Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

11.10.2021 - Seminarium Instytutowe — godz. 10:00 seminarium hybrydowe stacjonarnie oraz on-line,

Adam Przepiórkowski (Instytut Podstaw Informatyki PAN)

Streszczenie (autorskie):

O kwantyfikacji piszą prawie wszyscy semantycy i w prawie każdym tekście dotyczącym semantyki formalnej, lecz nikt i nigdy nie zaproponował pełnej analizy semantycznej zjawiska zilustrowanego niniejszym zdaniem. W zdaniu tym występują konstrukcje współrzędnie złożone składające się z wyrażeń kwantyfikatorowych pełniących różne funkcje w zdaniu: „prawie wszyscy semantycy i w prawie każdym tekście…” oraz „nikt i nigdy”. Konstrukcje takie są stosunkowo częste w języku polskim i występują także w innych językach słowiańskich oraz w pewnych językach sąsiadujących z językami słowiańskimi, np. w węgierskim. W niniejszym referacie zaproponuję analizę semantyczną takich konstrukcji opartą na pojęciu kwantyfikatorów uogólnionych (Mostowski; Lindström; Barwise i Cooper), a konkretnie — kwantyfikatorów poliadycznych (van Benthem; Keenan; Westerståhl). Do pełnego zrozumienia referatu powinno wystarczyć obycie z formułami logiki predykatów; wszystkie pojęcia lingwistyczne (w tym „konstrukcje współrzędnie złożone”, „funkcje w zdaniu”) i logiczne (w tym „kwantyfikatory uogólnione” i „kwantyfikatory poliadyczne”) zostaną wyjaśnione w referacie.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności