Seminaria ogólnoInstytutowe:


Informacje:

Poniedziałki, o godz. 13:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: Beata.Konikowska@ipipan.waw.pl 

 Archiwum Seminarium Instytutowego  Archiwum Seminarium Doktoranckiego
2015/2016 2010/2011 2005/2006 2004/2005
2014/2015 2009/2010   2003/2004
2013/2014 2008/2009   2002/2003
2012/2013 2007/2008   2001/2002
2011/2012 2006/2007    

30.10.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Mieczysław A. Kłopotek (IPI PAN)  

Powszechnie zakłada się, że celem analizy skupień jest taki podział zbioru obiektów na grupy, by elementy grupy były do siebie jak najbardziej podobne, a elementy między grupami różniły się maksymalnie. Pytanie, które podnosimy w tym referacie brzmi: CZYŻBY?

Ćwierćwiecze naukowych i prakseologicznych dociekań autora na własnościami algorytmów analizy skupień, zainspirowanych twierdzeniem Watanabe, doprowadziły do wniosku, iż dodatkowym wymiarem jest tu domyślny podział indukowany przez algorytm. Podział domyślny to taki, który jest implikowany przez algorytm grupowania w sytuacji, gdy w rzeczywistości zbiór nie rozpada się na naturalne grupy. Stąd interesujące są tylko te podziały na grupy, które są odległe od domyślnego dla danego algorytmu.
Powyższa hipoteza zostanie zilustrowana na podstawie tzw. algorytmów grupowania kompromisowego oraz metagrupowania. Obie kategorie algorytmów próbują wyjść naprzeciw problemowi zwracania różnych podziałów na grupy tego samego zbioru przez różne algorytmy analizy skupień. Algorytmy kompromisowe poszukują podziału najbliższemu wszystkim uzyskanym podziałom. Algorytmy metagrupowania traktują podziały jako obiekty i grupują je, by zobrazować użytkownikowi, jakie typy podziałów zbioru występują, by użytkownik sam mógł dokonać wyboru najlepszego grupowania.
W referacie skupiamy się na grupowaniu kompromisowym i metagrupowaniu uniwersum wszystkich możliwych podziałów. Teoretycznie jest to sytuacja, w której brak jest struktury w danych. Jednak wykażemy, że znane algorytmy zwrócą pewien konkretny podział, podział domyślny. Fakt ten stanowi wyzwanie dla dalszego rozwoju metod analizy skupień.

09.10.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Józef Pieprzyk (Queensland University of Technology oraz IPI PAN)  

Human identification protocols are challenge-response protocols that rely on human computational ability to reply to random challenges from the server based on a public function of a shared secret and the challenge to authenticate the human user. One security criterion for a human identification protocol is the number of challenge-response pairs the adversary needs to observe before it can deduce the secret. In order to increase this number, protocol designers have tried to construct protocols that cannot be represented as a system of linear equations or congruences. In the talk, we take a closer look at different ways from algebra, lattices and coding theory to obtain the secret from a system of linear congruences. We then show examples of human identification protocols from literature that can be transformed into a system of linear congruences. The resulting attack limits the number of authentication sessions these protocols can be used before secret renewal.

29.09.2017 (piątek) - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Włodek Zadrożny (University of North Carolina in Charlotte)  

We will present a new way of addressing the challenges of patent analytics, and in particular of prior art retrieval. In this context, we discuss the recent progress in incorporating word order and semantics to the representations of text meaning that has yielded promising results in computational text classification and analysis. This development, and the availability of a large number of legal rulings from the PTAB (US Patent Trial and Appeal Board) motivated us to revisit possibilities for practical, computational models of legal relevance - starting with this narrow and approachable niche of jurisprudence. We present results from our analysis and experiments towards this goal using a corpus of approximately 8000 rulings from the PTAB. This work makes three important contributions towards the development of models for legal relevance semantics: (a) Using state-of-art Natural Language Processing (NLP) concept embeddings methods, we characterize the diversity and types of semantic relationships that are implicit in practical judgements of legal relevance at the PTAB (b) We achieve new state-of-art results on practical information retrieval using our customized semantic representations on this corpus (c) We outline promising avenues for future work in the area - including preliminary evidence from human-in-loop interaction, and new forms of text representation developed using input from over a hundred interviews with practitioners in the field. Finally, we argue that PTAB relevance is a practical and realistic baseline for performance measurement - with the desirable property of evaluating NLP improvements against “real world” legal judgement.

12.06.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski)  

Przedmiotem wykładu będzie zjawisko sekwencyjności w nauce o języku. Sekwencyjność jest tutaj definiowana jako cecha tekstu lub zbioru tekstów, wyrażająca relację następstwa dowolnych jednostek tego samego typu, uporządkowanych w linii tekstu, na osi czasu lub wg innej zmiennej (np. kolejności lektury czy publikowania). Do modelowania tak rozumianej sekwencyjności można wykorzystać m.in. szeregi czasowe, analizę spektralną, teorię szeregów stochastycznych, teorię informacji lub narzędzia akustyki.

Podczas referatu przedstawione zostaną na podstawie badań własnych oraz literatury przedmiotu struktury sekwencyjne i ich wybrane modele w tekstach ciągłych; modele stosowane w odniesieniu do sekwencji wielu tekstów (znane jako chronologie dzieł); wspomniana zostanie glottochronologia, czyli dział lingwistyki kwantytatywnej, który stawia sobie za cel matematyczne modelowanie rozwoju języka w długich odcinkach czasu. Autor odniesie się do filozoficznych prób wyjaśniania sekwencyjności (pojęcie „pamięci” tekstu, łańcuch przyczynowo skutkowy, pitagoreizm, platonizm).

05.06.2017 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Michał J. Dąbrowski (IPI PAN)  

20170605 Dabrowski

Gliomas represent 80% of malignant brain tumors. According to histological criteria gliomas are graded from stage I to IV. The median survival time of grade IV patients is 12 to 15 months. It is well-known that molecular characterization based on The Cancer Genome Atlas (TCGA) data allows for concatenating genetic features with prognosis. It is known also from recent pan-glioma analysis for glioma subtypes that clustering of 932 TCGA glioma samples on the basis of DNA methylation has provided more pronounced results than that of 667 TCGA glioma samples profiled using RNA sequencing.

The aim of our study was to establish a highly accurate prediction of patients’ survival using the classification-based feature selection and rule-based modeling. Moreover, we aimed at obtaining specific interdependencies between genes and methylation sites. At the same time, we verified feasibility of the Monte Carlo Feature Selection and Interdependency Discovery (MSFS-ID) algorithm to efficiently process large scale data.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem