Seminar of the Game and Decision Theory:

Information:

Tuesdays at 11:00 am
Place of the seminar: ICS PAS seminar room no 334, 3rd floor
5 Jana Kazimierza Str

e-mail:
tgd@ipipan.waw.pl

06.12.2022 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Marcin Malawski (Akademia Leona Koźmińskiego i IPI)

Streszczenie:
Centralnym zagadnieniem teorii gier kooperacyjnych jest sposób rozdzielania pomiędzy uczestników takiej gry zysków otrzymanych dzięki ich współpracy. Dwie "skrajne" metody to z jednej strony podzielenie zysków równo między wszystkich bez oglądania się na ich "produktywność", a z drugiej podział biorący pod uwagę wyłącznie "zasługi" graczy mierzone ich tzw. krańcowymi wkładami w koalicje, czyli klasyczna wartość Shapleya. Od dłuższego czasu badacze zastanawiali się nad różnymi kompromisowymi metodami godzącymi owe zasady "marginalizmu" i "egalitaryzmu". Jedną z pierwszych obiecujących prób była tzw. wartość solidarnościowa (Nowak i Radzik 1995), która mimo wielu późniejszych propozycji wciąż inspiruje badaczy. W referacie opowiem o dwóch klasach wartości spokrewnionych z solidarnościową, zaproponowanych w ostatnich latach przez zespoły z Francji i Indii - poniekąd przeciwstawnych, ale mających wiele wspólnych cech, w szczególności to, że stopień "solidarności" jest wyznaczony wyłącznie przez wielkości koalicji. Ponieważ obie one są explicite zdefiniowane poprzez algorytm wywodzący się wprost z "wartości proceduralnych" (MM 2013), obok ich własności i charakterystyk aksjomatycznych przedstawię też parę związków między własnościami wartości a warunkami na współczynniki ich "procedur", umożliwiającymi proste dowody różnych mniej lub bardziej znanych charakterystyk wartości bądź klas wartości.


© 2021 INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES | Privacy policy | Accessibility declaration