Seminarium Teorii Gier i Decyzji:

Informacje:

Wtorki, o godz. 11:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN nr 334 na III piętrze
ul. Jana Kazimierza 5

kontakt e-mail:
tgd@ipipan.waw.pl

Prowadzący seminarium:

10.10.2023 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Marcin Malawski (Akademia Leona Koźmińskiego i IPI PAN)

Streszczenie:
Marcin Malawski (Akademia Leona Koźmińskiego i IPI PAN) podzieli się wrażeniami z europejskiej konferencji z teorii gier SING18 (Messyna, 26-28 czerwca), a także krótko opowie o jednym nowym wyniku dotyczącym "potęgi gracza zerowego" w grach kooperacyjnych

23.05.2023 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Agnieszka Wiszniewska - Matyszkiel (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego)

Streszczenie:
(praca wspólna z Vikas Kumar)
It is widely assumed in economic theory that copies of profitable firms are established proportionally to the profit, while in the case of losses, existing firms gradually disappear. This process is usually considered in a market environment which is constant during the convergence to the perfectly competitive long run equilibrium and any changes of the environment are examined as a jump with consequences illustrated by a comparative statics.
This cannot be applied to firms operating in industries based on common renewable resources, like e.g. fishing in open access marine fisheries. First of all, the biomass of the caught species evolves as a result of fishing. Besides, interactions between various species constituting its ecosystem have to be taken into account, which substantially increases the complexity of the problem even if the firms considered are myopic.
In our paper, we model such a market, with the firms fishing the top predator in a tritrophic food chain. The dynamics of the number of firms is proportional to single firm's profit. The firms interact within the structure of two different economic organizations of the market: the perfect competition and the Cournot oligopoly. Both the dynamic models are analysed with various dynamical tools such as stability and bifurcation analysis. We are especially interested in the case when the population without the top predator results in a stable limit cycle while introduction of the top predator results in chaotic dynamics, which corresponds to introduction of an invasive species. We answer the question how changes of the model parameters can result in stabilizing the three species system and how those changes can be obtained by various constant over time policies of a regulatory institution.

25.04.2023 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Grzegorz Rządkowski (Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania)

Streszczenie:
Omówię funkcję Gompertza. Następnie za pomocą liczb Stirlinga drugiego rodzaju zdefiniuję falki Gompertza i przedstawię ich podstawowe własności. W szczególności pokażę, że zachodzi dla nich warunek dopuszczalności. Obliczę również czynniki normalizujące w przestrzeni funkcji całkowalnych z kwadratem i przedstawię dla nich jawny wzór wykorzystujący liczby Bernoulliego. Następnie, po zaimplementowaniu falki Gompertza drugiego rzędu do Matlaba, pokażę jak można ją wykorzystać do badania rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 na przykładzie Arabii Saudyjskiej.

21.03.2023 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Adam Idzik (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie:
Omówione zostaną uogólnienia twierdzenia Brouwera : jeśli ciągłe odwzorowanie sympleksu n-wymiarowego, położonego w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej, w tę przestrzeń zachowuje ściany tego sympleksu, to to odwzorowanie jest surjektywne. Podane zostaną również uogólnienia na odwzorowania wielowartościowe.
Twierdzenia te mają zastosowanie w dowodach istnienia równowagi w dyskretnych modelach gospodarki z pieniędzmi.

14.03.2023 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Adam Idzik (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie:
Omówione zostaną uogólnienia twierdzenia Brouwera : jeśli ciągłe odwzorowanie sympleksu n-wymiarowego, położonego w n-wymiarowej przestrzeni euklidesowej, w tę przestrzeń zachowuje ściany tego sympleksu, to to odwzorowanie jest surjektywne. Podane zostaną również uogólnienia na odwzorowania wielowartościowe.
Twierdzenia te mają zastosowanie w dowodach istnienia równowagi w dyskretnych modelach gospodarki z pieniędzmi.

  • 1
  • 2

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności