Seminaria ogólnoInstytutowe:


Informacje:

Poniedziałki, o godz. 13:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: Beata.Konikowska@ipipan.waw.pl 

 Archiwum Seminarium Instytutowego  Archiwum Seminarium Doktoranckiego
2015/2016 2010/2011 2005/2006 2004/2005
2014/2015 2009/2010   2003/2004
2013/2014 2008/2009   2002/2003
2012/2013 2007/2008   2001/2002
2011/2012 2006/2007    

21.05.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Piotr Borkowski (IPI PAN) 

W przygotowywanej pracy doktorskiej zatytułowanej „Metody semantycznej kategoryzacji w zadaniach analizy dokumentów tekstowych” zaproponowano oraz zbadano nowy algorytm semantycznej kategoryzacji dokumentów. Na jego podstawie opracowano nowy algorytm agregacji kategorii, rodzine algorytmów semantycznych klasyfikatorów a takze heterogeniczny komitet klasyfikatorów (łaczacy algorytm semantycznej kategoryzacji i znanych dotad klasyfikatorów). Wramach referatu przedstawie pokrótce ich koncepcje oraz wyniki badan ich skutecznosci.

Algorytm semantycznej kategoryzacji działa bez koniecznosci posiadania specjalnie przygotowanego zbioru uczacego – w jego przypadku wykorzystywane sa juz istniejace zasoby np Wikipedii lub inne dane tego typu, jak np angielskojezyczna struktura taksonomii biomedycznej MeSH. Struktury takie tworzone sa przez ludzi przy okazji innych zastosowan, tak wiec z tego punktu widzenia, nie potrzeba dodatkowo tworzyc specjalnych danych uczacych.

Na potrzeby konstrukcji algorytmu zaadaptowano miary semantycznego podobienstwa, które moga byc uzywane w tego rodzaju zasobach, w szczególnosci słuzyc do opracowanej na ich podstawie metody ujednoznaczniania. Stworzono algorytm do agregacji adaptacyjnej, który pozwala w sposób nienadzorowany rzutowac wyniki kategoryzacji do zbioru kategorii bardziej spójnego z punktu widzenia percepcji uzytkownika. Zaproponowano algorytm klasyfikacji semantycznej bazujacy na metodzie kategoryzacji. Poniewaz opiera sie on na semantyce tekstu, dobrze działa w przypadku tworzenia komitetów, jako dodatek do klasyfikatorów działajacych w oparciu o podejscie typu „worka słów”, szczególnie zas dobrze sprawdza sie w przypadku tekstów z luka semantyczna.

07.05.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Laure Petrucci (Uniwersytet Paris 13) 

Parametric timed automata are a powerful formalism to reason about, model and verify real-time systems in which some constraints are unknown, or subject to uncertainty. Parameter synthesis using parametric timed automata is very sensitive to the state space explosion problem. To mitigate this problem, we propose two new exploration orders, i.e. the “ranking strategy" and the "priority based strategy", and compare them with existing strategies. We consider both complete parameter synthesis, and counterexample synthesis where the analysis stops as soon as some parameter valuations are found. Besides, the ranking will be adapted in order to first synthesize only our desired parameters. Here, we discuss exploring strategy making parameter synthesizing more efficient. Experimental results using IMITATOR show that our new strategies significantly outperform existing approaches, especially in the counterexample synthesis.

16.04.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Stanisław Ambroszkiewicz (IPI PAN) 

Referat będzie dotyczył Podstaw Matematyki i Informatyki. Jest to powrót do intuicjonizmu Brouwera sprzed przeszło 100 lat. We współczesnej Matematyce, Continuum jest definiowane albo jako zbiór liczb rzeczywistych poprzez ciągi Cauchy'ego albo przekroje Dedekinda, albo jako zupełne liniowo uporządkowane ciało Archimedesowe, albo jako zupełna spójna przestrzeń metryczna. Przedstawiona zostanie ogólna metoda indukcyjnych konstrukcji Continuów prowadzących do ciekawych przestrzeni topologicznych. Z tych konstrukcji wynika nowy dowód Twierdzenia Brouwera (w Analizie intuicjonistycznej), że każda funkcja na przedziale jednostkowym [0; 1] jest ciągła. Pełna praca jest dostępna na https://arxiv.org/abs/1510.02787.

09.04.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Janusz Szmidt (Wojskowy Isntytut Łączności) 

Ciagi binarne o odpowiednich własnosciach statystycznych maja podstawowe zastosowanie w kryptografii i telekomunikacji. Ciagiem de Bruijna rzedu n nazywamy ciag binarny o okresie 2n, w którym kazdy pod-ciag n-bitowy wystepuje dokładnie jeden raz. Ciagi de Bruijna mozna generowac przy pomocy nieliniowych rejestrów przesuwnych (które sa nieliniowymi rekurencjami). Rekurencje te opisane sa przez funkcje Boolowskie od n-zmiennych [1]. W pracy [2] wykazano twierdzenie, ze majac jeden ciag de Bruijna rzedu n mozna wygenerowac przy pomocy operacji łaczenia skrzyzowanych par stanów wszystkie ciagi de Bruijna rzedu n. W pracy [3] zastosowano operacje łaczenia skrzyzowanych par stanów do konstrukcji ciagów de Bruijna wysokiego rzedu z wykorzystaniem logarytmów Zecha w ciałach skonczonych. Praca [4] podaje przykłady kwadratowych funkcji Boolowskich generujacych ciagi de Bruijna do rzedu n = 29.

19.03.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Marcin Sydow (Instytut Podstaw Informatyki PAN) 

Tematem będzie problem wyszukiwania encji podobnych do zadanych przez użytkownika w semantycznych grafach wiedzy. Jednym z problemów w tego typu zadaniach jest wieloznaczność niedospecyfikowanego zapytania użytkownika, tzn. nie wiadomo jaki konkretnie aspekt podanych przez użytkownika przykładów encyj jest dla użytkownika interesujący. Np. przy zapytaniu "Ignacy Jan Paderewski" nie wiadomo, czy użytkownikowi chodzi o to, aby system wyszukał przypadki innych ludzi będących np. patriotami polskimi, sławnymi pianistami, politykami, kompozytorami czy też posiadającymi jakikolwiek niepusty właściwy podzbiór tych cech. Jednym z możliwych rozwiązań jest stosowanie technik tzw. dywersyfikacji zbioru wyników, czyli zwiększania ich różnorodności, aby np. pokryć możliwie wiele potencjalnych aspektów (interpretacji) zapytania kosztem ewentualnego pogorszenia przeciętnej trafności wyników a posteriori. Przedstawiony w prezentacji model, oparty na tzw. aspektach maksymalnych naturalnie wspiera takie podejście, co będzie pokazane m.in. w stosownym małym twierdzeniu. Zaprezentowany zostanie też algorytm rangujący oparty na w/w modelu oraz pozytywne wyniki eksperymentalne wykonane na publicznie dostępnych zbiorach danych. Powyższe wyniki uzyskano w ramach grantu OPUS 5 NCN "DISQUSS" kierowanego przez prelegenta.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem