Research projects:


European Grants

Projects ending after January 1, 2016:

Title / Director / Agreement no.:Project start dateProject end dateDescription:
"Curated Multilingual Language Resources for CEF AT" (pl: Wyselekcjonowane zasoby wielojęzyczne dla CEF.AT)
– eTranslation grant
Grant agreement no.:
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
01-03-202028-02-2022
"Multilingual Resources for CEF.AT in the legal domain" (pl: Zasoby wielojęzyczne dla CEF.AT w domenie prawnej)
CEF-TC-2017-3 – eTranslation grant
Grant agreement no.: 27798023 / 2017-EU-IA-0136
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
1-10-201830-09-2020www
"ReVINK"
Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)
Grant agreement no.: PIEF-GA-2012-626398
Principal Investigator: Wojciech Jamroga
1-09-201331-08-2016www
"PARSEME: PARSing and Multi-word Expressions. Towards linguistic precision and computational efficiency in natural language processing"
ICT COST Action IC1207
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
13-08-20037-03-2017www
"GeTFun: Generalizing Truth-Functionality"
International Research Staff Exchange Scheme
Grant agreement no.: 318986
Principal Investigator: Beata Konikowska
1-01-201331-12-2016www

Projects completed (until 1 January 2016.):

 
Title / Director / Agreement no.:Project start dateProject End DateDescription:
TrendMiner: Large-scale, Cross-lingual Trend Mining and Summarisation of Real-time Media Streams
FP7 Specific programme 'Cooperation'
Grant agreement no.: 287863
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
1-11-201330-11-2014www
ATLAS - Applied Technology for Language-Aided CMS
ICT Policy Support Programme
Grant agreement no.: 250467
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
1-03-201028-02-2013www
CESAR - CEntral and South-east europeAn Resources
ICT Policy Support Programme
Grant agreement no.: 271022
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
1-02-201131-01-2013www
CLARIN - Common Language Resources and Technology Infrastructure
Seventh Framework Programme - Capacities Specific Programme Research Infrastructures
Grant agreement no.: 250467
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
1-01-200830-06-2011www

Research Projects co-financed by the European Regional Development Fund

 
Title / Director of the project:Project start dateProject end dateDescription:
International PhD Projects in Intelligent Computing
w ramach Programu MPD Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Principal Investigator: Wojciech Penczek
01-09-201030-06-2015www
Bezpieczna i uwierzytelniona komunikacja nowoczesnych dokumentów tożsamości z czytnikiem
w ramach Programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Principal Investigator: Lucjan Hanzlik (Politechnika Wrocławska)
01-07-201230-04-2014www
Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych zródeł elektronicznych
Principal Investigator: Jacek Koronacki
01-04-200924-02-2014www
ITSOA - Nowe Technologie Informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA
Principal Investigator: Stanisław Ambroszkiewicz
01-10-200830-09-2012www
Laboratorium Technik Semantycznych w Informatyce LTS
Principal Investigator: Dariusz Czerski
01-04-201031-07-2012www

Research Projects financed from national public funds

Projects ending after January 1, 2016:

Title / Director / Agreement no./ Financing:Project start dateProject end dateDescription:
Algorytmiczne modele predykcji: własności formalne i konsekwencje filozoficzne
2018/31/B/HS1/04018
Principal Investigator: dr Dariusz Kalociński
Financing: NCN
16-09-201915-09-2022
ComCrypt -- Wydajne i Bezpieczne Algorytmy do Jednoczesnej Kompresji i Szyfrowania
2018/31/B/ST6/03003
Principal Investigator: dr hab. Józef Pieprzyk
Financing: NCN
21-06-201920-06-2022
Socio-Technical Verification of Information Security and Trust in Voting Systems (STV)
DZP/POLLUX-VII/1/2019 -
Principal Investigator: dr hab. Wojciech Jamroga
Financing: NCBR
01-09-201931-08-2022www
Kognitywistyczna i społeczno-kulturowa analiza konstrukcji metaforycznych w tekstach polskich
2018/29/B/HS1/01773
Principal Investigator: dr hab. Elżbieta Hajnicz
Financing: NCN
31-01-201930-01-2022www
Budowa zintegrowanego systemu statystyki cen detalicznych (INSTATCENY)
Gospostrateg 1/382525/14/NCBR/2018
Principal Investigator: dr Dariusz Czerski
Financing: NCBR
01-01-201931-10-2021
Counteracting misinformation in digital media by deception detection and facilitating access to reliable sources using machine learning and natural language processing
PPN/PPO/2018/1/00006 (Polskie Powroty)
Principal Investigator: dr Piotr Przybyła
Financing: NAWA
01-01-201931-03-2022www
Syntax, Semantics and Information Structure in Lexical Functional Grammar (Pl: Składnia, semantyka i struktura
informacyjna w gramatyce leksykalno-funkcyjnej (LFG))
1604/MOB/V/2017/0 (Mobilność Plus)
Principal Investigator: dr Agnieszka Patejuk
Financing: MNiSW
01-07-201830-06-2021
CLARIN-PL - polska infrastruktura badawcza dla nauk społecznych i humanistycznych
DIR/WK/2018/01 - CLARIN-PL 3.0
Jobs manager w IPI PAN: dr. Maciej Ogrodniczuk
Principal Investigator: dr Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarzadzania)
Financing: MNiSW
01-07-201830-06-2021www
Kwantyfikatory w języku: użycie i znaczenie
2017/25/B/HS1/02911
Principal Investigator: dr Jakub Szymanik
Financing: NCN
19-04-201818-04-2021www
Verification of Voter-Verifiable Voting Protocols
DZP/POLLUX-IV/1/2016 - Vote-Verif
Principal Investigator: dr hab. Wojciech Jamroga
Financing: NCBR
01-09-201631-08-2019www
CLARIN-PL - polska infrastruktura badawcza dla nauk społecznych i humanistycznych
DIR/WK/2016/02 - CLARIN-PL 2.0
Jobs manager w IPI PAN: dr. Maciej Ogrodniczuk
Principal Investigator: dr Maciej Piasecki (Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarzadzania)
Financing: MNiSW
01-07-201630-06-2018www
Atlas obszarów regulatorowych specyficznych dla mózgu ludzkiego - nowe narzędzie odkrywania ścieżek powodujących wybrane choroby mózgu
2015/16/W/NZ2/00314 - SYMFONIA
Principal Investigator at ICS PAS: prof. Henryk Jan Komorowski
Principal Investigator: dr Bartosz Wilczyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki)
Financing: NCN
18-11-201517-11-2020www
Kompozycyjno-dystrybucyjne modelowanie semantyki języka polskiego
2014/15/D/HS2/03486 - SONATA 8
Principal Investigator: dr Alina Wróblewska
Financing: NCN
30-09-201529-09-2020www
Wykorzystanie metod kompozycyjnej semantyki dystrybucyjnej do identyfikacji i rozróżniania znaczeń w języku polskim
2014/15/B/ST6/05186 - OPUS 8
Principal Investigator: dr hab. Agnieszka Mykowiecka
Financing: NCN
11-08-201510-08-2019www
Model formalny diachronicznego opisu fleksji polskiej i jego komputerowa implementacja
2014/15/B/HS2/03119 - OPUS 8
Principal Investigator: dr Marcin Woliński
Financing: NCN
11-08-201510-06-2019www
Wydajne i bezpieczne algorytmy szyfrowania z uwierzytelnianiem - nowe rozwiązania i zaawansowana kryptoanaliza
2014/15/B/ST6/05130 - OPUS 8
Principal Investigator: prof. dr Józef Pieprzyk
Financing: NCN
20-07-201519-07-2018-
Ujednolicona teoria koreferencji w języku polskim i jej korpusowa weryfikacja
2014/15/B/HS2/03435 - OPUS 8
Principal Investigator: dr Maciej Ogrodniczuk
Financing: NCN
10-07-201509-07-2018www
Automatyczne rozpoznawanie przedmiotów i wyrażeń opinii w tekstach w języku polskim
2012/05/N/ST6/03587 - PRELUDIUM
Principal Investigator: Aleksander Wawer
Financing: NCN
06-02-201305-02-2016www
Kryptoanaliza rodziny funkcji skrótu Keccak
2013/09/D/ST6/03918 - SONATA
Principal Investigator: Paweł Kacper Morawiecki
18-02-201417-02-2016-
DISQUSS: Zdywersyfikowane podpowiedzi zapytań w wyszukiwaniu na zbiorach pół-ustrukturyzowanych
2012/07/B/ST6/01239 - OPUS
Principal Investigator: Marcin Sydow
Financing: NCN
29-07-201328-04-2017www
Lingwistyczny warsztat do analizy i rozpoznawania mowy
2011/03/D/ST6/00914 (AGH-IPI PAN 2012/1)
Principal Investigator: Bartosz Ziółko (AGH)
Jobs manager IPI PAN: Adam Przepiórkowski
Financing: NCN
01-02-201328-01-2016www

Projects completed (until 1 January 2016.):

Title / Director / Agreement no./ Financing:Project start dateProject End DateDescription:
Technologie informacyjne: badania i ich interdyscyplinarne zastosowania
POKL.04.01.01-00-051/10
Principal Investigator: Wojciech Penczek
Financing: NCN
01-01-201131-12-2015www
Nowe metody parametrycznej weryfikacji modelowej
2012/07/N/ST6/03426 - PRELUDIUM
Principal Investigator: Michał Knapik
Financing: NCN
29-07-201328-07-2015-
Komputerowe metody identyfikacji nawiązań w tekstach polskich
Nr N N519 6505 40
Principal Investigator: Maciej Ogrodniczuk
Financing: NCN
18-04-201117-04-2014www
Automatyczne wykrywanie i korekcja błędów anotacyjnych w polskich korpusach językowych
Nr 2011/01/N/ST6/01107
Principal Investigator: Łukasz Kobyliński
Financing: NCN
21-12-201120-06-2014www
Metoda oceny wyrazistości struktury skupień
Nr 2011/01/N/ST6/04174
Principal Investigator: Ewa Nowakowska
Financing: NCN
07-12-201106-06-2014www
Analiza i wizualizacja struktury i dynamiki sieci społecznych metodami inspirowanymi naturą
N N516 4430 38
Principal Investigator: Mieczysław Kłopotek
Financing: NCN
09-04-201008-04-2012-
Budowa banku drzew składniowych dla języka polskiego z wykorzystaniem automatycznej analizy składniowej
N N104 2247 35
Principal Investigator: Marcin Woliński
Financing: NCN
14-10-200813-10-2011www
Automatyczna weryfikacja systemów specyfikowanych w UML
N N516 3704 36
Principal Investigator: Wojciech Penczek
Financing: NCN
19-05-200901-06-2010-
Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy
Nr Umowy SP/I/1/77065/10
Principal Investigator: Beata Konikowska
Projekt badawczy w ramach programów strategicznych
16-08-201031-07-2014www
RobREx - Autonomia dla robotów ratowniczo-eksploracyjnych I konkurs Programu Badań Stosowanych A - obszar: Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka
Umowa nr PBS1/A3/8/2012
Principal Investigator: Stanisław Ambroszkiewicz
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
01-12-201230-11-2015www
Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy (SYNAT)
Nr 525882
Principal Investigator: Beata Konikowska
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
10-08-201031-07-2014www
System Kaliope – konwersja brajlowskich (typograficznych) formatów nutowych na postać typograficzną (brajlowską)
Nr R02 0029 10
Principal Investigator: Włodzimierz Wysocki
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
01-10-201031-03-2014www System Kaliope
Narodowy Korpus Języka Polskiego
Nr R17 003 03
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
Projekt badawczy rozwojowy i stosowany
13-12-200712-06-2011www

Applications - research projects results

Applications - the results of research projectsProject start dateProject end dateLinks:
Semantyczna wyszukiwarka internetowa - NEKST
POIG.01.01.02-14-013/09
Adaptacyjny system wspomagający rozwiązywanie problemów w oparciu o analizę treści dostępnych zródeł elektronicznych
Principal Investigator: Jacek Koronacki
Semantyczna wyszukiwarka internetowa NEKST
01-04-200928-08-2014www
[Wyszukiwarka]
Narodowy Korpus Języka Polskiego
Nr R17 003 03
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
Korpus NKJP (rozwijany)
13-12-200712-12-2010www
Automatyczna ekstrakcja wiedzy lingwistycznej z dużego korpusu języka polskiego
Nr 3T11C00328
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
09-03-200508-03-2008[Spejd]
www
Mapy i inteligentna nawigacja w sieci WWW z wykorzystaniem sieci bayesowskich i systemów immunologicznych
Nr 4 T11C 026 25
Principal Investigator: Mieczysław Kłopotek
Oprogramowanie wyszukiwarki internetowej z interfejsem mapowym (system BEATCA)
07-11-200306-11-2005www
Anotowany korpus pisanego języka polskiego z dostępem przez Internet (z uwzględnieniem zastosowań w inżynierii lingwistycznej)
No. 7 T11C 043 20
Principal Investigator: Adam Przepiórkowski
01-04-200131-03-2004www
[Poliqarp]
GradeStat - System komputerowy gradacyjnej analizy danych ze szczególnym uwzględnieniem algorytmów uzupełniania danych brakujących
No. 7 T11C 00420
Principal Investigator: Elżbieta Pleszczyńska
01-02-200230-09-2002[Pakiet Gradestat]

Grants Completed (from 1996)

Print

ATTENTION! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change your browser settings, you automatically agree to this.

I understand