Seminarium Zespołu Teorii Gier i Decyzji:

Informacje:

Wtorki, o godz. 11:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN nr 334 na III piętrze
ul. Jana Kazimierza 5

Prowadzący seminarium:

e-mail: tgd@ipipan.waw.pl

13.12.2016 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00, Adam Idzik (IPI PAN)) 

Przedstawione będą nowe wersje twierdzenia Ky Fana o nierówności wariacyjnej oraz twierdzenia minimaksowego Siona. Jako zastosowanie, pokazane zostaną nowe twierdzenia o równowadze w grach niekooperacyjnych dla funkcji wektorowej. Omówione będą również minimaksowe wektorowe problemy sterowania.

22.11.2016 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00, Marcin Malawski (Akademia Leona Koźmińskiego)) 

"Wieloizbowa" gra prosta to iloczyn (minimum) dwóch lub więcej gier prostych z tym samym zbiorem graczy; koalicja w takiej grze jest wygrywająca wtedy i tylko wtedy, gdy jest wygrywająca w każdej z gier będących "czynnikami". Wiadomo, że każda gra prosta jest iloczynem skończenie wielu gier ważonej większości. W referacie przypomnę znane związki między "siłą" graczy w poszczególnych grach - "czynnikach" i w grze wieloizbowej oraz wynikające z nich związki, a czasem brak związków, między indeksami siły tych gier. W szczególności przeanalizuję wpływ na te indeksy zastosowanego np. w systemach głosowania w Radzie Unii Europejskiej uwzględnienia dodatkowego kryterium kwalifikowanej większości graczy oraz to, czy zawsze spełnia ono rolę czynnika łagodzącego nierówności siły pomiędzy graczami.

08.11.2016 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00, Piotr Maćkowiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 

Na seminarium przedstawimy twierdzenie o istnieniu zbioru łączącego lub w pełni pokolorowanego sympleksu dla dowolnej triangulacji sympleksu. Pokazemy jak we wzglednie prosty sposób uzyskac tw. Bapata dla odpowiednio regularnych triangulacji sympleksu. Wskazemy jak mozna stad uzyskac lemat Gale’a o (wielo)pokryciu sympleksu. Postawimy tez pewien problem otwarty.
Prezentowane wyniki powstały we współpracy prelegenta i prof. A.Idzika.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności