Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

2016-2017:


23.01.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Włodzimierz Drabent (IPI PAN) 

20170123 Drabnet

W powszechnie używanym paradygmacie programowania imperatywnego dowodzenie poprawności programów jest raczej trudne (metoda Hoare'a). Celem seminarium jest pokazanie, o ile te sprawy są prostsze w programowaniu w logice (logic programming).
Prof. Drabent postara się przedstawić temat wielostronnie: z punktu widzenia wyników i własności matematycznych, a także nieformalnie - jak programista myśli o programach. Ma nadzieję uzasadnić tezę, że w programowaniu w logice programowanie jest istotnie łatwiejsze niż w programowaniu imperatywnym.
Zostaną przedstawione głównie wyniki prac prof. Drabenta. Ciekawe, że zagadnienia te były traktowane po macoszemu przez wiele lat rozwoju teorii programowania w logice.
Seminarium rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia "dla każdego" do programowania w logice. Slajdy: wersja do wydruku.

09.01.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Wojciech Jamroga (IPI PAN) 

20170109 Jamroga

W moim referacie opowiem o niektórych zagrożeniach, jakie dla procedur wyborczych stwarza (bądź zwiększa) użycie nowoczesnych technologii informacyjnych. Przedstawię również pewne pomysły, jak odporność na te zagrożenia może być specyfikowana i weryfikowana w logice temporalnej czasu alternującego z elementem epistemicznym. Tematyka referatu związana jest z rozpoczętym niedawno projektem VoteVerif w ramach polsko-luksemburskiego programu PolLux.

05.12.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Wojciech Froelich (Uniwersytet Śląski) 

20161205 Froelich

W ramach referatu zostanie zaprezentowane wprowadzenie teoretyczne dotyczące rozmytych sieci kognitywnych oraz będzie wyjaśniona koncepcja aproksymacji szeregów czasowych za pomocą przedziałów lub granul informacyjnych.
W dalszej kolejności zostanie przedstawiony cel badawczy polegający na konstrukcji efektywnego modelu predykcyjnego przedziałowych i granularnych szeregów czasowych. Zostanie zaprezentowany proces modelowania oraz opisane dwa, skonstruowane przez autora, modele predykcyjne oparte na rozmytych sieciach kognitywnych. Przedstawione zostaną także wyniki przeprowadzonych eksperymentów.

21.11.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Prof. Sławomir Wierzchoń (IPI PAN) 

20161121 Wierzchon

Prezentacja dotyczy wykorzystania narzędzi wytworzonych na gruncie spektralnej teorii grafów do celów grupowania oraz uczenia częściowo nadzorowanego.
Po krótkim przedstawieniu wariantów i własności macierzy L stanowiącej tzw. laplasjan grafu podaję sposób wykorzystania wektorów własnych tej macierzy w algorytmie grupującym. Nałożenie warunków brzegowych na ów laplasjan pozwala skonstruować algorytm uczenia częściowo nadzorowanego.
Zasadniczym problemem w omawianym podejściu jest kosztowny proces wyznaczania wektorów własnych macierzy L. Przedstawiam elementy rozwijanego od mniej więcej dekady "Przetwarzania Sygnałów na Grafach" (Signal Processing on Graphs), które umożliwia tworzenie efektywnych algorytmów grupowania przeznaczonych do analizy dużych zbiorów danych.

14.11.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, mgr Magdalena Ryczkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Ryczkowska

Kryzys rozwiązań wielordzeniowych oraz dynamiczny postęp w obszarze nowych architektur sprzętowych pociągają za sobą rozwój nowatorskich metod programowania równoległego i rozproszonego, które będzie cechować jednocześnie wysoka wydajność oraz przejrzystość modelu. W trakcie wystąpienia zostaną omówione główne założenia paradygmatu PGAS stosowanego coraz częściej do zrównoleglenia aplikacji oraz opracowany w tym modelu benchmark Graph500. Przedstawione zostaną szczegóły implementacyjne przy użyciu języka Java i biblioteki PCJ oraz wykorzystane optymalizacje.
Zaprezentowane zostaną również wyniki wydajności oraz skalowalności rozwiązania w porównaniu z MPI na różnych architekturach sprzętowych.
Prelegentka jest doktorantką na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności