Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Doktoranckiego 2003-2004:


2.04.2004 Hanna Kozankiewicz (IPI PAN)
Implementacja aktualizowanych perspektyw w podejściu stosowym

12.03.2004 Łukasz Dębowski (IPI PAN)
Stacjonarne procesy gaussowskie a związki pomiedzy różnymi koncepcjami silnej zależności

5.03.2004 Wit Jakuczun (Politechnika Warszawska)
Zastosowanie adaptacyjnych, biortogonalnych baz falkowych do problemu klasyfikacji sygnałów

13.02.2004 Marcin Sydow (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych)
Pomiary sieci www a optymalizacja procesów wyszukiwania informacji

16.01.2004 Krzysztof Pancerz (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)
Wykrywanie modeli procesów z danych oraz predykcja zmiany własności tych modeli

9.01.2004 Wojciech Stecz (Wydział Cybernetyki WAT)
Metoda transformacji danych terenowych dla potrzeb modelowania operacji i walki

21.11.2003 Maciej Frydler (IMM)
Algorytm omiatania przestrzeni jako metoda generowania 3W widoków

7.11.2003 Krzysztof Ciesielski
Konserwatywna rekonfiguracja systemu wieloagentowego za pomoca metod klasteringu

24.10.2003 Marek Kozłowski (Politechnika Warszawska)
Ewolucyjne metody ekstrakcji wiedzy z baz danych do postaci struktur sieci bayesowskich

17.10.2003 Agnieszka Dardzińska-Głębocka (Instytut Matematyki i Fizyki Politechniki Białostockiej)
Odkrywanie reguł w systemach informacyjnych z niepełną informacją


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności