Habilitation granted by the ICS PAS Scientific Council (since 1997)

 • Ph.D. Tomasz Kajdanowicz

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Algorytmy uczenia maszynowego w sieciach złozonych

  Discipline and specialization: engineering and technical sciences in the field of technical informatics and telecommunications
  Date of award of the degree: 13 February 2020

 • Ph D. Agnieszka Nowak-Brzezińska

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Eksploracja złożonych regułowych baz wiedzy: optymalizacja struktury bazy wiedzy i procesów wnioskowania

  Discipline and specialization: engineering and technical sciences in the field of technical informatics and telecommunications
  Date of award of the degree: 24 October 2019

 • Ph D. Marcin Woliński

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Automatyczna analiza składnikowa języka polskiego

  Discipline and specialization: engineering and technical sciences in the field of technical informatics and telecommunications
  Date of award of the degree: 24 October 2019

 • Ph D. Maciej Ogrodniczuk

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Automatyczne wykrywanie nominalnych zależności referencyjnych w polskich tekstach współczesnych

  Discipline and specialization: engineering and technical sciences in the field of technical informatics and telecommunications
  Date of award of the degree: 24 October 2019

 • Ph D. Maciej Piasecki

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Kompleksowa metoda do półautomatycznej konstrukcji dużej leksykalnej sieci semantycznej dla języka polskiego w oparciu o korpus tekstów

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 11 April 2019

 • Ph D. Jan Kozak

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Uczenie drzew decyzyjnych oraz zespołów klasyfikatorów z zastosowaniem algorytmów mrowiskowych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 11 April 2019

 • Ph D. Bartosz Wilczyński

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Obliczeniowe metody analizy i identyfikacji niekodujących obszarów regulatorowych na skalę genomową

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 14 February 2019

 • Ph D. Małgorzata Przybyła-Kasperek

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Rozproszony system podejmowania decyzji - metody analizy konfliktów i negocjacji

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 8 November 2018

 • Ph D. inż. Paweł Morawiecki

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Kryptoanaliza algorytmów kryptografii symetrycznej

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 8 November 2018

 • Ph D. Krzysztof Pancerz

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Systemy informacyjne nad grafami ontologicznymi - wybrane aspekty

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 8 February 2018

 • Ph D. inż. Wojciech Froelich

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Rozmyte sieci kognitywne – rozwój teorii i zastosowań

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 16 November 2017

 • Ph D. Beata Zielosko

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Badanie i optymalizacja reguł decyzyjnych i asocjacyjnych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 12 January2017

 • Ph D. Małgorzata Marciniak

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Korpusy dziedzinowe jako zródło informacji

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 27 October 2016

 • Ph D. Marcin Sydow

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Dywersyfikacja informacji w wybranych zadaniach selekcji, wyszukiwania i prezentacji informacji w semantycznych grafach wiedzy i wyszukiwarkach internetowych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 27 October 2016

 • Ph D. Agnieszka Lisowska

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Geometryczne wielorozdzielcze transformaty adaptacyjne - teoria i zastosowania w przetwarzaniu obrazów

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 16 April 2015

 • Ph D. Łukasz Dębowski

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Własności dyskretnych procesów stochastycznych o szybko rosnącej informacji wzajemnej między blokami

  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 29 January2015

 • Ph D. Krzysztof Grąbczewski

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Meta-Learning in Decision Tree Induction (Meta-uczenie w indukcji drzew decyzji)

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 18 December 2014

 • Ph D. Paweł Żyliński

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Problem galerii sztuki i jego odmiany - algorytmy i  oszacowania

  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 27 March 2014

 • Ph D. Bożena Woźna-Szcześniak

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Modelowanie i weryfikacja modelowa systemów wieloagentowych oraz systemów z czasem

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 16 January2014

 • Ph D. Andrzej Zbrzezny

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Wybrane aspekty ograniczonej weryfikacji modelowej systemów współbieżnych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 16 January2014

 • Ph D. Stanisław Szpakowicz

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Język negocjacji elektronicznych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 21 November 2013

 • Ph D. Joanna Kołodziej

  Title of the of a habilitation dissertation:

  "Evolutionary Hierarchical Multi-Criteria Metaheuristics for Scheduling in Large-Scale Grid Systems (Hierarchiczne heurystyki ewolucyjne w rozwiązywaniu wielokryterialnych problemów harmonogramowania zadań w rozległej strukturze systemów gridowych)"

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 21 February 2013

 • Ph D. inż. Marek Klonowski

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Bezpieczeństwo i efektywna komunikacja w rozproszonych systemach o ograniczonych zasobach

  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 6 December 2012

 • Ph D. Elżbieta Hajnicz

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Automatyczne tworzenie semantycznych słowników walencyjnych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 6 December 2012

 • Ph D. Agnieszka Mykowiecka

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Ekstrakcja informacji złożonych ze specjalistycznych tekstów w języku polskim

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 6 December 2012

 • Ph D. Dariusz Plewczyński

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Zastosowanie Metod Uczenia Maszynowego i Analizy Danych w  Przewidywaniu Funkcji Biomolekuł

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 11 October 2012

 • Ph D. Anna Gomolińska

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Zbiory przybliżone w obliczenich granularnych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 21 June 2012

 • Ph D. Dominik Ślęzak

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Przybliżone zależności zbiorów atrybutów w eksploracji danych i wnioskowaniach aproksymacyjnych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 27 October 2011

 • Ph D. Marcin Iwanowski

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Metody morfologiczne w przetwarzaniu obrazów cyfrowych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 12 May 2011

 • Ph D. Wojciech Jamroga

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Modeling, Verification and Strategic Reasoning in Multi-Agent Systems

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: -

 • Ph D. Krzysztof Trojanowski

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Inspirowane biologicznie algorytmy dla zadań optymalizacji dynamicznej

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 13 May 2010

 • Ph D. Jan Bazan

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Hierarchical Classifiers for Complex Spatio-temporal Concepts

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 11 March 2010

 • Ph D. Szymon Jaroszewicz

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Algorytmy znajdowania interesujących zależności w danych z wykorzystaniem wiedzy dziedzinowej

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 15 January2010

 • Ph D. Stanisław Matwin

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Prywatność danych w procesie ich eksploracji

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 14 January2010

 • Ph D. Małgorzata Bogdan

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Kryteria wyboru zmiennych objaśniających i problemy wielokrotnego testowania z zastosowaniem do analizy danych genetycznych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 8 October 2009

 • Ph D. Marek Drużdżel

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Stochastic Simulation and Search in Algorithms for Bayesian Networks

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 4 June 2009

 • Ph D. Marek Krętowski

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Obliczenia ewolucyjne w eksploracji danych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 17 April 2009

 • Ph D. Urszula Boryczka

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Algorytmy optymalizacji mrowiskowej

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 29 January2009

 • Ph D. Adam Przepiórkowski

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Powierzchniowe przetwarzanie języka polskiego

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 18 December 2008

 • Ph D. Mariusz Boryczka

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Programowanie mrowiskowe w procesie aproksymacji funkcji

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 29 May 2008

 • Ph D. Jarogniew Rykowski

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Personalized Access to Heterogenous Distributed Information Sources by Means of Software Agents

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 28 February 2008

 • Ph D. Krzysztof Jassem

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Przetwarzanie tekstów polskich w systemie tłumaczenia automatycznego POLENG

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 28 February 2008

 • Ph D. Marek Bednarczyk

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Modularne metody tworzenia i automatyczna synteza programów współbieżnych, asynchronicznych i rozproszonych - teorio-kategoryjny punkt widzenia

  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 11 October 2007

 • Ph D. Khalid Saeed

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Image Analysis for Object Recognition

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 19 June 2007

 • Ph D. Krzysztof Stencel

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Półmocna kontrola typów w językach programowania baz danych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 19 April 2007

 • Ph D. Beata Jolanta Konikowska

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Metody redukcji wielowartościowych rachunków logicznych do struktur dwuwartościowych w rozumowaniu na temat niepełnej i przybliżonej informacji

  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 14 December 2006

 • Ph D. Alicja Mieczysława Ciok

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Gradacyjna analiza skupień i regularności

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 27 June 2006

 • Ph D. Barbara Dunin-Kęplicz

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Modelowanie i konstrukcja rekonfigurowalnych systemów wieloagentowych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 25 November 2004

 • Ph D. Wiesław Szczesny

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Gradacyjna analiza danych wielowymiarowych (Grade Analysis of Multivariate Data)

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 25 November 2004

 • Ph D. Zbigniew Raś

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Knowledge Discovery Based Flexible Query Answering Systems

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 14 October 2004

 • Ph D. Maria Orłowska

  Title of the of a habilitation dissertation:

  On Distributed Data and Process Management

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 14 October 2004

 • Ph D. Stanisław Ambroszkiewicz

  Title of the of a habilitation dissertation:

  enTish: An Approach to Service Description and Composition

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 26 May 2004

 • Ph D. Zbigniew Suraj

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Rough Set Methods for the Synthesis and Analysis of Concurrent Processes

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 21 June 2000

 • Ph D. Jarosław Stepaniuk

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Knowledge Discovery by Application of Rough Set Models

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 20 June 2000

 • Ph D. Jerzy Cytowski

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Metody i algorytmy sztucznej inteligencji w cyfrowym przetwarzaniu sygnałów

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 20 June 2000

 • Ph D. inż. Franciszek Seredyński

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Współzawodniczące systemy wieloagentowe: zastosowanie do problemów alokacji i szeregowania zadań w systemach wieloprocesorowych

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 17 December 1998

 • Ph D. inż. Mieczysław Kłopotek

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Metody identyfikacji i interpretacje struktur rozkładów przekonań w teorii Dempstera-Shafera

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 17 December 1998

 • Ph D. Edward Ochmański

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Recognizable Trace Languages

  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 18 December 1997

 • Ph D. Zbigniew Michalewicz

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 27 June 1997

 • Ph D. Ewa Grabska

  Title of the of a habilitation dissertation:

  Theoretical Concepts of Graphical Modelling

  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of award of the degree: 9 January1997


© 2021 INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES | Privacy policy | Accessibility declaration