Seminarium Zespołu Teorii Gier i Decyzji:

Informacje:

Wtorki, o godz. 11:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN nr 334 na III piętrze
ul. Jana Kazimierza 5

Prowadzący seminarium:

e-mail: tgd@ipipan.waw.pl

28.02.2017 - Seminarium Teorii Gier i Decyzji - godz. 11:00, Oskar Górniewicz (Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych) 

Przedstawię wyniki pracy (wspólnej z Agnieszką Wiszniewską-Matyszkiel) "Verification of Fischer Mirman Fish Wars model", w której badamy model dwóch populacji ryb zaproponowany w 1992 roku przez Fischera i Mirmana (FM). Naszym celem była weryfikacja zaproponowanych wyników, które nie były poprawnie udowodnione. Udało nam się, korzystając ze zmodyfikowanej wersji twierdzenia Bellmana (Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel 2011), udowodnić, że równowaga z pracy FM jest faktycznie równowagą. Jednakże w pracy FM rozpatrywane były 3 przypadki interakcji międzygatunkowej, ten który udało się w ten sposób rozwiązać był najprostszy. W celu udowodnienia istnienia równowagi w pozostałych dwóch przypadkach, wprowadziliśmy niezbędną zmianę modelu.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności