Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

11.02.2019 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00,

Daniel Mikucki i Grzegorz Lipke (ValueAdd) 

ValueAdd jest to firma zajmująca się profesjonalnym wytwarzaniem oprogramowania. Podczas prelekcji zaprezentowane zostanie czym zajmuje się ValueAdd, jaka jest misja, wizja firmy oraz jakimi wartościami kieruje się na co dzień . Pokrótce omówione zostaną obecne i byłe projekty wraz z ich beneficjentami. Właściciel firmy opowiedzą jak wygląda struktura organizacji i skład osobowy. Ważnym punktem prezentacji będzie możliwość rozpoznania na jakich płaszczyznach możliwa jest ewentualna współpraca w przypadku realizowania projektów wspólnie z pracownikami naukowymi. Do tego celu zaprezentowane zostaną wykorzystywane technologie, proces tworzenia oprogramowania i zarządzania projektami oraz dostępne na dzień dzisiejszy kompetencje.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności