Doctoral theses at ICS PAS

Doctoral theses conducted at the Institute of Computer Science PAS:

Completed

M.Sc. TOMASZ STEIFER

Thesis title:  Computable prediction of infinite binary sequences with zero-one loss

Promoter:  Ph.D., D.Sc. Łukasz Dębowski, prof. IPI PAN, IPI PAN
Auxiliary promoter:  Ph.D.Dariusz Kalociński, IPI PAN

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc.Damian Niwiński, Uniwersytet Warszawski -  Review [PDF]
 • Ph.D., D.Sc.Tomasz Szarek, Instytut Matematyczny PAN -  Review [PDF]
Completed

M.Sc. Eng. ARTUR MĘSKI

Thesis title:  Model Checking for Reaction and Multi-Agent Systems

Promoter:  Ph.D., D.Sc., EngWojciech Penczek, IPI PAN

Reviewers:

 • prof. Ion Petre, University of Turku - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc.Tomasz Szarek, Instytut Matematyczny PAN -  Review [PDF]
Completed

M.Sc. ASHUTOSH DHAR DWIVEDI

Thesis title:  Cryptanalysis of lightweight ciphers

Promoter:  Ph.D., D.Sc. Paweł Morawiecki, prof. IPI PAN, IPI PAN

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. Marek Klonowski, prof. PWr, Politechnika Wrocławska - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW, prof. WSPol, Uniwersytet kard. St. Wyszyńskiego w Warszawie / Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - Review [PDF]
Completed

M.Sc. MICHAŁ HORODELSKI

Thesis title: Wyznaczanie reprezentatywnego fragmentu współdziałania systemu obiektów

Promoter: Ph.D., D.Sc.Józef Winkowski, IPI PAN
Auxiliary promoter: Ph.D.Piotr Filipkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc.Zbigniew Suraj, Uniwersytet Rzeszowski - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc. Bozena Wozna-Szczesniak, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Czestochowie - Review [PDF]
Completed

M.Sc. KONRAD GOŁUCHOWSKI

Thesis title: Metoda identyfikacji schematów walencyjnych w tekstach polskich (English: A method of identifying valency schemata in Polish texts)

Promoter: Ph.D., D.Sc., EngAdam Przepiórkowski, IPI PAN

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. Hung Son Nguyen, prof. UW, Uniwersytet Warszawski - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc. inż. Krzysztof Jassem, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Review [PDF]
Completed

M.Sc. PIOTR BORKOWSKI

Thesis title: Metody semantycznej kategoryzacji w zadaniach analizy dokumentów tekstowych

Promoter: Ph.D., D.Sc., EngMieczysław Kłopotek, IPI PAN

Auxiliary promoter: Ph.D.Krzysztof Ciesielski, IPI PAN

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. Hung Son Nguyen, prof. UW, Uniwersytet Warszawski - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc. inż. Piotr Gawrysiak, prof. PW, Politechnika Warszawska - Review [PDF]
Completed

M.Sc. MATEUSZ KOPEĆ

Thesis title: Summarization of Polish press articles using coreference
(pl: Streszczanie polskich artykułów prasowych z wykorzystaniem koreferencji)

Promoter: Ph.D., D.Sc. Agnieszka Mykowiecka, prof. IPI PAN, IPI PAN

Auxiliary promoter: Ph.D.Maciej Ogrodniczuk, IPI PAN

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc.Zygmunt Vetulani, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc., EngHalina Kwaśnicka, Politechnika Wrocławska - Review [PDF]
Completed

M.Sc. INŻ. KAROL MARCHWICKI

Thesis title: Efektywność i niezawodność w sieciach typu Peer-to-peer

Promoter: Ph.D., D.Sc. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska
Auxiliary promoter: Ph.D.Rafał Kapelko, Politechnika Wrocławska

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc., EngJerzy Brzeziński, Politechnika Poznańska - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc., EngMichał Pióro, Politechnika Warszawska - Review [PDF]
Completed

M.Sc. INŻ. WOJCIECH WODO

Thesis title: Zastosowanie i ochrona danych biometrycznych przy autoryzacji i identyfikacji

Promoter: Ph.D., D.Sc.Mirosław Kutyłowski, Politechnika Wrocławska

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc., EngZbigniew A. Kotulski, Politechnika Warszawska - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc.Andrzej Pacut, Politechnika Warszawska - Review [PDF]
Completed

M.Sc. MAGDALENA RYCZKOWSKA

Thesis title: Opracowanie w modelu PGAS wybranych, równoległych algorytmów grafowych i ich implementacja przy użyciu języka Java

Promoter: Ph.D., D.Sc.Piotr Bała, Uniwersytet Warszawski

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc., EngZbigniew J. Czech, Politechnika Śląska - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc., EngRoman Wyrzykowski, Politechnika Częstochowska - Review [PDF]
Completed

M.Sc. ŁUKASZ ZANIEWICZ

Thesis title: Support Vector Machines for Uplift Modeling

Promoter: Ph.D., D.Sc. inż. Szymon Jaroszewicz, prof. IPI PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc., EngJacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc. inż. Mikołaj Morzy, prof. PP, Politechnika Poznańska - Review [PDF]
Completed

M.Sc. INŻ. MICHAŁ STRAUS

Thesis title: Kryptoanaliza funkcji gąbkowej Keccak

Promoter: Ph.D., D.Sc. Marian Srebrny, prof. IPI PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. Mirosław Kurkowski, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc. inż. Andrzej Paszkiewicz, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - Review [PDF]
Completed

M.Sc. INŻ. MICHAŁ LENARCZYK

Thesis title: Akustyczne i fonetyczne metody przemiany głosu

Promoter: Ph.D., D.Sc.Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. inż. prof. UAM Grażyna Demenko, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc., EngKrzysztof Marasek, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych - Review [PDF]
Completed

M.Sc. ŁUKASZ GÓRSKI

Thesis title: Adaptacja wybranych równoległych algorytmów do modelu PGAS i ich implementacja w jezyku Java z wykorzystaniem biblioteki PCJ

Promoter: Ph.D., D.Sc.Piotr Bała, Uniwersytet Warszawski

Auxiliary promoter: Ph.D.inż. Franciszek Rakowski, Uniwersytet Warszawski

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. inż. Paweł Czarnul, prof. PG, Politechnika Gdańska - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc., EngRoman Wyrzykowski, Politechnika Częstochowska - Review [PDF]
Completed

M.Sc. AGATA CHARZYŃSKA

Thesis title: Sensitivity analysis in biochemical models

Promoter: Ph.D., D.Sc.Anna Gambin, Uniwersytet Warszawski

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. inż. Krzysztof Fujarewicz, prof. PŚ, Politechnika Śląska - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc. Dariusz Plewczyński, prof. UW, Uniwersytet Warszawski - Review [PDF]
Completed

M.Sc. AGNIESZKA ZBRZEZNY

Thesis title: Wybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery SAT i SMT

Promoter: Ph.D., D.Sc. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc., EngJan Magott, Politechnika Wrocławska - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc.Marcin Szpyrka, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Review [PDF]
Completed

M.Sc. INŻ. JULIAN ZUBEK

Thesis title: Metody integracji wieloskalowej informacji w sztucznych systemach uczących się

Promoter: Ph.D., D.Sc. Dariusz Plewczyński, prof. UW, AFILIACJA

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc., EngJacek Mańdziuk, Politechnika Warszawska - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc. inż. Krzysztof Krawiec, prof. PP, Politechnika Poznańska - Review [PDF]
Completed

M.Sc. TADEUSZ PUŹNIAKOWSKI

Thesis title: Równoległe i Rozproszone Obliczenia Ewolucyjne w Poszukiwaniach Morskich

Promoter: {Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do strony: } Ph.D., D.Sc. Marek Bednarczyk, prof. PJATK, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. inż. Jarosław Arabas, Politechnika Warszawska - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc.Zbigniew Michalewicz, Instytut Podstaw Informatyki PAN, University of Adelaide, Australia - Review [PDF] 
Completed

M.Sc. AGNIESZKA PROCHENKA

Thesis title: Delete or Merge Regressors algorithm

Promoter: {Link zewnętrzny - Otwórz nowe okno i przejdź do: } Ph.D., D.Sc. Piotr Pokarowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. inż. Małgorzata Bogdan , Uniwersytet Wrocławski - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc.Zbigniew Szkutnik, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Review [PDF]
Completed

M.Sc. KAMIL KLUCZNIAK

Thesis title: Anonymous Authentication Using Electronic Identity Documents

Promoter: Ph.D., D.Sc.Mirosław Kutyłowski, Politechnika Wrocławska

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc.Jerzy Gawinecki, Wojskowa Akademia Techniczna - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc. Jacek Pomykała, Uniwersytet Warszawski - Review [PDF]
Completed

M.Sc. INŻ. PIOTR SUCH

Thesis title: Szyfrowanie z użyciem automatów komórkowych dwuwymiarowych

Promoter: Ph.D., D.Sc. Marian Srebrny, prof. IPI PAN

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. Stefan Dziembowski, Uniwersytet Warszawski - Review [PDF] 
 • Ph.D., D.Sc., EngFranciszek Seredyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Review [PDF]
Completed

