Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

15.04.2019 - Seminarium Instytutowe oraz "Przetwarzania Języka Naturalnego" - godz. 13:00, Piotr Rybak i Alina Wróblewska (IPI PAN) 

2019041 Wroblewska

Streszczenie autorskie:
Parsowanie zależnościowe jest kluczowym problemem w zaawansowanych zdaniach NLP. Struktura predykatywno-argumentowa zakodowana w strukturach zależnościowych może wspierać tłumaczenie maszynowe, odpowiadanie na pytania, analizę wydźwięku itp. W prezentacji przedstawimy PDB – największy bank drzew zależnościowych dla języka polskiego, oraz COMBO – niezależny od języka system neuronowy do taggowania, analizy morfologicznej, lematyzacji i parsowania zależnościowego.

Abstract:
Dependency parsing is a crucial issue in various NLP tasks. The predicate-argument structure transparently encoded in dependency-based syntactic representations may support machine translation, question answering, sentiment analysis, etc. In the talk, we will present PDB – the largest dependency treebank for Polish, and COMBO – a language-independent neural system for part-of-speech tagging, morphological analysis, lemmatisation and dependency parsing.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności