Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego 2015-2016:


Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Prowadzący seminarium:

11.01.2016 - Seminarium Instytutowe i Seminarium Przetwarzanie języka naturalnego -godz. 13:00, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka, Piotr Rychlik (IPI PAN)

11 01 2016 marciniak

Na seminarium Autorzy omówią zagadnienia ekstrakcji terminologii z korpusów tekstów w języku polskim oraz przedstawią program TermoPL, w którym zaimplementowane zostały zaproponowane rozwiązania. W omawianych pracach stosują oni metodę C-value, która ustala istotność terminów na podstawie ich częstości i liczby kontekstów. Metoda ta uwzględnia terminy zagnieżdżone – czyli takie, które są zawarte w dłuższych terminach. Niekiedy prowadzi to do ekstrakcji niepoprawnych semantycznie fraz (np. 'giełda papierów', 'USG jamy'). W celu eliminacji tego typu terminów Autorzy zaproponowali metodę, która w procesie wyodrębniania zagnieżdżonych fraz kieruje się siłą powiązań między słowami.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności