Seminarium Teorii Gier i Decyzji:

Informacje:

Wtorki, o godz. 11:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN nr 334 na III piętrze
ul. Jana Kazimierza 5

kontakt e-mail:
tgd@ipipan.waw.pl

Prowadzący seminarium:

20.12.2022 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00,

Mikołaj Jasiński i Marek Bożykowski (Instytut Socjologii UW)

Streszczenie:
Posłowie do Parlamentu Europejskiego są przypisani podwójnie - z jednej strony reprezentują swój kraj, a z drugiej - partię europejską, do której należą. Chociaż posłowie do PE są pogrupowani według przynależności politycznej, a nie narodowości, stają się europosłami na podstawie wyborów na szczeblu krajowym. Ta obserwacja skłania do pytania – która z tych przynależności ma większe znaczenie podczas ich głosowań?
Odpowiedzi na to pytanie służy koncepcja struktury cząstkowej jednolitości (oryg. partial homogeneity structure, Straffin, 1977) interpretowanej jako struktura bliskości ideologicznej oraz koncepcja jej estymacji i tzw. hybrydowych indeksów siły bazujących na tej koncepcji (Bożykowski i Jasiński, 2014). W prezentacji do rekonstrukcji struktury cząstkowej jednolitości w Parlamencie Europejskim wykorzystano wyniki wybranych głosowań z VIII kadencji w 25 kluczowych kwestiach. Do szacowania struktury cząstkowej jednolitości zastosowano metodę najwyższej wiarygodności.
Literatura:

  • Bożykowski, M. i Jasiński, M. (2014). Struktura cząstkowej jednolitości graczy a ich znaczenie w zgromadzeniu. Hybrydowe indeksy siły. Decyzje, 21, 15-30.
  • Straffin, P. D. (1977). Homogeneity, Independence, and Power Indices. Public Choice, 30, 107–118.

© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności