Doctoral theses:

Ph.Ds conferred by the Scientific Council of the IPI PAN (since 1997)

PersonTitle of the doctoral dissertationPromoterDiscipline and specializationDate of defenseThe date of award of the degree
M.Sc. Tomasz SteiferComputable prediction of infinite binary sequences with zero-one lossProfessor Łukasz Dębowski, prof. IPI PANnatural sciences in the field of computer and information sciences2020-09-292020-10-15
M.Sc. Michał HorodelskiWyznaczanie reprezentatywnego fragmentu współdziałania systemu obiektówprof. Professor Józef Winkowskiengineering and technology sciences in the field of information and communication technology2020-09-242020-10-15
M.Sc. inż. Artur MęskiModel Checking for Reaction and Multi-Agent Systemsprof. Professor inż. Wojciech Penczekengineering and technology sciences in the field of information and communication technology2020-09-172020-10-15
M.Sc. Ashutosh Dhar DwivediCryptanalysis of lightweight ciphersProfessor Paweł Morawiecki, prof. IPI PANengineering and technology sciences in the field of information and communication technology2020-03-122020-05-08
M.Sc. Konrad GołuchowskiA method of identifying valency schemata in Polish textsprof. Professor inż. Adam Przepiórkowskiengineering and technology sciences in the field of information and communication technology2019-10-232019-10-24
M.Sc. Piotr Borkowski(PL) Metody semantycznej kategoryzacji w zadaniach analizy dokumentów tekstowychprof. Professor inż. Mieczysław Kłopotekengineering and technology sciences in the field of information and communication technology2019-07-162019-10-24
M.Sc. Mateusz KopećSummarization of Polish press articles using coreferenceProfessor Agnieszka Mykowiecka, prof. IPI PANengineering and technology sciences in the field of information and communication technology2019-06-112019-10-24
M.Sc. inż. Karol Marchwicki(PL) Efektywność i niezawodność w sieciach typu Peer-to-peerProfessor inż. Marek Klonowskitechnical sciences in the field of computer science2019-02-082019-02-14
M.Sc. inż. Wojciech Wodo(PL) Zastosowanie i ochrona danych biometrycznych przy autoryzacji i identyfikacjiprof. Professor Mirosław Kutyłowskitechnical sciences in the field of computer science2019-02-072019-02-14
M.Sc. Magdalena RyczkowskaCoverage of selected, parallel graph algorithms in PGAS model and their implementation in Java languageprof. Professor Piotr Bałatechnical sciences in the field of computer science2018-11-052018-11-08
M.Sc. Łukasz ZaniewiczSupport Vector Machines for Uplift ModelingProfessor Szymon Jaroszewicztechnical sciences in the field of computer science2018-06-282018-11-08
M.Sc. inż. Michał Straus(PL) Kryptoanaliza funkcji gąbkowej KeccakProfessor Marian Srebrnytechnical sciences in the field of computer science2018-06-042018-06-07
M.Sc. Agata CharzyńskaSensitivity analysis in biochemical modelsprof. Professor Anna Gambinmathematical sciences in the field of computer science2 March 20182018-06-07
M.Sc. inż. Michał LenarczykAcoustically and phonetically grounded methods of voice conversionprof. Professor Ryszard Tadeusiewicztechnical sciences in the field of computer science25 January 20188 February 2018
M.Sc. Łukasz GórskiAdaptation of selected parallel algorithms to the PGAS programming model and their implementation in Java with the use of PCJ libraryprof. Professor Piotr Bałatechnical sciences in the field of computer science13 November 201716 November 2017
M.Sc. Agnieszka ZbrzeznySelected SAT- and SMT-based model checking methodsProfessor Bożena Woźna-Szcześniak, prof. AJDtechnical sciences in the field of computer science27 October 201716 November 2017
M.Sc. inż. Julian ZubekMethods for integration of multiscale information in artificial learning systemsProfessor Dariusz Plewczyński, prof. UWtechnical sciences in the field of computer science23 March 201718 May 2017
M.Sc. Tadeusz Puźniakowski(PL) Równoległe i rozproszone obliczenia ewolucyjne w poszukiwaniach morskichProfessor Marek Bednarczyk, prof. PJATKtechnical sciences in the field of computer science16 December 201612 January 2017
M.Sc. Agnieszka ProchenkaDelete or Merge Regressors algorithmProfessor Piotr Pokarowski, prof. UWmathematical sciences in the field of computer science17 November 201612 January 2017
M.Sc. inż. Piotr SuchEncryption with two-dimensional cellular automataProfessor Marian Srebrnytechnical sciences in the field of computer science10 October 201627 October 2016
M.Sc. Kamil KluczniakAnonymous Authentication Using Electronic Identity Documentsprof. Professor Mirosław Kutyłowski,
(Politechnika Wrocławska)
mathematical sciences in the field of computer science10 October 201627 October 2016
M.Sc. Waldemar Bartyna(PL) Współdziałanie w otwartym heterogenicznym systemie wielorobotowym w oparciu o paradygmat SOAProfessor Stanisław Ambroszkiewicztechnical sciences in the field of computer science27 June 201627 October 2016
M.Sc. inż. Michał KnapikParametric Model Checkingprof Professor inż. Wojciech Penczektechnical sciences in the field of computer science18 April 20169 June 2016
M.Sc. inż. Lucjan HanzlikCryptographic Protocols for Modern Identification Documentsprof. Professor Mirosław Kutyłowski,
(Politechnika Wrocławska)
mathematical sciences in the field of computer science13 January 201614 January 2016
M.Sc. inż. Anna Lauks-DutkaApplied Cryptographic Schemes Based on Discrete Logarithm Problemprof Professor inż. Mirosław Kutyłowskimathematical sciences in the field of computer science14 October 201515 October 2015
M.Sc. Paweł MatykiewiczNeurocognitive inspirations in medical text analysisprof. Professor Włodzisław Duchtechnical sciences in the field of computer science28 September 201515 October 2015
M.Sc. inż. Indrajit SahaKnowledge Discovery in Biological DataProfessor Dariusz Plewczyńskitechnical sciences in the field of computer science20 August 201515 October 2015
M.Sc. inż. Robert KłopotekInvasive Analysis of Social NetworksProfessor inż. Krzysztof Trojanowskitechnical sciences in the field of computer science15 June 201518 June 2015
M.Sc. inż. Piotr PrzybyłaQuestion answering in Polish using deep entity recognitionProfessor Agnieszka Mykowieckatechnical sciences in the field of computer science11 June 201519 June 2015
M.Sc. inż. Piotr Syga(PL) Algorytmy ochrony informacji dla systemów urządzeń o ogroniczonych możliwościachProfessor inż. Marek Klonowskimathematical sciences in the field of computer science13 April 201516 April 2015
M.Sc. Alina WróblewskaPolish Dependency Parser Trained on an Automatically Induced Dependency BankProfessor Adam Przepiórkowskitechnical sciences in the field of computer science13 October 201416 October 2014
M.Sc. inż. Michał KozaRepelling Sybil Attacks in wireless ad hoc systemsprof. Professor Mirosław Kutyłowskimathematical sciences in the field of computer science5 February 201427 March 2014
M.Sc. inż. Tomasz Maszczyk(PL) Uniwersalne maszyny ucząceprof. Professor Włodzisław Duchtechnical sciences in the field of computer science28 February 201427 March 2014
M.Sc. Marek Pilski(PL) Planowanie abstrakcyjne w elektronicznych procesach biznesowych opartych na paradygmacie SOAProfessor Stanisław Ambroszkiewicztechnical sciences in the field of computer science24 March 201427 March 2014
M.Sc. inż. Tomasz Strumiński(PL) Algorytmy ukrywania informacjiProfessor inż. Marek Klonowskitechnical sciences in the field of computer science26 March 201427 March 2014
M.Sc. Paweł TeisseyreOn some methods of model selection for linear and logistic regressionprof. Professor Jan Mielniczukmathematical sciences in the field of computer science23 October 201321 November 2013
M.Sc. Marek Faderewski(PL) Reprezentacja środowiska do współdziałania w systemach otwartych i heterogenicznychProfessor Stanisław Ambroszkiewicztechnical sciences in the field of computer science4 October 201310 October 2013
M.Sc. inż. Aleksander WawerMethods of Sentiment Detection in PolishProfessor Adam Przepiórkowskitechnical sciences in the field of computer science3 June 20136 June 2013
M.Sc. inż. Michał Wolski(PL) Prognozowanie zaufania w systemach wykorzystujących mechanizm mobilnych agentówprof. Professor inż. Mieczysław Kłopotektechnical sciences in the field of computer science25 March 201311 April 2013
M.Sc. Marek Grochowski(PL) Sztuczne sieci neuronowe oparte na metodach wyszukiwania interesujących projekcjiprof. Professor Włodzisław Duchtechnical sciences in the field of computer science15 March 201311 April 2013
M.Sc. Ewa NowakowskaA method for clusterability assessmentprof. Professor inż. Jacek Koronackitechnical sciences in the field of computer science2 October 201211 October 2012
M.Sc. Grzegorz Terlikowski(PL) Architektura układu sterującego robotem mobilnym w systemie wielorobotowym opartym na paradygmacie SOAProfessor Stanisław Ambroszkiewicz, prof. IPI PANtechnical sciences in the field of computer science28 September 201211 October 2012
M.Sc. inż. Karol WawrzyniakOn Phenomenology, Dynamics and some Applications of the Minority Gameprof. Professor Wojciech Wiślickitechnical sciences in the field of computer science19 June 201221 June 2012
M.Sc. Szymon Chojnacki(PL) Analiza technicznych własności systemów rekomendujących za pomocą grafów losowychprof. Professor inż. Mieczysław Kłopotektechnical sciences in the field of computer science15 June 201221 June 2012
M.Sc. Justyna Walkowska(PL) Modelowanie kompetencji dialogowej człowieka na potrzeby jej emulacji
w zarządzających wiedzą systemach informatycznych współpracujących z wieloma użytkownikami
prof. Professor Zygmunt Vetulanitechnical sciences in the field of computer science16 January 201223 February 2012
M.Sc. inż. Paweł Ryszard Jarosz(PL) Sztuczne systemy immunologiczne i teoria gier w optymalizacji wielokryterialnejprof. Professor inż. Tadeusz Burczyńskitechnical sciences in the field of computer science8 December 201115 December 2011
M.Sc. Kamila Barylska(PL) Trwałość i bezkonfliktowość w sieciach PetriegoProfessor Edward Ochmańskimathematical sciences in the field of computer science24 October 201127 October 2011
M.Sc. Marek GawkowskiFormal Framework for Proof Generating Optimizers-technical sciences in the field of computer science
nostrification of diploma
12 May 2011
M.Sc. Artur Jerzy Niewiadomski(PL) Automatyczna weryfikacja systemów specyfikowanych w UMLprof. Professor inż. Wojciech Penczektechnical sciences in the field of computer science20 January 201124 March 2011
M.Sc. Piotr Cybula(PL) Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQLprof. Professor inż. Kazimierz Subietatechnical sciences in the field of computer science9 November 20102 December 2010
M.Sc. Henryk Jan Andrzej KomorowskiA Specification of an Abstract Prolog Machine and Its Application to Partial Evaluation-technical sciences in the field of computer sciencenostrification of diploma2 December 2010
M.Sc. Marcin Daniel Płonkowski(PL) Modele kryptograficzne wykorzystujące technologie sztucznych sieci neuronowych oraz kolejne rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych-technical sciences in the field of computer sciencenostrification of degree13 May 2010
M.Sc. Jaroslaw Skaruz(PL) Wykrywanie ataków w SQL na aplikacje WWW za pomocą algorytmów inspirowanych naturąProfessor inż. Franciszek Seredyńskitechnical sciences in the field of computer science12 January 201015 January 2010
M.Sc. Filip ZagórskiAuthentication and Anonymity in Communicationprof. Professor Mirosław Kutyłowskimathematical sciences in the field of computer science7 January 201015 January 2010
M.Sc. Dariusz Czerski(PL) Metody systemów uczących się w konstrukcji list inwersyjnych dla wyszukiwarek internetowychprof. Professor inż. Mieczysław Kłopotektechnical sciences in the field of computer science7 January 201015 January 2010
M.Sc. Adam Rabcewicz(PL) Estymacja przepływu optycznego metodą CLG przy założeniu stałości gradientu wzdłuż trajektorii ruchuprof. Professor Adam Jakubowskimathematical sciences in the field of computer science24 September 20098 October 2009
M.Sc. Grzegorz Betliński(PL) Uogólniony model systemu informacji przestrzennejProfessor inż. Edward Kołodzińskitechnical sciences in the field of computer science29 June 20098 October 2009
M.Sc. Wojciech Rząsa(PL) Globalne i lokalne przybliżenia zbiorówprof. Professor inż. Jerzy Grzymała-Bussetechnical sciences in the field of computer science22 June 20098 October 2009
M.Sc. Lidia Stępień(PL) Rachunek zdań jako środowisko programistyczne dla algebry liniowejdoc. Professor Marian Srebrnytechnical sciences in the field of computer science1 June 20094 June 2009
M.Sc. Marcin SeredyńskiAn Evolutionary Approach towards Cooperation Enforcement in Ad Hoc Networksprof. dr. Pascal Bouvry, doc. Professor Mieczysław A. Kłopotektechnical sciences in the field of computer science30 January 200917 April 2009
M.Sc. Barbara Marszał-Paszek(PL) Funkcje przekonań w teorii zbiorów przybliżonych oraz ich zastosowaniaprof. Professor Andrzej Skowrontechnical sciences in the field of computer science26 January 200929 January 2009
M.Sc. Janusz WojtusiakHandling Constrained Optimization Problems and Using Constructive Induction to Improve Representation Spaces in Learnable Evolution Model-technical sciences in the field of computer sciencenostrification of diploma18 December 2008
M.Sc. Krystian MatusiewiczAnalysis of Modern Dedicated Cryptographic Hash Functions-technical sciences in the field of computer sciencenostrification of diploma20 November 2008
M.Sc. Dariusz Borkowski(PL) Rekonstrukcja barwności z wykorzystaniem rozwiązania problemu Skorochodaprof. Professor Adam Jakubowskimathematical sciences in the field of computer science12 September 200818 September 2008
M.Sc. inż. Michał BeretaApplication of Artificial Immune Systems to Classification and Data Analysisprof. Professor inż. Tadeusz Burczyńskitechnical sciences in the field of computer science5 September 200818 September 2008
M.Sc. inż. Michał DramińskiAlgorytm indukcji reguł decyzyjnych w problemach klasyfikacji i wyboru cech w zadaniach wysokowymiarowychprof. Professor inż. Jacek Koronackitechnical sciences in the field of computer science7 May 200829 May 2008
M.Sc. Krzysztof Ciesielski(PL) Adaptacyjne metody grupowania w mapowej wizualizacji kolekcji dokumentów tekstowychProfessor inż. Mieczysław Kłopotektechnical sciences in the field of computer science21 January 200824 January 2008
M.Sc. Łukasz Maśko(PL) Sterowanie wykonaniem programów w systemach z dynamicznymi gronami procesorów ze wspólną pamięciąProfessor inż. Marek Tudrujtechnical sciences in the field of computer science21 January 20089 January 2008
M.Sc. inż. Krzysztof Kaczmarski(PL) Metodologie i metamodele dla obiektowych baz danych typu Gridprof. Professor inż. Kazimierz Subietatechnical sciences in the field of computer science28 May 200719 June 2007
M.Sc. Maciej SzreterSAT-based model checking of distributed systemsProfessor inż. Wojciech Penczekmathematical sciences in the field of computer science1 February 200718 January 2007
M.Sc. Bożena Staruch(PL) Rozszerzenia struktur częściowych i ich zastosowania w inteligentnych systemach informacyjnychprof. Professor Andrzej Skowronmathematical sciences in the field of computer science-14 December 2006
M.Sc. Wit Jakuczun(PL) Lokalne klasyfikatory jako narzędzie analizy i klasyfikacji sygnałówProfessor Jerzy Cytowskitechnical sciences in the field of computer science-14 December 2006
M.Sc. Artur Andrzej Jakubski(PL) Rozproszona kryptografia bez zaufanej trzeciej stronyProfessor Marian Srebrnymathematical sciences in the field of computer science-26 October 2006
M.Sc. Krzysztof Pancerz(PL) Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnychProfessor Zbigniew Surajtechnical sciences in the field of computer science-26 October 2006
M.Sc. Radosław AdamusProgramming in Aspect-Oriented Databasesprof. Professor inż. Kazimierz Subietatechnical sciences in the field of computer science-23 February 2006
M.Sc. Dobiesław Wróblewski(PL) Lokalność w obliczeniach na grafachProfessor Wojciech Penczekmathematical sciences in the field of computer science21 February 200623 February 2006
M.Sc. Mariusz MomotkoTools for Monitoring Workflow Processes to Support Dynamic Workflow Changesprof. Professor Kazimierz Subietatechnical sciences in the field of computer science12 October 200524 November 2005
M.Sc. Łukasz Dębowski(PL) Własności entropii nadwyżkowej dla procesów stochastycznych nad różnymi alfabetamidoc. Professor Jan Mielniczukmathematical sciences in the field of computer science3 October 200524 November 2005
M.Sc. Dariusz Mikułowski(PL) Koncepcja i realizacja rozproszonych ontologii w systemie enTishdoc. Professor Stanisław Ambroszkiewicztechnical sciences in the field of computer science17 June 200528 June 2005
M.Sc. Marcin Woliński(PL) Komputerowa weryfikacja gramatyki ŚwidzińskiegoProfessor Janusz Bieńtechnical sciences in the field of computer science12 May 200528 June 2005
M.Sc. inż. Hanna KozankiewiczUpdatable Object Viewsprof. Professor Kazimierz Subietatechnical sciences in the field of computer science17 May 200528 June 2005
M.Sc. Agata Półrola(PL) Metody generowania skończonych modeli zachowań systemów z czasemdoc. Professor Wojciech Penczekmathematical sciences in the field of computer science15 February 200517 February 2005
M.Sc. inż. Marek Kozłowski(PL) Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do tworzenia sieci bayesowskich z danychprof. Professor Sławomir Wierzchońtechnical sciences in the field of computer science25 January 200517 February 2005
M.Sc. Artur Gola(PL) Analiza cyfrowych obrazów medycznych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencjiProfessor Jerzy Cytowskitechnical sciences in the field of computer science21 June 200414 October 2004
M.Sc. inż.Marcin SydowLink Analysis of the Web Graph. Measurements, Models and Algorithms for Web Information Retrievaldoc. Professor Mieczysław A. Kłopotektechnical sciences in the field of computer science18 June 200414 October 2004
M.Sc. inż. Eryk Laskowski(PL) Strukturalizacja programów w systemach wieloprocesorowych z redundancją zasobów komunikacyjnychdoc. Professor Marek Tudrujtechnical sciences in the field of computer science12 October 200414 October 2004
M.Sc. Agnieszka Dardzińska GłębockaChase Method Based on Dynamic Knowledge Discovery for Predicting Values in Incomplete Information Systemsdr Zbigniew Raśtechnical sciences in the field of computer science19 March 200426 May 2004
M.Sc. Piotr Synak(PL) Temporalne aspekty eksploracji danych: metody zbiorów przybliżonychprof. Professor Andrzej Skowrontechnical sciences in the field of computer science23 April 200426 May 2004
M.Sc. inż. Andrzej Sikorski(PL) Rozszerzone Architektury Wielowarstwowe w Środowisku Komunikacyjnym Aplikacji Rozproszonychdoc. Professor Kazimierz Subietatechnical sciences in the field of computer science17 February 200426 February 2004
M.Sc. inż. Anna Magdalena Święcicka(PL) Szeregowanie zadań w systemach wieloprocesorowych za pomocą automatów komórkowychdoc. Professor Franciszek Seredyńskitechnical sciences in the field of computer science15 January 200426 February 2004
M.Sc. Monika Kowalczyk(PL) Dwuipółwymiarowe modele wielościanów wypuklych do identyfikacji wizualnejdoc. Professor Wojciech Mokrzyckitechnical sciences in the field of computer science30 June 200313 November 2003
M.Sc. Martin SchmidtEvaluations of Evolutionary Algorithms for Constrained Optimization Problemsprof. Professor Zbigniew Michalewicztechnical sciences in the field of computer science29 October 200313 November 2003
M.Sc. Mirosław Kurkowski(PL) Dedukcyjne metody weryfikacji poprawności protokołów uwierzytelnianiadoc. Professor Marian Srebrnymathematical sciences in the field of computer science19 May 200324 June 2003
M.Sc. Bożena Woźna(PL) Ograniczona weryfikacja modelowa dla logik czasu rozgałęzionego: szybka metoda falsyfikacjidoc. Professor Wojciech Penczekmathematical sciences in the field of computer science11 June 200324 June 2003
M.Sc. inż. Andrzej JodłowskiDynamic Object Roles in Conceptual Modeling and Databasesdoc. Professor Kazimierz Subietatechnical sciences in the field of computer science16 June 200324 June 2003
M.Sc. inż. Olaf MatyjaSmooth Grade Correspondence Analysis and Related Computer Systemprof. Professor Elżbieta Pleszczyńskatechnical sciences in the field of computer science23 June 200324 June 2003
M.Sc. inż. Piotr HabelaMetamodel for Object-Oriented Database Management Systemsdoc. Professor Kazimierz Subietatechnical sciences in the field of computer science12 February 200313 February 2003
M.Sc. inż. Roman Simiński(PL) Dynamiczna weryfikacja poprawności baz wiedzy w procesie ich projektowaniaProfessor Alicja Wakulicz-Dejatechnical sciences in the field of computer science3 September 200229 November 2002
M.Sc. Jakub PiskorskiShallow Text Processor based on Finite-State Technology for Information ExtractionProfessor Witold Abramowicztechnical sciences in the field of computer science27 November 200229 November 2002
M.Sc. inż. Sławomir Kowalski(PL) Poprawa efektywności algorytmów szukania drogi dla bryły sztywnej na trójwymiarowej scenieprof. Professor Krzysztof Marciniaktechnical sciences in the field of computer science28 November 200229 November 2002
M.Sc. inż. Tomasz Obrębski(PL) Automatyczna analiza składniowa języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki zależnościowejProfessor Zygmunt Vetulanitechnical sciences in the field of computer science10 June 200213 June 2002
M.Sc. Małgorzata Marciniak(PL) Algorytmy implementacyjne syntaktycznych reguł koreferencji zaimków dla języka polskiego sformułowanych w HPSGprof. Professor Leonard Bolctechnical sciences in the field of computer science11 January 200221 February 2002
M.Sc. Rafał Deja(PL) Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w analizie konfliktówprof. Professor Andrzej Skowrontechnical sciences in the field of computer science30 March 200126 June 2001
M.Sc. Jolanta Koszelew(PL) Metody analizy własności programów probabilistycznych interpretowanych w dziedzinach skończonychProfessor Wiktor Dańkomathematical sciences in the field of computer science27 April 200126 June 2001
M.Sc. Anna KupśćAn HPSG Grammar of Polish Cliticsprof. Anne Abeillé, prof. Professor Leonard Bolcmathematical sciences in the field of computer science21 December 200022 February 2001
M.Sc. Faraj El-MouadibTaxonomy Formation by Approximate Equivalence Relationsprof. Professor Jacek Koronackitechnical sciences in the field of computer science15 November 200017 November 2000
M.Sc. Jacek PłodzieńOptimization Methods in Object Query Languagesdoc. Professor Kazimierz Subieta.technical sciences in the field of computer science6 November 200017 November 2000
M.Sc. Piotr Paszek(PL) Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w wielostopniowym diagnozowaniu medycznymProfessor Alicja Wakulicz-Dejatechnical sciences in the field of computer science10 April 200021 June 2000
Raul GallardEvolutionary Algorithms for Computer Systems Resource ManagementProfessor Zbigniew Michalewicztechnical sciences in the field of computer science4 May 200021 June 2000
M.Sc. inż. Krzysztof TrojanowskiEvolutionary Algorithms with Redundant Genetic Material for Non-Stationary EnvironmentsProfessor Zbigniew Michalewicztechnical sciences in the field of computer science26 May 200021 June 2000
M.Sc. Wiesław Pawłowski(PL) Kontekstowe systemy logiczne w podstawach specyfikacji i konstruowaniu oprogramowaniaprof. Professor Andrzej Tarleckimathematical sciences in the field of computer science19 June 200021 June 2000
M.Sc. Adam PrzepiórkowskiCase Assignment and the Complement/Adjunct Dichotomy A Non-Configurational Constraint-Based Approach-mathematical sciences in the field of computer sciencenostrification21 June 2000
M.Sc. Wiera Barbara Dobrowolska BuffoliRelational knowledge representation: Decidability problemsprof. Professor Ewa Orłowskamathematical sciences in the field of computer science15 February 200024 February 2000
M.Sc. Mariusz Jarocki(PL) Koncepcja i konstrukcja warstwowego systemu operacyjnegoProfessor Stanisław Goldsteintechnical sciences in the field of computer science22 November 19992 December 1999
M.Sc. Ghuwar MiloudModeling and Recognition of Arabic ScriptsProfessor Włodzimierz Skarbektechnical sciences in the field of computer science27 May 199830 June 1998
M.Sc. inż. Tomasz KalinowskiProgram execution control in dynamically reconfogurable multiprocessor systemsdoc. Professor Marek Tudrujtechnical sciences in the field of computer science29 May 199830 June 1998
M.Sc. Agnieszka Mykowiecka(PL) Opis składniowy polskich konstrukcji względnych w formalizmie HPSGprof. Professor Leonard Bolctechnical sciences in the field of computer science26 February 199929 June 1999
M.Sc. inż. Ewa Stemposz(PL) Rekonstrukcja i rozpoznawanie obiektów 3W z wykorzystaniem metod teorii grafówProfessor Aleksander Rutkowskitechnical sciences in the field of computer science24 October 199718 December 1997
mr Ibrahim TentushOn similarity relations in information systems: rough set - theoretic approachProfessor Lech Polkowskimathematical sciences in the field of computer science27 June 199725 September 1997

Print

ATTENTION! This site uses cookies and similar technologies.

If you do not change your browser settings, you automatically agree to this.

I understand