  Data nadania stopnia: 13 październik 2022

 • dr inż. Tomasz Kajdanowicz

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Algorytmy uczenia maszynowego w sieciach złozonych

  Dziedzina i specjalność: nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji
  Data nadania stopnia: 13 luty 2020

 • dr Agnieszka Nowak-Brzezińska

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Eksploracja złożonych regułowych baz wiedzy: optymalizacja struktury bazy wiedzy i procesów wnioskowania

  Dziedzina i specjalność: nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji
  Data nadania stopnia: 24 październik 2019

 • dr Marcin Woliński

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Automatyczna analiza składnikowa języka polskiego

  Dziedzina i specjalność: nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji
  Data nadania stopnia: 24 październik 2019

 • dr Maciej Ogrodniczuk

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Automatyczne wykrywanie nominalnych zależności referencyjnych w polskich tekstach współczesnych

  Dziedzina i specjalność: nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji
  Data nadania stopnia: 24 październik 2019

 • dr Maciej Piasecki

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Kompleksowa metoda do półautomatycznej konstrukcji dużej leksykalnej sieci semantycznej dla języka polskiego w oparciu o korpus tekstów

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 11 kwiecień 2019

 • dr Jan Kozak

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Uczenie drzew decyzyjnych oraz zespołów klasyfikatorów z zastosowaniem algorytmów mrowiskowych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 11 kwiecień 2019

 • dr Bartosz Wilczyński

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Obliczeniowe metody analizy i identyfikacji niekodujących obszarów regulatorowych na skalę genomową

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 14 luty 2019

 • dr Małgorzata Przybyła-Kasperek

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Rozproszony system podejmowania decyzji - metody analizy konfliktów i negocjacji

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 8 listopad 2018

 • dr inż. Paweł Morawiecki

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Kryptoanaliza algorytmów kryptografii symetrycznej

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 8 listopad 2018

 • dr Krzysztof Pancerz

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Systemy informacyjne nad grafami ontologicznymi - wybrane aspekty

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 8 luty 2018

 • dr inż. Wojciech Froelich

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Rozmyte sieci kognitywne – rozwój teorii i zastosowań

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 16 listopad 2017

 • dr Beata Zielosko

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Badanie i optymalizacja reguł decyzyjnych i asocjacyjnych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 12 styczeń 2017

 • dr Małgorzata Marciniak

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Korpusy dziedzinowe jako zródło informacji

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 27 październik 2016

 • dr Marcin Sydow

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Dywersyfikacja informacji w wybranych zadaniach selekcji, wyszukiwania i prezentacji informacji w semantycznych grafach wiedzy i wyszukiwarkach internetowych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 27 październik 2016

 • dr Agnieszka Lisowska

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Geometryczne wielorozdzielcze transformaty adaptacyjne - teoria i zastosowania w przetwarzaniu obrazów

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 16 kwiecień 2015

 • dr Łukasz Dębowski

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Własności dyskretnych procesów stochastycznych o szybko rosnącej informacji wzajemnej między blokami

  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 29 styczeń 2015

 • dr Krzysztof Grąbczewski

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Meta-Learning in Decision Tree Induction (Meta-uczenie w indukcji drzew decyzji)

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 18 grudzień 2014

 • dr Paweł Żyliński

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Problem galerii sztuki i jego odmiany - algorytmy i  oszacowania

  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 27 marzec 2014

 • dr Bożena Woźna-Szcześniak

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Modelowanie i weryfikacja modelowa systemów wieloagentowych oraz systemów z czasem

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 16 styczeń 2014

 • dr Andrzej Zbrzezny

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Wybrane aspekty ograniczonej weryfikacji modelowej systemów współbieżnych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 16 styczeń 2014

 • dr Stanisław Szpakowicz

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Język negocjacji elektronicznych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 21 listopad 2013

 • dr Joanna Kołodziej

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  "Evolutionary Hierarchical Multi-Criteria Metaheuristics for Scheduling in Large-Scale Grid Systems (Hierarchiczne heurystyki ewolucyjne w rozwiązywaniu wielokryterialnych problemów harmonogramowania zadań w rozległej strukturze systemów gridowych)"

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 21 luty 2013

 • dr inż. Marek Klonowski

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Bezpieczeństwo i efektywna komunikacja w rozproszonych systemach o ograniczonych zasobach

  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 6 grudzień 2012

 • dr Elżbieta Hajnicz

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Automatyczne tworzenie semantycznych słowników walencyjnych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 6 grudzień 2012

 • dr Agnieszka Mykowiecka

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Ekstrakcja informacji złożonych ze specjalistycznych tekstów w języku polskim

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 6 grudzień 2012

 • dr Dariusz Plewczyński

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Zastosowanie Metod Uczenia Maszynowego i Analizy Danych w  Przewidywaniu Funkcji Biomolekuł

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 11 październik 2012

 • dr Anna Gomolińska

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Zbiory przybliżone w obliczenich granularnych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 21 czerwiec 2012

 • dr Dominik Ślęzak

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Przybliżone zależności zbiorów atrybutów w eksploracji danych i wnioskowaniach aproksymacyjnych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 27 październik 2011

 • dr Marcin Iwanowski

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 12 maj 2011

 • dr Wojciech Jamroga

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Modeling, Verification and Strategic Reasoning in Multi-Agent Systems

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: -

 • dr Krzysztof Trojanowski

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Inspirowane biologicznie algorytmy dla zadań optymalizacji dynamicznej

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 13 maj 2010

 • dr Jan Bazan

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Hierarchical Classifiers for Complex Spatio-temporal Concepts

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 11 marzec 2010

 • dr Szymon Jaroszewicz

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Algorytmy znajdowania interesujących zależności w danych z wykorzystaniem wiedzy dziedzinowej

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 15 styczeń 2010

 • dr Stanisław Matwin

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Prywatność danych w procesie ich eksploracji

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 14 styczeń 2010

 • dr Małgorzata Bogdan

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Kryteria wyboru zmiennych objaśniających i problemy wielokrotnego testowania z zastosowaniem do analizy danych genetycznych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 8 październik 2009

 • dr Marek Drużdżel

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Stochastic Simulation and Search in Algorithms for Bayesian Networks

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 4 czerwiec 2009

 • dr Marek Krętowski

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Obliczenia ewolucyjne w eksploracji danych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 17 kwiecień 2009

 • dr Urszula Boryczka

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Algorytmy optymalizacji mrowiskowej

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 29 styczeń 2009

 • dr Adam Przepiórkowski

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Powierzchniowe przetwarzanie języka polskiego

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 18 grudzień 2008

 • dr Mariusz Boryczka

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Programowanie mrowiskowe w procesie aproksymacji funkcji

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 29 maj 2008

 • dr Jarogniew Rykowski

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Personalized Access to Heterogenous Distributed Information Sources by Means of Software Agents

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 28 luty 2008

 • dr Krzysztof Jassem

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Przetwarzanie tekstów polskich w systemie tłumaczenia automatycznego POLENG

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 28 luty 2008

 • dr Marek Bednarczyk

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Modularne metody tworzenia i automatyczna synteza programów współbieżnych, asynchronicznych i rozproszonych - teorio-kategoryjny punkt widzenia

  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 11 październik 2007

 • dr Khalid Saeed

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Image Analysis for Object Recognition

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 19 czerwiec 2007

 • dr Krzysztof Stencel

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Półmocna kontrola typów w językach programowania baz danych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 19 kwiecień 2007

 • dr Beata Jolanta Konikowska

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Metody redukcji wielowartościowych rachunków logicznych do struktur dwuwartościowych w rozumowaniu na temat niepełnej i przybliżonej informacji

  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 14 grudzień 2006

 • dr Alicja Mieczysława Ciok

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Gradacyjna analiza skupień i regularności

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 27 czerwiec 2006

 • dr Barbara Dunin-Kęplicz

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Modelowanie i konstrukcja rekonfigurowalnych systemów wieloagentowych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 25 listopad 2004

 • dr Wiesław Szczesny

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Gradacyjna analiza danych wielowymiarowych (Grade Analysis of Multivariate Data)

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 25 listopad 2004

 • dr Zbigniew Raś

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Knowledge Discovery Based Flexible Query Answering Systems

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 14 październik 2004

 • dr Maria Orłowska

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  On Distributed Data and Process Management

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 14 październik 2004

 • dr Stanisław Ambroszkiewicz

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  enTish: An Approach to Service Description and Composition

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 26 maj 2004

 • dr Zbigniew Suraj

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Rough Set Methods for the Synthesis and Analysis of Concurrent Processes

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 21 czerwiec 2000

 • dr Jarosław Stepaniuk

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Knowledge Discovery by Application of Rough Set Models

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 20 czerwiec 2000

 • dr Jerzy Cytowski

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Metody i algorytmy sztucznej inteligencji w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 20 czerwiec 2000

 • dr inż. Franciszek Seredyński

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Współzawodniczące systemy wieloagentowe: zastosowanie do problemów alokacji i szeregowania zadań w systemach wieloprocesorowych

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 17 grudzień 1998

 • dr inż. Mieczysław Kłopotek

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Metody identyfikacji i interpretacje struktur rozkładów przekonań w teorii Dempstera-Shafera

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 17 grudzień 1998

 • dr Edward Ochmański

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Recognizable Trace Languages

  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 18 grudzień 1997

 • dr Zbigniew Michalewicz

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 27 czerwiec 1997

 • dr Ewa Grabska

  Tytuł rozprawy habilitacyjnej:

  Theoretical Concepts of Graphical Modelling

  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data nadania stopnia: 9 styczeń 1997


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności