Prace IPI PAN


Archiwum prac IPI (1995 - 2014) - link

Rok 2015:

Tytuł Autorzy Data wydaniaLiczba stron Streszczenie
1036. O redukcjach częścio-porządkowych dla fragmentów logiki temporalnej czasu alternatywnegoPiotr Dembiński, Wojciech Jamroga, Antoni Mazurkiewicz, Wojciech PenczekGrudzień 201632
Raport definiuje ogólną semantykę dla strategicznych umiejętności agentów w systemach asynchronicznych z pełną i częściową informacją, oraz prezentuje ogólne wyniki dotyczące złożoności weryfikacji strategicznych możliwości w systemach asynchronicznych. Metoda redukcji częścio-porządkowych, wykorzystująca ślady Mazurkiewicza, została zastosowana do weryfikacji agentów z niepełną informacją. Dla rozważanych dwóch semantyk logiki ATL*_x zostało pokazane, że dla bezpamięciowej niepełnej informacji (|=ir) w przeciwieństwie do bezpamięciowej pełnej informacji (|=Ir), można zastosować metody znane dla LTL_x.

Słowa kluczowe: Logika temporalna czasu alternującego, systemy asynchroniczne, redukcje częścio-porządkowe, ślady
1035. Pewna propozycja uniwersalnego modelu akcjiJózef WinkowskiPaździernik 201632
Praca zawiera opis pewnego modelu akcji, który jest uniwersalny w tym sensie, że może służyć do reprezentowania akcji dowolnego rodzaju: dyskretnych, ciągłych, lub częściowo dyskretnych i częściowo ciągłych. Model ten opiera się na za lożeniu, że akcja jest wykonywana w pewnym środowisku obiektów. Opisuje jak możliwe wykonania akcji zmieniają sytuacje zaangażowanych obiektów. Wykorzystuje fakt, że fragmenty wykonań akcji są reprezentowane tak, że ich ograniczone segmenty mają jedynie trywialne automorfizmy. Model ma pewną strukturę algebraiczną i częściowy porządek przy którym podzbiory skierowane mają kresy górne.

Słowa kluczowe: Akcja, obiekt, instancja obiektu, wystąpienie instancji obiektu, wykonanie, segment wykonania, fragment wykonania, struktura wykonań, lposet, pomset, złożenie szeregowe, złożenie równoległe, niezależna składowa, porządek prefiksowy
1034. Continuum jako typ pierwotnyStanisław AmbroszkiewiczPaździernik 201546
Praca jest znacznym rozszerzeniem i uzupełnieniem Rozdziału 6 pracy Types and operations Prace IPI PAN Nr 1030 (również na http://arxiv.org/abs/1501.03043). Tutaj nowe pierwotne typy (odnoszące się do intuicyjnego pojęcia Continuum) są wprowadzone razem z pierwotnymi operacjami, konstruktorami oraz relacjami.

Słowa kluczowe: Continuum, teoria typów, podstawy Matematyki
1033. Częściowo uporządkowane dziedziny do reprezentowania działalnościJózef WinkowskiPaździernik 201515
Praca opisuje struktury, których można użyć do reprezentowania szeroko rozumianych działalności. Uogólnia struktury zdarzeń tak, by mogły reprezentować działalności dyskretne, ciągłe i mieszanej natury. Konfiguracje tak uogólnionych struktur zdarzeń zostały użyte do aksjomatycznej definicji dziedzin konfiguracji. Elementy takich dziedzin są abstrakcyjnymi reprezentantami przebiegów reprezentowanych działalności. Pokazano, że dziedziny konfiguracji definiują struktury zdarzeń, które można interpretować jako współdziałania pewnych zbiorów obiektów.

Słowa kluczowe: Działalność, przebieg, zdarzenie, relacja zależności przyczynowej, relacja konfliktu, struktura zdarzeń, konfiguracja, struktura konfiguracji, zbiór częściowo uporządkowany, skierowany zupełny zbiór częściowo uporządkowany, dziedzina konfiguracji, tranzycja, region.
1032. Dolna Aproksymacja Bezpamięciowego ATL o Niepełnej InformacjiWociech JamrogaWrzesień 201517
W pracy badane są związki pomiędzy weryfikacją modelową Bezpamięciowej Logiki Temporalnej Czasu Alternującego z Niepełną Informacją ATLir i Epistemicznego Alternującego Mu-Rachunku af-AMCi. Jak pokazano, naturalne uogólnienia pojęcia osiągalności z ATLir -a do af-AMCi nie przynoszą dobrych efektów: osiągalność w af-AMCi nie pociąga za sobą osiągalności w ATLir . Po zidentyfikowaniu części powodów, dla których tak się dzieje, zaproponowano nową wersję operatora następnego kroku, który pozwala na przybliżanie osiągalności w ATLir przy pomocy obliczeń stałopunktowych.

Słowa kluczowe: ATL, weryfikacja, aproksymacja
1031. Ograniczone abstrakcyjne planowanie w systemie Planics wykorzystujace grafowe bazy danychMaciej SzreterWrzesień 201531
Praca opisuje zastosowanie grafowej bazy danych do fazy planowania abstrakcyjnego w systemie automatycznej kompozycji usług sieciowych Planics. Planowanie abstrakcyjne jest pierwszą fazą procesu planowania usług, i polega na dopasowaniu typów usług i przetwarzanych przez nie obiektów, w celu wygenerowania planu abstrakcyjnego spełniającego zapytanie skierowane do systemu przez użytkownika. Rozwiązanie bardzo istotnie zwiększa efektywność istniejących metod planowania opartych na testowaniu spełnialności formuł logicznych lub bazujących na algorytmach genetycznych. Jest to szczególnie ważne w dziedzinie planowania usług sieciowych, gdzie od systemów oczekuje się bardzo krótkich czasów przetwarzania zapytań. Metoda ogranicza przeszukiwaną ontologię ze względu na zapytanie użytkownika, znacząco ułatwiając znalezienie rozwiązań.

Słowa kluczowe: automatyczna kompozycja usług sieciowych, grafowe bazy danych, planowanie abstrakcyjne

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem