Research projects at ICS PAS

European grants

Projects ending after January 1, 2016 :

European grants
Title / Director / Agreement no. Project start date Project end date Description
"Curated Multilingual Language Resources for CEF AT" (pl: Wyselekcjonowane zasoby wielojęzyczne dla CEF.AT)
– eTranslation grant
Grant agreement no.:
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
01-03-2020 28-02-2022 External link - Open a new window and go to the project CURLICAT's web page
"Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain" (pl: Zasoby wielojęzyczne dla CEF.AT w domenie prawnej)
CEF-TC-2017-3 – eTranslation grant
Grant agreement no.: 27798023 / 2017-EU-IA-0136
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
1-10-2018 30-09-2020 External link - Open a new window and go to the project MARCELL's web page
"ReVINK"
Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)
Grant agreement no.: PIEF-GA-2012-626398
Principal Investigator: Wojciech Jamroga
1-09-2013 31-08-2016 External link - Open a new window and go to the project page Revink
"PARSEME: PARSing and Multi-word Expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing"
ICT COST Action IC1207
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
13-08-2003 7-03-2017 External link - Open a new window and go to the project page PARSEME
"GeTFun: Generalizing Truth-Functionality"
International Research Staff Exchange Scheme
Grant agreement no.: 318986
Principal Investigator: Beata Konikowska
1-01-2013 31-12-2016 External link - Open a new window and go to the project page GeTFun

Projects completed (until 1 January 2016.):

European grants completed (until 1 January 2016):
Title / Director / Agreement no. Project start date Project end date Description
TrendMiner: Large-scale, Cross-lingual Trend Mining and Summarisation of Real-time Media Streams
FP7 Specific programme 'Cooperation'
Grant agreement no.: 287863
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
1-11-2013 30-11-2014 External link - Open a new window and go to the project page TrendMiner
ATLAS - Applied Technology for Language-Aided CMS
ICT Policy Support Programme
Grant agreement no.: 250467
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
1-03-2010 28-02-2013 External link - Open a new window and go to the project page ATLAS
CESAR - CEntral and South-east europeAn Resources
ICT Policy Support Programme
Grant agreement no.: 271022
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
1-02-2011 31-01-2013 External link - Open a new window and go to the project page CESAR
Research projects co-financed by the European Regional Development Fund
Research projects co-financed by the European Regional Development Fund
Title / Principal Investigator: Project start date Project end date Description
Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities DARIAH-PL
under the 2014-2020 Smart Development Operational Programme
Principal Investigator: Małgorzata Marciniak
01-01-2021 31-12-2023 External link - Open a new window and go to the project page Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities DARIAH-PL
CLARIN-PL - Common Language Resources and Technology Infrastructure
under the 2014-2020 Smart Development Operational Programme
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
01-01-2020 31-12-2023 External link - Open a new window and go to the project page CLARIN-PL - Common Language Resources and Technology Infrastructure
International PhD Projects in Intelligent Computing
w ramach Programu MPD Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Principal Investigator: Wojciech Penczek
01-09-2010 30-06-2015 External link - Open a new window and go to the project page International PhD Projects in Intelligent Computing
Bezpieczna i uwierzytelniona komunikacja nowoczesnych dokumentów tożsamości z czytnikiem
w ramach Programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Principal Investigator: Lucjan Hanzlik (Politechnika Wrocławska)
01-07-2012 30-04-2014 External link - Open a new window and go to the project page pod adresem prac.im.pwr.wroc.pl
Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych zródeł elektronicznych
Principal Investigator: Jacek Koronacki
01-04-2009 24-02-2014 External link - Open a new window and go to the project page
ITSOA - Nowe Technologie Informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA
Principal Investigator: Stanisław Ambroszkiewicz
01-10-2008 30-09-2012 External link - Open a new window and go to the project page ITSOA
Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS
Principal Investigator: Dariusz Czerski
01-04-2010 31-07-2012 External link - Open a new window and go to the project page Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS
Research projects financed from National Public Funds

Projects ending after January 1, 2016

Research projects financed from National Public Funds
Title / Director / Agreement no./ Financing: Project start date Project end date Description
Social Explainable Artificial Intelligence
2020/02/Y/ST6/00064
Principal Investigator: prof Stanisław Matwin
Financing: NCN
28-04-2021 27-04-2024
Algorytmiczne modele predykcji: własności formalne i konsekwencje filozoficzne
2018/31/B/HS1/04018
Principal Investigator: dr Dariusz Kalociński
Financing: NCN
16-09-2019 15-09-2022
ComCrypt -- Wydajne i Bezpieczne Algorytmy do Jednoczesnej Kompresji i Szyfrowania
2018/31/B/ST6/03003
Principal Investigator: dr hab. Józef Pieprzyk
Financing: NCN
21-06-2019 20-06-2022
Socio-Technical Verification of Information Security and Trust in Voting Systems (STV)
DZP/POLLUX-VII/1/2019 -
Principal Investigator: dr hab. Wojciech Jamroga
Financing: NCBR
01-09-2019 31-08-2022 External link - Open a new window and go to the page projektu STV
Kognitywistyczna i społeczno-kulturowa analiza konstrukcji metaforycznych w tekstach polskich
2018/29/B/HS1/01773
Principal Investigator: dr hab. Elżbieta Hajnicz
Financing: NCN
31-01-2019 30-01-2022 External link - Open a new window and go to the page projektu CORMETAN
Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych (INSTATCENY)
Gospostrateg 1/382525/14/NCBR/2018
Principal Investigator: dr Dariusz Czerski
Financing: NCBR
01-01-2019 31-10-2021
Counteracting misinformation in digital media by deception detection and facilitating access to reliable sources using machine learning and natural language processing
PPN/PPO/2018/1/00006 (Polskie Powroty)
Principal Investigator: dr Piotr Przybyła
Financing: NAWA
01-01-2019 31-03-2022 External link - Open a new window and go to the page projektu HOMADOS
Syntax, Semantics and Information Structure in Lexical Functional Grammar (Pl: Składnia, semantyka i struktura
informacyjna w gramatyce leksykalno-funkcyjnej (LFG))
1604/MOB/V/2017/0 (Mobilność Plus)
Principal Investigator: dr Agnieszka Patejuk
Financing: MNiSW
01-07-2018 30-06-2021
CLARIN-PL - polska infrastruktura badawcza dla nauk społecznych i humanistycznych
DIR/WK/2018/01 - CLARIN-PL 3.0
Kierownik zadań w IPI PAN: dr. Maciej Ogrodniczuk
Principal Investigator: dr Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarzadzania)
Financing: MNiSW
01-07-2018 30-06-2021 External link - Open a new window and go to the page projektu CLARIN-PL
Kwantyfikatory w języku: użycie i znaczenie
2017/25/B/HS1/02911
Principal Investigator: dr Jakub Szymanik
Financing: NCN
19-04-2018 18-04-2021 External link - Open a new window and go to the page projektu Kwantyfikatory w języku: użycie i znaczenie
Verification of Voter-Verifiable Voting Protocols
DZP/POLLUX-IV/1/2016 - Vote-Verif
Principal Investigator: dr hab. Wojciech Jamroga
Financing: NCBR
01-09-2016 31-08-2019 External link - Open a new window and go to the page projektu VOTEVERIF
CLARIN-PL - polska infrastruktura badawcza dla nauk społecznych i humanistycznych
DIR/WK/2016/02 - CLARIN-PL 2.0
Kierownik zadań w IPI PAN: dr. Maciej Ogrodniczuk
Principal Investigator: dr Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarzadzania)
Financing: MNiSW
01-07-2016 30-06-2018 External link - Open a new window and go to the page projektu Clarin-PL
Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu
2015/16/W/NZ2/00314 - SYMFONIA
Kierownik zespołu w IPI PAN: prof. Henryk Jan Komorowski
Principal Investigator: dr Bartosz Wilczyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Financing: NCN
18-11-2015 17-11-2020 External link - Open a new window and go to the page projektu SYMFONIA 3
Kompozycyjno-dystrybucyjne modelowanie semantyki języka polskiego
2014/15/D/HS2/03486 - SONATA 8
Principal Investigator: dr Alina Wróblewska
Financing: NCN
30-09-2015 29-09-2020 External link - Open a new window and go to the page projektu SONATA 8
Wykorzystanie metod kompozycyjnej semantyki dystrybucyjnej do identyfikacji i rozróżniania znaczeń w języku polskim
2014/15/B/ST6/05186 - OPUS 8
Principal Investigator: dr hab. Agnieszka Mykowiecka
Financing: NCN
11-08-2015 10-08-2019 External link - Open a new window and go to the page projektu CODES
Model formalny diachronicznego opisu fleksji polskiej i jego komputerowa implementacja
2014/15/B/HS2/03119 - OPUS 8
Principal Investigator: dr Marcin Woliński
Financing: NCN
11-08-2015 10-06-2019 External link - Open a new window and go to the page projektu Chronofleks
Wydajne i bezpieczne algorytmy szyfrowania z uwierzytelnianiem - nowe rozwiązania i zaawansowana kryptoanaliza
2014/15/B/ST6/05130 - OPUS 8
Principal Investigator: prof. dr Józef Pieprzyk
Financing: NCN
20-07-2015 19-07-2018 -
Ujednolicona teoria koreferencji w języku polskim i jej korpusowa weryfikacja
2014/15/B/HS2/03435 - OPUS 8
Principal Investigator: dr Maciej Ogrodniczuk
Financing: NCN
10-07-2015 09-07-2018 External link - Open a new window and go to the page projektu COTHEC
Automatyczne rozpoznawanie przedmiotów i wyrażeń opinii w tekstach w języku polskim
2012/05/N/ST6/03587 - PRELUDIUM
Principal Investigator: Aleksander Wawer
Financing: NCN
06-02-2013 05-02-2016 External link - Open a new window and go to the page projektu OPTA
Kryptoanaliza rodziny funkcji skrótu Keccak
2013/09/D/ST6/03918 - SONATA
Principal Investigator: Paweł Kacper Morawiecki
18-02-2014 17-02-2016 -
DISQUSS: Zdywersyfikowane podpowiedzi zapytań w wyszukiwaniu na zbiorach pół-ustrukturyzowanych
2012/07/B/ST6/01239 - OPUS
Principal Investigator: Marcin Sydow
Financing: NCN
29-07-2013 28-04-2017 External link - Open a new window and go to the page projektu DISQUSS
Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy
2011/03/D/ST6/00914 (AGH-IPI PAN 2012/1)
Principal Investigator: Bartosz Ziółko (AGH)
Kierownik zadań IPI PAN: Adam Przepiórkowski
Financing: NCN
01-02-2013 28-01-2016 External link - Open a new window and go to the page projektu Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy

Projects completed (until 1 January 2016.):

Research projects financed from National Public Funds completed (until 1 January 2016.):
Title / Director / Agreement no./ Financing: Project start date Project end date Description
Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania
POKL.04.01.01-00-051/10
Principal Investigator: Wojciech Penczek
Financing: NCN
01-01-2011 31-12-2015 External link - Open a new window and go to the page projektu POKL.04.01.01-00-051/10
Nowe metody parametrycznej weryfikacji modelowej
2012/07/N/ST6/03426 - PRELUDIUM
Principal Investigator: Michał Knapik
Financing: NCN
29-07-2013 28-07-2015 -
Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich
Nr N N519 6505 40
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
Financing: NCN
18-04-2011 17-04-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu CORE
Automatyczne wykrywanie i korekcja błędów anotacyjnych w polskich korpusach językowych
Nr 2011/01/N/ST6/01107
Principal Investigator: Łukasz Kobyliński
Financing: NCN
21-12-2011 20-06-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu Automatyczne wykrywanie i korekcja błędów anotacyjnych w polskich korpusach językowych
Metoda oceny wyrazistości struktury skupień
Nr 2011/01/N/ST6/04174
Principal Investigator: Ewa Nowakowska
Financing: NCN
07-12-2011 06-06-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu Metoda oceny wyrazistości struktury skupień
Analiza i wizualizacja struktury i dynamiki sieci społecznych metodami inspirowanymi naturą
N N516 4430 38
Principal Investigator: Mieczysław Kłopotek
Financing: NCN
09-04-2010 08-04-2012 -
Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej
N N104 2247 35
Principal Investigator: Marcin Woliński
Financing: NCN
14-10-2008 13-10-2011 External link - Open a new window and go to the page projektu Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej
Automatyczna weryfikacja systemów specyfikowanych w UML
N N516 3704 36
Principal Investigator: Wojciech Penczek
Financing: NCN
19-05-2009 01-06-2010 -
Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
Nr Umowy SP/I/1/77065/10
Principal Investigator: Beata Konikowska
Projekt badawczy w ramach programów strategicznych
16-08-2010 31-07-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
RobREx - Autonomia dla robotów ratowniczo-eksploracyjnych I konkurs Programu Badań Stosowanych A - obszar: Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
Umowa nr PBS1/A3/8/2012
Principal Investigator: Stanisław Ambroszkiewicz
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
01-12-2012 30-11-2015 External link - Open a new window and go to the page projektu RobREx
Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy (SYNAT)
Nr 525882
Principal Investigator: Beata Konikowska
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
10-08-2010 31-07-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu SYNAT
System Kaliope konwersja brajlowskich (typograficznych) formatów nutowych na postać typograficzną (brajlowską)
Nr R02 0029 10
Principal Investigator: Włodzimierz Wysocki
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
01-10-2010 31-03-2014 External link - Open a new window and go to the page projektu Kaliope System Kaliope
Narodowy Korpus Języka Polskiego
Nr R17 003 03
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
13-12-2007 12-06-2011 External link - Open a new window and go to the page projektu NKJP
Applications - research projects results
Applications - the results of research projects
Applications - the results of research projects Project start date Project end date Hyperlinks
Semantyczna wyszukiwarka internetowa - NEKST
POIG.01.01.02-14-013/09
Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych zródeł elektronicznych
Principal Investigator: Jacek Koronacki
Semantyczna wyszukiwarka internetowa NEKST
01-04-2009 28-08-2014 External link - Open a new window and go to the page NEKST
[Wyszukiwarka NEKST]
Narodowy Korpus Języka Polskiego
Nr R17 003 03
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
Korpus NKJP (rozwijany)
13-12-2007 12-12-2010 Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page NKJP
Automatyczna ekstrakcja wiedzy lingwistycznej z dużego korpusu języka polskiego
Nr 3T11C00328
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
09-03-2005 08-03-2008 {Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page: }[Spejd]
External link - Open a new window and go to the page
Mapy i inteligentna nawigacja w sieci WWW z wykorzystaniem sieci bayesowskich i systemów immunologicznych
Nr 4 T11C 026 25
Principal Investigator: Mieczysław Kłopotek
Oprogramowanie wyszukiwarki internetowej z interfejsem mapowym (system BEATCA)
07-11-2003 06-11-2005 Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page BEATCA
Anotowany korpus pisanego języka polskiego z dostępem przez Internet (z uwzględnieniem zastosowań w inżynierii lingwistycznej)
No. 7 T11C 043 20
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
01-04-2001 31-03-2004 Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page Korpus.pl
{Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page: }[Poliqarp]
GradeStat - System komputerowy gradacyjnej analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów uzupełniania danych brakujących
No. 7 T11C 00420
Principal Investigator: Elżbieta Pleszczyńska
01-02-2002 30-09-2002 {Link zewnętrzny - External link - Open a new window and go to the page: }[Pakiet Gradestat]

© 2021 INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES | Privacy policy | Accessibility declaration