M.Sc. WALDEMAR BARTYNA

Thesis title: Współdziałanie w otwartym heterogenicznym systemie wielorobotowym w oparciu o paradygmat SOA

Promoter: Ph.D., D.Sc. Stanisław Ambroszkiewicz, prof. IPI PAN

Reviewers:

Completed

M.Sc. INŻ MICHAŁ KNAPIK

Thesis title: Parametryczna Weryfikacja Modelowa

Promoter: prof Ph.D., D.Sc. inż. Wojciech Penczek, IPI PAN

Reviewers:

 • prof. Laure Petrucci, Université Paris13 Nord - Review [PDF]
 • Ph.D., D.Sc., EngJan Magott, Politechnika Wrocławska - Review [PDF]
Completed

M.Sc. INŻ. LUCJAN HANZLIK

Thesis title: Algorytmy kryptograficzne w nowoczesnych dokumentach tożsamości

Promoter: prof Ph.D., D.Sc. Mirosław Kutyłowski, Politechnika Wrocławska

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. Stefan Dziembowski, Uniwersytet Warszawski Review [PDF]
 • Ph.D., D.Sc. inż. Jerzy Pejaś, ZUT w Szczecinie Review [PDF]
Completed

M.Sc. INŻ. ANNA LAUKS-DUTKA

Thesis title:Applied Cryptographic Schemes Based on Discrete Logarithm Problem

Promoter: prof Ph.D., D.Sc. inż. Mirosław Kutyłowski

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. Jacek Pomykała, UW Review [PDF]
 • Ph.D., D.Sc.Zbigniew Jelonek, profesor Instytutu Matematycznego PAN Review [PDF]
Completed

M.Sc. PAWEŁ MATYKIEWICZ

Thesis title: Neurokognitywne podejście do przetwarzania tekstów medycznych

Promotror: Ph.D., D.Sc.Włodzisław Duch

Reviewers:

Completed

M.Sc. INŻ. INDRAJIT SAHA

Thesis title: Knowledge Discovery in Biological Data

Promotror: Ph.D., D.Sc. Dariusz Plewczyński

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. inż. Piotr Formanowicz, Politechnika Poznańska Review [PDF]
 • Ph.D., D.Sc. inż. Krzysztof Fujarewicz, Politechnika Śląska Review [PDF]

M.Sc. INŻ. ROBERT KŁOPOTEK

Thesis title: Inwazyjna analiza sieci społecznych

Promotror: Ph.D., D.Sc. inż. Krzysztof Trojanowski, IPI PAN

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. inż. Przemysław Kazienko, Politechnika Wrocławska Review [PDF]
 • Ph.D., D.Sc. Adam Wierzbicki, PJATK Review [PDF]
Completed

M.Sc. INŻ. PIOTR PRZYBYŁA

Thesis title: Odpowiadanie na pytania w języku polskim z użyciem głębokiego rozpoznawania nazw

Promotror: Ph.D., D.Sc. Agnieszka Mykowiecka, IPI PAN

Reviewers:

Completed

M.Sc. INŻ. PIOTR SYGA

Thesis title: Algorytmy ochrony informacji dla systemów urządzeń o ogroniczonych możliwościach

Promotror: Ph.D., D.Sc. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc., EngZbigniew Kotulski, Instytut Telekomunikacji PW Review [PDF]
 • Ph.D., D.Sc. inż. Janusz Stokłosa, Politechnika Poznańska Review [PDF]
Completed

M.Sc. ALINA WRÓBLEWSKA

Thesis title: Polish Dependency Parser Trained on an Automatically Induced Dependency Bank

Promotror: Ph.D., D.Sc. Adam Przepiórkowski, IPI PAN

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. Krzysztof Jassem, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Review [PDF]
 • Ph.D., D.Sc. Tomasz Jurdziński, Uniwersytet Wrocławski Review [PDF]
Completed

M.Sc. INŻ. TOMASZ STRUMIŃSKI

Thesis title: Algorytmy ukrywania informacji

Promotror: Ph.D., D.Sc. inż. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. Wojciech Guzicki, Uniwersytet Warszawski Review [PDF]
 • Ph.D., D.Sc. Tomasz Jurdziński, Uniwersytet Wrocławski Review [PDF]
Completed

M.Sc. INŻ. MICHAŁ KOZA

Thesis title: Repelling Sybil Attacks in wireless ad hoc systems

Promoter: Ph.D., D.Sc.Mirosław Kutyłowski

Reviewers:

 • Ph.D., D.Sc. Stefan Dziembowski, Instytut Informatyki, Uniwersytet Warszawski Review [PDF]
 • Ph.D., D.Sc., EngFranciszek Seredyński, UKSW Review [PDF]

© 2021 INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES | Privacy policy | Accessibility declaration