• Ogłoszenia Nagłówek menu - rozwiń
  • Archiwum zamówień publicznych

Archiwum zamówień publcznych Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Przetarg nieograniczony
na dostawę energii elektrycznej do siedziby
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Komunikat o sprostowaniu oczywistej omyłki w SIWZ [2.08.2019 r.]

 

Termin składania ofert: 08 sierpnia 2019 r. godz. 12:00

Informacja z otwarcia ofert [08.08.2019 r.]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty [13.08.2019 r.]

Komunikat o sprostowaniu oczywistej omyłki rachunkowej [14.08.2019 r.]

Przetarg nieograniczony
na dostawę modularnego systemu macierzy dyskowej dla 
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wyniki PassMark

Komunikat o sprostowaniu błędów w SIWZ

SIWZ - tekst ujednolicony po korekcie [06.09.2018]

Termin składania ofert: 11 września 2018 r. godz. 12:00

 

Informacje ogłaszane na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy pzp [11.09.2018]

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty [20.09.2018]

 

 


© 2021 INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności