Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

2016-2017:


17.10.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, dr inż. Krzysztof Pancerz (Uniwersytet Rzeszowski) 

20161017 Pancerz

Systemy tranzycyjne wykorzystywane są do opisu zachowania systemów z wyróżnionymi stanami i przejściami pomiędzy tymi stanami. Zachowanie opisywanych systemów może charakteryzować się pewnymi niejednoznacznościami w przejściach pomiędzy stanami wpływającymi na przewidywania stanów następnych. W referacie przedstawione zostanie podejście do modelowania takich niejednoznaczności w przewidywaniu stanów następnych wykorzystujące teorię zbiorów przybliżonych. Modele oparte o zbiory przybliżone budowane są nad systemami tranzycyjnymi (także czasowymi systemami tranzycyjnymi) opisującymi zachowanie systemów. W proponowanym podejściu wykorzystywana jest zarówno standardowa definicja zbiorów przybliżonych jak i definicja oparta o VPRSM (Variable Precision Rough Set Model). Jako przykłady wykorzystania proponowanego podejścia przedstawione zostaną: modelowanie zachowania organizmu biologicznego Physarum polycephalum oraz analiza danych z eye-trackera.

10.10.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, dr inż. Krzysztof Pancerz (Uniwersytet Rzeszowski) 

20161010 Pancerz

W referacie przedstawione zostaną wybrane aspekty wykorzystania metod teorii zbiorów przybliżonych w analizie i eksploracji danych w postaci pojęć powiązanych różnymi relacjami semantycznymi (paradygmatycznymi i syntagmatycznymi). Informacja o pojęciach i relacjach semantycznych pomiędzy nimi zawarta jest w ontologiach (w szczególności, w ontologiach OWL). W referacie przedstawiona zostanie koncepcja systemów informacyjnych/decyzyjnych (w sensie Z. Pawlaka) nad grafami ontologicznymi. Koncepcja ta pozwala wbudować w metody teorii zbiorów przybliżonych, w tym oparte o podejście DRSA (Dominance-based Rough Set Approach), mechanizmy wykorzystujące informacje o semantyce danych. Uwaga zostanie również zwrócona na wykorzystanie informacji o semantyce danych w etapie wstępnego przetwarzania danych. Ponadto przedstawione zostanie podejście do aproksymacji klas w ontologiach OWL bazujące na teorii zbiorów przybliżonych.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności