Seminaria ogólnoinstytutowe:

Informacje:

Poniedziałki, o godz. 12:00
Miejsce seminarium: sala seminaryjna IPI PAN
ul. Jana Kazimierza 5
e-mail: seminarium@ipipan.waw.pl

Archiwum Seminarium Ogólnoinstytutowego

11.04.2016 - Seminarium Instytutowe - godz. 13:00, Łukasz Maśko (IPI PAN)

11 04 2016 masko

Problem rozpoznawania i wykorzystania poprawnie określonych globalnych stanów rozproszonych aplikacji programowych jest jednym z podstawowych elementów algorytmiki obliczeń rozproszonych. Stany globalne mogą stanowić podstawę dla asynchronicznego sterowania i optymalizacji wykonania aplikacji rozproszonych. Jednakże detekcja stanów globalnych we współczesnych systemach rozproszonych jest utrudniona ze względu na brak synchronizacji zegarów procesorów i niedeterministyczne opóźnienia komunikatów o stanach lokalnych składowych aplikacji.

Symulacja sterowana zdarzeniami (ang. Discrete-Event Simulation, DES) jest znaną techniką używaną dla badania zachowań złożonych systemów równoległych. Symulacja tego typu może być wykonywana zarówno w sposób szeregowy, jak i równoległy. Równoległą symulację sterowaną zdarzeniami (ang. Parallel DES, PDES) dzielimy na symulację pesymistyczną, która wymaga ścisłej synchronizacji zegarów w symulowanych elementach, oraz optymistyczną (metoda "Time Warp"), w której zezwala się na niezależny postęp symulacji w równolegle symulowanych elementach.

Seminarium przedstawia nowe podejście do ulepszenia sterowanej zdarzeniami równoległej symulacji optymistycznej poprzez zastosowanie monitorowania stanów globalnych aplikacji rozproszonych. Obserwacja stanów globalnych rozproszonego programu symulatora ułatwia zastosowanie takich technik optymalizacji realizacji symulacji równoległej, jak równoważenie obciążeń procesorów czy kontrola postępu zegarów symulowanego systemu. Podczas seminarium przybliżony zostanie problem detekcji globalnych silnie spójnych stanów aplikacji oraz ich zastosowanie do asynchronicznego sterowania wykonaniem aplikacji równoległej. Przedstawione zostaną dotychczasowe prace nad zastosowaniem monitorowania globalnych stanów aplikacji w metodzie Time Warp oraz przebieg dalszych prac związanych z proponowanym podejściem.


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności