Doktoraty nadane przez Radę Naukową IPI PAN (od roku 1997)

 • mgr Ilya Hradovich

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Efficient communication algorithms in shared channels with adversary

  Promotor: prof. dr hab. Marek Klonowski, Politechnika Wrocławska
  Promotor pomocniczy: prof. dr Dariusz R. Kowalski, Augusta University and SWPS University
  Dziedzina i specjalność: nauki ścisłe i przyrodnicze w zakresie informatyki
  Data obrony: 07 listopada 2022
  Data nadania stopnia: 24 listopada 2022

 • mgr Tomasz Steifer

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Obliczalna predykcja nieskończonych ciągów binarnych ze stratą zero-jedynkową

  Promotor: dr hab. Łukasz Dębowski, prof. IPI PAN
  Dziedzina i specjalność: nauki ścisłe i przyrodnicze w zakresie informatyki
  Data obrony: 29 września 2020
  Data nadania stopnia: 15 października 2020

 • mgr Michał Horodelski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Wyznaczanie reprezentatywnego fragmentu współdziałania systemu obiektów

  Promotor: prof. dr hab. Józef Winkowski
  Dziedzina i specjalność: nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji
  Data obrony: 24 września 2020
  Data nadania stopnia: 15 października 2020

 • mgr inż. Artur Męski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Model Checking for Reaction and Multi-Agent Systems

  Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek
  Dziedzina i specjalność: nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji
  Data obrony: 17 września 2020
  Data nadania stopnia: 15 października 2020

 • mgr Ashutosh Dhar Dwivedi

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Cryptanalysis of lightweight ciphers

  Promotor: dr hab. Paweł Morawiecki, prof. IPI PAN
  Dziedzina i specjalność: nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji
  Data obrony: 12 marca 2020
  Data nadania stopnia: 8 maja 2020

 • mgr Konrad Gołuchowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Metoda identyfikacji schematów walencyjnych w tekstach polskich

  Promotor: prof. dr hab. inż. Adam Przepiórkowski
  Dziedzina i specjalność: nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji
  Data obrony: 23 października 2019
  Data nadania stopnia: 24 października 2019

 • mgr Piotr Borkowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Metody semantycznej kategoryzacji w zadaniach analizy dokumentów tekstowych

  Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek
  Dziedzina i specjalność: nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji
  Data obrony: 16 lipca 2019
  Data nadania stopnia: 24 października 2019

 • mgr Mateusz Kopeć

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Summarization of Polish press articles using coreference (PL) Streszczanie polskich artykułów prasowych z wykorzystaniem koreferencji

  Promotor: dr hab. Agnieszka Mykowiecka, prof. IPI PAN
  Dziedzina i specjalność: nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji
  Data obrony: 11 czerwca 2019
  Data nadania stopnia: 24 października 2019

 • mgr inż. Karol Marchwicki

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Efektywność i niezawodność w sieciach typu Peer-to-peer

  Promotor: dr hab. inż. Marek Klonowski
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 8 lutego 2019
  Data nadania stopnia: 14 lutego 2019

 • mgr inż. Wojciech Wodo

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Zastosowanie i ochrona danych biometrycznych przy autoryzacji i identyfikacji

  Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 7 lutego 2019
  Data nadania stopnia: 14 lutego 2019

 • mgr Magdalena Ryczkowska

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Opracowanie w modelu PGAS wybranych, równoległych algorytmów grafowych i ich implementacja przy użyciu języka Java

  Promotor: prof. dr hab. Piotr Bała
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 5 listopada 2018
  Data nadania stopnia: 8 listopada 2018

 • mgr Łukasz Zaniewicz

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Maszyny wektorów wspieraj¡cych w modelowaniu ró»nicowym

  Promotor: dr hab. Szymon Jaroszewicz
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 28 czerwca 2018
  Data nadania stopnia: 8 listopada 2018

 • mgr inż. Michał Straus

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Kryptoanaliza funkcji gąbkowej Keccak

  Promotor: dr hab. Marian Srebrny
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 4 czerwca 2018
  Data nadania stopnia: 7 czerwca 2018

 • mgr Agata Charzyńska

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Analiza wrażliwości w modelach procesów biochemicznych

  Promotor: prof. dr hab. Anna Gambin
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 2 marca 2018
  Data nadania stopnia: 7 czerwca 2018

 • mgr inż. Michał Lenarczyk

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Akustyczne i fonetyczne metody przemiany głosu

  Promotor: prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 25 stycznia 2018
  Data nadania stopnia: 08 lutego 2018

 • mgr Łukasz Górski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Adaptacja wybranych równoległych algorytmów do modelu PGAS i ich implementacja w jezyku Java z wykorzystaniem biblioteki PCJ

  Promotor: prof. dr hab. Piotr Bała
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 13 listopada 2017
  Data nadania stopnia: 16 listopada 2017

 • mgr Agnieszka Zbrzezny

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Wybrane metody weryfikacji modelowej wykorzystujące testery SAT i SMT

  Promotor: dr hab. Bożena Woźna-Szcześniak, prof. AJD
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 27 października 2017
  Data nadania stopnia: 16 listopada 2017

 • mgr inż. Julian Zubek

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Metody integracji wieloskalowej informacji w sztucznych systemach uczących się

  Promotor: dr hab. Dariusz Plewczyński, prof. UW
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 23 marca 2017
  Data nadania stopnia: 18 maja 2017

 • mgr Tadeusz Puźniakowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Równoległe i rozproszone obliczenia ewolucyjne w poszukiwaniach morskich

  Promotor: dr hab. Marek Bednarczyk, prof. PJATK
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 16 grudnia 2016
  Data nadania stopnia: 12 stycznia 2017

 • mgr Agnieszka Prochenka

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Delete or Merge Regressors algorithm

  Promotor: dr hab. Piotr Pokarowski, prof. UW
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 17 listopada 2016
  Data nadania stopnia: 12 stycznia 2017

 • mgr inż. Piotr Such

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Szyfrowanie z użyciem automatów komórkowych dwuwymiarowych

  Promotor: dr hab. Marian Srebrny
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 10 października 2016
  Data nadania stopnia: 27 października 2016

 • mgr Kamil Kluczniak

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Anonymous Authentication Using Electronic Identity Documents

  Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, (Politechnika Wrocławska)
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 10 października 2016
  Data nadania stopnia: 27 października 2016

 • mgr Waldemar Bartyna

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Współdziałanie w otwartym heterogenicznym systemie wielorobotowym w oparciu o paradygmat SOA

  Promotor: dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 27 czerwca 2016
  Data nadania stopnia: 27 października 2016

 • mgr inż. Michał Knapik

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Parametryczna Weryfikacja Modelowa

  Promotor: prof dr hab. inż. Wojciech Penczek
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 18 kwietnia 2016
  Data nadania stopnia: 09 czerwca 2016

 • mgr inż. Lucjan Hanzlik

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Algorytmy kryptograficzne w nowoczesnych dokumentach tożsamości

  Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski, (Politechnika Wrocławska)
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 13 stycznia 2016
  Data nadania stopnia: 14 stycznia 2016

 • mgr inż. Anna Lauks-Dutka

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Applied Cryptographic Schemes Based on Discrete Logarithm Problem

  Promotor: prof dr hab. inż. Mirosław Kutyłowski
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 14 października 2015
  Data nadania stopnia: 15 października 2015

 • mgr Paweł Matykiewicz

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Neurokognitywne podejście do przetwarzania tekstów medycznych

  Promotor: prof. dr hab. Włodzisław Duch
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 28 września 2015
  Data nadania stopnia: 15 października 2015

 • mgr inż. Indrajit Saha

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Knowledge Discovery in Biological Data

  Promotor: Dr hab. Dariusz Plewczyński
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 20 sierpnia 2015
  Data nadania stopnia: 15 października 2015

 • mgr inż. Robert Kłopotek

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Inwazyjna analiza sieci społecznych

  Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 15 czerwca 2015
  Data nadania stopnia: 18 czerwca 2015

 • mgr inż. Piotr Przybyła

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Odpowiadanie na pytania w języku polskim z użyciem głębokiego rozpoznawania nazw

  Promotor: dr hab. Agnieszka Mykowiecka
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 11 czerwca 2015
  Data nadania stopnia: 18 czerwca 2015

 • mgr inż. Piotr Syga

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Algorytmy ochrony informacji dla systemów urządzeń o ogroniczonych możliwościach

  Promotor: dr hab. inż. Marek Klonowski
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 13 kwietnia 2015
  Data nadania stopnia: 16 kwietnia 2015

 • mgr Alina Wróblewska

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Polish Dependency Parser Trained on an Automatically Induced Dependency Bank

  Promotor: dr hab. Adam Przepiórkowski
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 13 października 2014
  Data nadania stopnia: 16 października 2014

 • mgr inż. Michał Koza

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Repelling Sybil Attacks in wireless ad hoc systems

  Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 5 lutego 2014
  Data nadania stopnia: 27 marca 2014

 • mgr inż. Tomasz Maszczyk

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Uniwersalne maszyny uczące

  Promotor: prof. dr hab. Włodzisław Duch
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 28 lutego 2014
  Data nadania stopnia: 27 marca 2014

 • mgr Marek Pilski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Planowanie abstrakcyjne w elektronicznych procesach biznesowych opartych na paradygmacie SOA

  Promotor: dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 24 marca 2014
  Data nadania stopnia: 27 marca 2014

 • mgr inż. Tomasz Strumiński

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Algorytmy ukrywania informacji

  Promotor: dr hab. inż. Marek Klonowski
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 26 marca 2014
  Data nadania stopnia: 27 marca 2014

 • mgr Paweł Teisseyre

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  On some methods of model selection for linear and logistic regression

  Promotor: prof. dr hab. Jan Mielniczuk
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 23 października 2013
  Data nadania stopnia: 21 listopada 2013

 • mgr Marek Faderewski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Reprezentacja środowiska do współdziałania w systemach otwartych i heterogenicznych

  Promotor: dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 4 października 2013
  Data nadania stopnia: 10 października 2013

 • mgr inż. Aleksander Wawer

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Methods of Sentiment Detection in Polish

  Promotor: dr hab. Adam Przepiórkowski
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 3 czerwca 2013
  Data nadania stopnia: 6 czerwca 2013

 • mgr inż. Michał Wolski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Prognozowanie zaufania w systemach wykorzystujących mechanizm mobilnych agentów

  Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 25 marca 2013
  Data nadania stopnia: 11 kwietnia 2013

 • mgr Marek Grochowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Sztuczne sieci neuronowe oparte na metodach wyszukiwania interesujących projekcji

  Promotor: prof. dr hab. Włodzisław Duch
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 15 marca 2013
  Data nadania stopnia: 11 kwietnia 2013

 • mgr Ewa Nowakowska

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  A method for clusterability assessment

  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 2 października 2012
  Data nadania stopnia: 11 października 2012

 • mgr Grzegorz Terlikowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Architektura układu sterującego robotem mobilnym w systemie wielorobotowym opartym na paradygmacie SOA

  Promotor: dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz, prof. IPI PAN
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 28 września 2012
  Data nadania stopnia: 11 października 2012

 • mgr inż. Karol Wawrzyniak

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  On Phenomenology, Dynamics and some Applications of the Minority Game

  Promotor: prof. dr hab. Wojciech Wiślicki
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 19 czerwca 2012
  Data nadania stopnia: 21 czerwca 2012

 • mgr Szymon Chojnacki

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Analiza technicznych własności systemów rekomendujących za pomocą grafów losowych

  Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 15 czerwca 2012
  Data nadania stopnia: 21 czerwca 2012

 • mgr Justyna Walkowska

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Modelowanie kompetencji dialogowej człowieka na potrzeby jej emulacji w zarządzających wiedzą systemach informatycznych współpracujących z wieloma użytkownikami

  Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Vetulani
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 16 stycznia 2012
  Data nadania stopnia: 23 lutego 2012

 • mgr inż. Paweł Ryszard Jarosz

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Sztuczne systemy immunologiczne i teoria gier w optymalizacji wielokryterialnej

  Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 8 grudnia 2011
  Data nadania stopnia: 15 grudnia 2011

 • mgr Kamila Barylska

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Trwałość i bezkonfliktowość w sieciach Petriego

  Promotor: dr hab. Edward Ochmański
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 24 października 2011
  Data nadania stopnia: 27 października 2011

 • mgr Marek Gawkowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Formal Framework for Proof Generating Optimizers

  Promotor: -
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: nostryfikacja dyplomu
  Data nadania stopnia: 12 maja 2011

 • mgr Artur Jerzy Niewiadomski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Automatyczna weryfikacja systemów specyfikowanych w UML

  Promotor: prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 20 stycznia 2011
  Data nadania stopnia: 24 marca 2011

 • mgr Piotr Cybula

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Zapamiętane zapytania jako metoda optymalizacyjna dla obiektowego języka zapytań SBQL

  Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 9 listopada 2010
  Data nadania stopnia: 2 grudnia 2010

 • mgr Henryk Jan Andrzej Komorowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  A Specification of an Abstract Prolog Machine and Its Application to Partial Evaluation

  Promotor: -
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: nostryfikacja dyplomu
  Data nadania stopnia: 2 grudnia 2010

 • mgr Marcin Daniel Płonkowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Modele kryptograficzne wykorzystujące technologie sztucznych sieci neuronowych oraz kolejne rozszerzenia ciała liczb rzeczywistych

  Promotor: -
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: nostryfikacja stopnia
  Data nadania stopnia: 13 maja 2010

 • mgr Jaroslaw Skaruz

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Wykrywanie ataków w SQL na aplikacje WWW za pomocą algorytmów inspirowanych naturą

  Promotor: dr hab. inż. Franciszek Seredyński
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 12 stycznia 2010
  Data nadania stopnia: 15 stycznia 2010

 • mgr Filip Zagórski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Uwierzytelnianie i anonimowość w komunikacji

  Promotor: prof. dr hab. Mirosław Kutyłowski
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 7 stycznia 2010
  Data nadania stopnia: 15 stycznia 2010

 • mgr Dariusz Czerski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Metody systemów uczących się w konstrukcji list inwersyjnych dla wyszukiwarek internetowych

  Promotor: prof. dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 7 stycznia 2010
  Data nadania stopnia: 15 stycznia 2010

 • mgr Adam Rabcewicz

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Estymacja przepływu optycznego metodą CLG przy założeniu stałości gradientu wzdłuż trajektorii ruchu

  Promotor: prof. dr hab. Adam Jakubowski
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 24 września 2009
  Data nadania stopnia: 8 października 2009

 • mgr Grzegorz Betliński

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Uogólniony model systemu informacji przestrzennej

  Promotor: dr hab. inż. Edward Kołodziński
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 29 czerwca 2009
  Data nadania stopnia: 8 października 2009

 • mgr Wojciech Rząsa

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Globalne i lokalne przybliżenia zbiorów

  Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Grzymała-Busse
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 22 czerwca 2009
  Data nadania stopnia: 8 października 2009

 • mgr Lidia Stępień

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Rachunek zdań jako środowisko programistyczne dla algebry liniowej

  Promotor: doc. dr hab. Marian Srebrny
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 1 czerwca 2009
  Data nadania stopnia: 4 czerwca 2009

 • mgr Marcin Seredyński

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  An Evolutionary Approach towards Cooperation Enforcement in Ad Hoc Networks

  Promotor: prof. dr. Pascal Bouvry, doc. dr hab. Mieczysław A. Kłopotek
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 30 stycznia 2009
  Data nadania stopnia: 17 kwietnia 2009

 • mgr Barbara Marszał-Paszek

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Funkcje przekonań w teorii zbiorów przybliżonych oraz ich zastosowania

  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Skowron
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 26 stycznia 2009
  Data nadania stopnia: 29 stycznia 2009

 • mgr Janusz Wojtusiak

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Handling Constrained Optimization Problems and Using Constructive Induction to Improve Representation Spaces in Learnable Evolution Model

  Promotor: -
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: nostryfikacja dyplomu
  Data nadania stopnia: 18 grudnia 2008

 • mgr Krystian Matusiewicz

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Analysis of Modern Dedicated Cryptographic Hash Functions

  Promotor: -
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: nostryfikacja dyplomu
  Data nadania stopnia: 20 listopada 2008

 • mgr Dariusz Borkowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Rekonstrukcja barwności z wykorzystaniem rozwiązania problemu Skorochoda

  Promotor: prof. dr hab. Adam Jakubowski
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 12 września 2008
  Data nadania stopnia: 18 września 2008

 • mgr inż. Michał Bereta

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Application of Artificial Immune Systems to Classification and Data Analysis

  Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 5 września 2008
  Data nadania stopnia: 18 września 2008

 • mgr inż. Michał Dramiński

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Algorytm indukcji reguł decyzyjnych w problemach klasyfikacji i wyboru cech w zadaniach wysokowymiarowych

  Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 7 maja 2008
  Data nadania stopnia: 29 maja 2008

 • mgr Krzysztof Ciesielski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Adaptacyjne metody grupowania w mapowej wizualizacji kolekcji dokumentów tekstowych

  Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Kłopotek
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 21 stycznia 2008
  Data nadania stopnia: 24 stycznia 2008

 • mgr Łukasz Maśko

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Sterowanie wykonaniem programów w systemach z dynamicznymi gronami procesorów ze wspólną pamięcią

  Promotor: dr hab. inż. Marek Tudruj
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 21 stycznia 2008
  Data nadania stopnia: 9 stycznia 2008

 • mgr inż. Krzysztof Kaczmarski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Metodologie i metamodele dla obiektowych baz danych typu Grid

  Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 28 maja 2007
  Data nadania stopnia: 19 czerwca 2007

 • mgr Maciej Szreter

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  SAT-based model checking of distributed systems

  Promotor: dr hab. inż. Wojciech Penczek
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 1 lutego 2007
  Data nadania stopnia: 18 stycznia 2007

 • mgr Bożena Staruch

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Rozszerzenia struktur częściowych i ich zastosowania w inteligentnych systemach informacyjnych

  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Skowron
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: -
  Data nadania stopnia: 14 grudnia 2006

 • mgr Wit Jakuczun

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Lokalne klasyfikatory jako narzędzie analizy i klasyfikacji sygnałów

  Promotor: dr hab. Jerzy Cytowski
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: -
  Data nadania stopnia: 14 grudnia 2006

 • mgr Artur Andrzej Jakubski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Rozproszona kryptografia bez zaufanej trzeciej strony

  Promotor: dr hab. Marian Srebrny
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: -
  Data nadania stopnia: 26 października 2006

 • mgr Krzysztof Pancerz

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Zastosowanie zbiorów przybliżonych do identyfikacji modeli systemów współbieżnych

  Promotor: dr hab. Zbigniew Suraj
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: -
  Data nadania stopnia: 26 października 2006

 • mgr Radosław Adamus

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Programming in Aspect-Oriented Databases

  Promotor: prof. dr hab. inż. Kazimierz Subieta
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: -
  Data nadania stopnia: 23 lutego 2006

 • mgr Dobiesław Wróblewski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Lokalność w obliczeniach na grafach

  Promotor: dr hab. Wojciech Penczek
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 21 lutego 2006
  Data nadania stopnia: 23 lutego 2006

 • mgr Mariusz Momotko

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Tools for Monitoring Workflow Processes to Support Dynamic Workflow Changes

  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Subieta
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 12 października 2005
  Data nadania stopnia: 24 listopada 2005

 • mgr Łukasz Dębowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Własności entropii nadwyżkowej dla procesów stochastycznych nad różnymi alfabetami

  Promotor: doc. dr hab. Jan Mielniczuk
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 3 października 2005
  Data nadania stopnia: 24 listopada 2005

 • mgr Dariusz Mikułowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Koncepcja i realizacja rozproszonych ontologii w systemie enTish

  Promotor: doc. dr hab. Stanisław Ambroszkiewicz
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 17 czerwca 2005
  Data nadania stopnia: 28 czerwca 2005

 • mgr Marcin Woliński

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Komputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiego

  Promotor: dr hab. Janusz Bień
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 12 maja 2005
  Data nadania stopnia: 28 czerwca 2005

 • mgr inż. Hanna Kozankiewicz

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Updatable Object Views

  Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Subieta
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 17 maja 2005
  Data nadania stopnia: 28 czerwca 2005

 • mgr Agata Półrola

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Metody generowania skończonych modeli zachowań systemów z czasem

  Promotor: doc. dr hab. Wojciech Penczek
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 15 lutego 2005
  Data nadania stopnia: 17 lutego 2005

 • mgr inż. Marek Kozłowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do tworzenia sieci bayesowskich z danych

  Promotor: prof. dr hab. Sławomir Wierzchoń
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 25 stycznia 2005
  Data nadania stopnia: 17 lutego 2005

 • mgr Artur Gola

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Analiza cyfrowych obrazów medycznych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji

  Promotor: dr hab. Jerzy Cytowski
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 21 czerwca 2004
  Data nadania stopnia: 14 października 2004

 • mgr inż.Marcin Sydow

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Link Analysis of the Web Graph. Measurements, Models and Algorithms for Web Information Retrieval

  Promotor: doc. dr hab. Mieczysław A. Kłopotek
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 18 czerwca 2004
  Data nadania stopnia: 14 października 2004

 • mgr inż. Eryk Laskowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Strukturalizacja programów w systemach wieloprocesorowych z redundancją zasobów komunikacyjnych

  Promotor: doc. dr hab. Marek Tudruj
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 12 października 2004
  Data nadania stopnia: 14 października 2004

 • mgr Agnieszka Dardzińska Głębocka

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Chase Method Based on Dynamic Knowledge Discovery for Predicting Values in Incomplete Information Systems

  Promotor: dr Zbigniew Raś
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 19 marca 2004
  Data nadania stopnia: 26 maja 2004

 • mgr Piotr Synak

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Temporalne aspekty eksploracji danych: metody zbiorów przybliżonych

  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Skowron
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 23 kwietnia 2004
  Data nadania stopnia: 26 maja 2004

 • mgr inż. Andrzej Sikorski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Rozszerzone Architektury Wielowarstwowe w Środowisku Komunikacyjnym Aplikacji Rozproszonych

  Promotor: doc. dr hab. Kazimierz Subieta
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 17 lutego 2004
  Data nadania stopnia: 26 lutego 2004

 • mgr inż. Anna Magdalena Święcicka

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Szeregowanie zadań w systemach wieloprocesorowych za pomocą automatów komórkowych

  Promotor: doc. dr hab. Franciszek Seredyński
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 15 stycznia 2004
  Data nadania stopnia: 26 lutego 2004

 • mgr Monika Kowalczyk

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Dwuipółwymiarowe modele wielościanów wypuklych do identyfikacji wizualnej

  Promotor: doc. dr hab. Wojciech Mokrzycki
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 30 czerwca 2003
  Data nadania stopnia: 13 listopada 2003

 • mgr Martin Schmidt

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Evaluations of Evolutionary Algorithms for Constrained Optimization Problems

  Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Michalewicz
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 29 października 2003
  Data nadania stopnia: 13 listopada 2003

 • mgr Mirosław Kurkowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Dedukcyjne metody weryfikacji poprawności protokołów uwierzytelniania

  Promotor: doc. dr hab. Marian Srebrny
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 19 maja 2003
  Data nadania stopnia: 24 czerwca 2003

 • mgr Bożena Woźna

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Ograniczona weryfikacja modelowa dla logik czasu rozgałęzionego: szybka metoda falsyfikacji

  Promotor: doc. dr hab. Wojciech Penczek
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 11 czerwca 2003
  Data nadania stopnia: 24 czerwca 2003

 • mgr inż. Andrzej Jodłowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Dynamic Object Roles in Conceptual Modeling and Databases

  Promotor: doc. dr hab. Kazimierz Subieta
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 16 czerwca 2003
  Data nadania stopnia: 24 czerwca 2003

 • mgr inż. Olaf Matyja

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Smooth Grade Correspondence Analysis and Related Computer System

  Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Pleszczyńska
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 23 czerwca 2003
  Data nadania stopnia: 24 czerwca 2003

 • mgr inż. Piotr Habela

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Metamodel for Object-Oriented Database Management Systems

  Promotor: doc. dr hab. Kazimierz Subieta
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 12 lutego 2003
  Data nadania stopnia: 13 lutego 2003

 • mgr inż. Roman Simiński

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Dynamiczna weryfikacja poprawności baz wiedzy w procesie ich projektowania

  Promotor: dr hab. Alicja Wakulicz-Deja
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 3 września 2002
  Data nadania stopnia: 29 listopada 2002

 • mgr Jakub Piskorski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Shallow Text Processor based on Finite-State Technology for Information Extraction

  Promotor: dr hab. Witold Abramowicz
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 27 listopada 2002
  Data nadania stopnia: 29 listopada 2002

 • mgr inż. Sławomir Kowalski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Poprawa efektywności algorytmów szukania drogi dla bryły sztywnej na trójwymiarowej scenie

  Promotor: prof. dr hab. Krzysztof Marciniak
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 28 listopada 2002
  Data nadania stopnia: 29 listopada 2002

 • mgr inż. Tomasz Obrębski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Automatyczna analiza składniowa języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki zależnościowej

  Promotor: dr hab. Zygmunt Vetulani
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 10 czerwca 2002
  Data nadania stopnia: 13 czerwca 2002

 • mgr Małgorzata Marciniak

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Algorytmy implementacyjne syntaktycznych reguł koreferencji zaimków dla języka polskiego sformułowanych w HPSG

  Promotor: prof. dr hab. Leonard Bolc
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 11 stycznia 2002
  Data nadania stopnia: 21 lutego 2002

 • mgr Rafał Deja

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w analizie konfliktów

  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Skowron
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 30 marca 2001
  Data nadania stopnia: 26 czerwca 2001

 • mgr Jolanta Koszelew

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Metody analizy własności programów probabilistycznych interpretowanych w dziedzinach skończonych

  Promotor: dr hab. Wiktor Dańko
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 27 kwietnia 2001
  Data nadania stopnia: 26 czerwca 2001

 • mgr Anna Kupść

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  An HPSG Grammar of Polish Clitics

  Promotor: prof. Anne Abeillé, prof. dr hab. Leonard Bolc
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 21 grudnia 2000
  Data nadania stopnia: 22 lutego 2001

 • mgr Faraj El-Mouadib

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Taxonomy Formation by Approximate Equivalence Relations

  Promotor: prof. dr hab. Jacek Koronacki
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 15 listopada 2000
  Data nadania stopnia: 17 listopada 2000

 • mgr Jacek Płodzień

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Optimization Methods in Object Query Languages

  Promotor: doc. dr hab Kazimierz Subieta.
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 6 listopada 2000
  Data nadania stopnia: 17 listopada 2000

 • mgr Piotr Paszek

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych w wielostopniowym diagnozowaniu medycznym

  Promotor: dr hab. Alicja Wakulicz-Deja
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 10 kwietnia 2000
  Data nadania stopnia: 21 czerwca 2000

 • Raul Gallard

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Evolutionary Algorithms for Computer Systems Resource Management

  Promotor: dr hab. Zbigniew Michalewicz
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 4 maja 2000
  Data nadania stopnia: 21 czerwca 2000

 • mgr inż. Krzysztof Trojanowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Evolutionary Algorithms with Redundant Genetic Material for Non-Stationary Environments

  Promotor: dr hab. Zbigniew Michalewicz
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 26 maja 2000
  Data nadania stopnia: 21 czerwca 2000

 • mgr Wiesław Pawłowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Kontekstowe systemy logiczne w podstawach specyfikacji i konstruowaniu oprogramowania

  Promotor: prof. dr hab. Andrzej Tarlecki
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 19 czerwca 2000
  Data nadania stopnia: 21 czerwca 2000

 • mgr Adam Przepiórkowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Case Assignment and the Complement/Adjunct Dichotomy A Non-Configurational Constraint-Based Approach

  Promotor: -
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: nostryfikacja
  Data nadania stopnia: 21 czerwca 2000

 • mgr Wiera Barbara Dobrowolska Buffoli

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Relational knowledge representation: Decidability problems

  Promotor: prof. dr hab. Ewa Orłowska
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 15 lutego 2000
  Data nadania stopnia: 24 lutego 2000

 • mgr Mariusz Jarocki

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Koncepcja i konstrukcja warstwowego systemu operacyjnego

  Promotor: dr hab. Stanisław Goldstein
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 22 listopada 1999
  Data nadania stopnia: 2 grudnia 1999

 • mgr Ghuwar Miloud

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Modeling and Recognition of Arabic Scripts

  Promotor: dr hab. Włodzimierz Skarbek
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 27 maja 1998
  Data nadania stopnia: 30 czerwca 1998

 • mgr inż. Tomasz Kalinowski

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Program execution control in dynamically reconfogurable multiprocessor systems

  Promotor: doc. dr hab. Marek Tudruj
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 29 maja 1998
  Data nadania stopnia: 30 czerwca 1998

 • mgr Agnieszka Mykowiecka

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Opis składniowy polskich konstrukcji względnych w formalizmie HPSG

  Promotor: prof. dr hab. Leonard Bolc
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 26 lutego 1999
  Data nadania stopnia: 29 czerwca 1999

 • mgr inż. Ewa Stemposz

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  Rekonstrukcja i rozpoznawanie obiektów 3W z wykorzystaniem metod teorii grafów

  Promotor: dr hab. Aleksander Rutkowski
  Dziedzina i specjalność: nauki techniczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 24 października 1997
  Data nadania stopnia: 18 grudnia 1997

 • mr Ibrahim Tentush

  Tytuł rozprawy doktorskiej:

  On similarity relations in information systems: rough set - theoretic approach

  Promotor: dr hab. Lech Polkowski
  Dziedzina i specjalność: nauki matematyczne w zakresie informatyki
  Data obrony: 27 czerwca 1997
  Data nadania stopnia: 25 września 1997


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności