Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego 2012-2013:


21.01.2013 godz. 13.15 Adam Idzik
O pracach Lloyda Shapleya

14.01.2013 godz. 13.15 Marek Krótkiewicz (Uniwersytet Opolski)
Model asocjacyjnej bazy danych jako podstawowa warstwa systemu Semantycznej Bazy Wiedzy

07.01.2013 godz. 13.15 Piotr Beling (Uniwersytet Łódzki)
Szybkie algorytmy decyzyjne w grach z doskonałą informacją i ich wykorzystanie w grach jej pozbawionych

19.11.2012 godz. 13.15 Małgorzata Marciniak i Agnieszka Mykowiecka
Ekstrakcja terminologii z tekstów dziedzinowych

12.11.2012 godz. 13.15 Szymon Chojnacki
Recommending newly created objects : Reterio case study

05.11.2012 godz. 13.15 Tomasz Gwizdałła (Uniwersytet Łódzki)
Własności algorytmów optymalizacji globalnej w zastosowaniu do wybranych zagadnień fizycznych

15.10.2012 godz. 13.15 Marek Krótkiewicz (Uniwersytet Opolski)
Model asocjacyjnej bazy danych

01.10.2012 godz. 14.00 Michał Piętal (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)
Nowy protokół odtwarzania trzeciorzędowej struktury białka z mapy kontaktów, z wykorzystaniem algorytmu Multi-Dimensional Scaling 

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności