Seminaria ogólnoInstytutowe:


Informacje:

Poniedziałki, o godz. 13:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: Beata.Konikowska@ipipan.waw.pl 

 Archiwum Seminarium Instytutowego  Archiwum Seminarium Doktoranckiego
2015/2016 2010/2011 2005/2006 2004/2005
2014/2015 2009/2010   2003/2004
2013/2014 2008/2009   2002/2003
2012/2013 2007/2008   2001/2002
2011/2012 2006/2007    

09.01.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Wojciech Jamroga (IPI PAN) 

20170109 Jamroga

W moim referacie opowiem o niektórych zagrożeniach, jakie dla procedur wyborczych stwarza (bądź zwiększa) użycie nowoczesnych technologii informacyjnych. Przedstawię również pewne pomysły, jak odporność na te zagrożenia może być specyfikowana i weryfikowana w logice temporalnej czasu alternującego z elementem epistemicznym. Tematyka referatu związana jest z rozpoczętym niedawno projektem VoteVerif w ramach polsko-luksemburskiego programu PolLux.

05.12.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Wojciech Froelich (Uniwersytet Śląski) 

20161205 Froelich

W ramach referatu zostanie zaprezentowane wprowadzenie teoretyczne dotyczące rozmytych sieci kognitywnych oraz będzie wyjaśniona koncepcja aproksymacji szeregów czasowych za pomocą przedziałów lub granul informacyjnych.
W dalszej kolejności zostanie przedstawiony cel badawczy polegający na konstrukcji efektywnego modelu predykcyjnego przedziałowych i granularnych szeregów czasowych. Zostanie zaprezentowany proces modelowania oraz opisane dwa, skonstruowane przez autora, modele predykcyjne oparte na rozmytych sieciach kognitywnych. Przedstawione zostaną także wyniki przeprowadzonych eksperymentów.

21.11.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Prof. Sławomir Wierzchoń (IPI PAN) 

20161121 Wierzchon

Prezentacja dotyczy wykorzystania narzędzi wytworzonych na gruncie spektralnej teorii grafów do celów grupowania oraz uczenia częściowo nadzorowanego.
Po krótkim przedstawieniu wariantów i własności macierzy L stanowiącej tzw. laplasjan grafu podaję sposób wykorzystania wektorów własnych tej macierzy w algorytmie grupującym. Nałożenie warunków brzegowych na ów laplasjan pozwala skonstruować algorytm uczenia częściowo nadzorowanego.
Zasadniczym problemem w omawianym podejściu jest kosztowny proces wyznaczania wektorów własnych macierzy L. Przedstawiam elementy rozwijanego od mniej więcej dekady "Przetwarzania Sygnałów na Grafach" (Signal Processing on Graphs), które umożliwia tworzenie efektywnych algorytmów grupowania przeznaczonych do analizy dużych zbiorów danych.

14.11.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, mgr Magdalena Ryczkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Ryczkowska

Kryzys rozwiązań wielordzeniowych oraz dynamiczny postęp w obszarze nowych architektur sprzętowych pociągają za sobą rozwój nowatorskich metod programowania równoległego i rozproszonego, które będzie cechować jednocześnie wysoka wydajność oraz przejrzystość modelu. W trakcie wystąpienia zostaną omówione główne założenia paradygmatu PGAS stosowanego coraz częściej do zrównoleglenia aplikacji oraz opracowany w tym modelu benchmark Graph500. Przedstawione zostaną szczegóły implementacyjne przy użyciu języka Java i biblioteki PCJ oraz wykorzystane optymalizacje.
Zaprezentowane zostaną również wyniki wydajności oraz skalowalności rozwiązania w porównaniu z MPI na różnych architekturach sprzętowych.
Prelegentka jest doktorantką na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

17.10.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, dr inż. Krzysztof Pancerz (Uniwersytet Rzeszowski) 

20161017 Pancerz

Systemy tranzycyjne wykorzystywane są do opisu zachowania systemów z wyróżnionymi stanami i przejściami pomiędzy tymi stanami. Zachowanie opisywanych systemów może charakteryzować się pewnymi niejednoznacznościami w przejściach pomiędzy stanami wpływającymi na przewidywania stanów następnych. W referacie przedstawione zostanie podejście do modelowania takich niejednoznaczności w przewidywaniu stanów następnych wykorzystujące teorię zbiorów przybliżonych. Modele oparte o zbiory przybliżone budowane są nad systemami tranzycyjnymi (także czasowymi systemami tranzycyjnymi) opisującymi zachowanie systemów. W proponowanym podejściu wykorzystywana jest zarówno standardowa definicja zbiorów przybliżonych jak i definicja oparta o VPRSM (Variable Precision Rough Set Model). Jako przykłady wykorzystania proponowanego podejścia przedstawione zostaną: modelowanie zachowania organizmu biologicznego Physarum polycephalum oraz analiza danych z eye-trackera.

Więcej artykułów…

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem