Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego 2005-2006:


Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Prowadzący seminarium:

16.06.2006 Adam Rabcewicz (UMK w Toruniu)
Estymacja przepływu optycznego metoda CLG przy założeniu stałości gradientu wzdłuż trajektorii ruchu

16.06.2006 Dariusz Borkowski (UMK w Toruniu)
Odszumianie barwności z wykorzystaniem rozwiązania problemu Skorochoda

9.06.2006 Dariusz Czerski (IPI PAN)
Smart Dust i Radio Marks

19.05.2006 Grzegorz Betliński (Wydział Cybernetyki WAT)
Modelowanie systemów informacji przestrzennej na bazie uogólnionej klasy obiektów

12.05.2006 Łukasz Dębowski (IPI PAN)
Problem najmniejszej gramatyki a kodowanie uniwersalne

28.04.2006 Krzysztof Stencel (Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego)
Półmocna kontrola typów w językach programowania baz danych

21.04.2006 Robert Papis (Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej)
Parsowanie zdań języka polskiego z wykorzystaniem "case based reasoning"

7.04.2006 Khalid Saeed (Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej)
Minimalne wartości własne macierzy Toeplitza oraz metoda rzutowania w uzyskiwaniu wektora cech obrazów danych obiektów

17.03.2006 Krzysztof Jassem (UAM)
Przetwarzanie tekstów polskich w systemie tłumaczenia automatycznego POLENG

10.03.2006 Jan Bazan (Instytut Matematyki Uniwersytetu Rzeszowskiego )
Klasyfikatory hierarchiczne dla złożonych pojęć czasowo-przestrzennych

3.03.2006 Marcin Seredyński (IPI PAN)
Kooperacja w sieciach bezprzewodowych typu ad hoc

17.02.2006 Stanisław Ambroszkiewicz(IPI PAN)
Problemy routingu w sieciach optycznych: wyznaczanie optymalnych ścieżek w kolorowanych multigrafach

27.01.2006 Michał Dramiński (IPI PAN)
Problem selekcji istotnych genów z wysokowymiarowych danych mikromacierzowych

20.01.2006 Michał J. Piętal (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej)
Mapy kontaktów białek jako formalna aproksymacja struktur atomowych. Własności, algorytmy i zastosowania


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności