Seminar of the Game and Decision Theory:

Information:

Tuesdays at 11:00 am
Place of the seminar: ICS PAS seminar room no 334, 3rd floor
5 Jana Kazimierza Str

e-mail:
tgd@ipipan.waw.pl

Archive of the Game and Decision Theory Seminar

2020-2021:


20.10.2020 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 12:00,

Władysław Kulpa (Instytut Matematyki UKSW)

Streszczenie:
Przedstawione zostaną nowe twierdzenia o pokrywaniu sympleksu, które ukazały się ostatnio w TMNA we wspólnej pracy z Szymańskim i Turzanskim. Podane będzie również zastosowanie tych twierdzeń do teorii podziału dóbr.


© 2021 INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES | Privacy policy | Accessibility declaration