Seminarium Zespołu Teorii Gier i Decyzji:

Informacje:

Wtorki, o godz. 11:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN nr 334 na III piętrze
ul. Jana Kazimierza 5

Prowadzący seminarium:

e-mail: tgd@ipipan.waw.pl

26.10.2021 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Marcin Malawski (IPI PAN i Akademia Leona Koźmińskiego)  

Streszczenie:
Jak wiadomo, każda (efektywna,) liniowa i symetryczna wartość dla n-osobowych gier kooperacyjnych z wypłatami ubocznymi daje się na różne sposoby przedstawić wzorami zawierającymi układ n-1 rzeczywistych współczynników [Weber; Ruiz i in. ; Radzik i Driessen; Chameni Nembua; Wang i in.]. Niektóre z tych reprezentacji mają atrakcyjne interpretacje w języku "implementacji" wartości, które przedstawiają. W referacie przedstawię powiązania pomiędzy tymi reprezentacjami, przedyskutuję ich interpretacje oraz warunki wymagane od współczynników w przypadkach, gdy wartość ma mieć pewne dodatkowe własności, w szczególności różne typy monotoniczności. Omówię także pokrótce świeżo opublikowaną w Applicationes pokrewną pracę Tadeusza Radzika.

04.02.2020 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:30 wyjatkowo!,

Adam IDZIK (IPI PAN)  

Streszczenie:
Omówione będą związki pomiędzy twierdzeniem Bolzano-Poincarego-Mirandy a twierdzeniem Knastera-Kuratowskiego-Mazurkiewicza-Shapleya. Przedstawione zostaną najnowsze twierdzenia Vratis (Topology and its Applications, 2019), o wartościach pośrednich dla sympleksów oraz oszacowania aproksymacji symplicjalnych zer odwzorowań ciągłych (obliczania punktów stałych odwzorowań ciągłych).

28.01.2020 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Marcin Malawski (Akademia Leona Koźmińskiego i IPI PAN)  

Streszczenie:
Referat będzie mieć charakter przeglądowy. Omówię pokrótce kilka efektywnych i liniowych wartości bądź klas wartości gier kooperacyjnych z wypłatami ubocznymi wprowadzonych przez rozmaitych autorów, w dużej części w ostatnich latach; znakomita ich większość wywodzi się w taki czy inny sposób od wartości Shapleya, a duża część to podklasy zbioru wartości proceduralnych. Przedstawię w szczególności klasy wartości "odwrotnie dyskontowanych" i "wartości przetargowych" (bargaining values). Pokażę, jakie są warunki konieczne przynależności wartości do tych klas sformułowane jako wymagania od różnych współczynników opisujących wartości liniowe, efektywne i symetryczne. Opowiem także o niektórych aksjomatyzacjach tych klas, w szczególności o warunkach zastępujących własność gracza zerowego używaną do scharakteryzowania wartości Shapleya.

21.01.2020 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Adam Idzik (IPI PAN)  

Streszczenie:
Omówione będą związki pomiędzy twierdzeniem Bolzano-Poincare-Miranda a twierdzeniem Knastera-Kuratowskiego-Mazurkiewicza-Shapleya. Przedstawione zostaną najnowsze twierdzenia Vratis (Topology and its Applications, 2019), o wartościach pośrednich dla sympleksów oraz oszacowania aproksymacji symplicjalnych zer odwzorowań ciągłych (obliczania punktów stałych odwzorowań ciągłych).

26.11.2019 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Grzegorz Kosiorowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)  

Streszczenie:
Dla graczy, którzy kierują się w swoich działaniach nie tylko wysokością własnej wypłaty, ale również unikaniem odczucia dyskomfortu pochodzącego ze współpracy z graczami, których wypłata jest wyższa, podział zysków ze współpracy w ramach koalicji zgodny z wartością Shapleya może być niezadowalający. W rezultacie, zawiązanie koalicji maksymalizującej wspólny zysk może okazać się niemożliwe. W referacie postaram się ściśle zdefiniować takie gry, rozstrzygnąć, kiedy istnieją alokacje wspólnej wypłaty gwarantujące współpracę oraz przedstawić próbę konstrukcji podziału zysków akceptowalnego dla uczestników i zachowującego możliwie dużo własności wartości Shapleya.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności