Seminar of the Game and Decision Theory:

Information:

Tuesdays at 11:00 am
Place of the seminar: ICS PAS seminar room no 334, 3rd floor
5 Jana Kazimierza Str

e-mail:
tgd@ipipan.waw.pl

18.10.2022 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Grzegorz Rządkowski (Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania)  

Streszczenie:
Przedstawię definicję i podstawowe własności falek a następnie omówię falki logistyczne. Pokażę ich związki z liczbami specjalnymi: Eulerowskimi (Eulerian numbers) i Bernoulliego. Następnie podam praktyczne zastosowania falek logistycznych np. do modelowania liczby zachorowań na Covid-19. Jeżeli czas pozwoli, to omówię również falki Gompertza i ich zastosowania oraz przedstawię pewne możliwości uogólnień.


© 2021 INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES | Privacy policy | Accessibility declaration