Przewody doktorskie:

Doktoraty nadane przez Radę Naukową IPI PAN (od roku 1997)

OsobaTytuł rozprawy doktorskiejPromotorDziedzina i specjalnośćData obronyData nadania stopnia
mgr Tomasz SteiferObliczalna predykcja nieskończonych ciągów binarnych ze stratą zero-jedynkowądr hab. Łukasz Dębowski, prof. IPI PANnauki ścisłe i przyrodnicze w zakresie informatyki29 września 202015 października 2020
mgr Michał HorodelskiWyznaczanie reprezentatywnego fragmentu współdziałania systemu obiektówprof. dr hab. Józef Winkowskinauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji24 września 202015 października 2020
mgr inż. Artur MęskiModel Checking for Reaction and Multi-Agent Systemsprof. dr hab. inż. Wojciech Penczeknauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji17 września 202015 października 2020
mgr Ashutosh Dhar DwivediCryptanalysis of lightweight ciphersdr hab. Paweł Morawiecki, prof. IPI PANnauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji12 marca 20208 maja 2020
mgr Konrad GołuchowskiMetoda identyfikacji schematów walencyjnych w tekstach polskichprof. dr hab. inż. Adam Przepiórkowskinauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji23 października 201924 października 2019
mgr Piotr BorkowskiMetody semantycznej kategoryzacji w zadaniach analizy dokumentów tekstowychprof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopoteknauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji16 lipca 201924 października 2019
mgr Mateusz KopećSummarization of Polish press articles using coreference (PL) Streszczanie polskich artykułów prasowych z wykorzystaniem koreferencjidr hab. Agnieszka Mykowiecka, prof. IPI PANnauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji11 czerwca 201924 października 2019
mgr inż. Karol MarchwickiEfektywność i niezawodność w sieciach typu Peer-to-peerdr hab. inż. Marek Klonowskinauki techniczne w zakresie informatyki8 lutego 201914 lutego 2019
mgr inż. Wojciech WodoZastosowanie i ochrona danych biometrycznych przy autoryzacji i identyfikacjiprof. dr hab. Mirosław Kutyłowskinauki techniczne w zakresie informatyki7 lutego 201914 lutego 2019
mgr Magdalena RyczkowskaOpracowanie w modelu PGAS wybranych, równoległych algorytmów grafowych i ich implementacja przy użyciu języka Javaprof. dr hab. Piotr Bałanauki techniczne w zakresie informatyki5 listopada 20188 listopada 2018
mgr Łukasz ZaniewiczMaszyny wektorów wspieraj¡cych w modelowaniu ró»nicowymdr hab. Szymon Jaroszewicznauki techniczne w zakresie informatyki28 czerwca 20188 listopada 2018
mgr inż. Michał StrausKryptoanaliza funkcji gąbkowej Keccakdr hab. Marian Srebrnynauki techniczne w zakresie informatyki4 czerwca 20187 czerwca 2018
mgr Agata CharzyńskaAnaliza wrażliwości w modelach procesów biochemicznychprof. dr hab. Anna Gambinnauki matematyczne w zakresie informatyki2 marca 20187 czerwca 2018
mgr inż. Michał LenarczykAkustyczne i fonetyczne metody przemiany głosuprof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicznauki techniczne w zakresie informatyki25 stycznia 201808 lutego 2018
mgr Łukasz GórskiAdaptacja wybranych równoległych algorytmów do modelu PGAS i ich implementacja w jezyku Java z wykorzystaniem biblioteki PCJprof. dr hab. Piotr Bałanauki techniczne w zakresie informatyki13 listopada 201716 listopada 2017
mgr Agnieszka ZbrzeznyWybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery SAT i SMTdr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. AJDnauki techniczne w zakresie informatyki27 października 201716 listopada 2017
mgr inż. Julian ZubekMetody integracji wieloskalowej informacji w sztucznych systemach uczących siędr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UWnauki techniczne w zakresie informatyki23 marca 201718 maja 2017
mgr Tadeusz PuźniakowskiRównoległe i rozproszone obliczenia ewolucyjne w poszukiwaniach morskichdr hab. Marek Bednarczyk, prof. PJATKnauki techniczne w zakresie informatyki16 grudnia 201612 stycznia 2017
mgr Agnieszka ProchenkaDelete or Merge Regressors algorithmdr hab. Piotr Pokarowski, prof. UWnauki matematyczne w zakresie informatyki17 listopada 201612 stycznia 2017
mgr inż. Piotr SuchSzyfrowanie z użyciem automatów komórkowych dwuwymiarowychdr hab. Marian Srebrnynauki techniczne w zakresie informatyki10 października 201627 października 2016
mgr Kamil KluczniakAnonymous Authentication Using Electronic Identity Documentsprof. dr hab. Mirosław Kutyłowski,
(Politechnika Wrocławska)
nauki matematyczne w zakresie informatyki10 października 201627 października 2016
mgr Waldemar BartynaWspółdziałanie w otwartym heterogenicznym systemie wielorobotowym w oparciu o paradygmat SOAdr hab. Stanisław Ambroszkiewicznauki techniczne w zakresie informatyki27 czerwca 201627 października 2016
mgr inż. Michał KnapikParametryczna Weryfikacja Modelowaprof dr hab. inż. Wojciech Penczeknauki techniczne w zakresie informatyki18 kwietnia 201609 czerwca 2016
mgr inż. Lucjan HanzlikAlgorytmy kryptograficzne w nowoczesnych dokumentach tożsamościprof. dr hab. Mirosław Kutyłowski,
(Politechnika Wrocławska)
nauki matematyczne w zakresie informatyki13 stycznia 201614 stycznia 2016
mgr inż. Anna Lauks-DutkaApplied Cryptographic Schemes Based on Discrete Logarithm Problemprof dr hab. inż. Mirosław Kutyłowskinauki matematyczne w zakresie informatyki14 października 201515 października 2015
mgr Paweł MatykiewiczNeurokognitywne podejście do przetwarzania tekstów medycznychprof. dr hab. Włodzisław Duchnauki techniczne w zakresie informatyki28 września 201515 października 2015
mgr inż. Indrajit SahaKnowledge Discovery in Biological DataDr hab. Dariusz Plewczyńskinauki techniczne w zakresie informatyki20 sierpnia 201515 października 2015
mgr inż. Robert KłopotekInwazyjna analiza sieci społecznychdr hab. inż. Krzysztof Trojanowskinauki techniczne w zakresie informatyki15 czerwca 201518 czerwca 2015
mgr inż. Piotr PrzybyłaOdpowiadanie na pytania w języku polskim z użyciem głębokiego rozpoznawania nazwdr hab. Agnieszka Mykowieckanauki techniczne w zakresie informatyki11 czerwca 201518 czerwca 2015
mgr inż. Piotr SygaAlgorytmy ochrony informacji dla systemów urządzeń o ogroniczonych możliwościachdr hab. inż. Marek Klonowskinauki matematyczne w zakresie informatyki13 kwietnia 201516 kwietnia 2015
mgr Alina WróblewskaPolish Dependency Parser Trained on an Automatically Induced Dependency Bankdr hab. Adam Przepiórkowskinauki techniczne w zakresie informatyki13 października 201416 października 2014
mgr inż. Michał KozaRepelling Sybil Attacks in wireless ad hoc systemsprof. dr hab. Mirosław Kutyłowskinauki matematyczne w zakresie informatyki5 lutego 201427 marca 2014
mgr inż. Tomasz MaszczykUniwersalne maszyny ucząceprof. dr hab. Włodzisław Duchnauki techniczne w zakresie informatyki28 lutego 201427 marca 2014
mgr Marek PilskiPlanowanie abstrakcyjne w elektronicznych procesach biznesowych opartych na
paradygmacie SOA
dr hab. Stanisław Ambroszkiewicznauki techniczne w zakresie informatyki24 marca 201427 marca 2014
mgr inż. Tomasz StrumińskiAlgorytmy ukrywania informacjidr hab. inż. Marek Klonowskinauki techniczne w zakresie informatyki26 marca 201427 marca 2014
mgr Paweł TeisseyreOn some methods of model selection for linear and logistic regressionprof. dr hab. Jan Mielniczuknauki matematyczne w zakresie informatyki23 października 201321 listopada 2013
mgr Marek FaderewskiReprezentacja środowiska do współdziałania w systemach otwartych i heterogenicznychdr hab. Stanisław Ambroszkiewicznauki techniczne w zakresie informatyki4 października 201310 października 2013
mgr inż. Aleksander WawerMethods of Sentiment Detection in Polishdr hab. Adam Przepiórkowskinauki techniczne w zakresie informatyki3 czerwca 20136 czerwca 2013
mgr inż. Michał WolskiPrognozowanie zaufania w systemach wykorzystujących mechanizm mobilnych agentówprof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopoteknauki techniczne w zakresie informatyki25 marca 201311 kwietnia 2013
mgr Marek GrochowskiSztuczne sieci neuronowe oparte na metodach wyszukiwania interesujących projekcjiprof. dr hab. Włodzisław Duchnauki techniczne w zakresie informatyki15 marca 201311 kwietnia 2013
mgr Ewa NowakowskaA method for clusterability assessmentprof. dr hab. inż. Jacek Koronackinauki techniczne w zakresie informatyki2 października 201211 października 2012
mgr Grzegorz TerlikowskiArchitektura układu sterującego robotem mobilnym w systemie wielorobotowym opartym na paradygmacie SOAdr hab. Stanisław Ambroszkiewicz, prof. IPI PANnauki techniczne w zakresie informatyki28 września 201211 października 2012
mgr inż. Karol WawrzyniakOn Phenomenology, Dynamics and some Applications of the Minority Gameprof. dr hab. Wojciech Wiślickinauki techniczne w zakresie informatyki19 czerwca 201221 czerwca 2012
mgr Szymon ChojnackiAnaliza technicznych własności systemów rekomendujących za pomocą grafów losowychprof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopoteknauki techniczne w zakresie informatyki15 czerwca 201221 czerwca 2012
mgr Justyna WalkowskaModelowanie kompetencji dialogowej człowieka na potrzeby jej emulacji
w zarządzających wiedzą systemach informatycznych współpracujących z wieloma użytkownikami
prof. dr hab. Zygmunt Vetulaninauki techniczne w zakresie informatyki16 stycznia 201223 lutego 2012
mgr inż. Paweł Ryszard JaroszSztuczne systemy immunologiczne i teoria gier w optymalizacji wielokryterialnejprof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyńskinauki techniczne w zakresie informatyki8 grudnia 201115 grudnia 2011
mgr Kamila BarylskaTrwałość i bezkonfliktowość w sieciach Petriegodr hab. Edward Ochmańskinauki matematyczne w zakresie informatyki24 października 201127 października 2011
mgr Marek GawkowskiFormal Framework for Proof Generating Optimizers-nauki techniczne w zakresie informatykinostryfikacja dyplomu12 maja 2011
mgr Artur Jerzy NiewiadomskiAutomatyczna weryfikacja systemów specyfikowanych w UMLprof. dr hab. inż. Wojciech Penczeknauki techniczne w zakresie informatyki20 stycznia 201124 marca 2011
mgr Piotr CybulaZapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQLprof. dr hab. inż. Kazimierz Subietanauki techniczne w zakresie informatyki9 listopada 20102 grudnia 2010
mgr Henryk Jan Andrzej KomorowskiA Specification of an Abstract Prolog Machine and Its Application to Partial Evaluation-nauki techniczne w zakresie informatykinostryfikacja dyplomu2 grudnia 2010
mgr Marcin Daniel PłonkowskiModele kryptograficzne wykorzystujące technologie sztucznych sieci neuronowych oraz kolejne rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych-nauki techniczne w zakresie informatykinostryfikacja stopnia13 maja 2010
mgr Jaroslaw SkaruzWykrywanie ataków w SQL na aplikacje WWW za pomocą algorytmów inspirowanych naturądr hab. inż. Franciszek Seredyńskinauki techniczne w zakresie informatyki12 stycznia 201015 stycznia 2010
mgr Filip ZagórskiUwierzytelnianie i anonimowość w komunikacji prof. dr hab. Mirosław Kutyłowskinauki matematyczne w zakresie informatyki7 stycznia 201015 stycznia 2010
mgr Dariusz CzerskiMetody systemów uczących się w konstrukcji list inwersyjnych dla wyszukiwarek internetowychprof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopoteknauki techniczne w zakresie informatyki7 stycznia 201015 stycznia 2010
mgr Adam RabcewiczEstymacja przepływu optycznego metodą CLG przy założeniu stałości gradientu wzdłuż trajektorii ruchuprof. dr hab. Adam Jakubowskinauki matematyczne w zakresie informatyki24 września 20098 października 2009
mgr Grzegorz BetlińskiUogólniony model systemu informacji przestrzennejdr hab. inż. Edward Kołodzińskinauki techniczne w zakresie informatyki29 czerwca 20098 października 2009
mgr Wojciech RząsaGlobalne i lokalne przybliżenia zbiorówprof. dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Bussenauki techniczne w zakresie informatyki22 czerwca 20098 października 2009
mgr Lidia StępieńRachunek zdań jako środowisko programistyczne dla algebry liniowejdoc. dr hab. Marian Srebrnynauki techniczne w zakresie informatyki1 czerwca 20094 czerwca 2009
mgr Marcin SeredyńskiAn Evolutionary Approach towards Cooperation Enforcement in Ad Hoc Networksprof. dr. Pascal Bouvry, doc. dr hab. Mieczysław A. Kłopoteknauki techniczne w zakresie informatyki30 stycznia 200917 kwietnia 2009
mgr Barbara Marszał-PaszekFunkcje przekonań w teorii zbiorów przybliżonych oraz ich zastosowaniaprof. dr hab. Andrzej Skowronnauki techniczne w zakresie informatyki26 stycznia 200929 stycznia 2009
mgr Janusz WojtusiakHandling Constrained Optimization Problems and Using Constructive Induction to Improve Representation Spaces in Learnable Evolution Model-nauki techniczne w zakresie informatykinostryfikacja dyplomu18 grudnia 2008
mgr Krystian MatusiewiczAnalysis of Modern Dedicated Cryptographic Hash Functions-nauki techniczne w zakresie informatykinostryfikacja dyplomu20 listopada 2008
mgr Dariusz BorkowskiRekonstrukcja barwności z wykorzystaniem rozwiązania problemu Skorochodaprof. dr hab. Adam Jakubowskinauki matematyczne w zakresie informatyki12 września 200818 września 2008
mgr inż. Michał BeretaApplication of Artificial Immune Systems to Classification and Data Analysisprof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyńskinauki techniczne w zakresie informatyki5 września 200818 września 2008
mgr inż. Michał DramińskiAlgorytm indukcji reguł decyzyjnych w problemach klasyfikacji i wyboru cech w zadaniach wysokowymiarowychprof. dr hab. inż. Jacek Koronackinauki techniczne w zakresie informatyki7 maja 200829 maja 2008
mgr Krzysztof CiesielskiAdaptacyjne metody grupowania w mapowej wizualizacji kolekcji dokumentów tekstowychdr hab. inż. Mieczysław Kłopoteknauki techniczne w zakresie informatyki21 stycznia 200824 stycznia 2008
mgr Łukasz MaśkoSterowanie wykonaniem programów w systemach z dynamicznymi gronami procesorów ze wspólną pamięciądr hab. inż. Marek Tudrujnauki techniczne w zakresie informatyki21 stycznia 20089 stycznia 2008
mgr inż. Krzysztof KaczmarskiMetodologie i metamodele dla obiektowych baz danych typu Gridprof. dr hab. inż. Kazimierz Subietanauki techniczne w zakresie informatyki28 maja 200719 czerwca 2007
mgr Maciej SzreterSAT-based model checking of distributed systemsdr hab. inż. Wojciech Penczeknauki matematyczne w zakresie informatyki1 lutego 200718 stycznia 2007
mgr Bożena StaruchRozszerzenia struktur częściowych i ich zastosowania w inteligentnych systemach informacyjnychprof. dr hab. Andrzej Skowronnauki matematyczne w zakresie informatyki-14 grudnia 2006
mgr Wit JakuczunLokalne klasyfikatory jako narzędzie analizy i klasyfikacji sygnałówdr hab. Jerzy Cytowskinauki techniczne w zakresie informatyki-14 grudnia 2006
mgr Artur Andrzej JakubskiRozproszona kryptografia bez zaufanej trzeciej stronydr hab. Marian Srebrnynauki matematyczne w zakresie informatyki-26 października 2006
mgr Krzysztof PancerzZastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnychdr hab. Zbigniew Surajnauki techniczne w zakresie informatyki-26 października 2006
mgr Radosław AdamusProgramming in Aspect-Oriented Databasesprof. dr hab. inż. Kazimierz Subietanauki techniczne w zakresie informatyki-23 lutego 2006
mgr Dobiesław WróblewskiLokalność w obliczeniach na grafachdr hab. Wojciech Penczeknauki matematyczne w zakresie informatyki21 lutego 200623 lutego 2006
mgr Mariusz MomotkoTools for Monitoring Workflow Processes to Support Dynamic Workflow Changesprof. dr hab. Kazimierz Subietanauki techniczne w zakresie informatyki12 października 200524 listopada 2005
mgr Łukasz DębowskiWłasności entropii nadwyżkowej dla procesów stochastycznych nad różnymi alfabetamidoc. dr hab. Jan Mielniczuknauki matematyczne w zakresie informatyki3 października 200524 listopada 2005
mgr Dariusz MikułowskiKoncepcja i realizacja rozproszonych ontologii w systemie enTishdoc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicznauki techniczne w zakresie informatyki17 czerwca 200528 czerwca 2005
mgr Marcin WolińskiKomputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiegodr hab. Janusz Bieńnauki techniczne w zakresie informatyki12 maja 200528 czerwca 2005
mgr inż. Hanna KozankiewiczUpdatable Object Viewsprof. dr hab. Kazimierz Subietanauki techniczne w zakresie informatyki17 maja 200528 czerwca 2005
mgr Agata PółrolaMetody generowania skończonych modeli zachowań systemów z czasemdoc. dr hab. Wojciech Penczeknauki matematyczne w zakresie informatyki15 lutego 200517 lutego 2005
mgr inż. Marek KozłowskiZastosowanie algorytmów ewolucyjnych do tworzenia sieci bayesowskich z danychprof. dr hab. Sławomir Wierzchońnauki techniczne w zakresie informatyki25 stycznia 200517 lutego 2005
mgr Artur GolaAnaliza cyfrowych obrazów medycznych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencjidr hab. Jerzy Cytowskinauki techniczne w zakresie informatyki21 czerwca 200414 października 2004
mgr inż.Marcin SydowLink Analysis of the Web Graph. Measurements, Models and Algorithms for Web Information Retrievaldoc. dr hab. Mieczysław A. Kłopoteknauki techniczne w zakresie informatyki18 czerwca 200414 października 2004
mgr inż. Eryk LaskowskiStrukturalizacja programów w systemach wieloprocesorowych z redundancją zasobów komunikacyjnychdoc. dr hab. Marek Tudrujnauki techniczne w zakresie informatyki12 października 200414 października 2004
mgr Agnieszka Dardzińska GłębockaChase Method Based on Dynamic Knowledge Discovery for Predicting Values in Incomplete Information Systemsdr Zbigniew Raśnauki techniczne w zakresie informatyki19 marca 200426 maja 2004
mgr Piotr SynakTemporalne aspekty eksploracji danych: metody zbiorów przybliżonychprof. dr hab. Andrzej Skowronnauki techniczne w zakresie informatyki23 kwietnia 200426 maja 2004
mgr inż. Andrzej SikorskiRozszerzone Architektury Wielowarstwowe w Środowisku Komunikacyjnym Aplikacji Rozproszonychdoc. dr hab. Kazimierz Subietanauki techniczne w zakresie informatyki17 lutego 200426 lutego 2004
mgr inż. Anna Magdalena ŚwięcickaSzeregowanie zadań w systemach wieloprocesorowych za pomocą automatów komórkowychdoc. dr hab. Franciszek Seredyńskinauki techniczne w zakresie informatyki15 stycznia 200426 lutego 2004
mgr Monika KowalczykDwuipółwymiarowe modele wielościanów wypuklych do identyfikacji wizualnejdoc. dr hab. Wojciech Mokrzyckinauki techniczne w zakresie informatyki30 czerwca 200313 listopada 2003
mgr Martin SchmidtEvaluations of Evolutionary Algorithms for Constrained Optimization Problemsprof. dr hab. Zbigniew Michalewicznauki techniczne w zakresie informatyki29 października 200313 listopada 2003
mgr Mirosław KurkowskiDedukcyjne metody weryfikacji poprawności protokołów uwierzytelnianiadoc. dr hab. Marian Srebrnynauki matematyczne w zakresie informatyki19 maja 200324 czerwca 2003
mgr Bożena WoźnaOgraniczona weryfikacja modelowa dla logik czasu rozgałęzionego: szybka metoda falsyfikacjidoc. dr hab. Wojciech Penczeknauki matematyczne w zakresie informatyki11 czerwca 200324 czerwca 2003
mgr inż. Andrzej JodłowskiDynamic Object Roles in Conceptual Modeling and Databasesdoc. dr hab. Kazimierz Subietanauki techniczne w zakresie informatyki16 czerwca 200324 czerwca 2003
mgr inż. Olaf MatyjaSmooth Grade Correspondence Analysis and Related Computer Systemprof. dr hab. Elżbieta Pleszczyńskanauki techniczne w zakresie informatyki23 czerwca 200324 czerwca 2003
mgr inż. Piotr HabelaMetamodel for Object-Oriented Database Management Systemsdoc. dr hab. Kazimierz Subietanauki techniczne w zakresie informatyki12 lutego 200313 lutego 2003
mgr inż. Roman SimińskiDynamiczna weryfikacja poprawności baz wiedzy w procesie ich projektowaniadr hab. Alicja Wakulicz-Dejanauki techniczne w zakresie informatyki3 września 200229 listopada 2002

Drukuj

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem