Seminaria ogólnoInstytutowe:


Informacje:

Poniedziałki, o godz. 13:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: Beata.Konikowska@ipipan.waw.pl 

 Archiwum Seminarium Instytutowego  Archiwum Seminarium Doktoranckiego
2015/2016 2010/2011 2005/2006 2004/2005
2014/2015 2009/2010   2003/2004
2013/2014 2008/2009   2002/2003
2012/2013 2007/2008   2001/2002
2011/2012 2006/2007    

20.02.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Elżbieta Hajnicz (IPI PAN)  

20170220 Hajnicz

Słownik walencyjny języka polskiego Walenty przeznaczony jest do wykorzystania przez narzędzia przetwarzania języka naturalnego, przede wszystkim parsery, i dlatego posiada w pełni sformalizowaną reprezentację informacji walencyjnej.
W trakcie seminarium zostanie omówione pojęcie walencji. Przede wszystkim skupię się na pokazaniu języka reprezentacji walencji w tym słowniku wraz z przykładami ilustrującymi, jakie zjawiska językowe są w dany sposób zapisywane. Główny temat stanowi poziom składniowy słownika, lecz w miarę możliwości postaram się też powiedzieć o jego poziomie semantycznym.

06.02.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Łukasz Dębowski (IPI PAN) 

20170206 Debowski

Maksymalne powtórzenie w tekście to maksymalna długość powtarzającego się podsłowa. Ta prosta statystyka jest przedmiotem zainteresowania probabilistów od roku 1970 i informatyków od roku 1999. Maksymalne powtórzenie można obliczyć w czasie liniowym w długości tekstu i, jak pokażę w moim referacie, z tempa wzrostu maksymalnego powtórzenia można wnioskować o intensywności entropii Renyiego ewentualnego procesu stochastycznego odpowiedzialnego za produkcję tekstów. Tezę tę zilustruję na przykładzie tekstów w języku naturalnym. Maksymalne powtórzenie w tekstach w języku naturalnym rośnie w przybliżeniu jak sześcian logarytmu długości tekstu. Z tej prostej obserwacji empirycznej wynika między innymi, że proces generowania tekstów w języku naturalnym ma zerową intensywność warunkowej entropii kolizji i nie może być ukrytym procesem Markowa, czyli nie zawiera się w klasie modeli powszechnie używanych w lingwistyce komputerowej. Skonstruuję alternatywne procesy stochastyczne, procesy RHA (random hierarchical association), dla których maksymalne powtórzenie rośnie jak w języku naturalnym. Modele te cechują się jednak zerową intensywnością entropii Shannona i z tego powodu nie mogą być dobrymi modelami języka. Problem ulepszenia statystycznych modeli języka stosowanych w lingwistyce komputerowej pozostaje zatem otwarty.

23.01.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Włodzimierz Drabent (IPI PAN) 

20170123 Drabnet

W powszechnie używanym paradygmacie programowania imperatywnego dowodzenie poprawności programów jest raczej trudne (metoda Hoare'a). Celem seminarium jest pokazanie, o ile te sprawy są prostsze w programowaniu w logice (logic programming).
Prof. Drabent postara się przedstawić temat wielostronnie: z punktu widzenia wyników i własności matematycznych, a także nieformalnie - jak programista myśli o programach. Ma nadzieję uzasadnić tezę, że w programowaniu w logice programowanie jest istotnie łatwiejsze niż w programowaniu imperatywnym.
Zostaną przedstawione głównie wyniki prac prof. Drabenta. Ciekawe, że zagadnienia te były traktowane po macoszemu przez wiele lat rozwoju teorii programowania w logice.
Seminarium rozpocznie się od krótkiego wprowadzenia "dla każdego" do programowania w logice. Slajdy: wersja do wydruku.

09.01.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Wojciech Jamroga (IPI PAN) 

20170109 Jamroga

W moim referacie opowiem o niektórych zagrożeniach, jakie dla procedur wyborczych stwarza (bądź zwiększa) użycie nowoczesnych technologii informacyjnych. Przedstawię również pewne pomysły, jak odporność na te zagrożenia może być specyfikowana i weryfikowana w logice temporalnej czasu alternującego z elementem epistemicznym. Tematyka referatu związana jest z rozpoczętym niedawno projektem VoteVerif w ramach polsko-luksemburskiego programu PolLux.

05.12.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Wojciech Froelich (Uniwersytet Śląski) 

20161205 Froelich

W ramach referatu zostanie zaprezentowane wprowadzenie teoretyczne dotyczące rozmytych sieci kognitywnych oraz będzie wyjaśniona koncepcja aproksymacji szeregów czasowych za pomocą przedziałów lub granul informacyjnych.
W dalszej kolejności zostanie przedstawiony cel badawczy polegający na konstrukcji efektywnego modelu predykcyjnego przedziałowych i granularnych szeregów czasowych. Zostanie zaprezentowany proces modelowania oraz opisane dwa, skonstruowane przez autora, modele predykcyjne oparte na rozmytych sieciach kognitywnych. Przedstawione zostaną także wyniki przeprowadzonych eksperymentów.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem