Ph.Ds conferred by the Scientific Council of the IPI PAN (since 1997)

 • M.Sc. Tomasz Steifer

  Title of the doctoral dissertation:

  Computable prediction of infinite binary sequences with zero-one loss

  Promoter: Professor Łukasz Dębowski, prof. IPI PAN
  Discipline and specialization: natural sciences in the field of computer and information sciences
  Date of defense: 29 September 2020
  The date of award of the degree: 15 October 2020

 • M.Sc. Michał Horodelski

  Title of the doctoral dissertation:

  Wyznaczanie reprezentatywnego fragmentu współdziałania systemu obiektów

  Promoter: Professor Józef Winkowski
  Discipline and specialization: engineering and technical sciences in the field of technical informatics and telecommunications
  Date of defense: 24 September 2020
  The date of award of the degree: 15 October 2020

 • M. Sc. Eng. Artur Męski

  Title of the doctoral dissertation:

  Model Checking for Reaction and Multi-Agent Systems

  Promoter: Professor Eng. Wojciech Penczek
  Discipline and specialization: engineering and technical sciences in the field of technical informatics and telecommunications
  Date of defense: 17 September 2020
  The date of award of the degree: 15 October 2020

 • M. Sc. Ashutosh Dhar Dwivedi

  Title of the doctoral dissertation:

  Cryptanalysis of lightweight ciphers

  Promoter: Professor Paweł Morawiecki, prof. IPI PAN
  Discipline and specialization: engineering and technical sciences in the field of technical informatics and telecommunications
  Date of defense: 12 March 2020
  The date of award of the degree: 8 May 2020

 • M. Sc. Konrad Gołuchowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Metoda identyfikacji schematów walencyjnych w tekstach polskich

  Promoter: prof. dr hab. inż. Adam Przepiórkowski
  Discipline and specialization: engineering and technical sciences in the field of technical informatics and telecommunications
  Date of defense: 23 October 2019
  The date of award of the degree: 24 October 2019

 • M. Sc. Piotr Borkowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Metody semantycznej kategoryzacji w zadaniach analizy dokumentów tekstowych

  Promoter: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek
  Discipline and specialization: engineering and technical sciences in the field of technical informatics and telecommunications
  Date of defense: 16 July 2019
  The date of award of the degree: 24 October 2019

 • M. Sc. Mateusz Kopeć

  Title of the doctoral dissertation:

  Summarization of Polish press articles using coreference (PL) Streszczanie polskich artykułów prasowych z wykorzystaniem koreferencji

  Promoter: dr hab. Agnieszka Mykowiecka, prof. IPI PAN
  Discipline and specialization: engineering and technical sciences in the field of technical informatics and telecommunications
  Date of defense: 11 June 2019
  The date of award of the degree: 24 October 2019

 • M. Sc. inż. Karol Marchwicki

  Title of the doctoral dissertation:

  Efektywność i niezawodność w sieciach typu Peer-to-peer

  Promoter: dr hab. inż. Marek Klonowski
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 8 Fabruary 2019
  The date of award of the degree: 14 Fabruary 2019

 • M. Sc. inż. Wojciech Wodo

  Title of the doctoral dissertation:

  Zastosowanie i ochrona danych biometrycznych przy autoryzacji i identyfikacji

  Promoter: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 7 Fabruary 2019
  The date of award of the degree: 14 Fabruary 2019

 • M. Sc. Magdalena Ryczkowska

  Title of the doctoral dissertation:

  Opracowanie w modelu PGAS wybranych, równoległych algorytmów grafowych i ich implementacja przy użyciu języka Java

  Promoter: prof. dr hab. Piotr Bała
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 5 November 2018
  The date of award of the degree: 8 November 2018

 • M. Sc. Łukasz Zaniewicz

  Title of the doctoral dissertation:

  Maszyny wektorów wspieraj¡cych w modelowaniu ró»nicowym

  Promoter: dr hab. Szymon Jaroszewicz
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 28 June 2018
  The date of award of the degree: 8 November 2018

 • M. Sc. inż. Michał Straus

  Title of the doctoral dissertation:

  Kryptoanaliza funkcji gąbkowej Keccak

  Promoter: dr hab. Marian Srebrny
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 4 June 2018
  The date of award of the degree: 7 June 2018

 • M. Sc. Agata Charzyńska

  Title of the doctoral dissertation:

  Analiza wrażliwości w modelach procesów biochemicznych

  Promoter: prof. dr hab. Anna Gambin
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 2 March 2018
  The date of award of the degree: 7 June 2018

 • M. Sc. inż. Michał Lenarczyk

  Title of the doctoral dissertation:

  Akustyczne i fonetyczne metody przemiany głosu

  Promoter: prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 25 January 2018
  The date of award of the degree: 08 Fabruary 2018

 • M. Sc. Łukasz Górski

  Title of the doctoral dissertation:

  Adaptacja wybranych równoległych algorytmów do modelu PGAS i ich implementacja w jezyku Java z wykorzystaniem biblioteki PCJ

  Promoter: prof. dr hab. Piotr Bała
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 13 November 2017
  The date of award of the degree: 16 November 2017

 • M. Sc. Agnieszka Zbrzezny

  Title of the doctoral dissertation:

  Wybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery SAT i SMT

  Promoter: dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. AJD
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 27 October 2017
  The date of award of the degree: 16 November 2017

 • M. Sc. inż. Julian Zubek

  Title of the doctoral dissertation:

  Metody integracji wieloskalowej informacji w sztucznych systemach uczących się

  Promoter: dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 23 March 2017
  The date of award of the degree: 18 May 2017

 • M. Sc. Tadeusz Puźniakowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Równoległe i rozproszone obliczenia ewolucyjne w poszukiwaniach morskich

  Promoter: dr hab. Marek Bednarczyk, prof. PJATK
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 16 December 2016
  The date of award of the degree: 12 January 2017

 • M. Sc. Agnieszka Prochenka

  Title of the doctoral dissertation:

  Delete or Merge Regressors algorithm

  Promoter: dr hab. Piotr Pokarowski, prof. UW
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 17 November 2016
  The date of award of the degree: 12 January 2017

 • M. Sc. inż. Piotr Such

  Title of the doctoral dissertation:

  Szyfrowanie z użyciem automatów komórkowych dwuwymiarowych

  Promoter: dr hab. Marian Srebrny
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 10 October 2016
  The date of award of the degree: 27 October 2016

 • M. Sc. Kamil Kluczniak

  Title of the doctoral dissertation:

  Anonymous Authentication Using Electronic Identity Documents

  Promoter: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, (Politechnika Wrocławska)
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 10 October 2016
  The date of award of the degree: 27 October 2016

 • M. Sc. Waldemar Bartyna

  Title of the doctoral dissertation:

  Współdziałanie w otwartym heterogenicznym systemie wielorobotowym w oparciu o paradygmat SOA

  Promoter: dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 27 June 2016
  The date of award of the degree: 27 October 2016

 • M. Sc. inż. Michał Knapik

  Title of the doctoral dissertation:

  Parametryczna Weryfikacja Modelowa

  Promoter: prof dr hab. inż. Wojciech Penczek
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 18 April 2016
  The date of award of the degree: 09 June 2016

 • M. Sc. inż. Lucjan Hanzlik

  Title of the doctoral dissertation:

  Algorytmy kryptograficzne w nowoczesnych dokumentach tożsamości

  Promoter: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, (Politechnika Wrocławska)
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 13 January 2016
  The date of award of the degree: 14 January 2016

 • M. Sc. inż. Anna Lauks-Dutka

  Title of the doctoral dissertation:

  Applied Cryptographic Schemes Based on Discrete Logarithm Problem

  Promoter: prof dr hab. inż. Mirosław Kutyłowski
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 14 October 2015
  The date of award of the degree: 15 October 2015

 • M. Sc. Paweł Matykiewicz

  Title of the doctoral dissertation:

  Neurokognitywne podejście do przetwarzania tekstów medycznych

  Promoter: prof. dr hab. Włodzisław Duch
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 28 September 2015
  The date of award of the degree: 15 October 2015

 • M. Sc. inż. Indrajit Saha

  Title of the doctoral dissertation:

  Knowledge Discovery in Biological Data

  Promoter: Dr hab. Dariusz Plewczyński
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 20 August 2015
  The date of award of the degree: 15 October 2015

 • M. Sc. inż. Robert Kłopotek

  Title of the doctoral dissertation:

  Inwazyjna analiza sieci społecznych

  Promoter: dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 15 June 2015
  The date of award of the degree: 18 June 2015

 • M. Sc. inż. Piotr Przybyła

  Title of the doctoral dissertation:

  Odpowiadanie na pytania w języku polskim z użyciem głębokiego rozpoznawania nazw

  Promoter: dr hab. Agnieszka Mykowiecka
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 11 June 2015
  The date of award of the degree: 18 June 2015

 • M. Sc. inż. Piotr Syga

  Title of the doctoral dissertation:

  Algorytmy ochrony informacji dla systemów urządzeń o ogroniczonych możliwościach

  Promoter: dr hab. inż. Marek Klonowski
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 13 April 2015
  The date of award of the degree: 16 April 2015

 • M. Sc. Alina Wróblewska

  Title of the doctoral dissertation:

  Polish Dependency Parser Trained on an Automatically Induced Dependency Bank

  Promoter: dr hab. Adam Przepiórkowski
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 13 October 2014
  The date of award of the degree: 16 October 2014

 • M. Sc. inż. Michał Koza

  Title of the doctoral dissertation:

  Repelling Sybil Attacks in wireless ad hoc systems

  Promoter: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 5 Fabruary 2014
  The date of award of the degree: 27 March 2014

 • M. Sc. inż. Tomasz Maszczyk

  Title of the doctoral dissertation:

  Uniwersalne maszyny uczące

  Promoter: prof. dr hab. Włodzisław Duch
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 28 Fabruary 2014
  The date of award of the degree: 27 March 2014

 • M. Sc. Marek Pilski

  Title of the doctoral dissertation:

  Planowanie abstrakcyjne w elektronicznych procesach biznesowych opartych na paradygmacie SOA

  Promoter: dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 24 March 2014
  The date of award of the degree: 27 March 2014

 • M. Sc. inż. Tomasz Strumiński

  Title of the doctoral dissertation:

  Algorytmy ukrywania informacji

  Promoter: dr hab. inż. Marek Klonowski
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 26 March 2014
  The date of award of the degree: 27 March 2014

 • M. Sc. Paweł Teisseyre

  Title of the doctoral dissertation:

  On some methods of model selection for linear and logistic regression

  Promoter: prof. dr hab. Jan Mielniczuk
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 23 October 2013
  The date of award of the degree: 21 November 2013

 • M. Sc. Marek Faderewski

  Title of the doctoral dissertation:

  Reprezentacja środowiska do współdziałania w systemach otwartych i heterogenicznych

  Promoter: dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 4 October 2013
  The date of award of the degree: 10 October 2013

 • M. Sc. inż. Aleksander Wawer

  Title of the doctoral dissertation:

  Methods of Sentiment Detection in Polish

  Promoter: dr hab. Adam Przepiórkowski
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 3 June 2013
  The date of award of the degree: 6 June 2013

 • M. Sc. inż. Michał Wolski

  Title of the doctoral dissertation:

  Prognozowanie zaufania w systemach wykorzystujących mechanizm mobilnych agentów

  Promoter: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 25 March 2013
  The date of award of the degree: 11 April 2013

 • M. Sc. Marek Grochowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Sztuczne sieci neuronowe oparte na metodach wyszukiwania interesujących projekcji

  Promoter: prof. dr hab. Włodzisław Duch
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 15 March 2013
  The date of award of the degree: 11 April 2013

 • M. Sc. Ewa Nowakowska

  Title of the doctoral dissertation:

  A method for clusterability assessment

  Promoter: prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 2 October 2012
  The date of award of the degree: 11 October 2012

 • M. Sc. Grzegorz Terlikowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Architektura układu sterującego robotem mobilnym w systemie wielorobotowym opartym na paradygmacie SOA

  Promoter: dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz, prof. IPI PAN
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 28 September 2012
  The date of award of the degree: 11 October 2012

 • M. Sc. inż. Karol Wawrzyniak

  Title of the doctoral dissertation:

  On Phenomenology, Dynamics and some Applications of the Minority Game

  Promoter: prof. dr hab. Wojciech Wiślicki
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 19 June 2012
  The date of award of the degree: 21 June 2012

 • M. Sc. Szymon Chojnacki

  Title of the doctoral dissertation:

  Analiza technicznych własności systemów rekomendujących za pomocą grafów losowych

  Promoter: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 15 June 2012
  The date of award of the degree: 21 June 2012

 • M. Sc. Justyna Walkowska

  Title of the doctoral dissertation:

  Modelowanie kompetencji dialogowej człowieka na potrzeby jej emulacji w zarządzających wiedzą systemach informatycznych współpracujących z wieloma użytkownikami

  Promoter: prof. dr hab. Zygmunt Vetulani
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 16 January 2012
  The date of award of the degree: 23 Fabruary 2012

 • M. Sc. inż. Paweł Ryszard Jarosz

  Title of the doctoral dissertation:

  Sztuczne systemy immunologiczne i teoria gier w optymalizacji wielokryterialnej

  Promoter: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 8 December 2011
  The date of award of the degree: 15 December 2011

 • M. Sc. Kamila Barylska

  Title of the doctoral dissertation:

  Trwałość i bezkonfliktowość w sieciach Petriego

  Promoter: dr hab. Edward Ochmański
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 24 October 2011
  The date of award of the degree: 27 October 2011

 • M. Sc. Marek Gawkowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Formal Framework for Proof Generating Optimizers

  Promoter: -
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: nostryfikacja dyplomu
  The date of award of the degree: 12 May 2011

 • M. Sc. Artur Jerzy Niewiadomski

  Title of the doctoral dissertation:

  Automatyczna weryfikacja systemów specyfikowanych w UML

  Promoter: prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 20 January 2011
  The date of award of the degree: 24 March 2011

 • M. Sc. Piotr Cybula

  Title of the doctoral dissertation:

  Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQL

  Promoter: prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 9 November 2010
  The date of award of the degree: 2 December 2010

 • M. Sc. Henryk Jan Andrzej Komorowski

  Title of the doctoral dissertation:

  A Specification of an Abstract Prolog Machine and Its Application to Partial Evaluation

  Promoter: -
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: nostryfikacja dyplomu
  The date of award of the degree: 2 December 2010

 • M. Sc. Marcin Daniel Płonkowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Modele kryptograficzne wykorzystujące technologie sztucznych sieci neuronowych oraz kolejne rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych

  Promoter: -
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: nostryfikacja stopnia
  The date of award of the degree: 13 May 2010

 • M. Sc. Jaroslaw Skaruz

  Title of the doctoral dissertation:

  Wykrywanie ataków w SQL na aplikacje WWW za pomocą algorytmów inspirowanych naturą

  Promoter: dr hab. inż. Franciszek Seredyński
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 12 January 2010
  The date of award of the degree: 15 January 2010

 • M. Sc. Filip Zagórski

  Title of the doctoral dissertation:

  Uwierzytelnianie i anonimowość w komunikacji

  Promoter: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 7 January 2010
  The date of award of the degree: 15 January 2010

 • M. Sc. Dariusz Czerski

  Title of the doctoral dissertation:

  Metody systemów uczących się w konstrukcji list inwersyjnych dla wyszukiwarek internetowych

  Promoter: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 7 January 2010
  The date of award of the degree: 15 January 2010

 • M. Sc. Adam Rabcewicz

  Title of the doctoral dissertation:

  Estymacja przepływu optycznego metodą CLG przy założeniu stałości gradientu wzdłuż trajektorii ruchu

  Promoter: prof. dr hab. Adam Jakubowski
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 24 September 2009
  The date of award of the degree: 8 October 2009

 • M. Sc. Grzegorz Betliński

  Title of the doctoral dissertation:

  Uogólniony model systemu informacji przestrzennej

  Promoter: dr hab. inż. Edward Kołodziński
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 29 June 2009
  The date of award of the degree: 8 October 2009

 • M. Sc. Wojciech Rząsa

  Title of the doctoral dissertation:

  Globalne i lokalne przybliżenia zbiorów

  Promoter: prof. dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 22 June 2009
  The date of award of the degree: 8 October 2009

 • M. Sc. Lidia Stępień

  Title of the doctoral dissertation:

  Rachunek zdań jako środowisko programistyczne dla algebry liniowej

  Promoter: doc. dr hab. Marian Srebrny
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 1 June 2009
  The date of award of the degree: 4 June 2009

 • M. Sc. Marcin Seredyński

  Title of the doctoral dissertation:

  An Evolutionary Approach towards Cooperation Enforcement in Ad Hoc Networks

  Promoter: prof. dr. Pascal Bouvry, doc. dr hab. Mieczysław A. Kłopotek
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 30 January 2009
  The date of award of the degree: 17 April 2009

 • M. Sc. Barbara Marszał-Paszek

  Title of the doctoral dissertation:

  Funkcje przekonań w teorii zbiorów przybliżonych oraz ich zastosowania

  Promoter: prof. dr hab. Andrzej Skowron
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 26 January 2009
  The date of award of the degree: 29 January 2009

 • M. Sc. Janusz Wojtusiak

  Title of the doctoral dissertation:

  Handling Constrained Optimization Problems and Using Constructive Induction to Improve Representation Spaces in Learnable Evolution Model

  Promoter: -
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: nostryfikacja dyplomu
  The date of award of the degree: 18 December 2008

 • M. Sc. Krystian Matusiewicz

  Title of the doctoral dissertation:

  Analysis of Modern Dedicated Cryptographic Hash Functions

  Promoter: -
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: nostryfikacja dyplomu
  The date of award of the degree: 20 November 2008

 • M. Sc. Dariusz Borkowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Rekonstrukcja barwności z wykorzystaniem rozwiązania problemu Skorochoda

  Promoter: prof. dr hab. Adam Jakubowski
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 12 September 2008
  The date of award of the degree: 18 September 2008

 • M. Sc. inż. Michał Bereta

  Title of the doctoral dissertation:

  Application of Artificial Immune Systems to Classification and Data Analysis

  Promoter: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 5 September 2008
  The date of award of the degree: 18 September 2008

 • M. Sc. inż. Michał Dramiński

  Title of the doctoral dissertation:

  Algorytm indukcji reguł decyzyjnych w problemach klasyfikacji i wyboru cech w zadaniach wysokowymiarowych

  Promoter: prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 7 May 2008
  The date of award of the degree: 29 May 2008

 • M. Sc. Krzysztof Ciesielski

  Title of the doctoral dissertation:

  Adaptacyjne metody grupowania w mapowej wizualizacji kolekcji dokumentów tekstowych

  Promoter: dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 21 January 2008
  The date of award of the degree: 24 January 2008

 • M. Sc. Łukasz Maśko

  Title of the doctoral dissertation:

  Sterowanie wykonaniem programów w systemach z dynamicznymi gronami procesorów ze wspólną pamięcią

  Promoter: dr hab. inż. Marek Tudruj
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 21 January 2008
  The date of award of the degree: 9 January 2008

 • M. Sc. inż. Krzysztof Kaczmarski

  Title of the doctoral dissertation:

  Metodologie i metamodele dla obiektowych baz danych typu Grid

  Promoter: prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 28 May 2007
  The date of award of the degree: 19 June 2007

 • M. Sc. Maciej Szreter

  Title of the doctoral dissertation:

  SAT-based model checking of distributed systems

  Promoter: dr hab. inż. Wojciech Penczek
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 1 Fabruary 2007
  The date of award of the degree: 18 January 2007

 • M. Sc. Bożena Staruch

  Title of the doctoral dissertation:

  Rozszerzenia struktur częściowych i ich zastosowania w inteligentnych systemach informacyjnych

  Promoter: prof. dr hab. Andrzej Skowron
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: -
  The date of award of the degree: 14 December 2006

 • M. Sc. Wit Jakuczun

  Title of the doctoral dissertation:

  Lokalne klasyfikatory jako narzędzie analizy i klasyfikacji sygnałów

  Promoter: dr hab. Jerzy Cytowski
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: -
  The date of award of the degree: 14 December 2006

 • M. Sc. Artur Andrzej Jakubski

  Title of the doctoral dissertation:

  Rozproszona kryptografia bez zaufanej trzeciej strony

  Promoter: dr hab. Marian Srebrny
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: -
  The date of award of the degree: 26 October 2006

 • M. Sc. Krzysztof Pancerz

  Title of the doctoral dissertation:

  Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnych

  Promoter: dr hab. Zbigniew Suraj
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: -
  The date of award of the degree: 26 October 2006

 • M. Sc. Radosław Adamus

  Title of the doctoral dissertation:

  Programming in Aspect-Oriented Databases

  Promoter: prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: -
  The date of award of the degree: 23 Fabruary 2006

 • M. Sc. Dobiesław Wróblewski

  Title of the doctoral dissertation:

  Lokalność w obliczeniach na grafach

  Promoter: dr hab. Wojciech Penczek
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 21 Fabruary 2006
  The date of award of the degree: 23 Fabruary 2006

 • M. Sc. Mariusz Momotko

  Title of the doctoral dissertation:

  Tools for Monitoring Workflow Processes to Support Dynamic Workflow Changes

  Promoter: prof. dr hab. Kazimierz Subieta
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 12 October 2005
  The date of award of the degree: 24 November 2005

 • M. Sc. Łukasz Dębowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Własności entropii nadwyżkowej dla procesów stochastycznych nad różnymi alfabetami

  Promoter: doc. dr hab. Jan Mielniczuk
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 3 October 2005
  The date of award of the degree: 24 November 2005

 • M. Sc. Dariusz Mikułowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Koncepcja i realizacja rozproszonych ontologii w systemie enTish

  Promoter: doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 17 June 2005
  The date of award of the degree: 28 June 2005

 • M. Sc. Marcin Woliński

  Title of the doctoral dissertation:

  Komputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiego

  Promoter: dr hab. Janusz Bień
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 12 May 2005
  The date of award of the degree: 28 June 2005

 • M. Sc. inż. Hanna Kozankiewicz

  Title of the doctoral dissertation:

  Updatable Object Views

  Promoter: prof. dr hab. Kazimierz Subieta
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 17 May 2005
  The date of award of the degree: 28 June 2005

 • M. Sc. Agata Półrola

  Title of the doctoral dissertation:

  Metody generowania skończonych modeli zachowań systemów z czasem

  Promoter: doc. dr hab. Wojciech Penczek
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 15 Fabruary 2005
  The date of award of the degree: 17 Fabruary 2005

 • M. Sc. inż. Marek Kozłowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do tworzenia sieci bayesowskich z danych

  Promoter: prof. dr hab. Sławomir Wierzchoń
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 25 January 2005
  The date of award of the degree: 17 Fabruary 2005

 • M. Sc. Artur Gola

  Title of the doctoral dissertation:

  Analiza cyfrowych obrazów medycznych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji

  Promoter: dr hab. Jerzy Cytowski
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 21 June 2004
  The date of award of the degree: 14 October 2004

 • M. Sc. inż.Marcin Sydow

  Title of the doctoral dissertation:

  Link Analysis of the Web Graph. Measurements, Models and Algorithms for Web Information Retrieval

  Promoter: doc. dr hab. Mieczysław A. Kłopotek
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 18 June 2004
  The date of award of the degree: 14 October 2004

 • M. Sc. inż. Eryk Laskowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Strukturalizacja programów w systemach wieloprocesorowych z redundancją zasobów komunikacyjnych

  Promoter: doc. dr hab. Marek Tudruj
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 12 October 2004
  The date of award of the degree: 14 October 2004

 • M. Sc. Agnieszka Dardzińska Głębocka

  Title of the doctoral dissertation:

  Chase Method Based on Dynamic Knowledge Discovery for Predicting Values in Incomplete Information Systems

  Promoter: dr Zbigniew Raś
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 19 March 2004
  The date of award of the degree: 26 May 2004

 • M. Sc. Piotr Synak

  Title of the doctoral dissertation:

  Temporalne aspekty eksploracji danych: metody zbiorów przybliżonych

  Promoter: prof. dr hab. Andrzej Skowron
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 23 April 2004
  The date of award of the degree: 26 May 2004

 • M. Sc. inż. Andrzej Sikorski

  Title of the doctoral dissertation:

  Rozszerzone Architektury Wielowarstwowe w Środowisku Komunikacyjnym Aplikacji Rozproszonych

  Promoter: doc. dr hab. Kazimierz Subieta
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 17 Fabruary 2004
  The date of award of the degree: 26 Fabruary 2004

 • M. Sc. inż. Anna Magdalena Święcicka

  Title of the doctoral dissertation:

  Szeregowanie zadań w systemach wieloprocesorowych za pomocą automatów komórkowych

  Promoter: doc. dr hab. Franciszek Seredyński
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 15 January 2004
  The date of award of the degree: 26 Fabruary 2004

 • M. Sc. Monika Kowalczyk

  Title of the doctoral dissertation:

  Dwuipółwymiarowe modele wielościanów wypuklych do identyfikacji wizualnej

  Promoter: doc. dr hab. Wojciech Mokrzycki
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 30 June 2003
  The date of award of the degree: 13 November 2003

 • M. Sc. Martin Schmidt

  Title of the doctoral dissertation:

  Evaluations of Evolutionary Algorithms for Constrained Optimization Problems

  Promoter: prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 29 October 2003
  The date of award of the degree: 13 November 2003

 • M. Sc. Mirosław Kurkowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Dedukcyjne metody weryfikacji poprawności protokołów uwierzytelniania

  Promoter: doc. dr hab. Marian Srebrny
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 19 May 2003
  The date of award of the degree: 24 June 2003

 • M. Sc. Bożena Woźna

  Title of the doctoral dissertation:

  Ograniczona weryfikacja modelowa dla logik czasu rozgałęzionego: szybka metoda falsyfikacji

  Promoter: doc. dr hab. Wojciech Penczek
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 11 June 2003
  The date of award of the degree: 24 June 2003

 • M. Sc. inż. Andrzej Jodłowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Dynamic Object Roles in Conceptual Modeling and Databases

  Promoter: doc. dr hab. Kazimierz Subieta
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 16 June 2003
  The date of award of the degree: 24 June 2003

 • M. Sc. inż. Olaf Matyja

  Title of the doctoral dissertation:

  Smooth Grade Correspondence Analysis and Related Computer System

  Promoter: prof. dr hab. Elżbieta Pleszczyńska
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 23 June 2003
  The date of award of the degree: 24 June 2003

 • M. Sc. inż. Piotr Habela

  Title of the doctoral dissertation:

  Metamodel for Object-Oriented Database Management Systems

  Promoter: doc. dr hab. Kazimierz Subieta
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 12 Fabruary 2003
  The date of award of the degree: 13 Fabruary 2003

 • M. Sc. inż. Roman Simiński

  Title of the doctoral dissertation:

  Dynamiczna weryfikacja poprawności baz wiedzy w procesie ich projektowania

  Promoter: dr hab. Alicja Wakulicz-Deja
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 3 September 2002
  The date of award of the degree: 29 November 2002

 • M. Sc. Jakub Piskorski

  Title of the doctoral dissertation:

  Shallow Text Processor based on Finite-State Technology for Information Extraction

  Promoter: dr hab. Witold Abramowicz
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 27 November 2002
  The date of award of the degree: 29 November 2002

 • M. Sc. inż. Sławomir Kowalski

  Title of the doctoral dissertation:

  Poprawa efektywności algorytmów szukania drogi dla bryły sztywnej na trójwymiarowej scenie

  Promoter: prof. dr hab. Krzysztof Marciniak
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 28 November 2002
  The date of award of the degree: 29 November 2002

 • M. Sc. inż. Tomasz Obrębski

  Title of the doctoral dissertation:

  Automatyczna analiza składniowa języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki zależnościowej

  Promoter: dr hab. Zygmunt Vetulani
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 10 June 2002
  The date of award of the degree: 13 June 2002

 • M. Sc. Małgorzata Marciniak

  Title of the doctoral dissertation:

  Algorytmy implementacyjne syntaktycznych reguł koreferencji zaimków dla języka polskiego sformułowanych w HPSG

  Promoter: prof. dr hab. Leonard Bolc
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 11 January 2002
  The date of award of the degree: 21 Fabruary 2002

 • M. Sc. Rafał Deja

  Title of the doctoral dissertation:

  Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w analizie konfliktów

  Promoter: prof. dr hab. Andrzej Skowron
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 30 March 2001
  The date of award of the degree: 26 June 2001

 • M. Sc. Jolanta Koszelew

  Title of the doctoral dissertation:

  Metody analizy własności programów probabilistycznych interpretowanych w dziedzinach skończonych

  Promoter: dr hab. Wiktor Dańko
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 27 April 2001
  The date of award of the degree: 26 June 2001

 • M. Sc. Anna Kupść

  Title of the doctoral dissertation:

  An HPSG Grammar of Polish Clitics

  Promoter: prof. Anne Abeillé, prof. dr hab. Leonard Bolc
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 21 December 2000
  The date of award of the degree: 22 Fabruary 2001

 • M. Sc. Faraj El-Mouadib

  Title of the doctoral dissertation:

  Taxonomy Formation by Approximate Equivalence Relations

  Promoter: prof. dr hab. Jacek Koronacki
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 15 November 2000
  The date of award of the degree: 17 November 2000

 • M. Sc. Jacek Płodzień

  Title of the doctoral dissertation:

  Optimization Methods in Object Query Languages

  Promoter: doc. dr hab Kazimierz Subieta.
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 6 November 2000
  The date of award of the degree: 17 November 2000

 • M. Sc. Piotr Paszek

  Title of the doctoral dissertation:

  Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w wielostopniowym diagnozowaniu medycznym

  Promoter: dr hab. Alicja Wakulicz-Deja
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 10 April 2000
  The date of award of the degree: 21 June 2000

 • Raul Gallard

  Title of the doctoral dissertation:

  Evolutionary Algorithms for Computer Systems Resource Management

  Promoter: dr hab. Zbigniew Michalewicz
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 4 May 2000
  The date of award of the degree: 21 June 2000

 • M. Sc. inż. Krzysztof Trojanowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Evolutionary Algorithms with Redundant Genetic Material for Non-Stationary Environments

  Promoter: dr hab. Zbigniew Michalewicz
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 26 May 2000
  The date of award of the degree: 21 June 2000

 • M. Sc. Wiesław Pawłowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Kontekstowe systemy logiczne w podstawach specyfikacji i konstruowaniu oprogramowania

  Promoter: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 19 June 2000
  The date of award of the degree: 21 June 2000

 • M. Sc. Adam Przepiórkowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Case Assignment and the Complement/Adjunct Dichotomy A Non-Configurational Constraint-Based Approach

  Promoter: -
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: nostryfikacja
  The date of award of the degree: 21 June 2000

 • M. Sc. Wiera Barbara Dobrowolska Buffoli

  Title of the doctoral dissertation:

  Relational knowledge representation: Decidability problems

  Promoter: prof. dr hab. Ewa Orłowska
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 15 Fabruary 2000
  The date of award of the degree: 24 Fabruary 2000

 • M. Sc. Mariusz Jarocki

  Title of the doctoral dissertation:

  Koncepcja i konstrukcja warstwowego systemu operacyjnego

  Promoter: dr hab. Stanisław Goldstein
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 22 November 1999
  The date of award of the degree: 2 December 1999

 • M. Sc. Ghuwar Miloud

  Title of the doctoral dissertation:

  Modeling and Recognition of Arabic Scripts

  Promoter: dr hab. Włodzimierz Skarbek
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 27 May 1998
  The date of award of the degree: 30 June 1998

 • M. Sc. inż. Tomasz Kalinowski

  Title of the doctoral dissertation:

  Program execution control in dynamically reconfogurable multiprocessor systems

  Promoter: doc. dr hab. Marek Tudruj
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 29 May 1998
  The date of award of the degree: 30 June 1998

 • M. Sc. Agnieszka Mykowiecka

  Title of the doctoral dissertation:

  Opis składniowy polskich konstrukcji względnych w formalizmie HPSG

  Promoter: prof. dr hab. Leonard Bolc
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 26 Fabruary 1999
  The date of award of the degree: 29 June 1999

 • M. Sc. inż. Ewa Stemposz

  Title of the doctoral dissertation:

  Rekonstrukcja i rozpoznawanie obiektów 3W z wykorzystaniem metod teorii grafów

  Promoter: dr hab. Aleksander Rutkowski
  Discipline and specialization: technical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 24 October 1997
  The date of award of the degree: 18 December 1997

 • mr Ibrahim Tentush

  Title of the doctoral dissertation:

  On similarity relations in information systems: rough set - theoretic approach

  Promoter: dr hab. Lech Polkowski
  Discipline and specialization: mathematical sciences in the field of computer science
  Date of defense: 27 June 1997
  The date of award of the degree: 25 September 1997


© 2021 INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES | Privacy policy | Accessibility declaration