Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Prowadzący seminarium:

Archiwum Seminarium Doktoranckiego

07.02.2022 - Seminarium Instytutowe — godz. 12:00 on-line

Marcin Pawłowski (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie (autorskie):

W otaczającym nas cyfrowym świecie przesył danych odgrywa kluczową rolę. Z jednej strony chcemy, aby transmisja odbywała się w bezpieczny sposób, z drugiej strony zależy nam na szybkości. Algorytmy szyfrujące potrafią zapewnić bezpieczeństwo danych kosztem czasu. Im więcej danych chcemy przesłać, tym dłużej trwać będzie transmisja. Sposobem na zmniejszenie danych jest ich kompresja. Zastanowimy się nad potencjałem połączenia kompresji i szyfrowania na podstawie wyników opracowanych w ramach projektu ComCrypt.

29.11.2021 - Seminarium Instytutowe oraz Przetwarzania Języka Naturalnego — godz. 12:00 on-line

Piotr Przybyła (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie (autorskie):

Automatyczna ocena wiarygodności tekstu jest ostatnio niezwykle popularnym zadaniem NLP, dla którego proponuje się wiele rozwiązań ewaluowanych na podstawie dokładności klasyfikacji. Tymczasem niewiele uwagi poświęca się scenariuszom wdrożenia tego typu modeli, które gwarantowałyby zgodne z oczekiwaniami ograniczenie rozprzestrzeniania się dezinformacji. W ramach wystąpienia przedstawione będą prace, w ramach których zaimplementowano dwa tego typu modele w formie rozszerzenia do przeglądarki internetowej i zbadano ich interakcję z użytkownikami, co pozwoliło odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Jak można skompresować duże modele klasyfikacji tekstu, aby wdrożyć je w środowisku o niewielkich zasobach? Jakie techniki wizualizacji i wyjaśniania modeli są najbardziej efektywne we współpracy z człowiekiem? Czy korzystanie z takich narzędzi w istocie zwiększa zdolność do rozpoznawania treści „fake news”?

15.10.2021 - Seminarium Instytutowe — godz. 12:00 seminarium hybrydowe stacjonarnie oraz on-line,

Teofil Sidoruk (IPI PAN)

Streszczenie (autorskie):

Recently, we have proposed a framework for verification of agents’ abilities in asynchronous multi-agent systems (MAS), together with an algorithm for automated reduction of models (Jamroga et al. 2018). The semantics was built on the modeling tradition of distributed systems. As we show here, this can sometimes lead to counterintuitive interpretation of formulas when reasoning about the outcome of strategies. First, the semantics disregards finite paths, and yields unnatural evaluation of strategies with deadlocks. Secondly, the semantic representations do not allow to capture the asymmetry between proactive agents and the recipients of their choices. We propose how to avoid the problems by a suitable extension of the representations and change of the execution semantics for asynchronous MAS. We also prove that the model reduction scheme still works in the modified framework.

11.10.2021 - Seminarium Instytutowe — godz. 10:00 seminarium hybrydowe stacjonarnie oraz on-line,

Adam Przepiórkowski (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie (autorskie):

O kwantyfikacji piszą prawie wszyscy semantycy i w prawie każdym tekście dotyczącym semantyki formalnej, lecz nikt i nigdy nie zaproponował pełnej analizy semantycznej zjawiska zilustrowanego niniejszym zdaniem. W zdaniu tym występują konstrukcje współrzędnie złożone składające się z wyrażeń kwantyfikatorowych pełniących różne funkcje w zdaniu: „prawie wszyscy semantycy i w prawie każdym tekście…” oraz „nikt i nigdy”. Konstrukcje takie są stosunkowo częste w języku polskim i występują także w innych językach słowiańskich oraz w pewnych językach sąsiadujących z językami słowiańskimi, np. w węgierskim. W niniejszym referacie zaproponuję analizę semantyczną takich konstrukcji opartą na pojęciu kwantyfikatorów uogólnionych (Mostowski; Lindström; Barwise i Cooper), a konkretnie — kwantyfikatorów poliadycznych (van Benthem; Keenan; Westerståhl). Do pełnego zrozumienia referatu powinno wystarczyć obycie z formułami logiki predykatów; wszystkie pojęcia lingwistyczne (w tym „konstrukcje współrzędnie złożone”, „funkcje w zdaniu”) i logiczne (w tym „kwantyfikatory uogólnione” i „kwantyfikatory poliadyczne”) zostaną wyjaśnione w referacie.

17.05.2021 - Seminarium Instytutowe — godz. 12:00 seminarium on-line,

Łukasz Dębowski (Instytut Podstaw Informatyki PAN) i Tomasz Steifer (Instytut Podstaw​owych Problemów Techniki PAN)

Streszczenie (autorskie):

Przedstawimy elementy teorii kompresji i predykcji uniwersalnej dla procesów stacjonarnych. Rozpoczniemy od prostych przykładów procesów Markowa i ogólniejszych definicji procesów stacjonarnych i ergodycznych. Opowiemy o twierdzeniach Birkhoffa i Azumy, o nierównościach Krafta i Pinskera. Przedyskutujemy parametry procesu takie jak intensywność entropii i nieprzewidywalność. Wytłumaczymy, czemu minimalizacja krosentropii prowadzi do minimalizacji stopy błędu. Skonstruujemy także przykładową uniwersalną miarę prawdopodobieństwa PPM (Prediction by Partial Matching) indukującą kod i predyktor uniwersalny. Wspomnimy o problemie efektywizacji i losowości algorytmicznej. Nie będziemy stronić od wzorów, ale postaramy się przedstawiać intuicje, nie zamiatając pod dywan ograniczeń rozpatrywanej teorii.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności