Research projects at ICS PAS

European grants

Projects ending after January 1, 2016 :

European grants
Title / Director / Agreement no. Project start date Project end date Description
"Curated Multilingual Language Resources for CEF AT" (pl: Wyselekcjonowane zasoby wielojęzyczne dla CEF.AT)
– eTranslation grant
Grant agreement no.:
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
01-03-2020 28-02-2022 External link - Open a new window and go to the project CURLICAT's web page
"Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain" (pl: Zasoby wielojęzyczne dla CEF.AT w domenie prawnej)
CEF-TC-2017-3 – eTranslation grant
Grant agreement no.: 27798023 / 2017-EU-IA-0136
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
1-10-2018 30-09-2020 External link - Open a new window and go to the project MARCELL's web page
"ReVINK"
Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)
Grant agreement no.: PIEF-GA-2012-626398
Principal Investigator: Wojciech Jamroga
1-09-2013 31-08-2016 External link - Open a new window and go to the project page Revink
"PARSEME: PARSing and Multi-word Expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing"
ICT COST Action IC1207
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
13-08-2003 7-03-2017 External link - Open a new window and go to the project page PARSEME
"GeTFun: Generalizing Truth-Functionality"
International Research Staff Exchange Scheme
Grant agreement no.: 318986
Principal Investigator: Beata Konikowska
1-01-2013 31-12-2016 External link - Open a new window and go to the project page GeTFun

Projects completed (until 1 January 2016.):

European grants completed (until 1 January 2016):
Title / Director / Agreement no. Project start date Project end date Description
TrendMiner: Large-scale, Cross-lingual Trend Mining and Summarisation of Real-time Media Streams
FP7 Specific programme 'Cooperation'
Grant agreement no.: 287863
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
1-11-2013 30-11-2014 External link - Open a new window and go to the project page TrendMiner
ATLAS - Applied Technology for Language-Aided CMS
ICT Policy Support Programme
Grant agreement no.: 250467
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
1-03-2010 28-02-2013 External link - Open a new window and go to the project page ATLAS
CESAR - CEntral and South-east europeAn Resources
ICT Policy Support Programme
Grant agreement no.: 271022
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
1-02-2011 31-01-2013 External link - Open a new window and go to the project page CESAR
Research projects co-financed by the European Regional Development Fund
Research projects co-financed by the European Regional Development Fund
Title / Principal Investigator: Project start date Project end date Description
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities DARIAH-PL
under the 2014-2020 Smart Development Operational Programme
Principal Investigator: Małgorzata Marciniak
01-01-2021 31-12-2023 External link - Open a new window and go to the project page Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities DARIAH-PL
CLARIN-PL - Common Language Resources and Technology Infrastructure
under the 2014-2020 Smart Development Operational Programme
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
01-01-2020 31-12-2023 External link - Open a new window and go to the project page CLARIN-PL - Common Language Resources and Technology Infrastructure
International PhD Projects in Intelligent Computing
w ramach Programu MPD Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Principal Investigator: Wojciech Penczek
01-09-2010 30-06-2015 External link - Open a new window and go to the project page International PhD Projects in Intelligent Computing
Bezpieczna i uwierzytelniona komunikacja nowoczesnych dokumentów tożsamości z czytnikiem
w ramach Programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Principal Investigator: Lucjan Hanzlik (Politechnika Wrocławska)
01-07-2012 30-04-2014 External link - Open a new window and go to the project page pod adresem prac.im.pwr.wroc.pl
Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych zródeł elektronicznych
Principal Investigator: Jacek Koronacki
01-04-2009 24-02-2014 External link - Open a new window and go to the project page
ITSOA - Nowe Technologie Informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA
Principal Investigator: Stanisław Ambroszkiewicz
01-10-2008 30-09-2012 External link - Open a new window and go to the project page ITSOA
Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS
Principal Investigator: Dariusz Czerski
01-04-2010 31-07-2012 External link - Open a new window and go to the project page Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS
Research projects financed from National Public Funds
Research projects financed from National Public Funds
Title / Director / Agreement no./ Financing: Project start date Project end date Description
Probabilistic Verification of Complex Heterogeneous Systems: From Ballots to Ballistics
POLLUX-XI/14/SpaceVote/2023
Principal Investigator: dr hab. Wojciech Jamroga
Financing: NCBR
01-03-2023 31-08-2025 -
Syntactic-semantic analysis of the lexemes TO (PL: Składniowo-semantyczna analiza leksemów o kształcie TO)
2022/45/N/HS2/03109
Principal Investigator: mgr Sebastian Zawada
Financing: NCN
02-02-2023 01-02-2026 -
Identifying consumer views on product safety and quality, including "dual quality" using the OPIIPI system (PL: Identyfikowanie opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality” przy użyciu systemu OPI PIB i IPI PAN)
INFOSTRATEG-III/122/2022
Team leader at IPI PAN: dr Łukasz Kobyliński
Project Lider: National Information Processing Institute - National Research Institute (OPI-BIP)
Financing: NCBR
01-08-2022 31-01-2026 External link - Open a new window and go to the Identifying consumer views on product safety and quality, including 'dual quality' using the OPIIPI system project page
Tell your story. Social communication in autism: a computational approach (PL: Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie: podejście obliczeniowe)
2020/39/D/HS6/00809
Team leader at IPI PAN: dr Aleksander Wawer
Principal Investigator: dr Izabela Maria Chojnicka (Warsaw niversity)
Financing: NCN
23-06-2021 22-06-2024 External link - Open a new window and go to the Social communication in autism project page
Social Explainable Artificial Intelligence
2020/02/Y/ST6/00064
Principal Investigator: prof. Stanisław Matwin
Financing: NCN
28-04-2021 27-07-2024 External link - Open a new window and go to the page projektu CHIST-ERA SAI
Algorithmic prediction models: formal properties and philosophical consequences (PL:Algorytmiczne modele predykcji: własności formalne i konsekwencje filozoficzne)
2018/31/B/HS1/04018
Principal Investigator: dr Dariusz Kalociński
Financing: NCN
16-09-2019 15-11-2022 External link - Open a new window and go to the Algorithmic prediction models project page
ComCrypt - Powerful and Safe Algorithms for Simultaneous Compression and Encryption (PL:ComCrypt - Wydajne i Bezpieczne Algorytmy do Jednoczesnej Kompresji i Szyfrowania)
2018/31/B/ST6/03003
Principal Investigator: dr hab. Józef Pieprzyk
Financing: NCN
21-06-2019 20-08-2022 External link - Open a new window and go to the ComCrypt project page
Socio-Technical Verification of Information Security and Trust in Voting Systems (STV)
DZP/POLLUX-VII/1/2019 -
Principal Investigator: dr hab. Wojciech Jamroga
Financing: NCBR
01-09-2019 28-02-2023 External link - Open a new window and go to the STV project page
Kognitywistyczna i społeczno-kulturowa analiza konstrukcji metaforycznych w tekstach polskich
2018/29/B/HS1/01773
Principal Investigator: dr hab. Elżbieta Hajnicz
Financing: NCN
31-01-2019 30-01-2024 External link - Open a new window and go to the CORMETAN project page
Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych (INSTATCENY)
Gospostrateg 1/382525/14/NCBR/2018
Team leader at IPI PAN: dr Dariusz Czerski
Financing: NCBR
01-01-2019 30-06-2022 External link - Open a new window and go to the INSTATCENY project page
Counteracting misinformation in digital media by deception detection and facilitating access to reliable sources using machine learning and natural language processing
PPN/PPO/2018/1/00006 (Polskie Powroty)
Principal Investigator: dr Piotr Przybyła
Financing: NAWA
01-01-2019 31-03-2022 External link - Open a new window and go to the HOMADOS project page
Syntax, Semantics and Information Structure in Lexical Functional Grammar (Pl: Składnia, semantyka i struktura
informacyjna w gramatyce leksykalno-funkcyjnej (LFG))
1604/MOB/V/2017/0 (Mobilność Plus)
Principal Investigator: dr Agnieszka Patejuk
Financing: MNiSW
01-07-2018 30-09-2021 External link - Open a new window and go to the Agnieszka Patejuk page
CLARIN-PL - Polish Common Language Resources & Technology Infrastructure for Humanities and Social sciences (PL: CLARIN-PL - polska infrastruktura badawcza dla nauk społecznych i humanistycznych)
DIR/WK/2018/01 - CLARIN-PL 3.0
Team leader at IPI PAN: dr. Maciej Ogrodniczuk
Principal Investigator: dr Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarzadzania)
Financing: MNiSW
01-07-2018 30-06-2021 External link - Open a new window and go to the CLARIN-PL project page
Quantifiers in Language: Use and Meaning (PL:) Kwantyfikatory w języku: użycie i znaczenie
2017/25/B/HS1/02911
Principal Investigator: dr Jakub Szymanik
Financing: NCN
19-04-2018 18-04-2022 External link - Open a new window and go to the Quantifiers project page
Verification of Voter-Verifiable Voting Protocols
DZP/POLLUX-IV/1/2016 - Vote-Verif
Principal Investigator: dr hab. Wojciech Jamroga
Financing: NCBR
01-09-2016 31-08-2019 External link - Open a new window and go to the VOTEVERIF project page
CLARIN-PL - Polish Common Language Resources & Technology Infrastructure for Humanities and Social sciences (PL: CLARIN-PL - polska infrastruktura badawcza dla nauk społecznych i humanistycznych)
DIR/WK/2016/02 - CLARIN-PL 2.0
Team leader at IPI PAN: dr hab. Maciej Ogrodniczuk
Principal Investigator: dr Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarzadzania)
Financing: MNiSW
01-07-2016 30-06-2018 External link - Open a new window and go to the Clarin-PL project page
Atlas of brain regulatory regions and regulatory networks - a novel systems biology approach to pathogenesis of selected neurological disorders (PL: Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu)
2015/16/W/NZ2/00314 - SYMFONIA
Team leader at IPI PAN: prof. Henryk Jan Komorowski
Principal Investigator: dr Bartosz Wilczyński (University of Warsaw, Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics)
Financing: NCN
18-11-2015 17-11-2020 External link - Open a new window and go to the SYMFONIA 3 project page
Compositional distributional modelling of Polish language semantics (PL: Kompozycyjno-dystrybucyjne modelowanie semantyki języka polskiego)
2014/15/D/HS2/03486 - SONATA 8
Principal Investigator: dr Alina Wróblewska
Financing: NCN
30-09-2015 29-09-2020 External link - Open a new window and go to the Scwad project page
Compositional distributional semantic models for identification, discrimination and disambiguation of senses in Polish texts (PL: Wykorzystanie metod kompozycyjnej semantyki dystrybucyjnej do identyfikacji i rozróżniania znaczeń w języku polskim)
2014/15/B/ST6/05186 - OPUS 8
Principal Investigator: dr hab. Agnieszka Mykowiecka
Financing: NCN
11-08-2015 10-08-2019 External link - Open a new window and go to the CODES project page
A diachronic formal model of Polish inflection and its implementation (PL: Model formalny diachronicznego opisu fleksji polskiej i jego komputerowa implementacja)
2014/15/B/HS2/03119 - OPUS 8
Principal Investigator: dr Marcin Woliński
Financing: NCN
11-08-2015 10-06-2019 External link - Open a new window and go to the Chronofleks project page
Efficient and secure encryption algorithms, authentication - new solutions and advanced cryptanalysis (PL: Wydajne i bezpieczne algorytmy szyfrowania z uwierzytelnianiem - nowe rozwiązania i zaawansowana kryptoanaliza)
2014/15/B/ST6/05130 - OPUS 8
Principal Investigator: prof. dr hab. Józef Pieprzyk
Financing: NCN
20-07-2015 19-07-2018 External link - Open a new window and go to the Efficient and secure encryption algorithms, authentication project page
Unified theory of coreference in Polish and its corpus-based verification (PL: Ujednolicona teoria koreferencji w języku polskim i jej korpusowa weryfikacja)
2014/15/B/HS2/03435 - OPUS 8
Principal Investigator: dr hab. Maciej Ogrodniczuk
Financing: NCN
10-07-2015 09-07-2018 External link - Open a new window and go to the COTHEC project page
Computer-based methods of identifying opinion targets and opinion expressions in Polish texts (PL: Automatyczne rozpoznawanie przedmiotów i wyrażeń opinii w tekstach w języku polskim)
2012/05/N/ST6/03587 - PRELUDIUM
Principal Investigator: dr Aleksander Wawer
Financing: NCN
06-02-2013 05-02-2016 External link - Open a new window and go to the OPTA project page
Cryptanalysis of a family of Keccak hash functions (PL: Kryptoanaliza rodziny funkcji skrótu Keccak)
2013/09/D/ST6/03918 - SONATA
Principal Investigator: dr Paweł Kacper Morawiecki
18-02-2014 17-02-2016 External link - Open a new window and go to the Cryptanalysis of a family of Keccak project page
DISQUSS: Diversified Suggestions for Queries on Semi-structured Data Sets (PL: DISQUSS: Zdywersyfikowane podpowiedzi zapytań w wyszukiwaniu na zbiorach pół-ustrukturyzowanych)
2012/07/B/ST6/01239 - OPUS
Principal Investigator: Marcin Sydow
Financing: NCN
29-07-2013 28-04-2017 External link - Open a new window and go to the DISQUSS project page
(PL: Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy)
2011/03/D/ST6/00914 (AGH-IPI PAN 2012/1)
Principal Investigator: Bartosz Ziółko (AGH)
Team leader at IPI PAN: Adam Przepiórkowski
Financing: NCN
01-02-2013 28-01-2016 External link - Open a new window and go to the project page

Projects completed (until 1 January 2016.):

Research projects financed from National Public Funds completed (until 1 January 2016.):
Title / Director / Agreement no./ Financing: Project start date Project end date Description
Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania
POKL.04.01.01-00-051/10
Principal Investigator: Wojciech Penczek
Financing: NCN
01-01-2011 31-12-2015 External link - Open a new window and go to the page projektu POKL.04.01.01-00-051/10
Nowe metody parametrycznej weryfikacji modelowej
2012/07/N/ST6/03426 - PRELUDIUM
Principal Investigator: Michał Knapik
Financing: NCN
29-07-2013 28-07-2015 -
Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich
Nr N N519 6505 40
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
Financing: NCN
18-04-2011 17-04-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu CORE
Automatyczne wykrywanie i korekcja błędów anotacyjnych w polskich korpusach językowych
Nr 2011/01/N/ST6/01107
Principal Investigator: Łukasz Kobyliński
Financing: NCN
21-12-2011 20-06-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu Automatyczne wykrywanie i korekcja błędów anotacyjnych w polskich korpusach językowych
Metoda oceny wyrazistości struktury skupień
Nr 2011/01/N/ST6/04174
Principal Investigator: Ewa Nowakowska
Financing: NCN
07-12-2011 06-06-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu Metoda oceny wyrazistości struktury skupień
Analiza i wizualizacja struktury i dynamiki sieci społecznych metodami inspirowanymi naturą
N N516 4430 38
Principal Investigator: Mieczysław Kłopotek
Financing: NCN
09-04-2010 08-04-2012 -
Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej
N N104 2247 35
Principal Investigator: Marcin Woliński
Financing: NCN
14-10-2008 13-10-2011 External link - Open a new window and go to the page projektu Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej
Automatyczna weryfikacja systemów specyfikowanych w UML
N N516 3704 36
Principal Investigator: Wojciech Penczek
Financing: NCN
19-05-2009 01-06-2010 -
Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
Nr Umowy SP/I/1/77065/10
Principal Investigator: Beata Konikowska
Projekt badawczy w ramach programów strategicznych
16-08-2010 31-07-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
RobREx - Autonomia dla robotów ratowniczo-eksploracyjnych I konkurs Programu Badań Stosowanych A - obszar: Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
Umowa nr PBS1/A3/8/2012
Principal Investigator: Stanisław Ambroszkiewicz
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
01-12-2012 30-11-2015 External link - Open a new window and go to the page projektu RobREx
Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy (SYNAT)
Nr 525882
Principal Investigator: Beata Konikowska
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
10-08-2010 31-07-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu SYNAT
System Kaliope konwersja brajlowskich (typograficznych) formatów nutowych na postać typograficzną (brajlowską)
Nr R02 0029 10
Principal Investigator: Włodzimierz Wysocki
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
01-10-2010 31-03-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu Kaliope System Kaliope
Narodowy Korpus Języka Polskiego
Nr R17 003 03
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
13-12-2007 12-06-2011 External link - Open a new window and go to the page projektu NKJP
Applications - research projects results
Applications - the results of research projects
Applications - the results of research projects Project start date Project end date Hyperlinks
Semantyczna wyszukiwarka internetowa - NEKST
POIG.01.01.02-14-013/09
Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych zródeł elektronicznych
Principal Investigator: Jacek Koronacki
Semantyczna wyszukiwarka internetowa NEKST
01-04-2009 28-08-2014 External link - Open a new window and go to the page NEKST
[Wyszukiwarka NEKST]
Narodowy Korpus Języka Polskiego
Nr R17 003 03
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
Korpus NKJP (rozwijany)
13-12-2007 12-12-2010 Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page NKJP
Automatyczna ekstrakcja wiedzy lingwistycznej z dużego korpusu języka polskiego
Nr 3T11C00328
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
09-03-2005 08-03-2008 {Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page: }[Spejd]
External link - Open a new window and go to the page
Mapy i inteligentna nawigacja w sieci WWW z wykorzystaniem sieci bayesowskich i systemów immunologicznych
Nr 4 T11C 026 25
Principal Investigator: Mieczysław Kłopotek
Oprogramowanie wyszukiwarki internetowej z interfejsem mapowym (system BEATCA)
07-11-2003 06-11-2005 Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page BEATCA
Anotowany korpus pisanego języka polskiego z dostępem przez Internet (z uwzględnieniem zastosowań w inżynierii lingwistycznej)
No. 7 T11C 043 20
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
01-04-2001 31-03-2004 Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page Korpus.pl
{Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page: }[Poliqarp]
GradeStat - System komputerowy gradacyjnej analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów uzupełniania danych brakujących
No. 7 T11C 00420
Principal Investigator: Elżbieta Pleszczyńska
01-02-2002 30-09-2002 {Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page: }[Pakiet Gradestat]

© 2021 INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES | Privacy policy | Accessibility declaration