Seminar of the Game and Decision Theory:

Information:

Tuesdays at 11:00 am
Place of the seminar: ICS PAS seminar room no 334, 3rd floor
5 Jana Kazimierza Str

e-mail:
tgd@ipipan.waw.pl

20.12.2022 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Mikołaj Jasiński i Marek Bożykowski (Instytut Socjologii UW)

Streszczenie:
Posłowie do Parlamentu Europejskiego są przypisani podwójnie - z jednej strony reprezentują swój kraj, a z drugiej - partię europejską, do której należą. Chociaż posłowie do PE są pogrupowani według przynależności politycznej, a nie narodowości, stają się europosłami na podstawie wyborów na szczeblu krajowym. Ta obserwacja skłania do pytania – która z tych przynależności ma większe znaczenie podczas ich głosowań?
Odpowiedzi na to pytanie służy koncepcja struktury cząstkowej jednolitości (oryg. partial homogeneity structure, Straffin, 1977) interpretowanej jako struktura bliskości ideologicznej oraz koncepcja jej estymacji i tzw. hybrydowych indeksów siły bazujących na tej koncepcji (Bożykowski i Jasiński, 2014). W prezentacji do rekonstrukcji struktury cząstkowej jednolitości w Parlamencie Europejskim wykorzystano wyniki wybranych głosowań z VIII kadencji w 25 kluczowych kwestiach. Do szacowania struktury cząstkowej jednolitości zastosowano metodę najwyższej wiarygodności.
Literatura:

  • Bożykowski, M. i Jasiński, M. (2014). Struktura cząstkowej jednolitości graczy a ich znaczenie w zgromadzeniu. Hybrydowe indeksy siły. Decyzje, 21, 15-30.
  • Straffin, P. D. (1977). Homogeneity, Independence, and Power Indices. Public Choice, 30, 107–118.

© 2021 INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES | Privacy policy | Accessibility declaration