Seminarium Zespołu Teorii Gier i Decyzji:

Informacje:

Wtorki, o godz. 11:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN nr 334 na III piętrze
ul. Jana Kazimierza 5

Prowadzący seminarium:

e-mail: tgd@ipipan.waw.pl

21.03.2017 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00, Janusz SZMIDT (Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze) 

Ciągi de Bruijna rzędu n są to ciągi binarne o okresie 2^n, które w swoim okresie zawierają wszystkie różne słowa o długości n. Ciągi de Bruijna mają wiele zastosowań w kryptografii i telekomunikacji. Powstaje problem, jak praktycznie konstruować takie ciągi o możliwie dużym okresie, np. 2^100 lub większe. Jedną z metod jest zastosowanie liniowych rejestrów przesuwnych (rekurencji liniowych), ale ciągi takie nie są dobre kryptograficznie. Lepsze są ciągi generowane przez nieliniowe rejestry przesuwne (rekurencje nieliniowe). Problem jest ze znalezieniem rekurencji nieliniowych, które generują ciągi o maksymalnym okresie. Podamy metodę konstrukcji takich rekurencji opartą na teorii ciał skończonych i pojęciu logarytmu Zecha.

14.03.2017 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00, Rajani SINGH (MIM UW) 

In this paper, we analyse a linear quadratic multistage game of extraction of a common renewable resource by many players with state de- pendent constraints for exploitation and in nite time horizon. We analyse social optimum and Nash equilibrium for feedback information structure and compare the results obtained in both. For Nash equilibria, we obtain a value function that is contrary to intuitions from standard linear quadratic games. We also study introduction of a tax in order to enforce socially optimal be- haviour of the players. Besides, this game constitutes a counterexample to two techniques regarded as standard in computation of Nash equilibrium and/or optimal control.

07.03.2017 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00, Adam Idzik (IPI PAN) 

Omówione zostanie twierdzenie Borsuka o homotopii identyczności oraz twierdzenie De Marco o zachowywaniu wnętrza zbioru zwartego w przestrzeni euklidesowej.. Pokazane zostanie, że jeśli odwzorowanie ciągłe określone na n-wymiarowym kompleksie w R^n, o wartościach w R^n, jest homeomorfizmem na brzegu tego kompleksu, to jego składowe otwarte są odwzorowywane na składowe otwarte.

28.02.2017 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00, Oskar Górniewicz (Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) 

Przedstawię wyniki pracy (wspólnej z Agnieszką Wiszniewską-Matyszkiel) "Verification of Fischer Mirman Fish Wars model", w której badamy model dwóch populacji ryb zaproponowany w 1992 roku przez Fischera i Mirmana (FM). Naszym celem była weryfikacja zaproponowanych wyników, które nie były poprawnie udowodnione. Udało nam się, korzystając ze zmodyfikowanej wersji twierdzenia Bellmana (Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel 2011), udowodnić, że równowaga z pracy FM jest faktycznie równowagą. Jednakże w pracy FM rozpatrywane były 3 przypadki interakcji międzygatunkowej, ten który udało się w ten sposób rozwiązać był najprostszy. W celu udowodnienia istnienia równowagi w pozostałych dwóch przypadkach, wprowadziliśmy niezbędną zmianę modelu.

17.01.2017 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00, Honorata Sosnowska (SGH) 

Zostanie przedstawiony regulamin glosowania jury w ostatnim konkursie im. Wieniawskiego. Przeanalizowana zostanie metoda glosowania pod kątem własności badanych w teorii grupowego wyboru i sposobu glosowania jurorow. Metoda glosowania zostanie również porównana z metodą z poprzedniego konkursu.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności