Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego 2006-2007:


15.05.2007 Adrian Skrobek (Politechnika Szczecińska)
Metoda projektowania dyskretnych chaotycznych szyfrów strumieniowych oparta na kryptoanalizie

25.05.2007 Krzysztof Mossakowski (Politechnika Warszawska)
Szacowanie liczby lew w rozdaniach brydżowych za pomocą sztucznych sieci neuronowych

2.03.2007 Urszula Boryczka (Uniwersytet Śląski)
Algorytmy optymalizacji mrowiskowej

23.02.2007 Wojciech Rząsa (Uniwersytet Rzeszowski)
O definiowalności przybliżeń zbiorów. Zastosowanie przybliżeń lokalnych w analizie systemów decyzyjnych z brakującymi wartościami

19.01.2007 Jarogniew Rykowski (Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu)
Personalizacja dostępu do rozproszonych, heterogenicznych źródeł danych za pomocą agentów programowych

12.01.2007 Jarosław Skaruz (Instytut Informatyki Akademii Podlaskiej w Siedlcach)
Zastosowanie rekurencyjnych sieci neuronowych do wykrywania anomalii podczas dostępu do baz danych

17.11.2006 Marek J. Drużdżel (Decision Systems Laboratory University of Pittsburgh)
Dwa algorytmy próbkowania ważnościowego w sieciach bayesowskich: AIS-BN i EPIS-BN

20.10.2006 Michał Bereta (Zakład Metod Sztucznej Inteligencji, Instytut Modelowania
Komputerowego Politechniki Krakowskiej)
Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych w zagadnieniach klasyfikacji i analizy danych

26.09.2006 William Elazmeh
Evaluating Misclassifications in Imbalanced Data


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności