Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

2017-2018:


19.03.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Marcin Sydow (Instytut Podstaw Informatyki PAN) 

Tematem będzie problem wyszukiwania encji podobnych do zadanych przez użytkownika w semantycznych grafach wiedzy. Jednym z problemów w tego typu zadaniach jest wieloznaczność niedospecyfikowanego zapytania użytkownika, tzn. nie wiadomo jaki konkretnie aspekt podanych przez użytkownika przykładów encyj jest dla użytkownika interesujący. Np. przy zapytaniu "Ignacy Jan Paderewski" nie wiadomo, czy użytkownikowi chodzi o to, aby system wyszukał przypadki innych ludzi będących np. patriotami polskimi, sławnymi pianistami, politykami, kompozytorami czy też posiadającymi jakikolwiek niepusty właściwy podzbiór tych cech. Jednym z możliwych rozwiązań jest stosowanie technik tzw. dywersyfikacji zbioru wyników, czyli zwiększania ich różnorodności, aby np. pokryć możliwie wiele potencjalnych aspektów (interpretacji) zapytania kosztem ewentualnego pogorszenia przeciętnej trafności wyników a posteriori. Przedstawiony w prezentacji model, oparty na tzw. aspektach maksymalnych naturalnie wspiera takie podejście, co będzie pokazane m.in. w stosownym małym twierdzeniu. Zaprezentowany zostanie też algorytm rangujący oparty na w/w modelu oraz pozytywne wyniki eksperymentalne wykonane na publicznie dostępnych zbiorach danych. Powyższe wyniki uzyskano w ramach grantu OPUS 5 NCN "DISQUSS" kierowanego przez prelegenta.

12.02.2018 - Seminarium Instytutowe oraz "Przetwarzania Języka Naturalnego" - godz. 13:00, Agnieszka Mykowiecka, Aleksander Wawer, Małgorzata Marciniak, Piotr Rychlik (Instytut Podstaw Informatyki PAN) 

Na seminarium omówione zostanie wektorowe modele języka skonstruowane dla polskiego w oparciu o lematy i formy słów oraz ich wykorzystanie w typowych zastosowaniach rozpoznawania synonimii i analogii między zadanymi parami słów. Następnie przedstawione będzie wykorzystanie wektorowych modeli do rozpoznawania metaforycznego i literalnego znaczenia fraz typu przymiotnik-rzeczownik (AN). Przedstawiona zostanie implementacja oceniająca frazy izolowane oraz zostanie ona porównana do metod opisanych w literaturze. Na koniec przedstawiony zostanie stan prac dotyczących rozpoznawania metaforycznego lub literalnego znaczenia frazy AN w kontekście zdaniowym.

05.03.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Łukasz Maśko (Instytut Podstaw Informatyki PAN) 

Podczas seminarium przedstawię postęp prac nad zastosowaniem metody sterowania wykonaniem aplikacji równoległej w oparciu o detekcję i analizę jej globalnych stanów spójnych do optymalizacji symulacji równoległej sterowanej zdarzeniami. W skrócie przypomnę przyjętą metodę sterowania przebiegiem wykonania aplikacji równoległej, opowiem kilka słów o symulacji równoległej, przedstawię koncepcję sprzęgnięcia obu tych zagadnień oraz pokażę wyniki badań eksperymentalnych, które udało się (z powodzeniem) uzyskać, a które zostały przedstawione na międzynarodowej konferencji PPAM'2017. Jeśli będzie to możliwe, przedstawię również najnowsze wyniki eksperymentalne, nad którymi pracuję w tej chwili.

29.01.2018 - Seminarium Instytutowe oraz "Przetwarzania Języka Naturalnego" - godz. 13:00, Roman Grundkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Uniwersytet Edynburski) 

Podczas wystąpienia opowiem o zadaniu automatycznej poprawy błędów językowych w tekstach pisanych przez osoby uczące się języka angielskiego jako języka obcego. Przedstawię wyniki badań nad zastosowaniem statystycznego tłumaczenia maszynowego opartego na frazach, które w sposób znaczący poszerzyły aktualny stan wiedzy w dziedzinie. Omówię jak istotna jest właściwa optymalizacja modelu na podstawie przyjętej automatycznej miary ewaluacji oraz zastosowanie odpowiednich cech gęstych i rzadkich. Zwięźle opiszę również dalsze badania z wykorzystaniem neuronowego tłumaczenia maszynowego.

15.01.2018 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Szymon Jaroszewicz (IPI PAN)  

Celem modelowania statystycznego często jest selekcja osób, które mają zostać poddane jakiemuś działaniu, na przykład kampanii marketingowej lub terapii medycznej. Niestety, klasyczne metody uczenia maszynowego biorą pod uwagę jedynie wyniki po dokonaniu działania, przez co nie są w stanie poprawnie oszacować jego rzeczywistych skutków. Modelowanie różnicowe korzysta dodatkowo z grupy kontrolnej niepoddanej działaniu, dzięki czemu możliwe staje się przyczynowe modelowanie siły wpływu danego działania na poszczególne osoby.

W ramach seminarium przestawione zostaną adaptacje szeregu metod uczenia maszynowego do problemu modelowania różnicowego. Następnie szczegółowo omówiony zostanie przypadek regresji liniowej, gdzie możliwe jest teoretyczne porównanie różnych podejść do problemu, pokazujące ich wady i zalety. Przedstawione zostanie również nowe podejście do regresji różnicowej łączące zalety innych podejść.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności